חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - מיכאל בניסתי

מיכאל בניסתי

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1129
גיל: 62
מין: ז
מקום כללי: 316
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 260
מועדון: תעשייה אווירית
תוצאה: 01:02:41
קמ"ש: 9.57
דק' / ק"מ: 6:16
printer