מרוץ הרצליה 2021 - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן למיון ברירת המחדל
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1אנמרשקדנ1995ZamiRun10 ק"מ ריצה תחרותית
2עידןאבניז20045 ק"מ ריצה תחרותית
3לידיהחנןנ1984לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
4רועיאשכנזיז1998גדוד 89010 ק"מ ריצה תחרותית
5מאורגרינסז198610 ק"מ ריצה תחרותית
6לישוואןנ197910 ק"מ ריצה תחרותית
7אסףשפיראז199410 ק"מ ריצה תחרותית
8עופרגולדברטז197010 ק"מ ריצה תחרותית
9ארנובושושהז19745 ק"מ ריצה תחרותית
10אולגהמסוביץנ19885 ק"מ ריצה תחרותית
11רוניתאלוןנ19725 ק"מ ריצה תחרותית
12לאונידאגארונובז194610 ק"מ ריצה תחרותית
13אילנהשניידרנ197110 ק"מ ריצה תחרותית
14יותםקפלןז1993רצי הסמטה10 ק"מ ריצה תחרותית
15איילזמירז1967ZamiRun10 ק"מ ריצה תחרותית
16בתיהוינוקורנ19635 ק"מ ריצה תחרותית
17מורןירושלמינ198110 ק"מ ריצה תחרותית
18מיההרשקונ2005tri4life5 ק"מ ריצה תחרותית
19רןורקרז196710 ק"מ ריצה תחרותית
20אהרוןבז'רנוז198110 ק"מ ריצה תחרותית
21גיאהמאיריז1976רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
22גילוולמןז1971זן10 ק"מ ריצה תחרותית
23יניבקריספלז1980רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
24חןישראלינ1993EPRC5 ק"מ ריצה תחרותית
25דןגרינברגז1985HAPPY FEET10 ק"מ ריצה תחרותית
26רועיהר-יפהז1977פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
27DanaYossefנ1996Eprc10 ק"מ ריצה תחרותית
28yuvalYossefז1967Eprc10 ק"מ ריצה תחרותית
29מורבןנ20035 ק"מ ריצה תחרותית
30דודיזהרז1953רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
31עמריסגלז1984תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
32יוסילויז1958רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
33ראובןפארןז195610 ק"מ ריצה תחרותית
34אמירמזרחיז1984Amirunners10 ק"מ ריצה תחרותית
35מאירחייםז195510 ק"מ ריצה תחרותית
36איתיצנגרז196810 ק"מ ריצה תחרותית
37אביבישראליז1979EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
38שירדודנ199410 ק"מ ריצה תחרותית
39אסףפארז198210 ק"מ ריצה תחרותית
40עסמתותדז1968רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
41אריאלנוביקז19965 ק"מ ריצה תחרותית
42גזיתגנינ20015 ק"מ ריצה תחרותית
43BelenNasgatanנ19885 ק"מ ריצה תחרותית
44SigalRabinנ19685 ק"מ ריצה תחרותית
45LydiaEndekenנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
46עדןברז199410 ק"מ ריצה תחרותית
47צביקהברוטמןז1977רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
48הילהריפלנ197910 ק"מ ריצה תחרותית
49ערןריפלז197410 ק"מ ריצה תחרותית
50דורקפויהז199310 ק"מ ריצה תחרותית
51רותםקפויהנ198110 ק"מ ריצה תחרותית
52ניצןקפויהז198710 ק"מ ריצה תחרותית
53איתןקפויהז198010 ק"מ ריצה תחרותית
54נוריתפולישוקנ1962GRc5 ק"מ ריצה תחרותית
55ברקתשנינ19635 ק"מ ריצה תחרותית
56דניאלדהןז1982Eprc10 ק"מ ריצה תחרותית
57תומרשלוםז198810 ק"מ ריצה תחרותית
58ירדנהמימוןנ1972רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
59אבידולבז19955 ק"מ ריצה תחרותית
60לישרירנ19955 ק"מ ריצה תחרותית
61טלמשעלנ199910 ק"מ ריצה תחרותית
62בנימיןקופולוביץז1993אייל זמיר10 ק"מ ריצה תחרותית
63אלעדאברהםז1977EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
64עופראיצקוביץז197210 ק"מ ריצה תחרותית
65רחליאזולאינ1982רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
66אלימאיהז1971רצים עם אסף לב10 ק"מ ריצה תחרותית
67normanniז1985clalit5 ק"מ ריצה תחרותית
68דפיקודישנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
69annaphillipsנ1986macabi5 ק"מ ריצה תחרותית
70סעודחריסז1972שב"ס10 ק"מ ריצה תחרותית
71תדהרקלייןז1972לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
72לירןזקז1988Happy Feet10 ק"מ ריצה תחרותית
73אוריאשכנזיז19945 ק"מ ריצה תחרותית
74יואבבןז19925 ק"מ ריצה תחרותית
75שניהלויז198110 ק"מ ריצה תחרותית
76חגיפנקרז197010 ק"מ ריצה תחרותית
77שירןמשהנ1987EPRC5 ק"מ ריצה תחרותית
78אילןסיגלז197510 ק"מ ריצה תחרותית
79אורלימנע-שנינ19635 ק"מ ריצה תחרותית
80נירזילברברגז197810 ק"מ ריצה תחרותית
81עידושוהםז200510 ק"מ ריצה תחרותית
82מורןכהןנ1982איל פרץ5 ק"מ ריצה תחרותית
83אסףדהןז197910 ק"מ ריצה תחרותית
84מיקהגתנ2001רצי רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
85ברשובז2001רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
86כפירלביאז1978Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
87רוןפרץז19985 ק"מ ריצה תחרותית
88איתיפלדז197110 ק"מ ריצה תחרותית
89NeilMeyerowitzז1989Edenvale Rand Road Warriors10 ק"מ ריצה תחרותית
90יוניאבייבז1976שב״ס10 ק"מ ריצה תחרותית
91לירןיהודהז1984M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
92איזבלהסוקולובסקינ19755 ק"מ ריצה תחרותית
93מרקסוקולובסקיז197510 ק"מ ריצה תחרותית
94צאלהארזנ19855 ק"מ ריצה תחרותית
95JamesEspirז19585 ק"מ ריצה תחרותית
96איילמיכאליז1979רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
97אריאלבנאריז1973TheNTeam10 ק"מ ריצה תחרותית
98עדיפסחז2004Trimore10 ק"מ ריצה תחרותית
99ג'נטהאזרייבהנ197910 ק"מ ריצה תחרותית
100אוריתוגימהנ1976רצים עם אייל5 ק"מ ריצה תחרותית
101שמעוןרוזנהקז1951אלטרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
102ענתארגמןנ196710 ק"מ ריצה תחרותית
103שלומיאמסילי-ברקז197310 ק"מ ריצה תחרותית
104עמיתשרוןז1996רצי כוכב יאיר10 ק"מ ריצה תחרותית
105יהלילררנ2003Trimore10 ק"מ ריצה תחרותית
106דודאוחנהז19815 ק"מ ריצה תחרותית
107נפתלישראלז1958אן5 ק"מ ריצה תחרותית
108עדנהרשףנ1966her105 ק"מ ריצה תחרותית
109משהכרםז1956אן5 ק"מ ריצה תחרותית
110גלפייגנבאוםנ1979רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
111דוריתאורלינ19765 ק"מ ריצה תחרותית
112דוראברהםז1999רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
113מגדידעקהז1977אין10 ק"מ ריצה תחרותית
114אליהגורןנ1973רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
115אסףעובדיהז199110 ק"מ ריצה תחרותית
116אלונהקוטקנ1964רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
117יוחאירםז1970רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
118עדינבונ19745 ק"מ ריצה תחרותית
119צחינבוז19715 ק"מ ריצה תחרותית
120דמיטריסנדרצקיז1976רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
121דניאלוזהז19915 ק"מ ריצה תחרותית
122שובלגבריאלינ19965 ק"מ ריצה תחרותית
123איילכדוריז19795 ק"מ ריצה תחרותית
124אלישעליברמןז19955 ק"מ ריצה תחרותית
125דברוזנצויגז197410 ק"מ ריצה תחרותית
126אריקדהןז1982רצים ביחד10 ק"מ ריצה תחרותית
127שנייולזרינ1980Eyal's PB10 ק"מ ריצה תחרותית
128רןברנפלדז1977רצים ביחד נס ציונה10 ק"מ ריצה תחרותית
129איילוינשטייןז2005מכבי טרימור10 ק"מ ריצה תחרותית
130פזיתבןנ1975רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
131שלומיאסאז1974רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
132שמריתגרנותנ197610 ק"מ ריצה תחרותית
133דפנהאידלנ1976לרוץ עם דפנה10 ק"מ ריצה תחרותית
134גליתהראלנ196610 ק"מ ריצה תחרותית
135רועיקינןז1976Leikin Team10 ק"מ ריצה תחרותית
136שרוןסיגלנ199410 ק"מ ריצה תחרותית
137עמליהמנורנ1970רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
138חליברמןנ1981RUN-TIME10 ק"מ ריצה תחרותית
139אבירםשטראוסמןז1986חברת חשמל - צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
140פרחשומר כהןנ1986חברת חשמל - צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
141רותיגרוברמןנ19635 ק"מ ריצה תחרותית
142מאורגוריןז1974M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
143תמירמנדלוביץז195710 ק"מ ריצה תחרותית
144איתמרחפץז1973Kovo2Max10 ק"מ ריצה תחרותית
145שלוםאוסקרז195110 ק"מ ריצה תחרותית
146אורלישטרןנ1973לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
147עמיתרפז1976קיפוד ירוק5 ק"מ ריצה תחרותית
148מיקיבישיץז1973Run Time10 ק"מ ריצה תחרותית
149יניבכהןז1986TLV10010 ק"מ ריצה תחרותית
150חייםלוינסוןז198410 ק"מ ריצה תחרותית
151חןרבינוביץנ1990Run time5 ק"מ ריצה תחרותית
152דניאברמוביץז1966רצי גבעתיים10 ק"מ ריצה תחרותית
153איריסאהרונוביץנ1994EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
154שקדאהרונוביץז1991EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
155דקלהלנדסמןנ1978לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
156יעלשני-קליןנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
157גלירימוןנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
158ענבלרוזנרנ1983תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
159שרהסשןנ19895 ק"מ ריצה תחרותית
160נירגלבועז198310 ק"מ ריצה תחרותית
161חייםכהןז1963Run time10 ק"מ ריצה תחרותית
162עפררגבז198410 ק"מ ריצה תחרותית
163חגיתכהןנ1965Run time5 ק"מ ריצה תחרותית
164עידןדבירז198410 ק"מ ריצה תחרותית
165דנהרזנ1970רצי נמל יפו10 ק"מ ריצה תחרותית
166יוליהוודיןנ1986Eprc10 ק"מ ריצה תחרותית
167אודליהשניידרנ1982לוטם רצים בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
168אהודצלטנרז1976רצי גבעתיים10 ק"מ ריצה תחרותית
169יורםעוזרז19605 ק"מ ריצה תחרותית
170לודהאסאולנקונ19795 ק"מ ריצה תחרותית
171יעקבשקדז1960רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
172טלפרידמןז197210 ק"מ ריצה תחרותית
173רוניאילוזנ19805 ק"מ ריצה תחרותית
174משהאילוזז197410 ק"מ ריצה תחרותית
175יוסישפיגלז1960אריסד10 ק"מ ריצה תחרותית
176אדםברזלז20005 ק"מ ריצה תחרותית
177ג'ניגוזלינ1982הגוזלים הרצים10 ק"מ ריצה תחרותית
178אסףגוזליז1971הגוזלים הרצים10 ק"מ ריצה תחרותית
179בניחדדז1957m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
180דניאלרדלובז197810 ק"מ ריצה תחרותית
181אמירנויבוארז197410 ק"מ ריצה תחרותית
182דקלאפרגןנ1995הרץ הבודד10 ק"מ ריצה תחרותית
183רועיבןז197810 ק"מ ריצה תחרותית
184אוראצילינ199310 ק"מ ריצה תחרותית
185ירוןסימסולוז1982גוון קנינג10 ק"מ ריצה תחרותית
186טלדודז197110 ק"מ ריצה תחרותית
187shayasulinז197710 ק"מ ריצה תחרותית
188YanivNizriז1978פרטי10 ק"מ ריצה תחרותית
189בועזרגבז197610 ק"מ ריצה תחרותית
190נטעברקנ197110 ק"מ ריצה תחרותית
191נטעברקנ197110 ק"מ ריצה תחרותית
192שרוןדובשיץז197210 ק"מ ריצה תחרותית
193איילתדובשיץנ197210 ק"מ ריצה תחרותית
194PaulSmithז1950אילות5 ק"מ ריצה תחרותית
195אלוןאלפיז1975e-sports10 ק"מ ריצה תחרותית
196ארזעובדז197710 ק"מ ריצה תחרותית
197רוניקורןז197610 ק"מ ריצה תחרותית
198מיטלקורןנ197810 ק"מ ריצה תחרותית
199אפילויז1966Up raning10 ק"מ ריצה תחרותית
200מיכאלזרחהז1968e sports10 ק"מ ריצה תחרותית
201יפעתוייסנ1977אביrun10 ק"מ ריצה תחרותית
202תמירדאוסז1977אביrun10 ק"מ ריצה תחרותית
203עירןמיכאלז19825 ק"מ ריצה תחרותית
204עילאיימיניז2007טרימור5 ק"מ ריצה תחרותית
205דוליחנןנ197010 ק"מ ריצה תחרותית
206רונןארבלז196610 ק"מ ריצה תחרותית
207עומרקיסוסז198610 ק"מ ריצה תחרותית
208בועזשלמהז197210 ק"מ ריצה תחרותית
209דנימקליסז196710 ק"מ ריצה תחרותית
210אפרתקיסוסנ197310 ק"מ ריצה תחרותית
211מוניקהלהבנ1977אנשים וספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
212אלכסנדרקסלמןז197210 ק"מ ריצה תחרותית
213שמואלוקניןז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
214דנהשפיראנ198010 ק"מ ריצה תחרותית
215איתילויז200110 ק"מ ריצה תחרותית
216תמרבקיהנ198310 ק"מ ריצה תחרותית
217אריאלפארז1988My fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
218רונןרוזנבלוםז197210 ק"מ ריצה תחרותית
219לירוייצחייקז200010 ק"מ ריצה תחרותית
220אסףיצחייקז197210 ק"מ ריצה תחרותית
221שיגרינברגז198310 ק"מ ריצה תחרותית
222בנימלניצקיז195810 ק"מ ריצה תחרותית
223נידאלדקסהז1982my fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
224רועיסמוחהז198110 ק"מ ריצה תחרותית
225סמיסלאחז1975רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
226רועירבידז19795 ק"מ ריצה תחרותית
227מזירבידנ19775 ק"מ ריצה תחרותית
228אלןליפרוז1961קיפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
229הדיבר-מורז1979IGI10 ק"מ ריצה תחרותית
230טלילהוולקנ195210 ק"מ ריצה תחרותית
231אריוולקז195210 ק"מ ריצה תחרותית
232בראדברזיזנסקיז1967אין10 ק"מ ריצה תחרותית
233משהשמעוןז197810 ק"מ ריצה תחרותית
234אלכסקוניחובז1978שבס10 ק"מ ריצה תחרותית
235מוטימג'רז1975הישגים10 ק"מ ריצה תחרותית
236ליאורגםז198110 ק"מ ריצה תחרותית
237ישראלזיגמןז19825 ק"מ ריצה תחרותית
238אנהזיגמןנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
239עידוינאיז1985nitro10 ק"מ ריצה תחרותית
240רןברנ1978רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
241AnatKfir-Yronנ1972רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
242RoyMisholiז1975רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
243דותןשייביץז197310 ק"מ ריצה תחרותית
244JamesAbrahamז197310 ק"מ ריצה תחרותית
245מאיההרשקונ1975SunMoon10 ק"מ ריצה תחרותית
246יונתןהרשקוז2003SunMoon10 ק"מ ריצה תחרותית
247עדיזמירז1971רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
248דנהאורןנ197310 ק"מ ריצה תחרותית
249שרוןאורןז197210 ק"מ ריצה תחרותית
250נסיםטלז199210 ק"מ ריצה תחרותית
251אורליןז1986רצי רמת השרון5 ק"מ ריצה תחרותית
252שלמהבןז1968חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
253נתימרוםז1974BBB כושר באושר10 ק"מ ריצה תחרותית
254יאןגורקונובז199610 ק"מ ריצה תחרותית
255סמיוןזכרצ'נקוז1984LeikinTeam10 ק"מ ריצה תחרותית
256דניאלאסרףז1971ר.ה.מ10 ק"מ ריצה תחרותית
257תומרפרוחורנקוז2002Leikin taem10 ק"מ ריצה תחרותית
258גלינהפרוחורנקונ1973Leikin taem10 ק"מ ריצה תחרותית
259רואילויזוןז1970רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
260עודדעטוןז196710 ק"מ ריצה תחרותית
261מיכאיללבנזוןז1985Leikin Team10 ק"מ ריצה תחרותית
262ויטלילייקיןז1990Leikin Team10 ק"מ ריצה תחרותית
263שלוםאסרףז198210 ק"מ ריצה תחרותית
264גיליעישז1971מכבי הישגים ראשון10 ק"מ ריצה תחרותית
265ברכהגרוסמןנ1979הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
266שירהבןנ197610 ק"מ ריצה תחרותית
267אלכסליפשיץז1993Leikin team10 ק"מ ריצה תחרותית
268דרוראמירז199610 ק"מ ריצה תחרותית
269שלמהבןז194910 ק"מ ריצה תחרותית
270רונןכהןז1975רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
271שיראביעוזנ1993Sunmoon10 ק"מ ריצה תחרותית
272עידודכטמןז1978sunmoon10 ק"מ ריצה תחרותית
273אביבשוסטרנ1983Shustars10 ק"מ ריצה תחרותית
274אסתרשמעוןנ1970my fitnes5 ק"מ ריצה תחרותית
275אבינחמיהז1964רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
276אסףסימוןז1978run and be10 ק"מ ריצה תחרותית
277איילקדםז1962רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
278אליאוראביבז1977רמת אפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
279ערןזלרז197110 ק"מ ריצה תחרותית
280רענןאליעזז1975m&m5 ק"מ ריצה תחרותית
281דדיאסרףז197610 ק"מ ריצה תחרותית
282חיהשגבנ1980E-SPORTS10 ק"מ ריצה תחרותית
283סופיהקורזונינהנ1982kovo2max10 ק"מ ריצה תחרותית
284לידיהפיינשטייןנ1977My fitness5 ק"מ ריצה תחרותית
285טליקרתנ198410 ק"מ ריצה תחרותית
286אמירמרומיז200010 ק"מ ריצה תחרותית
287יערהפנחסינ1983רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
288יעלפריד פראינטנ1978רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
289יהודהפורתז19555 ק"מ ריצה תחרותית
290שחףאלמוגז19815 ק"מ ריצה תחרותית
291דורוןפדיוקז1971DoRun10 ק"מ ריצה תחרותית
292אניתפישמןנ1976רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
293טליבראלנ1975רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
294כרמיתרומינ1977רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
295עמירםמויאלז198610 ק"מ ריצה תחרותית
296גיאחליפיז1975Run and be10 ק"מ ריצה תחרותית
297הדסמרומינ197210 ק"מ ריצה תחרותית
298אורמרומינ199810 ק"מ ריצה תחרותית
299אליבןז1971לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
300אבימרומיז196110 ק"מ ריצה תחרותית
301יהודיתיחזקאלנ199410 ק"מ ריצה תחרותית
302דנהיחזקאלנ199410 ק"מ ריצה תחרותית
303רוןאלויהז2003Hapeleg5 ק"מ ריצה תחרותית
304חייםאלויהז1968הפלג5 ק"מ ריצה תחרותית
305שאלחנוכהז1973RUN & BE10 ק"מ ריצה תחרותית
306נינהספקטורנ1972אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
307עידןשפירז197610 ק"מ ריצה תחרותית
308אלייצחקז196610 ק"מ ריצה תחרותית
309יסמיןקורץנ1982רצות בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
310ניקושולגהז198210 ק"מ ריצה תחרותית
311שרוןברוןז19775 ק"מ ריצה תחרותית
312שליאלישנ1970GRC5 ק"מ ריצה תחרותית
313קרןכהןנ1977run and be10 ק"מ ריצה תחרותית
314אביראיביז1964kovo2max10 ק"מ ריצה תחרותית
315גילרגבז1988איילות אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
316מיכאלוינברגז196510 ק"מ ריצה תחרותית
317רעותהדרנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
318ענבלגרינברגנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
319קאריןכהןנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
320איציקעובדיהז1967SunMoon10 ק"מ ריצה תחרותית
321נטאליגרברנ19835 ק"מ ריצה תחרותית
322ירוןצורז1969חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
323דנההרצוגנ19835 ק"מ ריצה תחרותית
324אבירוזנברגז19835 ק"מ ריצה תחרותית
325דנהטוביסנ198710 ק"מ ריצה תחרותית
326ענתטוביסנ197110 ק"מ ריצה תחרותית
327יונתןחזןז1975M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
328אלונהאבריןז1967M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
329ינוןצוקרמןז197710 ק"מ ריצה תחרותית
330נדבאבינריז1980Bing Service10 ק"מ ריצה תחרותית
331גיליבינגז1978bing service10 ק"מ ריצה תחרותית
332רותםאללוףנ198510 ק"מ ריצה תחרותית
333עודדגרוסז198510 ק"מ ריצה תחרותית
334עמיתנחמהז198810 ק"מ ריצה תחרותית
335מיכאלנוביקז19875 ק"מ ריצה תחרותית
336טניהזליקמןנ198710 ק"מ ריצה תחרותית
337ירוןקורןז1978יחידת הכיבוי האווירי10 ק"מ ריצה תחרותית
338בלסםעלואןנ1983אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
339פנינהצדיקריונ1974רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
340אליאורבשאריז198610 ק"מ ריצה תחרותית
341אליהוצדיקריוז1968רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
342אסףכהנאז1983פ. צ אריות5 ק"מ ריצה תחרותית
343איאדעבאסז1970רןRun10 ק"מ ריצה תחרותית
344יונישלוז198210 ק"מ ריצה תחרותית
345יוסףקנפוז1964גימלאי משטרה10 ק"מ ריצה תחרותית
346אביבאבניז198610 ק"מ ריצה תחרותית
347אולגהוולבץ'נ197610 ק"מ ריצה תחרותית
348אורממןז1996רצים בטבע לוטם10 ק"מ ריצה תחרותית
349בןסטוןז1975ללא5 ק"מ ריצה תחרותית
350רומןמאירוביץז198010 ק"מ ריצה תחרותית
351גליתאלדרוטינ1965Run and Be10 ק"מ ריצה תחרותית
352מיקיקלייןז197910 ק"מ ריצה תחרותית
353איילמישורז197310 ק"מ ריצה תחרותית
354עינתנירנ197710 ק"מ ריצה תחרותית
355אוריטל-טנאז197310 ק"מ ריצה תחרותית
356מוטימיצקיז197010 ק"מ ריצה תחרותית
357אבימועלםז1984ילין לפידות10 ק"מ ריצה תחרותית
358בת-אלברגמןנ1989EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
359יבגנינטייבז199310 ק"מ ריצה תחרותית
360נפתליזילברז195910 ק"מ ריצה תחרותית
361איימןסלאמהז1983רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
362סוליקחנןנ197010 ק"מ ריצה תחרותית
363סיוןקרמרנ19995 ק"מ ריצה תחרותית
364נויאורפלינ2000אגודת האתלטיקה קלה הפועל חולון5 ק"מ ריצה תחרותית
365רועיבלחרסקיז1975Run and Be10 ק"מ ריצה תחרותית
366אנדיקוטלירוףז1972Run and Be10 ק"מ ריצה תחרותית
367נירשחקז1969הבורסה לניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
368חליקמלמןנ196910 ק"מ ריצה תחרותית
369עינתלנגרנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
370מוסאחליחלז1983רןRun10 ק"מ ריצה תחרותית
371יאןטולציסז197810 ק"מ ריצה תחרותית
372אביפיינטוךז198010 ק"מ ריצה תחרותית
373אסףלויז197710 ק"מ ריצה תחרותית
374גיאוולךז1972חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
375אלכסנדרקורקיןז1964Slow motion10 ק"מ ריצה תחרותית
376נועהדברתנ2001TrailRunחורשן5 ק"מ ריצה תחרותית
377שחרדברתנ1997TrailRunחורשן10 ק"מ ריצה תחרותית
378רונידייןז19515 ק"מ ריצה תחרותית
379אוריתדברתנ1970TrailRunחורשן10 ק"מ ריצה תחרותית
380אמיררווחז1970Run-time10 ק"מ ריצה תחרותית
381סינטיהברנ1976M&m10 ק"מ ריצה תחרותית
382נעםבכרנ199010 ק"מ ריצה תחרותית
383כרמיקלייןז1979XL10 ק"מ ריצה תחרותית
384יוסיארציז197310 ק"מ ריצה תחרותית
385אילןורדניקובז198610 ק"מ ריצה תחרותית
386דניאלגלרז198510 ק"מ ריצה תחרותית
387יוסיסגלז197610 ק"מ ריצה תחרותית
388שנירפרידמןז198210 ק"מ ריצה תחרותית
389קאריןפארנ198210 ק"מ ריצה תחרותית
390ג'ןהסנ199310 ק"מ ריצה תחרותית
391לירירודניקנ199710 ק"מ ריצה תחרותית
392אורימעיןז199410 ק"מ ריצה תחרותית
393טוםבסהז200410 ק"מ ריצה תחרותית
394אוריבןז197310 ק"מ ריצה תחרותית
395ערןרובינשטייןז198410 ק"מ ריצה תחרותית
396טימורלויז197010 ק"מ ריצה תחרותית
397יעלנתןנ197610 ק"מ ריצה תחרותית
398מיכאלנוביצקיז199010 ק"מ ריצה תחרותית
399AmirKimchyז196410 ק"מ ריצה תחרותית
400שירהגינזבורגנ1977Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
401יניבוויסניז1993spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
402ערןאליאסז1995Kovo2max10 ק"מ ריצה תחרותית
403Amirז1985SunMoon10 ק"מ ריצה תחרותית
404‪kobihofi‬‏ז1985Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
405מלכהאמירנ19615 ק"מ ריצה תחרותית
406נועהגרינפלדנ200010 ק"מ ריצה תחרותית
407הדסגלוריהנ1990לרוץ עם דפנה10 ק"מ ריצה תחרותית
408דנהגרינפלדנ197010 ק"מ ריצה תחרותית
409איילשלומיז1991trimore10 ק"מ ריצה תחרותית
410שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
411דניאלקנדלז196110 ק"מ ריצה תחרותית
412קלרהשובלנ1975Runtime10 ק"מ ריצה תחרותית
413אינהגולצמןנ1977Run Time10 ק"מ ריצה תחרותית
414יואבבןז1975runtime10 ק"מ ריצה תחרותית
415שישקדיז1977Dan's Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
416דודיאליהוז1960Runtime5 ק"מ ריצה תחרותית
417דודפלדז1994TriHard10 ק"מ ריצה תחרותית
418דנירוזיןז196310 ק"מ ריצה תחרותית
419גונןנחשוןז197410 ק"מ ריצה תחרותית
420דורוןאברבוךז196810 ק"מ ריצה תחרותית
421יאירהרציאנוז1989הכל בראש10 ק"מ ריצה תחרותית
422גלוייסז197010 ק"מ ריצה תחרותית
423אמיראורליז1971תזונה ופעילות גופנית win10 ק"מ ריצה תחרותית
424יותםאורליז2004תזונה ופעילות גופנית win10 ק"מ ריצה תחרותית
425דוריןרובינוביץ'נ19935 ק"מ ריצה תחרותית
426רוניתאלטוןנ19745 ק"מ ריצה תחרותית
427אוריתרונןנ197410 ק"מ ריצה תחרותית
428נאורברשישתז199010 ק"מ ריצה תחרותית
429יונתןקשדןז20035 ק"מ ריצה תחרותית
430איתימחאניז197910 ק"מ ריצה תחרותית
431מאורמחאנינ200410 ק"מ ריצה תחרותית
432דןסדןז1968Dan's Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
433פיראסנסראלדיןז199010 ק"מ ריצה תחרותית
434שירהברודצקינ199110 ק"מ ריצה תחרותית
435איגוררוחליןז198810 ק"מ ריצה תחרותית
436הילהסטרולנ19845 ק"מ ריצה תחרותית
437מייקלפריז19965 ק"מ ריצה תחרותית
438רותרמוןנ195410 ק"מ ריצה תחרותית
439דניתלויטןנ198410 ק"מ ריצה תחרותית
440ידידיהאפקז1985פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
441ברחורשז198810 ק"מ ריצה תחרותית
442טלימולנרנ1972רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
443ויקטורדואניז19685 ק"מ ריצה תחרותית
444זיוהוולףנ1974רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
445רוניתריקליןנ1977רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
446מנישחקז1985Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
447יובלחינ199910 ק"מ ריצה תחרותית
448שניברנ199610 ק"מ ריצה תחרותית
449פנינניוסוביץנ196210 ק"מ ריצה תחרותית
450לירוןספרדז1983Dan's Runners5 ק"מ ריצה תחרותית
451מיכאלקוטיגרוז197910 ק"מ ריצה תחרותית
452גילירוקחנ1974Win תזונה ופעילות גופנית10 ק"מ ריצה תחרותית
453מיכלסלענ1970win10 ק"מ ריצה תחרותית
454יצחקלחאםז1980win10 ק"מ ריצה תחרותית
455נמרודרבידז1962DAN4RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
456איילאבירזז197010 ק"מ ריצה תחרותית
457איילחברוניז1973M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
458רוןלדררז1968EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
459sandraberkovichנ1975run end be10 ק"מ ריצה תחרותית
460idanraizmanז1975run end be10 ק"מ ריצה תחרותית
461שמעוןחוג'הז198410 ק"מ ריצה תחרותית
462ערןאפרגןז1973משטרת מחוז תא10 ק"מ ריצה תחרותית
463ליאברוזנברגז198410 ק"מ ריצה תחרותית
464רותםירקונינ199010 ק"מ ריצה תחרותית
465זיואביבינ199010 ק"מ ריצה תחרותית
466ליאלשטייןנ199210 ק"מ ריצה תחרותית
467דניאלבארז199210 ק"מ ריצה תחרותית
468יגאלבארז198710 ק"מ ריצה תחרותית
469מירוןאלז198010 ק"מ ריצה תחרותית
470שמוליקסגלז1971yl running10 ק"מ ריצה תחרותית
471אילנהפשדצקינ1954אלתרמנ'ס10 ק"מ ריצה תחרותית
472שרהמנונ198910 ק"מ ריצה תחרותית
473יאירקראוסז1990EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
474שירזחילנ19995 ק"מ ריצה תחרותית
475ישראלגולדברגז1985EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
476רותםגולןנ199210 ק"מ ריצה תחרותית
477ShelleyOppenheimerנ1987EPRC5 ק"מ ריצה תחרותית
478נועהריכבנ1981אלה פינוס EPRC5 ק"מ ריצה תחרותית
479תומרגולןז199210 ק"מ ריצה תחרותית
480רועיזלצברגז1984כושר בריאות ערכים5 ק"מ ריצה תחרותית
481חייםחכםז195310 ק"מ ריצה תחרותית
482אריקגולדיאוז196310 ק"מ ריצה תחרותית
483רותםסליבקנ1990מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
484עינתשוהםנ197310 ק"מ ריצה תחרותית
485שוקישוהםז197110 ק"מ ריצה תחרותית
486עמנואלניטקיז1993הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
487ניראטרצ'יז196710 ק"מ ריצה תחרותית
488קורלשובלנ199210 ק"מ ריצה תחרותית
489דורהנגביז1992אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
490עמירפלגז1968Kovo2max10 ק"מ ריצה תחרותית
491יצחקדניאלז1964מועדון ארוחת הבוקר5 ק"מ ריצה תחרותית
492EdithGorritiנ1969רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
493עידושומרז1974הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
494אתיאיינרנ1967הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
495שליאיינרנ2001הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
496יהונתןירוןז200510 ק"מ ריצה תחרותית
497אוריירוןז196510 ק"מ ריצה תחרותית
498יורהצירקליןז198610 ק"מ ריצה תחרותית
499קוביעובדיהז1970אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
500אלוןשמשיז1978אלטרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
501חורחהJorgeז1955Celeste Uruguay10 ק"מ ריצה תחרותית
502יואבאקרז1971אלטרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
503ItayGoldfarbז198010 ק"מ ריצה תחרותית
504עידןרינגז1977אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
505אבימרוםז1967אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
506סהראלבזז198110 ק"מ ריצה תחרותית
507אורלימוזסנ1978קבוצת המהממים10 ק"מ ריצה תחרותית
508לימורשקדנ197610 ק"מ ריצה תחרותית
509יוסישקדז197110 ק"מ ריצה תחרותית
510אמירדקלז197510 ק"מ ריצה תחרותית
511ברקשורץז198310 ק"מ ריצה תחרותית
512Uziarbivז198210 ק"מ ריצה תחרותית
513צחייגורז1965טריימור10 ק"מ ריצה תחרותית
514רוניתקריגלז1966Dan's Runners5 ק"מ ריצה תחרותית
515ארזקריגלז1965סאמיט10 ק"מ ריצה תחרותית
516שיפלחז197710 ק"מ ריצה תחרותית
517אלהעיןנ197410 ק"מ ריצה תחרותית
518רועיגרנטז199910 ק"מ ריצה תחרותית
519אריקהפרץנ198310 ק"מ ריצה תחרותית
520אריאלבנימיןז196010 ק"מ ריצה תחרותית
521אוריעיןז200310 ק"מ ריצה תחרותית
522יותםעיןז200510 ק"מ ריצה תחרותית
523אריאלעיןז197310 ק"מ ריצה תחרותית
524לילילויטסנ197610 ק"מ ריצה תחרותית
525נתןלויטסז197710 ק"מ ריצה תחרותית
526מיכהריקליןז1973הפלג5 ק"מ ריצה תחרותית
527עומריובלז197110 ק"מ ריצה תחרותית
528שיקריגרז198710 ק"מ ריצה תחרותית
529ואדיםרויזמןז1978קשר עין חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
530תומרשחרז1996m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
531יובלויסמןז199710 ק"מ ריצה תחרותית
532אסףשפיראז198610 ק"מ ריצה תחרותית
533תומסגאוטוז199010 ק"מ ריצה תחרותית
534עדיאוזמונ1988Hapeleg5 ק"מ ריצה תחרותית
535בועזמייזלז1970הפלג5 ק"מ ריצה תחרותית
536אמירביזןז1967הפלג5 ק"מ ריצה תחרותית
537אסףעוזז197310 ק"מ ריצה תחרותית
538יעלעוזנ197610 ק"מ ריצה תחרותית
539משהויינברגז196510 ק"מ ריצה תחרותית
540רפיירחיז19665 ק"מ ריצה תחרותית
541נאוהברנ1967M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
542יעלגראור-פרנסנ1972M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
543קוביברקז1972M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
544זהביתרוזןנ1981Hapeleg5 ק"מ ריצה תחרותית
545שניברנ198010 ק"מ ריצה תחרותית
546כריסוינטרז198210 ק"מ ריצה תחרותית
547גביברז196710 ק"מ ריצה תחרותית
548יצחקקורןז198310 ק"מ ריצה תחרותית
549עדירוסוז19735 ק"מ ריצה תחרותית
550אבילנקריז1978הפלג5 ק"מ ריצה תחרותית
551אביברייטברטז1962הפלג5 ק"מ ריצה תחרותית
552מידןשנקמןז1977Hapeleg5 ק"מ ריצה תחרותית
553אבישרעינבז1981M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
554GerryMichaeliז1974Hapeleg5 ק"מ ריצה תחרותית
555גילברייטברטז1971הפלג5 ק"מ ריצה תחרותית
556מאירבניטהז1976Hapeleg5 ק"מ ריצה תחרותית
557ירמישיפרמןז19725 ק"מ ריצה תחרותית
558רותםגורליז1974M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
559רמידויטשז1965M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
560אורןגלז1973M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
561אביבסוןז1976אדירים וחברים10 ק"מ ריצה תחרותית
562עודדכהןז198410 ק"מ ריצה תחרותית
563אלוןפקשז1984אדירים וחברים10 ק"מ ריצה תחרותית
564גלעדיביןז198410 ק"מ ריצה תחרותית
565מורןרזנ197510 ק"מ ריצה תחרותית
566DannaHordanנ1973אדירים וחברים10 ק"מ ריצה תחרותית
567תומרוסרמןז1974אדירים וחברים10 ק"מ ריצה תחרותית
568אלכסקצפז197810 ק"מ ריצה תחרותית
569גיאדדושז1978קבוצת הריצה של צה"ל10 ק"מ ריצה תחרותית
570אביקוזיאלז1983אדירים וחברים10 ק"מ ריצה תחרותית
571נדבנגלז199110 ק"מ ריצה תחרותית
572יואבשטייןז1978אדירים וחברים10 ק"מ ריצה תחרותית
573נדבשאולז1985#theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
574פואדפסחובז198010 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים