מרוץ ראש העין ה- 10 ע"ש שי דנור דדון - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1עומריקובינסקיז200810 ק"מ ריצה תחרותית
2עלמהבן אבינ0איתקה ראש העין5 ק"מ ריצה תחרותית
3נדביעריז02 ק"מ ריצה תחרותית
4ניביעריז02 ק"מ ריצה תחרותית
5יותםפולישוקז0הרוח השנייה5 ק"מ ריצה תחרותית
6גלעדסוקולוברז0רצי אליצור פ"ת5 ק"מ ריצה תחרותית
7עמריגרינברגז010 ק"מ ריצה תחרותית
8יריןיצחקז05 ק"מ ריצה תחרותית
9קרןחייםנ0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
10אלוןחייםז0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
11שירדייןנ0איתיקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
12יובלגולדברגז05 ק"מ ריצה תחרותית
13כפירנדבז05 ק"מ ריצה תחרותית
14עופריישראלינ0בית החינוך ברוח שמעון פרס2 ק"מ ריצה תחרותית
15אורזליגז010 ק"מ ריצה תחרותית
16יפעתדיבוןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
17טלדיבוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
18שילהלוגאסיז010 ק"מ ריצה תחרותית
19גדיאורבןז010 ק"מ ריצה תחרותית
20אביתרויסמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
21אריאללוינ05 ק"מ ריצה תחרותית
22איתידרייבז05 ק"מ ריצה תחרותית
23איילרוזיןז010 ק"מ ריצה תחרותית
24הילהעצמוןנ0רצים בכיף10 ק"מ ריצה תחרותית
25ינוןעצמוןז0רצים בכיף10 ק"מ ריצה תחרותית
26ליאלדודנ02 ק"מ ריצה תחרותית
27גיאדודז02 ק"מ ריצה תחרותית
28לירוןמנטלנ010 ק"מ ריצה תחרותית
29נעםפולישוקז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
30רינתדייןנ0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
31איתמרדייןז0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
32אוריפאריז010 ק"מ ריצה תחרותית
33עיליאיאסוז0Rha105 ק"מ ריצה תחרותית
34טאיהקיפניסנ05 ק"מ ריצה תחרותית
35רועידודז05 ק"מ ריצה תחרותית
36תבורעומסיז02 ק"מ ריצה תחרותית
37תהלספנקונ02 ק"מ ריצה תחרותית
38וורדבשארהז02 ק"מ ריצה תחרותית
39אימאןבראנסינ0חנין ראדי10 ק"מ ריצה תחרותית
40עידופרחןז05 ק"מ ריצה תחרותית
41זינהבראנסינ0חנין ראדי5 ק"מ ריצה תחרותית
42טלבן ארינ010 ק"מ ריצה תחרותית
43דנידבורקיןנ010 ק"מ ריצה תחרותית
44גונןעזריהז01615 ק"מ ריצה תחרותית
45ערןקובץ'ז01615 ק"מ ריצה תחרותית
46יובלאמסיליז016110 ק"מ ריצה תחרותית
47מעייןגודמןז01615 ק"מ ריצה תחרותית
48רמיסחייקז01615 ק"מ ריצה תחרותית
49אלהפרץנ0רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
50יונתןפרץז0רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
51עומרארבלנ0רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
52רומיטסהנ0רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
53ניריתטסהנ0רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
54גרהרדרותםנ0רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
55פלגימעייןנ0רצים עם איל2 ק"מ ריצה תחרותית
56נופרמינקנ0מיחשוב פור יו 2 ק"מ ריצה תחרותית
57מאיהארבלנ0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
58ברקפרץז0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
59ניצןועלנינ0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
60איתירבאניז0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
61שירבאניז0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
62יניבמינקז0מיחשוב פור יו 5 ק"מ ריצה תחרותית
63גילימינקנ0מיחשוב פור יו5 ק"מ ריצה תחרותית
64עמירבן גורז0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
65אורטלבונינ0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
66אילפרץז0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
67דרורלניאדוז010 ק"מ ריצה תחרותית
68צפרירגץז0רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
69נירפלגיז0רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
70רויטלמנאנ0רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
71גיא גולדברגז010 ק"מ ריצה תחרותית
72אליפלגז0רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
73אלינחמיאסז0רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
74יהודיתמרחוםנ0רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
75תומר סננסז0רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
76איילוהבז010 ק"מ ריצה תחרותית
77דניאלסילברמןז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
78נועהסילברמןנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
79איתי חייםשמאיז02 ק"מ ריצה תחרותית
80נועהאלוןנ0ראש העין2 ק"מ ריצה תחרותית
81שאולפרבהז01+110 ק"מ ריצה תחרותית
82מילנהנובקז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
83בנישמירז010 ק"מ ריצה תחרותית
84עומריקובינסקיז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
85רותםמורז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
86לובנאיאסיןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
87ליהיאששוןנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
88עיליששוןז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
89רםסופרז0דלח הוד השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
90נתנאלגלאםז02 ק"מ ריצה תחרותית
91יורםעמירז0רצי עמיר10 ק"מ ריצה תחרותית
92יהבליףז0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
93עיראליףז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
94ינוןליףז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
95נבובר-נאורז02 ק"מ ריצה תחרותית
96שרוןברנ05 ק"מ ריצה תחרותית
97יריןרצוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
98תומרהנדלז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
99גיאוולףז05 ק"מ ריצה תחרותית
100עומרוולףז05 ק"מ ריצה תחרותית
101מיקהוולףנ02 ק"מ ריצה תחרותית
102יובלפורתז05 ק"מ ריצה תחרותית
103ליאורעזראז02 ק"מ ריצה תחרותית
104איתיעזראז02 ק"מ ריצה תחרותית
105רועידנורז0חושבים חיובי5 ק"מ ריצה תחרותית
106יהלידנורז0מכבי תל אביב2 ק"מ ריצה תחרותית
107איתידנורז0מכבי תל אביב2 ק"מ ריצה תחרותית
108רונידנורנ0חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
109רותםדנורנ0חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
110ליהידנורנ05 ק"מ ריצה תחרותית
111יהונתןכהן אמבלוז02 ק"מ ריצה תחרותית
112שרוןגלעדנ010 ק"מ ריצה תחרותית
113ברקיעקבז05 ק"מ ריצה תחרותית
114אוראזולאיז05 ק"מ ריצה תחרותית
115לירוןנונייז ויסמןז0NWF5 ק"מ ריצה תחרותית
116ליאםנונייז ויסמןז0NWF5 ק"מ ריצה תחרותית
117חאניןראדינ0Ladys gym10 ק"מ ריצה תחרותית
118מיכאלגרסיהז05 ק"מ ריצה תחרותית
119ליאורקנורז05 ק"מ ריצה תחרותית
120רועידנילוביץז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
121ליהגולינ05 ק"מ ריצה תחרותית
122עופרגלז010 ק"מ ריצה תחרותית
123בנימאיירז05 ק"מ ריצה תחרותית
124גילנוהז0חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
125מורצדוקז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
126עדןסמולרנ0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
127אורישדהז02 ק"מ ריצה תחרותית
128רותםסגלז0לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
129דרורסגלז0לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
130ליאורעזאריז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
131טלקצירז010 ק"מ ריצה תחרותית
132עידןאלישעז05 ק"מ ריצה תחרותית
133בןאלישעז05 ק"מ ריצה תחרותית
134מעייןאלישענ05 ק"מ ריצה תחרותית
135יובלוטוריז05 ק"מ ריצה תחרותית
136נוגהמזורנ0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
137עמיתאורייןז02 ק"מ ריצה תחרותית
138נטעאורייןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
139רותםסטאלז05 ק"מ ריצה תחרותית
140יפעתסטאלנ05 ק"מ ריצה תחרותית
141רואיסטאלז05 ק"מ ריצה תחרותית
142תומראפרתיז010 ק"מ ריצה תחרותית
143אסףשינניז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
144הראלטיקטיןז010 ק"מ ריצה תחרותית
145מיריאפרתינ010 ק"מ ריצה תחרותית
146שנהבפז אמירנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
147אלהאמירנ0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
148אוריפורטיז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
149דניאלרוביןז05 ק"מ ריצה תחרותית
150תומרפקטורוביץז0איתקא5 ק"מ ריצה תחרותית
151יובלפורטיז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
152טוהראברמוביץנ02 ק"מ ריצה תחרותית
153מניגולדברגז05 ק"מ ריצה תחרותית
154יורםאהרוןז010 ק"מ ריצה תחרותית
155יגאלינאיז02 ק"מ ריצה תחרותית
156יהונתןאלוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
157מקסיםשפיראז010 ק"מ ריצה תחרותית
158גיאארמןז02 ק"מ ריצה תחרותית
159איתמרארמןז05 ק"מ ריצה תחרותית
160יונתןארמןז05 ק"מ ריצה תחרותית
161ברוריהארמןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
162אמירארמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
163נועםקהלנינ0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
164רוניוחשנ02 ק"מ ריצה תחרותית
165איתיוחשז02 ק"מ ריצה תחרותית
166אופירבן שלושז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
167שקדחינ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
168עמיתמרוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
169קוביכהןז0גו אקטיב10 ק"מ ריצה תחרותית
170דודצלעז010 ק"מ ריצה תחרותית
171צבירוף איזנברגז0אליצור5 ק"מ ריצה תחרותית
172איתיבנדרסקיז010 ק"מ ריצה תחרותית
173אבנרפנחסז0גווין קנניג10 ק"מ ריצה תחרותית
174משיגטניונ02 ק"מ ריצה תחרותית
175איהגלבוענ05 ק"מ ריצה תחרותית
176יותםגלבועז05 ק"מ ריצה תחרותית
177מיכלגלבוענ05 ק"מ ריצה תחרותית
178ירוןפינקלז05 ק"מ ריצה תחרותית
179סגיתפינטו-פינקלנ05 ק"מ ריצה תחרותית
180עומריסעאתז0אתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
181רועיקליינרז02 ק"מ ריצה תחרותית
182ליהיקליינרנ02 ק"מ ריצה תחרותית
183עופרקליינרז02 ק"מ ריצה תחרותית
184גיאגרימלנדז0איתקה- לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
185דניאלגרימלנדז0איתקה- לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
186יואבגרימלנדז0איתקה- לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
187אושראביגדז02 ק"מ ריצה תחרותית
188כרמיתאביגדנ02 ק"מ ריצה תחרותית
189שיריזמירנ0עירוני ראש העין2 ק"מ ריצה תחרותית
190שחרסיידוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
191איהסיידוןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
192עלמהביטוןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
193עבריביטוןז02 ק"מ ריצה תחרותית
194חגיתצורי ביטוןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
195רוןפפירז02 ק"מ ריצה תחרותית
196בןפפירז02 ק"מ ריצה תחרותית
197דןפפירז02 ק"מ ריצה תחרותית
198זוהרמדמוניז05 ק"מ ריצה תחרותית
199אפרתמדמונינ05 ק"מ ריצה תחרותית
200שיריינאינ02 ק"מ ריצה תחרותית
201שניג'ובנינ02 ק"מ ריצה תחרותית
202הילהג'ובנינ05 ק"מ ריצה תחרותית
203גליתנוימן בנדיקטנ05 ק"מ ריצה תחרותית
204גלעדיעבץז010 ק"מ ריצה תחרותית
205עידואלעזרז0חושבים חיובי5 ק"מ ריצה תחרותית
206ריקיאלעזרנ0חושבים חיובי5 ק"מ ריצה תחרותית
207עפריבן שאולנ02 ק"מ ריצה תחרותית
208זיועמרםז05 ק"מ ריצה תחרותית
209עיליעמרםז05 ק"מ ריצה תחרותית
210שירעוזרינ02 ק"מ ריצה תחרותית
211אורןאנגלנדרז02 ק"מ ריצה תחרותית
212כפירעוזריז010 ק"מ ריצה תחרותית
213קרןאנגלנדרנ0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
214יונתןאוסיז02 ק"מ ריצה תחרותית
215אוריפרידליךז0רצי יחז10 ק"מ ריצה תחרותית
216מיכלליבוביץנ05 ק"מ ריצה תחרותית
217נועםליבוביץז010 ק"מ ריצה תחרותית
218דבירליבוביץז010 ק"מ ריצה תחרותית
219שוורץאריאלנ02 ק"מ ריצה תחרותית
220איציקלויז0איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
221אופקכהןז05 ק"מ ריצה תחרותית
222אופקכהןז05 ק"מ ריצה תחרותית
223זיואברמוביץז05 ק"מ ריצה תחרותית
224מיקהאברמוביץנ05 ק"מ ריצה תחרותית
225לידורעבדיז0בית החינוך ברוח שמעון פרס5 ק"מ ריצה תחרותית
226משהפרידמןז0כלבים ללוחמים5 ק"מ ריצה תחרותית
227צוריאלפרידמןז0בית הלוחם תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
228KerenSrorנ010 ק"מ ריצה תחרותית
229מאיסבגנ0Moda running2 ק"מ ריצה תחרותית
230עילאיסבגז0Moda running10 ק"מ ריצה תחרותית
231אריקסבגז0Moda running10 ק"מ ריצה תחרותית
232דורפייגיןז02 ק"מ ריצה תחרותית
233אופקפייגיןז02 ק"מ ריצה תחרותית
234לביאפייגיןז05 ק"מ ריצה תחרותית
235אגםברייטברטנ02 ק"מ ריצה תחרותית
236דודמוסנזוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
237רונידייןנ010 ק"מ ריצה תחרותית
238עידןרוזנבלוםז010 ק"מ ריצה תחרותית
239ליאברוסוז02 ק"מ ריצה תחרותית
240שירליסגלנ05 ק"מ ריצה תחרותית
241משהבילהז010 ק"מ ריצה תחרותית
242עדןגריציינ0שמעון פרס5 ק"מ ריצה תחרותית
243טליהאלוןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
244אריאלאלוןז02 ק"מ ריצה תחרותית
245איילתיצחקז05 ק"מ ריצה תחרותית
246נועהמליחינ02 ק"מ ריצה תחרותית
247נועהמליחינ02 ק"מ ריצה תחרותית
248איתיחרזיז02 ק"מ ריצה תחרותית
249אדםפרוגז0פרוגים5 ק"מ ריצה תחרותית
250איילזסלבסקיז05 ק"מ ריצה תחרותית
251דןפרוגז0פרוגים5 ק"מ ריצה תחרותית
252עופרירדןז010 ק"מ ריצה תחרותית
253ארנוןבן עמרםז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
254מתיגרוסז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
255בועזרבידז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
256הדסלוינ010 ק"מ ריצה תחרותית
257ליאןנחוםנ05 ק"מ ריצה תחרותית
258ברקבינדרז05 ק"מ ריצה תחרותית
259זהרברנ0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
260מעייןצדוקנ02 ק"מ ריצה תחרותית
261דניאלהפלדמןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
262אמהעדינ02 ק"מ ריצה תחרותית
263אילייאפקז02 ק"מ ריצה תחרותית
264אבידבליברמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
265מירבכהןנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
266יובלכהןז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
267ירוןכהןז0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
268נועםכהןז0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
269עינברוולקוביצקינ02 ק"מ ריצה תחרותית
270עידווולקוביצקיז0איתקה - לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
271עומרוולקוביצקיז0איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
272יואביצהריז05 ק"מ ריצה תחרותית
273נעםמינקיןז05 ק"מ ריצה תחרותית
274שידניאלז0רצי רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
275היבאמסארוהנ010 ק"מ ריצה תחרותית
276ליבילויןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
277יריבלויןז0רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
278אורלויןז0איתקה לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
279יעלרבידנ05 ק"מ ריצה תחרותית
280שיריפקרמן וידצקינ0איתקה לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
281יובלקורןז02 ק"מ ריצה תחרותית
282שירהקורןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
283אופירפרססז05 ק"מ ריצה תחרותית
284עדיפלדנ05 ק"מ ריצה תחרותית
285נעמהכהןנ0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
286יהליבסוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
287קונסטנטיןצ'בוטריובז0רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
288מיכאלבסוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
289חנאןקאסםנ010 ק"מ ריצה תחרותית
290סבסטיאןפדריבהז02 ק"מ ריצה תחרותית
291איתמרפדריבהז02 ק"מ ריצה תחרותית
292שירפדריבהז02 ק"מ ריצה תחרותית
293רונישטבוןנ0חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
294גיאשטבוןז0חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
295לוקשטבוןז0חושבים חיובי10 ק"מ ריצה תחרותית
296סופישטבוןנ0חושבים חיובי10 ק"מ ריצה תחרותית
297אילנהשניידרנ0Irunit5 ק"מ ריצה תחרותית
298אורינשגבז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
299נועםנשגבז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
300עדיאליפתז0מועצת נוער עירונית10 ק"מ ריצה תחרותית
301מרישהאוסטפנקונ010 ק"מ ריצה תחרותית
302אבייברבויםז02 ק"מ ריצה תחרותית
303אסףיברבויםז02 ק"מ ריצה תחרותית
304גיאסמלובז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
305יפעתגודינרנ05 ק"מ ריצה תחרותית
306מליסביליהנ05 ק"מ ריצה תחרותית
307שחרינקלביץז0אין5 ק"מ ריצה תחרותית
308רועישלוז010 ק"מ ריצה תחרותית
309רחלברייטברטנ05 ק"מ ריצה תחרותית
310יהודהברייטברטז05 ק"מ ריצה תחרותית
311גפןברייטברטנ05 ק"מ ריצה תחרותית
312מאיזאדהנ02 ק"מ ריצה תחרותית
313אביחיבן נעיםז05 ק"מ ריצה תחרותית
314אביתרשלוז02 ק"מ ריצה תחרותית
315שירהאוחנהנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
316שירהלביא בן דודנ02 ק"מ ריצה תחרותית
317גללביא בן דודנ02 ק"מ ריצה תחרותית
318ריאלצ'רחיז05 ק"מ ריצה תחרותית
319נויהפאדלנ05 ק"מ ריצה תחרותית
320לימורברקתנ0איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
321זיו-חייםברקתז0איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
322אלוןנפוסיז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
323דפנהאמדונ010 ק"מ ריצה תחרותית
324איזיאמדוז010 ק"מ ריצה תחרותית
325תומרצרפתיז05 ק"מ ריצה תחרותית
326מורירובמןז02 ק"מ ריצה תחרותית
327מנחםפישז0ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
328מאיהיוספינ0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
329עומריוספינ0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
330גליתיוספינ0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
331רוןיוספיז0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
332MyriamWeissנ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
333יוני חתוכהז0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
334מיטלפרנקנ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
335שימריחתוכהז0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
336OfekZimmerז0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
337RoyZimmerז0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
338אנהפרוטופופוב נ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
339מירהפרוטופופוב נ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
340שירימועלם חשאינ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
341רווית לוינ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
342חניאליזדהנ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
343אוריאליזדהז0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
344אור בן דיין נ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
345חן בן ישראלנ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
346נלימירוםנ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
347שאולמנורז0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
348עמליהמנורנ0פסגות5 ק"מ ריצה תחרותית
349ברטאובז0פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
350אלינור חייטנ0פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
351עמיחיברזילאיז0פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
352עומריעקבז0פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
353 דניאלביתןז0פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
354ראםביטוןז0פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
355אלעד ביטוןז0פסגות2 ק"מ ריצה תחרותית
356אורליכהןנ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
357יבגניפרוטופופובז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
358אריאלרוהז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
359שלוםמתןז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
360דרורכהןז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
361אלוןפינגרובז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
362נירלזרז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
363ניליתאלקובינ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
364אליעטיאסז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
365גילעדסבגיאןז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
366יפעתפפונ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
367אריקכהןז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
368חייםברדוגוז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
369אלינורברדוגונ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
370ברקבילהז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
371דניאלאלוןנ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
372חני סויסהנ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
373אברהם שנירז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
374קובי חופיז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
375פלורינהטאובנ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
376דניאלעוזינ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
377יפעתמתתוף יעקבנ0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
378עמיחיברזילאיז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
379איתןבירןז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
380ליאורישיז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
381LiorZingerז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
382נירספיבקז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
383אורןמושעיז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
384אסףסגלז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
385אבישי רוטמןז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
386יוסיאלקוביז0פסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
387אדרג'ובאשהז010 ק"מ ריצה תחרותית
388יואבגרינברגז02 ק"מ ריצה תחרותית
389אלהאבורוסנ05 ק"מ ריצה תחרותית
390עידןאורייןז02 ק"מ ריצה תחרותית
391אסתראורייןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
392מורןאוסינ05 ק"מ ריצה תחרותית
393טלאוסיז05 ק"מ ריצה תחרותית
394טלאנגלנדרז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
395אילוןברלסז010 ק"מ ריצה תחרותית
396מיכאלסולומוןז010 ק"מ ריצה תחרותית
397איתןצ'וקלרז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
398נעמיכהןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
399נמרודכהןז02 ק"מ ריצה תחרותית
400שחרנחוםנ05 ק"מ ריצה תחרותית
401אברהםדהןז010 ק"מ ריצה תחרותית
402מורןאיכלטז05 ק"מ ריצה תחרותית
403נעםאיכלטנ0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
404עמיתשמואליז0איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
405עדןהררינ0איתקה - rha10 לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
406סיגלשקד לביאנ05 ק"מ ריצה תחרותית
407רוניתניסןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
408נופרניסןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
409ימיתניסןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
410דניאלהניסןנ02 ק"מ ריצה תחרותית
411רוניבדשנ02 ק"מ ריצה תחרותית
412ראובןנדלרז010 ק"מ ריצה תחרותית
413תומרבסטז05 ק"מ ריצה תחרותית
414הילהכהןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
415הדרכהןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
416רוניתכהןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
417ליהיויסברגנ0איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
418נטעויסברגנ0איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
419אורניתויסברגנ0איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
420איילויסברגז0איתקה- לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
421שיריתיניבנ05 ק"מ ריצה תחרותית
422איתייניבז02 ק"מ ריצה תחרותית
423נדביניבז02 ק"מ ריצה תחרותית
424נועםנגרז02 ק"מ ריצה תחרותית
425קרן אורנגרנ05 ק"מ ריצה תחרותית
426משה זיוסימן טובז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
427אניסמנסורז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
428יצחקשרףז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
429ארזקפלןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
430משהצבריז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
431טליהפרסינ0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
432עובדיהישראליז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
433רפאלקריקוריאןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
434יריבגתז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
435אמירביטוןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
436הילהצובירינ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
437יצחקמועלםז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
438עוזסורוקהז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
439גיאאלדרז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
440משהחדדז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
441נועםבן משהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
442אופירדורוןז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
443אביבכהןז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
444דודשיראויז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
445תמיראורבךז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
446אילאורבךז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
447אמירערדז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
448סמיוייסלברגז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
449אסףקיסרז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
450יצחקלנגז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
451גלכהןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
452לירוןדנוךז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
453רומןבוגורדז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
454אלכסנדרגונצרובז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
455איתיציקורלז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
456חגיכהן שלמהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
457אפרתאלגריסינ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
458רינתכהןנ0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
459אזיקסימוןז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
460יאירנתיבז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
461חגיפנקרז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
462עידויעקוביז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
463לילךמוסרינ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
464אליהומוסריז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
465דניאלדמתיז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
466אורןמתנהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
467אורןבורשןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
468שירןישראלינ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
469יוסףסמעאןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
470אליגאיגיז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
471מלסאוטקוייהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
472דניאלמגןז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
473אייליאבטאוז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
474אברהםאשתהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
475גייםמולאז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
476דוד גרברז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
477אלה סירקיןנ0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
478עמוס לויז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
479חגי עשאלז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
480שי קלייןז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
481אלכס שטייןז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
482גיל אוריז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
483בר עופרז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
484נוי מנחםנ0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
485שרית צורנ0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
486נאור אורז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
487אבי שוהםז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
488שירה אודםנ0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
489נוי אבןנ0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
490ניר ברקתז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
491אנה ספירנ0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
492לאון נופךז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
493יעל ארדנ0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
494דוד טסהז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
495שחר סוניז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
496אליאור בן יעקבז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
497מיקי גונןז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
498עוז ששוןז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
499ריף חטוםז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
500אפי נווהז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
501ברק חזיזז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
502יואל אוחיוןז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
503יצחק בן חייםז0בטפ10 ק"מ ריצה תחרותית
504הרןכהןז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
505ליריכהןנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
506נעהגלנ02 ק"מ ריצה תחרותית
507ורדגלנ02 ק"מ ריצה תחרותית
508שמעוןדניבז010 ק"מ ריצה תחרותית
509ניבמאיירז02 ק"מ ריצה תחרותית
510שרוןמאיירנ05 ק"מ ריצה תחרותית
511רןגרוסז0איתקה2 ק"מ ריצה תחרותית
512אביבגראדז05 ק"מ ריצה תחרותית
513עומרנויז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
514שירהקומימינ02 ק"מ ריצה תחרותית
515זוהרארונוביץז02 ק"מ ריצה תחרותית
516נועםחרזיז02 ק"מ ריצה תחרותית
517קרןנונינ02 ק"מ ריצה תחרותית
518רונינונינ02 ק"מ ריצה תחרותית
519נמרודעירוניז010 ק"מ ריצה תחרותית
520נעמהעירונינ010 ק"מ ריצה תחרותית
521אביעירוניז010 ק"מ ריצה תחרותית
522דורוןחרמוןז0איתקה לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
523עומריסלמיז02 ק"מ ריצה תחרותית
524ארזחרמוןז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
525כנרתחרמוןנ0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
526רועימגורז0מכבי תל אביב2 ק"מ ריצה תחרותית
527שגיאשמחז0שימחונים2 ק"מ ריצה תחרותית
528נעמהשמחנ0שימחונים2 ק"מ ריצה תחרותית
529רועישמחז0שימחונים2 ק"מ ריצה תחרותית
530עידןוינברגז02 ק"מ ריצה תחרותית
531עומרקופרמןז02 ק"מ ריצה תחרותית
532תמרחדדנ02 ק"מ ריצה תחרותית
533נועהלפידנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
534עדןללושז010 ק"מ ריצה תחרותית
535גולןדרור סויסהז05 ק"מ ריצה תחרותית
536יעריתדרורנ010 ק"מ ריצה תחרותית
537איתימגןז0בית נווה דליה5 ק"מ ריצה תחרותית
538רןיליןז010 ק"מ ריצה תחרותית
539עדיסומךנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
540פזיתברנ05 ק"מ ריצה תחרותית
541שגיאנוהנ0חושבים חיובי2 ק"מ ריצה תחרותית
542הדסנוהנ0חושבים חיובי10 ק"מ ריצה תחרותית
543ארבלדהןז0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
544טצויהמיזוטניז02 ק"מ ריצה תחרותית
545גיאשקדז02 ק"מ ריצה תחרותית
546אריאלהדסז02 ק"מ ריצה תחרותית
547תומראריהז05 ק"מ ריצה תחרותית
548רתםגרוסנ0איתקה - לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
549דניאליגלוםז0תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
550ניבשמולביץז02 ק"מ ריצה תחרותית
551ליאורהבן עמינ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
552שיוידסז02 ק"מ ריצה תחרותית
553אשרבן עמיז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
554גביבן אליהונ0Roadrunner10 ק"מ ריצה תחרותית
555דבירגיאז0מכבי תל אביב צפון2 ק"מ ריצה תחרותית
556לי-אורנגרנ02 ק"מ ריצה תחרותית
557שגיאדרייפוסז05 ק"מ ריצה תחרותית
558יהליאברמסוןז010 ק"מ ריצה תחרותית
559דודמרציאנוז010 ק"מ ריצה תחרותית
560אלוןבסןז0ללא2 ק"מ ריצה תחרותית
561נירבסןז0ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
562אורןבסןז0ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
563עיטםסולימאניז0איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
564עמיתסולימאניז0איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
565גיאאלקלעיז02 ק"מ ריצה תחרותית
566אילגלבועז0איתקה לגעת בחים10 ק"מ ריצה תחרותית
567דורגלבועז0איתקה לגעת בחים10 ק"מ ריצה תחרותית
568דריהגלבוענ0איתקה לגעת בחים5 ק"מ ריצה תחרותית
569אודישפרינגז010 ק"מ ריצה תחרותית
570שלומיתרז0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
571ויקיגלבוענ0איתקה לגעת בחים10 ק"מ ריצה תחרותית
572יהונתןהןז05 ק"מ ריצה תחרותית
573ניצןהןז05 ק"מ ריצה תחרותית
574זאבזלבסקיז010 ק"מ ריצה תחרותית
575לאורההרמןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
576הדרצרויהנ05 ק"מ ריצה תחרותית
577ליהנחוםנ0בית חינוך ברוח שמעון פרס5 ק"מ ריצה תחרותית
578אוריפרחאןז05 ק"מ ריצה תחרותית
579עדיאבישרנ05 ק"מ ריצה תחרותית
580מתןדהריז05 ק"מ ריצה תחרותית
581אופירדהריז05 ק"מ ריצה תחרותית
582אורןבוסתניז0"איתקה-לגעת בחיים"5 ק"מ ריצה תחרותית
583ניבבוסתנינ0"איתקה-לגעת בחיים"5 ק"מ ריצה תחרותית
584עידומימוןז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
585שמואלשמואליז010 ק"מ ריצה תחרותית
586מיקהמועלםנ02 ק"מ ריצה תחרותית
587שקדמועלםנ02 ק"מ ריצה תחרותית
588איתןמועלםז02 ק"מ ריצה תחרותית
589ליאםוידצקיז0איתקה לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
590גיאוייסז0איתקה -לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
591טופזאכסנפלדנ05 ק"מ ריצה תחרותית
592יריןאביז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
593יעלבירןנ0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
594עידוצברז05 ק"מ ריצה תחרותית
595יובלגלאורנ0N.R spirit5 ק"מ ריצה תחרותית
596ערןגלאורז0N.R spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
597ArikRadoז0Radorun10 ק"מ ריצה תחרותית
598מתןוונדיהז05 ק"מ ריצה תחרותית
599ברכהוונדיהנ05 ק"מ ריצה תחרותית
600כפירטלז0עינת2 ק"מ ריצה תחרותית
601רותםדגאיז0עינת2 ק"מ ריצה תחרותית
602עיראקרקוברז02 ק"מ ריצה תחרותית
603יעלקרקוברנ02 ק"מ ריצה תחרותית
604איתישירוןז02 ק"מ ריצה תחרותית
605דניאלמליחיז02 ק"מ ריצה תחרותית
606ליהשבחנ02 ק"מ ריצה תחרותית
607עמיתנעיםז0איתקה - לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
608רפאללויז02 ק"מ ריצה תחרותית
609אלירןעמרםז02 ק"מ ריצה תחרותית
610נתיראובניז05 ק"מ ריצה תחרותית
611גיליעישז0מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
612תומרטסליצקיז02 ק"מ ריצה תחרותית
613אריהליברמןז0מכתי ת-א אתלטיקה5 ק"מ ריצה תחרותית
614אריאלליברמןנ0עירוני רה"ע כדורסל5 ק"מ ריצה תחרותית
615אלכסליברמןז0איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
616שירהג'יבוטרונ0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
617אלכסטסליצקיז0תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
618סמדררצוןנ0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
619נגהרצוןנ0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
620בועזרצוןז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
621אורןרצוןז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
622מעייןבלוםנ0איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
623יהלישעיהנ05 ק"מ ריצה תחרותית
624עוזייעריז010 ק"מ ריצה תחרותית
625רחלימזורנ0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
626איתמרמזורז0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
627רונןרחמיםז010 ק"מ ריצה תחרותית
628ברקעוקשיז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
629אליןמיטלרנ02 ק"מ ריצה תחרותית
630מאיהסמונ0איתקה לגעת בחיים2 ק"מ ריצה תחרותית
631גיאסמוז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
632אייליוסףז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
633ספיריוסףנ0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
634איתמריוסףז0איתקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
635גיללויז0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
636דוביגרוסמןז0איתקה -לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
637דבירקרניז0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
638דיןברז0איתני לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
639איתןרגבז0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
640דניאללויז010 ק"מ ריצה תחרותית
641ניתאיסלמןז05 ק"מ ריצה תחרותית
642יניבסלמןז05 ק"מ ריצה תחרותית
643נעמהסלמןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
644חופיתמליסנ05 ק"מ ריצה תחרותית
645חכימינועםז05 ק"מ ריצה תחרותית
646אורדלחז0Dalach5 ק"מ ריצה תחרותית
647סאפיחלבינ0רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
648רחלילזרנ05 ק"מ ריצה תחרותית
649רביבלזרז05 ק"מ ריצה תחרותית
650עידולזרז05 ק"מ ריצה תחרותית
651ארנוןבייןז010 ק"מ ריצה תחרותית
652עידןלוירוםז0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
653סיוןגורדוןנ0איתקה- לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
654נירדדוןז05 ק"מ ריצה תחרותית
655צביה שידדוןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
656אריאלקוזנץז05 ק"מ ריצה תחרותית
657אורייאסוז0rha105 ק"מ ריצה תחרותית
658נועהיאסונ0rha105 ק"מ ריצה תחרותית
659אגםמץנ0איתקה שמעון פרס5 ק"מ ריצה תחרותית
660אורשמואליז0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
661עמיתשניאורז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
662ליהשניאורנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
663ליאורשטייןז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
664מעייןשטייןנ0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
665תוםנעיםז0איתקה10 ק"מ ריצה תחרותית
666גילילוינ05 ק"מ ריצה תחרותית
667דוידגתי הייםז0איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
668ארזגתיז0איתיקה לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
669יעלאברהםנ02 ק"מ ריצה תחרותית
670שקדאברהםז02 ק"מ ריצה תחרותית
671רןשרףז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
672רוןכהןז0איתקה-לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
673גיאפינקלז0איתרה -לגעת בחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
674רחלנחוםנ0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
675דודנחוםז0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
676מיקהנחוםנ0איתקה - לגעת בחיים5 ק"מ ריצה תחרותית
677שושבלייכמןנ0ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
678שוהםבונפילנ05 ק"מ ריצה תחרותית
679רזשגיאז010 ק"מ ריצה תחרותית
680רזשגיאז010 ק"מ ריצה תחרותית
681אביברגרז05 ק"מ ריצה תחרותית
682פארברגרז05 ק"מ ריצה תחרותית
683אולגגומןז010 ק"מ ריצה תחרותית
684אופירלנגז02 ק"מ ריצה תחרותית
685לירוןשינניז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
686מעייןשינניז0איתקה5 ק"מ ריצה תחרותית
687עפרפרסקיז0Trimore2 ק"מ ריצה תחרותית
688נטעפרסקיז0Trimore2 ק"מ ריצה תחרותית
689טוםקדישזון ינאיז0Easy Speed - איזי ספיד5 ק"מ ריצה תחרותית
690פריאלסוקובסקינ0תל אביב 1005 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים