מרוץ כישורית ה- 2 - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1עומרנוימןז0אדרנלין10 ק"מ עממי
2שרוןפסטרנקז0אדרנלין10 ק"מ עממי
3רועיפסטרנקז0אדרנלין5 ק"מ עממי
4אלוןיוכטמןז05 ק"מ עממי
5גילתפישנ0כישורית10 ק"מ עממי
6עבירחרבנ0השמש עדיין זורחת10 ק"מ עממי
7מוטידה קסטרוז0רפאל10 ק"מ עממי
8טלדגניז0חייל5 ק"מ עממי
9גילמנשהז0גינספורט10 ק"מ עממי
10גיאאנושז0רצי גינספורט10 ק"מ עממי
11יובלפררוז05 ק"מ עממי
12אוריהאלמלם דרביז05 ק"מ עממי
13אביהואלמלםז05 ק"מ עממי
14יואבהירש בר גיאז02.5 ק"מ עממי
15אהודרינתז0תובל5 ק"מ עממי
16גילרינתז0איגוד הניווט5 ק"מ עממי
17צחישבחז0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
18גואנאהאני אסעדנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
19ליןענאן שופינ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
20איהמחמד עלינ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
21תייאמג'ד חמודנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
22סרילרפיק קבלןנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
23ניסאןראמי חמודנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
24מורואאל קבלאןנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
25למאסאלח קייסנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
26סיגאלזיאד חטיבנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
27מירהאזהר גאנםנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
28רזאןקבלאןנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
29שפאאיוסף סעדנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
30הגרחמידנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
31סאליסודקי נפאענ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
32תמרג'סאן קבלאןנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
33דימהמובדא עספורהנ0"חט""ב בית ג'ן"5 ק"מ עממי
34לימורדויטשנ02.5 ק"מ עממי
35איתןגזלז010 ק"מ עממי
36אילןבן חמוז0גינספורט5 ק"מ עממי
37עמאדשאהיןז015 ק"מ עממי
38ראובןאזולאיז02.5 ק"מ עממי
39אוריתאזולאינ02.5 ק"מ עממי
40כרמלאזולאינ02.5 ק"מ עממי
41שיאזולאיז02.5 ק"מ עממי
42ירוןכהןז0איתקה2.5 ק"מ עממי
43נועםכהןז0איתקה2.5 ק"מ עממי
44מירבכהןנ0איתקה5 ק"מ עממי
45יובלכהןז0איתקה5 ק"מ עממי
46שרוןספירנ010 ק"מ עממי
47גלספירז010 ק"מ עממי
48מעייןאסטריןנ02.5 ק"מ עממי
49פבלאסטריןז010 ק"מ עממי
50נועהחיננזוןנ02.5 ק"מ עממי
51מעייןחיננזוןנ02.5 ק"מ עממי
52אונהחיננזוןנ02.5 ק"מ עממי
53עדידודנ05 ק"מ עממי
54שרהדודנ05 ק"מ עממי
55נועםששוןנ02.5 ק"מ עממי
56נירששוןז02.5 ק"מ עממי
57ניריתסגלנ0אדרנלין2.5 ק"מ עממי
58שקדברעםז0בית העמק10 ק"מ עממי
59מנחםיעקוביאןז0אדרנלין15 ק"מ עממי
60גוסטבורודברגז05 ק"מ עממי
61הדסדבשינ015 ק"מ עממי
62דוביקלרוןז015 ק"מ עממי
63ארנוןמגדישז02.5 ק"מ עממי
64זהרזכאינ02.5 ק"מ עממי
65הרןזכאי מגדישז02.5 ק"מ עממי
66עלמהזכאי מגדישנ02.5 ק"מ עממי
67יהלהישראלי שכטרנ02.5 ק"מ עממי
68בלסםעלואןנ0אדרנלין5 ק"מ עממי
69בניוייצמןז015 ק"מ עממי
70גלישילרנ0רצי גינספורט2.5 ק"מ עממי
71אורןשילרז0רצי ג'ינספורט2.5 ק"מ עממי
72ראידחגאזיז0וועד נאמני הווקף המוסלמי עכו15 ק"מ עממי
73אושרתרענןנ0מרוץ השמחה10 ק"מ עממי
74רותםארןז0אדרנלין5 ק"מ עממי
75נועםארןז0אדרנלין5 ק"מ עממי
76גילהאלעד ארןנ0אדרנלין5 ק"מ עממי
77ליאורארןז0אדרנלין5 ק"מ עממי
78שירהצימרמןנ0תובל15 ק"מ עממי
79רביבגלז010 ק"מ עממי
80בת אלגרהבגינ0מרוץ השמחה10 ק"מ עממי
81אופירטובולז0מרוץ השמחה10 ק"מ עממי
82איילמילרז05 ק"מ עממי
83גיאאבניז05 ק"מ עממי
84שלמהליעדז010 ק"מ עממי
85אמלחיחינ0אדרנלין5 ק"מ עממי
86ארזביקלז0אדרנלין15 ק"מ עממי
87דפנהשחרנ0טימשגב2.5 ק"מ עממי
88יעלשחרנ0טימשגב2.5 ק"מ עממי
89שקדדגניז0אתגרים5 ק"מ עממי
90מיכאלרחילבסקיז0אדרנלין15 ק"מ עממי
91זיאדחרבז0עמותת רצי בית גאן15 ק"מ עממי
92מתןיוסףז015 ק"מ עממי
93נעמהיוסףנ05 ק"מ עממי
94גילתצונץנ0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
95נועםזילברברגז0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
96בןברכיהוז0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
97הגרגרינברגנ0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
98ענבלפרוימןנ0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
99יונתןרייפןז0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
100יואבלנירז0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
101אביהיעקביז0נוער כפר רופין10 ק"מ עממי
102יפתחשריז0נוער כפר רופין5 ק"מ עממי
103אומהגורמןנ0נוער כפר רופין5 ק"מ עממי
104זיוברכיהונ0נוער כפר רופין5 ק"מ עממי
105עדיפרוימןז0נוער כפר רופין5 ק"מ עממי
106טליהשבתנ0נוער כפר רופין5 ק"מ עממי
107אריאלשבחז0נוער כפר רופין5 ק"מ עממי
108יונתןגרינברגז0נוער כפר רופין5 ק"מ עממי
109טלכהןז0נוער כפר רופין5 ק"מ עממי
110קובייונהז0אדרנלין15 ק"מ עממי
111ענבליונהנ0אדרנלין15 ק"מ עממי
112גאנדיפלאחז0אדרנלין15 ק"מ עממי
113עמירכהןז010 ק"מ עממי
114ינאלפלאחז0tri1235 ק"מ עממי
115חוסאםפלאחז0טריפל15 ק"מ עממי
116דניפראנקז05 ק"מ עממי
117אביבליבשטייןז0כישורית10 ק"מ עממי
118גליהייטז0כישורית10 ק"מ עממי
119ארזחןז0כישורית10 ק"מ עממי
120איהבר אוןנ0כישורית10 ק"מ עממי
121רוניווגנ0כישורית10 ק"מ עממי
122שרה שירהגרוסנ0כישורית10 ק"מ עממי
123אילוןיקותיאלז0כישורית10 ק"מ עממי
124ליהלהבנ0כישורית10 ק"מ עממי
125ליללהבנ0כישורית10 ק"מ עממי
126אופירדורינ0כישורית10 ק"מ עממי
127הראליוחנןז0כישורית10 ק"מ עממי
128שירהלוחנ0כישורית10 ק"מ עממי
129גלידנצינגרנ0כישורית10 ק"מ עממי
130יעללנגרנ0כישורית10 ק"מ עממי
131נויה בן חקוןנ0כישורית10 ק"מ עממי
132שחר כהןנ0כישורית10 ק"מ עממי
133ג'וזףאלטוןז010 ק"מ עממי
134רותםבלושטייןנ010 ק"מ עממי
135ניקול גריןנ010 ק"מ עממי
136ג'יימס אולסווינגז010 ק"מ עממי
137לירן שמרז010 ק"מ עממי
138נדבדודז0כישורית15 ק"מ עממי
139יותםכהןז0כישורית15 ק"מ עממי
140רועיסלעז0כישורית15 ק"מ עממי
141גיאהולצרז015 ק"מ עממי
142איתיעופרז015 ק"מ עממי
143ראמזביסאןז0אדרנלין15 ק"מ עממי
144מגדביסאןנ0אדרנלין5 ק"מ עממי
145אביאפלז0איילות10 ק"מ עממי
146אביעזרחיימוביץז0אדרנלין15 ק"מ עממי
147רבידשיינברגנ0טימשגב2.5 ק"מ עממי
148כלילכרמל מנורז02.5 ק"מ עממי
149ענברכרמל מנורנ02.5 ק"מ עממי
150יעלבאן כהןנ015 ק"מ עממי
151תמידודנ0ג'ינס ספורט15 ק"מ עממי
152יותםמאיירז0אדרנלין10 ק"מ עממי
153מאורבר-גילז015 ק"מ עממי
154משהצ'רנובלז015 ק"מ עממי
155חגיתהסלנ0ג'ינספורט2.5 ק"מ עממי
156הדרשיינברגנ0טימשגב2.5 ק"מ עממי
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים