חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דנה גולדשמיט-גוטיה

דנה גולדשמיט-גוטיה

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1152
גיל: 42
מין: נ
מקום כללי: 336
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 67
מועדון: גם וגם - מתאמני גונן
תוצאה: 01:04:29
קמ"ש: 9.30
דק' / ק"מ: 6:27
printer