מרוץ חן ישראל ה- 2 בתקוע - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן למיון ברירת המחדל
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1פורתזגוריז20125 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
2חןזגוריז20112 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
3אריאלבןז19852 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
4דבירישראלז2008runwursoul2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
5הללנתןז2011runwursoul5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
6אבינועםיאירז2009runwursoul2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
7יוסףנעםז20135 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
8בינהגימפלנ20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
9חניגימפלנ19865 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
10שניאורפינסקיז20135 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
11אליהפינסקיז20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
12צופיהעמרנ198710 ק"מ ריצה תחרותית
13ישימאיירז199210 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
14אלומהשרוןנ19995 ק"מ ריצה תחרותית
15אמתייוקליסז20112 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
16עתרזגוריז20085 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
17ישורוןעמיחיז198110 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
18שיראלאמונהנ20162 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
19קודששמחהז20122 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
20אריהציוןז20142 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
21עזראעמיחיז19762 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
22עפרמעוזז198510 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
23רעיהגינזבורגנ1977Run w ur sole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
24ענבלזינגרנ2013זינגר2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
25יהודהקצפרז2010Jays athletes אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
26יונתןטלז20075 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
27שחרבןז20075 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
28מתניהברנסז198710 ק"מ ריצה תחרותית
29בןציוןז199110 ק"מ ריצה תחרותית
30הדסמלמדנ1981משהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
31אוריגיספאןז20092 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
32טלגיספאןנ20072 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
33AdaJanikowskaנ19682 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
34איתיאלגיספאןז19772 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
35רועיאינדיגז1982חוזרים לכושר לאט לאט5 ק"מ ריצה תחרותית
36יאירבר-יוסףז20132 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
37נדבהזהז199510 ק"מ ריצה תחרותית
38אהרוןטוביןז198610 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
39חגיקלמןז20055 ק"מ ריצה תחרותית
40איתןותיקז2014קדומים רצים ונהנים2 ק"מ ריצה תחרותית
41איתמרותיקז2012קדומים רצים ונהנים2 ק"מ ריצה תחרותית
42רוניותיקנ2010קדומים רצים ונהנים2 ק"מ ריצה תחרותית
43אוריהותיקנ2008קדומים רצים ונהנים2 ק"מ ריצה תחרותית
44עוזאלותיקז1982קדומים רצים ונהנים5 ק"מ ריצה תחרותית
45יעקבהללז19565 ק"מ ריצה תחרותית
46באריגולדרייךז20142 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
47אלעזרגולדמןז199610 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
48אילןקלמןז196810 ק"מ ריצה תחרותית
49אמירהרצוגז198610 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
50עידןחייטז200210 ק"מ ריצה תחרותית
51אדוהירסנ198810 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
52גבריאלכץז20045 ק"מ ריצה תחרותית
53שחרמייזלנ20015 ק"מ ריצה תחרותית
54נוריהבועזסוןנ20005 ק"מ ריצה תחרותית
55דנידבורקיןנ200210 ק"מ ריצה תחרותית
56איתיקימלז199910 ק"מ ריצה תחרותית
57יהונתןשגבז1973רצי אודי10 ק"מ ריצה תחרותית
58בנימיןועקניןז1987CrossFit city of Jerusalem10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
59ראובןיגלז197110 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
60יואלשרתז197910 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
61דודרפאליז1980הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
62מאירגורןז198910 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
63איתמרשרייברז200910 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
64צוריהלרז20065 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
65משהסווילז20042 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
66אמונהלבנ20025 ק"מ ריצה תחרותית
67יהונתןפרידז2009כוכבי הערב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
68אוריפרידז2009כוכבי הערב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
69מאירהמימוןנ20065 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
70חנהרובלנ2010אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
71משהוילנסקיז1980תושב תקוע10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
72הללדיוויסז196310 ק"מ ריצה תחרותית
73יגאלפריאלז1956רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
74רוניתפריאלנ1963רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
75לביאבראוןז2006תושב תקוע5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
76שלוםאדלמןז2009אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
77אוריהבלוךנ20022 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
78יוחאיבלוךז20132 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
79זוהרהבלוךנ20095 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
80שילהבלוךז200410 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
81גדעוןבלוךז197410 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
82עדיבלוךנ19775 ק"מ ריצה תחרותית
83גלעדסוקולוברז1981רצי אליצור פתח תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
84דניאללויןז1982רצי אליצור פתח תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
85איתירעיז2013Jay2 ק"מ ריצה תחרותית
86רוןסקולניקז20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
87אהרוןקרובז19865 ק"מ ריצה תחרותית
88בתשבעגרנותנ1981Run w ur sole5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
89ליבימתוסובנ20065 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
90תומראלבגליז197810 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
91רחלרוזנבלונ1986Run w your sole10 ק"מ ריצה תחרותית
92אודימלרז1976תקוע-רצים בקצב אחר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
93ולדימירדבוגובסקיז1965רצים עם דינה5 ק"מ ריצה תחרותית
94רעיהדבוגובסקינ1961רצים עם דינה10 ק"מ ריצה תחרותית
95כרמימישרנ200310 ק"מ ריצה תחרותית
96מלאכיזינגרז20095 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
97אופירלוגסיז198010 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
98יונתןפייפרז2006Jays athletes10 ק"מ ריצה תחרותית
99ערןשרעביז1979Run+10 ק"מ ריצה תחרותית
100דורוןסווילז20045 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
101איתמרהלויז20122 ק"מ ריצה תחרותית
102יערההלוינ19775 ק"מ ריצה תחרותית
103אלעדהלויז19755 ק"מ ריצה תחרותית
104ענבלקורןנ1983Run with your sole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
105רוניקורןנ2010Run with your sole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
106עדןקורןנ2008Run with your sole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
107יאירקורןז1980Run with your sole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
108שלומייהודהז20055 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
109תמהיוקלנ20095 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
110שיביפרידמןז2011האטלתים של ג'יי2 ק"מ ריצה תחרותית
111עמנואלוואקניןז20112 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
112רפאלוואקניןז20092 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
113נעמיוואקניןנ20062 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
114יואלשרתז197910 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
115מאיראגרסטז197210 ק"מ ריצה תחרותית
116עמיאלספיקרז20092 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
117ישיזינגרז1979רצי אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
118אביאלמרצבךז197110 ק"מ ריצה תחרותית
119שמוליקהדג'סז1970הגברים10 ק"מ ריצה תחרותית
120אסישמעוניז1971הגברים10 ק"מ ריצה תחרותית
121אבידןארנברגז198610 ק"מ ריצה תחרותית
122לאהמזא"הנ198810 ק"מ ריצה תחרותית
123מלכהחנהנ05 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
124מיכהבלוךז195110 ק"מ ריצה תחרותית
125הדסקוקהנ1988Runwursole10 ק"מ ריצה תחרותית
126רעותרוזנברגנ1975Runwursole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
127אבישישאולובז2007jay1010 ק"מ ריצה תחרותית
128אלישיברטימורז202110 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
129איתירפאליז20125 ק"מ ריצה תחרותית
130דפנהגולדמןנ19665 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
131אביחגולדמןז20095 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
132אילןגולדמןז201110 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
133יצחקלמדןז19495 ק"מ ריצה תחרותית
134מרדכיהולץז1980הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
135אנטוניוולרז1961הסוללים ירושלים - רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
136דינהגולןנ1960רצים עם דינה5 ק"מ ריצה תחרותית
137איציקישראלז1961רצים עם דינה10 ק"מ ריצה תחרותית
138יהודההכטז199310 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
139יוסףאנטופולסקיז199310 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
140הילהפריימןנ200110 ק"מ ריצה תחרותית
141עמידוידוביץ'ז2010תקוע5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
142איתידוידוביץ'ז2008תקוע2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
143איליידוידוביץ'נ2013תקוע2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
144קובידוידוביץ'ז2015תקוע2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
145אלישוחטז2005אתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
146אופירהסב"ןנ1978Runwursole5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
147AdamTersluijsenז1979L2 ק"מ ריצה תחרותית
148RoseTersluijsenנ1979L2 ק"מ ריצה תחרותית
149DannyTersluijsenז1979L2 ק"מ ריצה תחרותית
150טוביהמדרז198910 ק"מ ריצה תחרותית
151MeirNathanז2006אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
152עטרהברנ2008בר יוסף5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
153חנןלביאז19985 ק"מ ריצה תחרותית
154MaxKohnז2005אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
155רענןלוסטמןז2005לא5 ק"מ ריצה תחרותית
156אביגילרוזןנ2005אתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
157עליזהרובלנ2005אתלטים של ג״יי10 ק"מ ריצה תחרותית
158תמימהרובלנ2005אתלטים של ג״יי10 ק"מ ריצה תחרותית
159יקרתפרידמןנ1971Runwursole5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
160חייםאלבויםז1981הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
161עדיאלפולקז2011Jay’s running10 ק"מ ריצה תחרותית
162רינתמלמדנ1982Run w ur sole5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
163אשרמאירז19615 ק"מ ריצה תחרותית
164דניאלפולקז1981Jay’s running10 ק"מ ריצה תחרותית
165נתנאלגינזבורגז2009אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
166יונתןוויזןז1981אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
167ריינאוויזןנ2013אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
168טיגיז2011אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
169ניליוויזןנ2008אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
170שרהמאירנ19795 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
171אלעדמאירז1980רצי אודי5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
172ראלכהןז197810 ק"מ ריצה תחרותית
173RenaAbrahamנ2006אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
174נפתלישניידרז2008אתלטית של גיי5 ק"מ ריצה תחרותית
175נתנאלגליצרז2010אטליתית של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
176יעלגליצרנ2011אטליתית של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
177מעייןטרפר-וכטלנ1995רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
178שרהטרפרנ1963רצי אפרת5 ק"מ ריצה תחרותית
179שמחהוכטלז1965רצי אפרת5 ק"מ ריצה תחרותית
180שיסקרדרז2007אתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
181יונימרמלשטייןז2008אתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
182הדרמוריהנ19935 ק"מ ריצה תחרותית
183אנטוניברםז1980אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
184לביאהברםנ2012אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
185תמרבונהנ19835 ק"מ ריצה תחרותית
186אריאלפארנ20102 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
187יחזקאלגלבועז199610 ק"מ ריצה תחרותית
188אסףפארז1981רצים עם אודי10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
189רפאלמימוןז20075 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
190נחליאלפרידמןז2007אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
191יובלמינסז198310 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
192שלומיתנאמןנ19725 ק"מ ריצה תחרותית
193מריםפולאקנ19835 ק"מ ריצה תחרותית
194עמיתמנדלבוםז19855 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
195אריההולץז196610 ק"מ ריצה תחרותית
196כפירברזלז197810 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
197רחלברזלנ1982Rum w ur sole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
198אמציהבלוךז1986רצי שוק מחנה יהודה10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
199ידידיההליברדז2007אתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
200גבריאלצרנובלז1986Run w ur sole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
201מיכלצרנובלנ1986Run with ur sole10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
202נחמהקסלמן‬‎נ1983רוחי רוזנבלו10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
203rosetersluijsenנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
204adamtersluijsenז20102 ק"מ ריצה תחרותית
205dannytersluijsenז19792 ק"מ ריצה תחרותית
206גיליעישז1971מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
207אהרןשרבףז1989ביתר חברון10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
208חמיאברהםז1969מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
209אביאורעמרניז1975צוות יובל10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
210MariaElkinנ1979מישהו לרוץ איתו10 ק"מ ריצה תחרותית
211שמואלאמסלםז199410 ק"מ ריצה תחרותית
212יעקבליפשיץז199110 ק"מ ריצה תחרותית
213אמונהגלבוענ2001משפחת בלוך10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי תקוע
214נחוםבלוךז197710 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים