מרוץ מזכרת בתיה מיזונו ה- 1 - ריל טיימינג

מרוץ מזכרת בתיה מיזונו ה- 1


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אזנהוביינהז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
2אנדרגהאיילוז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
3מוריהאדמונינ1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
4SteveSchwartzז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
5אילוןברכפלדז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
6איתןמיכאליז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
7יניברפאלז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
8איילתפורתנ1973רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
9צחיגבריאליז1973הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
10אבנרהופשטייןז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
11יוחאיוינשטייןז1980איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
12גיטיבינטנ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
13יחיאללופיאנסקיז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
14אתישטוסרנ1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
15גילראובןז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
16גקיאמירז1964הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
17יוסינגלז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
18עידושחרז2001ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
19גיאטובולז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
20kerenpodlashukז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
21טלעבדןז1977רצי כפר בילו10 ק"מ ריצה תחרותית
22דניקפלושניקז1950איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
23נתןאופןז1940איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
24דניאלאופנרז1988רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
25עבדאללהמסארווהז1969איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
26דורוןגורודצקיז1948איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
27אביחלימהז1976הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
28יוסףסידיז1956מכון וינגייט10 ק"מ ריצה תחרותית
29נועהגור אריהנ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
30עומרדקלז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
31גיאעמירז1961Intel10 ק"מ ריצה תחרותית
32אסתרמילרנ1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
33אורןקידרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
34דובאלמוגז1981הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
35גיאסודאיז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
36שמואלפינצ'בסקיז1935רצי מקווה ישראל חולון10 ק"מ ריצה תחרותית
37ציוןחצרוניז1944הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
38אוריבר יוסףנ1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
39מיכלבר יוסףנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
40דודאלבזז 1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
41גלעדאורקיןז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
42איציקלויז1964איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
43יוסףתכלתז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
44נתישמעז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
45אביבהגןז1958איפה וכמה10 ק"מ ריצה תחרותית
46מריהזוטובנ 1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
47רונןאדלרז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
48אלהפיירנ1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
49מאיררוזיליוז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
50רחלהלוינ1961הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
51מלאכיאורגדז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52נוריתשמחוןנ1966הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
53מתןכשרז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
54נירסמואלז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
55דןסלפטרז1985מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
56Lonah ChemtaiKorlimaנ1988מכבי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
57רןחובבז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
58חורחהז'ביאנסקיז1962הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
59יעקביולסז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60קירילקרבצובז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
61ליהיקימורהנ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
62יונתןזלמטיז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
63deborahPiaskowskiנ1963הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
64אודישטמרז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
65אמנוןצורי שוסטרז1969רצי כפר ורדים10 ק"מ ריצה תחרותית
66גילבן דורנ1959טריאתלון מיתר10 ק"מ ריצה תחרותית
67אוהדיצחקז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
68סהררפאלז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
69רויספירז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
70רבקהגרנותנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
71הילהרויטמןנ1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
72עדירויטמןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
73עידוששוןז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
74רןששוןז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
75גלבסלז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
76לירוןרםז1982ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
77דרורגרשוןז1977אנדיור10 ק"מ ריצה תחרותית
78איתיפזז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
79קרןדמליןנ1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
80איתימגידיז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
81חנןשילוןז1976HP Software10 ק"מ ריצה תחרותית
82אילן אליהואילוקז1968MyWay10 ק"מ ריצה תחרותית
83גדעוןקאופמןז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
84זיוהגילתנ1967רצי כפר בילו10 ק"מ ריצה תחרותית
85KazumasaKibeז1957רצי מקווה ישראל חולון10 ק"מ ריצה תחרותית
86מיכהיעישז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
87אריהוובנךז1974שירות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
88וורקואיליןז 1977שירות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
89אסףבייגןז1986מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
90אביגרינמןז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
91tomerotemlindnerז1978Run Forrest Run10 ק"מ ריצה תחרותית
92בנישמירז1938ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
93יניבשיבקז1978Run Forrest Run10 ק"מ ריצה תחרותית
94סיגליתשמולביץנ1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
95אורטלרייכליןנ1987איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
96תמירורמוסז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
97עזריהקלייןז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
