חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - מעין אפסאי

מעין אפסאי

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1097
גיל: 39
מין: ז
מקום כללי: 358
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 282
מועדון: שירות בתי הסוהר
תוצאה: 01:09:57
קמ"ש: 8.58
דק' / ק"מ: 7:00
printer