חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - שיראל גוטמן

שיראל גוטמן

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1149
גיל: 39
מין: נ
מקום כללי: 325
קטגוריה: 10KMF0199
מקום בקטגוריה: 61
מועדון: רשות ניירות ערך
תוצאה: 01:03:41
קמ"ש: 9.42
דק' / ק"מ: 6:22
printer