98רוניבכרז1955דרך הכושר לחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
99איילתכהן גבאינ1981הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
100מאיהכרמינ1980רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
101אחיהפרידז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
102אמירדייןז1958Intel10 ק"מ ריצה תחרותית
103איילאיליןז 1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
104ביינגולדאביז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
105אירנה-אורקונובלובנ1989איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
106יעקבבן-גדז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
107מנחםסגלז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
108דעואלבסוקז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
109עידוזילברשטייןז1980Run Forrest Run10 ק"מ ריצה תחרותית
110יוסימלולז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
111עמירםאלמוגז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
112יצחקאופקז1947איילות10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
113יובללסריז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
114ענתשרמןנ 1965רצי כפר בילו10 ק"מ ריצה תחרותית
115צביקהדסקלוז1970הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
116שמוליקקופרז1978Run Forrest Run10 ק"מ ריצה תחרותית
117אבירןרזז1983עמותת ליאור בראשלצ10 ק"מ ריצה תחרותית
118איציקמוסקוביץז1977Run Forrest Run10 ק"מ ריצה תחרותית
119אביאלגרוסז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
120מקואננטקטלהז 1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
121GalHorevז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122לירןדדוןז1978Run Forrest Run10 ק"מ ריצה תחרותית
123אלוןגילז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
124יורםבסלז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
125שיאלנובוקובסקיז1977Run Forrest Run10 ק"מ ריצה תחרותית
126אביבהראלז1972רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
127רוןדקלז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
128דיאנהעידונ1973אנדיור10 ק"מ ריצה תחרותית
129ראובןשמולביץז 1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
130גביפישמןז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
131שמריתגוטמן עידןנ1978Run Like Nili10 ק"מ ריצה תחרותית
132רוןגלילי-לוינ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
133ליאתלוינ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
134יוגבדייגיז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
135אביהוששוןז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
136חןגולדפייןז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
137ולדימירדבוגובסקיז1965משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
138שמוליקבלומנפלדז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
139רעיהדבוגובסקינ1961משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
140יואבשוורצבאוםז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
141אביבהאדירנ1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
142צביזידמןז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
143זיוזידמןז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
144חייםיצחקז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
145סבטלנהבחמנדנ1976מכבי ראשון לציון10 ק"מ ריצה תחרותית
146אביעזרמרינבךז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
147יידגאלמהז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
148יקיאייכלרז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
149גיליצחקיאןז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
150אסיףדייןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
151יואבפגירז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
152רזילינקז1964מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
153משהכהןז1968עמותת ליאור בראשלצ10 ק"מ ריצה תחרותית
154דןרבינוביץז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
155אביטלבכרז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
156אריאלמנצורהז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
157אריאלהאדרינ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
158טוקריוניז1978רצי השפלה והדרום10 ק"מ ריצה תחרותית
159דניאלשרוןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
160קיםדרמוןנ1990אסא טכניון10 ק"מ ריצה תחרותית
161היילילוינסקי-קיבלנ1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
162גילהאלחנתינ1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
163צביקרןז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
164נועםנאמןז 1987הפועל חולון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
165רוןשפושניקז1977רצי כפר בילו10 ק"מ ריצה תחרותית
166אסףשליז1983הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
167צחיכהןז1977הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
168יואבעמיתז1975הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
169בנישנאורז1965הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
170איילהסטאיןז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
171רחלידמליןנ1992הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
172אוריתשלו פסונ1972הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
173אוריתוולףנ 1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
174חייםכהןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
175רזבנדלז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
176אילורמןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
177דורוןכהןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
178יובלאדרז1972הישגים10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
179אביבאוחנהז1981Intel10 ק"מ ריצה תחרותית
180רועישניז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
181ויויזיונ 1962אנדיור10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
182יוסיזיוז1956אנדיור10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
183נעמהגטניונ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
184RotemCohenז1975רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
185שיאלבלינגז1973רצי כפר בילו10 ק"מ ריצה תחרותית
186רועיפסטרנקז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
187אליטימורז 1953תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
188אלוןזילברשטייןז1971תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
189פיונהאהרונסוןנ1970רצי כפר בילו10 ק"מ ריצה תחרותית
190מנחםלוינגרז1953תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
191ענברקמיר-לוינ 1972רצי כפר בילו10 ק"מ ריצה תחרותית
192משהכספיז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
193שרוןטרויגוטז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
194ערןאוסטרז1971הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
195מוטיאלקלעיז1975הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
196צחיפרנקוביץז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
197מקסאולקיןז1984הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
198גרישהוישנינסקיז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
199יהושעשטראהלז1961רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
200אוהדהרטשטייןז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
201בנימשיחז1958הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
202אריקמקוביצקיז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
203איתןזליגרז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
204נטליהזליגרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
205סיוןרוםז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
206ערןסימן-טובז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
207ירוןסימן-טובז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
208איריתמשיחנ1960הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
209אליעמויאלז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
210יואבבלייכרז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
211משהלויןז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
212אילנהלפידותנ1979הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
213לירוןעובדנ1975הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
214רזצורז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
215ניצןזנדניז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
216חןספיבקז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
217מיכלשחרנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
218יעלגרייזסנ1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
219אריאלגרייזסז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
220בת שבעאילוזנ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
221גלעדאילוזז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
222בןמיצנרז1988הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
223אליחיגוטמןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
224GEZACHEWFANTAז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
225שימיפרידמןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
226בוריסזבז'ינסקיז1951איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
227יורםעמירז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
228ליאורהשממהנ1971הישגים10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
229סהרשאוליז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
230שובלפיילרז1990הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
231שמואלפזז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
232אוהדהרטמןז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
233צביקההרטמןז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
234איתיברמהז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
235אילתליניקנ1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
236עידוברקוביץז1986Intel10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
237נירשרעביז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
238עידוצבעוניז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
239יצחקצ'יטיאתז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
240יהודיתצ'יטיאתנ1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
241ארקהאברהםז1978מכון וינגייט10 ק"מ ריצה תחרותית
242ערןפריז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
243יאשהמנשרובז1952ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
244עומרשם טובז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
245ליאורטולקיןז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
246יובלפורתז1958ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
247אבידבליברמןז1959איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
248סתיורוםז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
249שלוםחייםז1951איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
250יובלחייםז1997איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
251דוריתלרנרנ1978הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
252איתיפרידז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
253ינירחזותז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
254עידושטיינברגז1988הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
255טלדורוןז1984Hitech Zone10 ק"מ ריצה תחרותית
256אוריתלפקנ1970הישגים10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
257ציוןנגרז1950ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
258גיאיחזקאלז1975הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
259ראובןגרמןז1957ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
260יעקבגרמןז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
261שוליוידרנ1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
262אלהרוזנצוויגנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
263בועזערדז 1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
264מילישפירנ1973רצי השפלה והדרום10 ק"מ ריצה תחרותית
265לאונידפייןז1944איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
266תמירלבנטרז1998הישגים10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
267שלמהלבנטרז1966הישגים10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
268בעזקולודנרז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
269עיראלויןז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
270אריקדימוז1967איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
271ארזעמוסיז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
272אתייולזרינ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
273טלעמיאלז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
274נגוסהמולוז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
275שלוםאוסקרז1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
276בנימלניצקיז1958רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
277עמיקםדודז1952רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
278ליאורלויז1997הרגל השלישית10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
279חייםלויז1967הרגל השלישית10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
280דניאלבר-שביטז1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
281ליאתשלוםנ1973רצי השפלה והדרום10 ק"מ ריצה תחרותית
282מנחםאנגלז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
283ויקטורניניוז1956רצי השפלה והדרום10 ק"מ ריצה תחרותית
284אלכסקורילובסקיז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
285הדרבן דודז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
286טלבן דודז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
287איתמרליבוביץ'ז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
288רןג'רסיז1969איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
289DanyaBarkanנ1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
290אבידןשטאלז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
291אורשוהםז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
292מאוראבדרז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
293רותםמירזאיז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
294רואיסהרז1979הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
295ירוןאלוןז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
296ערןדקלז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
297גלעדדקלז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
298גילבלאטז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
299עידןבלאטז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
300יובלבלאטז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
301אלכסבלאטז1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
302גילאלוןז1973רצי השפלה והדרום10 ק"מ ריצה תחרותית
303ארזשוופיז1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
304רוניעומרנ1981רצי השפלה והדרום10 ק"מ ריצה תחרותית
305דודדןז1978רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
306בנילבובז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
307תרצהג'יילסנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
308איילדריז 1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
309רפיקריכליז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
310מזלקריכלינ1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
311יוסיקריכליז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
312ברקדודז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
313אורילויז1996ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
314שישגבז 1971רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
315דפנהפורתנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
316אמנוןפורתז1963ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
317הללצרניז1953ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
318עידןשרעביז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
319רזזמירז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
320יואבכץז1949ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
321ארדאזולאיז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
322עמיתזברסקיז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
323יוסילוזוןז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
324אלוןיעקבז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
325גיאקלרז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
326אווהגזיתנ1966הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
327יפיהימלבלאונ1960הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
328איריסערדנ1965ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
329אייזיקכהןז1956הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
330LAILAPEERנ1977הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
331קוביאלמליחז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
332יובלוימןז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
333קרינהליטמןנ1970הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
334עמיראסקרובז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
335אסףטמירז1980רצי מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
336עינתנקב רווהנ1974הישגים10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
337עמוסקלוסקהז1984עמותת ליאור בראשלצ10 ק"מ ריצה תחרותית
338ניצןקניזוז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
339נירגילאוןז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
340נועהשפונגיןנ1979הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
341גביפכלרז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
342עידןאריהז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
343נירזברסקיז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
344יעלאריכא-מונזוןנ 1973Hitech Zone10 ק"מ ריצה תחרותית
345שישיז 1972Hitech Zone10 ק"מ ריצה תחרותית
346טלזהרז1968הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
347מיקיזיידהז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
348שושבלייכמןנ 1948איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
349רןאברמוביץז 1966הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
350oferzafrirז1966Intel10 ק"מ ריצה תחרותית
351חייםזעירז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
352דודמלולז1971Roadrunner10 ק"מ ריצה תחרותית
353ברקדרורנ1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
354תומרבן שוהםז1967ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
355נמרודדישיז1994Intel10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
356דודדישיז1960Intel10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
357איתןליכטמןז1979הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
358אורישרוןז1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
359יוסיפלטיאלז1968ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
360MoshePalgiז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
361כפירביביטקוז1968הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
362הראלושדיז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
363ינאיצפוניז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
364שמשוןצפוניז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
365רונןקלוסקהז1984הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
366ניצןדודוז1976הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
367דורוןברגרז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
368יוסףשחרז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
369בןלנדאוז1974Hitech Zone10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
370דודקניזוז1973ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
371יעקבסיוןז1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
372אביפינטוז1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
373מקסיםזטונסקיךז1985עמותת ליאור בראשלצ10 ק"מ ריצה תחרותית
374ענתלייכטרנ 1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
375לייזרכהןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
376ויטליבסנובטיז1986ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
377ירוןפישז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
378חייםקסלרז1985הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
379מיריהרטלנ1971הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
380יגאלקיפרווסרז1975הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
381PATRICKLEZMYז1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
382יואלהר אבןז1971ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
383אורליפרסנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
384אליהובן-חורז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה- תושבי מזכרת בתיה בלבד
printer