חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - איציק בשן

איציק בשן

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1141
גיל: 46
מין: ז
מקום כללי: 319
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 263
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:02:50
קמ"ש: 9.55
דק' / ק"מ: 6:17
printer