חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דובי אשל

דובי אשל

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1105
גיל: 46
מין: ז
מקום כללי: 313
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 258
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 01:02:28
קמ"ש: 9.61
דק' / ק"מ: 6:15
printer