חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - דקר אילת

דקר אילת

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1082
גיל: 44
מין: ז
מקום כללי: 351
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 277
מועדון: שירות בתי הסוהר
תוצאה: 01:06:52
קמ"ש: 8.97
דק' / ק"מ: 6:41
printer