חצי מרתון מרתוניה 2013 10 ק"מ ריצה - Tidhar Uzan

Tidhar Uzan

חצי מרתון מרתוניה 2013 - 10 ק"מ ריצה


מספר חזה: 1065
גיל: 34
מין: ז
מקום כללי: 287
קטגוריה: 10KMM0199
מקום בקטגוריה: 243
מועדון: ללא מועדון
תוצאה: 00:59:05
קמ"ש: 10.16
דק' / ק"מ: 5:55
printer