מרוץ הרצליה 2021 - 10 ק"מ ריצה תחרותית

»
אירועים
הרשמה לאירוע:

שימו לב, לפניכם הנחיות חשובות! אנא קראו לפני ההרשמה:

+ באם המרוץ יידחה/ יבוטל כתוצאה מכח עליון (מגיפה/ מלחמה/ מזג"א/ אחר), דמי הרישום לא יוחזרו לרצים. לרצים תהיה האפשרות לבצע איסוף של הערכה עליה שילמו. בהרשמתך הנך מסכים/ה על כך.

+ ההשתפות לבני +16 בעלי דרכון ירוק בלבד ותחת הנחיות רוח התקופה! למי שאין דרכון ירוק- שלא יירשם.

+ לאחר ביצוע הרישום יש להעלות את הדרכון הירוק בלחיצה כאן

מגדר *


מידת חולצה *
ברשותי דרכון ירוק *

הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים ומצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג. ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא. מובן לי שבעקבות כח עליון ייתכן שינוי באירוע (ביטול/ דחייה/ שינוי לו"ז/ שינוי תמהיל האירוע וכו'). על כן אני החתום/ה מטה מוותר/ת על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל. ידוע לי שתנאי זה מהווה יסוד להסכמתם של מארגני המרוץ והממונים עליו לשתפני. הנני מודע ומאשר קבלת מידע פרסומי בדוא"ל עבור אירוע זה ו/או אירועים אחרים. בכל שלב אוכל לבצע הסרה של קבלת הדוא"ל. לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, תשע"א 2010) לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות לפני האירוע, וגם לא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה. כמו כן הנני מאשר/ת שאם אבטל הרשמתי מכל סיבה שהיא (כל סיבה באשר היא!) אשא בדמי ביטול של 20 ש"ח. *


קופון הנחה (אם קיים):    בדוק קופון »   

אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים