מרוץ שפיר 2021 - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן למיון ברירת המחדל
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1דוידפולקז196510 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
2נתימרוםז1974BBB כושר באושר5 ק"מ ריצה תחרותית
3שמוליקגורודיסקיז195810 ק"מ ריצה תחרותית
4אשרפסטרנקז1951רצים לזכרה של ציפי5 ק"מ ריצה תחרותית
5יוכישמחינ197510 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
6לורהרוזנפלדנ19935 ק"מ ריצה תחרותית
7אילןקלמןז196810 ק"מ ריצה תחרותית
8איתישטריתז1986לרוץ עם אבי מושיאשוילי10 ק"מ ריצה תחרותית
9אביבישראליז1979EPRC5 ק"מ ריצה תחרותית
10אפיוינברגרנ1960גוף בריא של מירי פורסט10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
11אביוינברגרז19605 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
12משהרוזנסז1983כושר באושר טל ביבי10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
13עמיתשמעוןז19815 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
14ליזברמוכהנ196510 ק"מ ריצה תחרותית
15עמישבויינשטייןז2002רצי שפיר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
16בתאלשמאינ1985Dan4ran10 ק"מ ריצה תחרותית
17יואבבר-טלז198210 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
18ענבלאוחנהנ1983bbb5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
19גביוייסז19565 ק"מ ריצה תחרותית
20רוניאלפסינ20135 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
21אליאסשמעוןז199710 ק"מ ריצה תחרותית
22ליטלדמגינ19865 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
23עדייפרחנ19815 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
24משהוינברגרז195510 ק"מ ריצה תחרותית
25רזבנדלז1974רצי שפיר10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
26סמדרקארונ19835 ק"מ ריצה תחרותית
27שירהיוספינ1968החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
28משהדודז19765 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
29עיליידודז20095 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
30מיכלמועלםנ1970Dan4Run10 ק"מ ריצה תחרותית
31סופיהקורזונינהנ1992kovo2max5 ק"מ ריצה תחרותית
32שמעוןאדריז195910 ק"מ ריצה תחרותית
33ריקירימוןנ1978רצי שפיר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
34יהלשיליאןז2000רצי שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
35אטלשטרןנ1976רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
36לבנתמונסונגונ19855 ק"מ ריצה תחרותית
37דבירפרידז2002איטי איטי אבל לפניך5 ק"מ ריצה תחרותית
38עוזאלותיקז1982קדומים רצים ונהנים5 ק"מ ריצה תחרותית
39חדוהקובץנ1950רצי אורנית5 ק"מ ריצה תחרותית
40אוריאלפרלמןז199810 ק"מ ריצה תחרותית
41מורןקרביצקינ19915 ק"מ ריצה תחרותית
42ישיגילהז198710 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
43איילתגפנינ1969חברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
44אצורצוז19805 ק"מ ריצה תחרותית
45טלטלרנ19815 ק"מ ריצה תחרותית
46איתןחטואלז1973DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
47יאירגולדמןז20215 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
48נטערייזנ20085 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
49גולןרייזז19775 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
50טליהאדמוןנ1981DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
51נטלימלכהנ1983DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
52פרלאונטרמןנ19835 ק"מ ריצה תחרותית
53חיהרוזןנ19815 ק"מ ריצה תחרותית
54אבימורז1974לרוץ עם אבי מושיאשוילי10 ק"מ ריצה תחרותית
55נתנאלהבצלאלנ1978רצי שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
56דניאללויןז1982רצי אליצור פתח תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
57צלילמכלוףנ1993DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
58ענבללוינ1980רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
59יותםנחז198710 ק"מ ריצה תחרותית
60כריסטינהדמידובנ19915 ק"מ ריצה תחרותית
61אהרובןז1969לרוץ עם אבי מושיאשוילי10 ק"מ ריצה תחרותית
62מקסיםסרדיוקובז1985DAN4RUN5 ק"מ ריצה תחרותית
63עדובן-דבז964BBB כושר באושר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
64חנהשפרינגרז198510 ק"מ ריצה תחרותית
65יורםעמירז1956רצי עמיר5 ק"מ ריצה תחרותית
66רונישכטרז197410 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
67גלעדסוקולוברז1981אליצור פתח תקווה5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
68קשתסוקולוברנ19885 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
69יצחקאופקז19475 ק"מ ריצה תחרותית
70יונתןשטייןז2004run like nili5 ק"מ ריצה תחרותית
71רמיאברמוביץז1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
72אמנוןיוסףז1963בית הלוחם באר שבע10 ק"מ ריצה תחרותית
73שקדפוקסנ200610 ק"מ ריצה תחרותית
74יואלפוקסז197110 ק"מ ריצה תחרותית
75עידןחייטז2002RunWithDani10 ק"מ ריצה תחרותית
76דנידבורקיןנ200210 ק"מ ריצה תחרותית
77מיהכץנ200010 ק"מ ריצה תחרותית
78ראובןלופוביץז197710 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
79איתיקימלז199910 ק"מ ריצה תחרותית
80יורםמאורז1963BBB כושר באושר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
81קוביכהןז196710 ק"מ ריצה תחרותית
82טרקאיוונדיהז1973M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
83אתירוזנברגנ1974bbb כושר באושר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
84מאיהמולהנ197810 ק"מ ריצה תחרותית
85רןאידלז1973Dan4Run10 ק"מ ריצה תחרותית
86אמירבונקז2004Run like Nili5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
87מוטיהופריכטרז1969Run like Nili10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
88ניריתמקייטןנ1981כושר באושר טל ביבי10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
89יערההלוינ19775 ק"מ ריצה תחרותית
90ביאטהטוט-כהןנ1978DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
91יהונתןזרקוןז200410 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
92סיגלברנרנ19775 ק"מ ריצה תחרותית
93צבירוטז19655 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
94אהרןויינשטייןז1975רצי שפיר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
95שלהבתכהןנ1981Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
96moshedamriז1980DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
97זיוסביליהז196810 ק"מ ריצה תחרותית
98עומראישז200510 ק"מ ריצה תחרותית
99רועיאישז200710 ק"מ ריצה תחרותית
100אשרגנטקז196010 ק"מ ריצה תחרותית
101שלמהשיז1974DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
102שלמהצפריתנ1972DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
103סימהגלנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
104דןישראליז1970DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
105ורדישראלינ1971DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
106שושילוריאנ1988מכבי הישגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
107אורנהבראוןנ1961Run like Nili10 ק"מ ריצה תחרותית
108יותםאופקז199710 ק"מ ריצה תחרותית
109אליהוצדיקריוז1968רןrun5 ק"מ ריצה תחרותית
110פנינהצדיקריונ1974רןrun5 ק"מ ריצה תחרותית
111אסףכהנאז1983פ. צ אריות5 ק"מ ריצה תחרותית
112עופרצדיקז1962רצי הסמטה10 ק"מ ריצה תחרותית
113אבנרבן-צביז195410 ק"מ ריצה תחרותית
114יובלאברמוביץז196310 ק"מ ריצה תחרותית
115ליאנהמימרןנ1987רצי השדות נגבה10 ק"מ ריצה תחרותית
116שקדצוקרז2003הרוח השנייה5 ק"מ ריצה תחרותית
117חייםצוקרז1976הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
118יריבנחמניז19765 ק"מ ריצה תחרותית
119מישרסיקוראלז198710 ק"מ ריצה תחרותית
120תמרסיקוראלנ198810 ק"מ ריצה תחרותית
121דניאלנבוןז1955Run like Nily10 ק"מ ריצה תחרותית
122ארזלויז2005Shfir105 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
123anatben-yosefנ1968yotvata5 ק"מ ריצה תחרותית
124shaharben-yosefז1959yotvata10 ק"מ ריצה תחרותית
125אביחימזיןז20015 ק"מ ריצה תחרותית
126מעייןמזיןנ19955 ק"מ ריצה תחרותית
127טלידורינ1970Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
128נופרמינקנ2013מיחשוב פור יו - רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
129שרהזיונ1952dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
130יצחקלמדןז19495 ק"מ ריצה תחרותית
131עודדטרמצ'יז1969לרוץ עם אבי מושאשוילי10 ק"מ ריצה תחרותית
132חגיתגילאוןנ197810 ק"מ ריצה תחרותית
133AaronKatsmanז197010 ק"מ ריצה תחרותית
134צביהכצמןנ200110 ק"מ ריצה תחרותית
135מיכלפטרסוןנ197710 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
136ירדןישראלינ2004Run like Nili5 ק"מ ריצה תחרותית
137אמיתיאופקז197910 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
138עינתמטלוןנ1959Run like Nili10 ק"מ ריצה תחרותית
139אוריתשלוםנ1971Run like NiLLi10 ק"מ ריצה תחרותית
140עינבצנענינ1980Run like Nili10 ק"מ ריצה תחרותית
141ליאלאברמסקינ2003Run like Nili5 ק"מ ריצה תחרותית
142איהמיידןנ198310 ק"מ ריצה תחרותית
143מישלוקניןז197210 ק"מ ריצה תחרותית
144גליתאסףנ1975החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
145אהרוןקרובז19865 ק"מ ריצה תחרותית
146מנחםפישז1960ליגה-מישמר5 ק"מ ריצה תחרותית
147שרגאפרקשז1963ליגה-מישמר5 ק"מ ריצה תחרותית
148עידויקותיאלז1974ליגה-מישמר5 ק"מ ריצה תחרותית
149מיכאלגרינשטייןז1964ליגה-מישמר5 ק"מ ריצה תחרותית
150גיליאמיתינ1961ליגה-מישמר5 ק"מ ריצה תחרותית
151עידושמשז1982ליגה-מישמר10 ק"מ ריצה תחרותית
152עודדשמעוניז1961ליגה-מישמר10 ק"מ ריצה תחרותית
153לבטליצקיז1977ליגה-מישמר10 ק"מ ריצה תחרותית
154איציקהרושז1975ליגה-מישמר10 ק"מ ריצה תחרותית
155גריברלוביץז1969ליגה-מישמר10 ק"מ ריצה תחרותית
156נילימשעלנ19875 ק"מ ריצה תחרותית
157איתןאוריז1960ליגה-מישמר10 ק"מ ריצה תחרותית
158שלמהבנישוז196210 ק"מ ריצה תחרותית
159איילחדדז1982DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
160מאיהשנינ199910 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
161דולבמרדכינ20045 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
162דודסנטוריז198010 ק"מ ריצה תחרותית
163שלמהשטרןז198410 ק"מ ריצה תחרותית
164עדןמזובובסקינ20075 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
165הדרולדנ20085 ק"מ ריצה תחרותית
166נואיויסנ20085 ק"מ ריצה תחרותית
167אלישפרז1975רצי ההר10 ק"מ ריצה תחרותית
168אריקשמעוןז1969רצי שפיר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
169ניצןרביבז2001Run Like Nili5 ק"מ ריצה תחרותית
170אמילאגייבז1979Emil Eagles5 ק"מ ריצה תחרותית
171עמיחיכץז20025 ק"מ ריצה תחרותית
172שיכץז200510 ק"מ ריצה תחרותית
173ישראלכץז197210 ק"מ ריצה תחרותית
174שירליסופרנ1971החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
175גיאסופרז1970החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
176ז'ואלזייפמןנ1960Run like Nilli10 ק"מ ריצה תחרותית
177מאיהמנורנ2000רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
178עמליהמנורנ1970רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
179גרילוינסקיז1970Xtrim10 ק"מ ריצה תחרותית
180אילוןברכפלדז1973רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
181ערןבןז1966רצי שפיר10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
182קרןשטראוסנ1966הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
183רוברטושטראוסז1962הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
184אילןביטוןז1970החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
185שרוןהרושנ197410 ק"מ ריצה תחרותית
186איתמרהלויז20125 ק"מ ריצה תחרותית
187אלעדהלויז19755 ק"מ ריצה תחרותית
188אבימושיאשויליז1967לרוץ עם אבי מושעאשוילי10 ק"מ ריצה תחרותית
189נדבבוקובזהז1981dan 4 run10 ק"מ ריצה תחרותית
190מירהבטישנ1979החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
191מיכאלמזורז1974לרוץ עם אבי מושיאשוילי10 ק"מ ריצה תחרותית
192נירגליסז1977חברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
193דרורגליסז1970חברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
194אורטלכנענינ1979Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
195BenjyRosenfeldז200310 ק"מ ריצה תחרותית
196SueRosenfeldנ196410 ק"מ ריצה תחרותית
197עדיפנחסיז197510 ק"מ ריצה תחרותית
198מישלאדריז1972dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
199נחוםלנגנטלז1960החשש10 ק"מ ריצה תחרותית
200רפינבוז1952רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
201ענתשטיינרנ1962Dan4Run5 ק"מ ריצה תחרותית
202קוביבלייךז1967החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
203שירהבלייךנ1975החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
204הדסצבןנ1965Danforran10 ק"מ ריצה תחרותית
205נמרודרבידז1962DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
206גיוראאבןז1967החברים של שניאורא10 ק"מ ריצה תחרותית
207שייקהשפיראז19595 ק"מ ריצה תחרותית
208יהודיתקלייןנ2021החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
209צחיאביעזרז1969החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
210גילהמרגליתנ1959החברים של שניאור5 ק"מ ריצה תחרותית
211רוניתניימרנ1964החברים של שניאור5 ק"מ ריצה תחרותית
212אורנהשמילוביץנ1962DAN4RUN5 ק"מ ריצה תחרותית
213ישראלשמילוביץז1958DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
214יותםשמילוביץז1989DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
215מיכאלתורג'מןז196510 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
216אביביתעזרןנ1977דן פור רן10 ק"מ ריצה תחרותית
217טלקצבז1965Dun4run10 ק"מ ריצה תחרותית
218אבישינהוראיז200710 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
219יניבלויז1976החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
220תומרכרמלז1980DAN4RUN5 ק"מ ריצה תחרותית
221חןכנעניז1977Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
222פיניכהןז1981Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
223הילהרווחנ1976Dan 4 run5 ק"מ ריצה תחרותית
224יריבצוקז196610 ק"מ ריצה תחרותית
225אורהגנטקנ1967רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
226זוהרגנטקז1994רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
227נתןוינברגרז198510 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
228מתיכרמלז1977Dan4Run10 ק"מ ריצה תחרותית
229מאירבןז1972Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
230אתיבןנ1972Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
231גלעדמויאלז1974הפיונים10 ק"מ ריצה תחרותית
232גלבןנ1973רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
233ארזפיוןז1974הפיונים10 ק"מ ריצה תחרותית
234בלאוזןנ1979Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
235ערןאדריז1978Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
236נאורעיןז199010 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
237יהודהאורןז1951רצי שפיר10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
238אורשמואלז20055 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
239אילןנאמןז195510 ק"מ ריצה תחרותית
240‫יוסימורד‬‎ז1958חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית
241AlexBlykinז1977רצי השדות10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
242גידיוולפסוןז1981רצי שפיר10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
243איציקוילוגהז1964מפלסים10 ק"מ ריצה תחרותית
244יעקבפרסקיז1967רצי שפיר10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
245אודאלאומינ197810 ק"מ ריצה תחרותית
246תמרדודנ198210 ק"מ ריצה תחרותית
247אופירצומןז1971רצי הסמטה5 ק"מ ריצה תחרותית
248שרהגרינשטייןנ1961חברים של שנאור10 ק"מ ריצה תחרותית
249שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
250איילהולדמןנ1975רצי שפיר10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
251אוריאבגילז19805 ק"מ ריצה תחרותית
252אתימילולנ1970רצי השדות10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
253איציקישראלז1961כן10 ק"מ ריצה תחרותית
254דינהגולןנ1960כן5 ק"מ ריצה תחרותית
255פבלפבזנרז1978סוסיתא5 ק"מ ריצה תחרותית
256יהונתןרגבז196310 ק"מ ריצה תחרותית
257אילנהשניידרנ19715 ק"מ ריצה תחרותית
258יגלקוטנרז20095 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
259ג'רמיקוטנרז1970BBB כושר באושר5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
260רןגרסיז19695 ק"מ ריצה תחרותית
261איתמרלזרז1965רצי שפיר10 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
262אורלישזירינ1971רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
263סיגיאבןנ1977רצי חבל יבנה10 ק"מ ריצה תחרותית
264שגיתהראלז1976רצי חבל יבנה10 ק"מ ריצה תחרותית
265יהודהדובדבןז19525 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
266עופרלביאז1982קמש5 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
267ערןגלייכרז1964החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
268עמיתבקרז1977רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
269יורישפיראז198510 ק"מ ריצה תחרותית
270נפתליזילברז195910 ק"מ ריצה תחרותית
271ענתסולומוןנ1961החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
272יהלג'קסוןנ1969החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
273אילןאגאיז1976החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
274נטעדוידינ1967החברים של שנאור10 ק"מ ריצה תחרותית
275אילדוידיז1964החברים של שנאור10 ק"מ ריצה תחרותית
276דניתחשיןנ1970החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
277ויקובכרז1976החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
278גילמרגליתז1957החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
279orlyyerushalmiנ1973החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
280גיליעישז1971מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
281ג'ניגוזלינ1982הגוזלים הרצים10 ק"מ ריצה תחרותית
282אסףגוזליז1971הגוזלים הרצים10 ק"מ ריצה תחרותית
283עמיתדגןז1979רצי השדות5 ק"מ ריצה תחרותית
284תומררוןז1980רצי השדות גלאון10 ק"מ ריצה תחרותית
285אוהדכספיז197710 ק"מ ריצה תחרותית
286איילשבוז1966רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
287גיליכהןנ1977רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
288שמריתגרנותנ1976רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
289אריקדימוז196710 ק"מ ריצה תחרותית
290שילייזרז19715 ק"מ ריצה תחרותית
291ינוןליזרז20095 ק"מ ריצה תחרותית
292ריטהרוז'בץנ1992ORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
293גדעוןאידהז1968רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
294אילןאביטןז1968בשביל חגי10 ק"מ ריצה תחרותית
295אליאורבשאריז198610 ק"מ ריצה תחרותית
296איתמראברהםז20075 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
297שירזלוינ197810 ק"מ - עלות הרשמה לתושבי המועצה
298אופיראלמליחז1981רצי השדות10 ק"מ ריצה תחרותית
299חזיבסוקז1999החברים של שניאור10 ק"מ ריצה תחרותית
300חייםרוזןז1986צה"ל10 ק"מ ריצה תחרותית
301צחיגלז1964החברים של שניאורsha10 ק"מ ריצה תחרותית
302עופרשערז1961רצי אם המושבות5 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים