מרוץ אור יהודה 2020 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה בישראל.

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן למיון ברירת המחדל
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1פארסח׳וריז19925 ק"מ ריצה תחרותית
2מולוסאודניאלז0בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
3עינתסולקיןנ0road runner10 ק"מ ריצה תחרותית
4יבגניחריפונובז010 ק"מ ריצה תחרותית
5מליטהשפירנ010 ק"מ ריצה תחרותית
6PhilipGordonז0רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
7יוחאיוינשטייןז05 ק"מ ריצה תחרותית
8אילןגולדמןז0Goldman5 ק"מ ריצה תחרותית
9מושיקוישריםז0רצי רמת השרון - אדידס10 ק"מ ריצה תחרותית
10הלנהברקוביץנ0לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
11אופירפטלז0לידר5 ק"מ ריצה תחרותית
12יחזקאלמועלםז0רצים עים ענת מאיר10 ק"מ ריצה תחרותית
13אביגילרוזןנ0אטלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
14איתןשילדז0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
15גלעדסוקולוברז0רצי אליצור פ"ת5 ק"מ ריצה תחרותית
16יניבמינקז0מיחשוב פור יו5 ק"מ ריצה תחרותית
17אסףינקוז010 ק"מ ריצה תחרותית
18שיויסמןז0Igi's running club10 ק"מ ריצה תחרותית
19עתירובינשטייןז0רוד ראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
20מאיהמונטרנ0100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
21מאירהשווארץנ0אטלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
22אדירוייסברודז0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
23רוניכהןנ0רוד ראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
24יוסיבן עליזז0חמד10 ק"מ ריצה תחרותית
25איציקפזז05 ק"מ ריצה תחרותית
26עמנואלבלחסןז010 ק"מ ריצה תחרותית
27שמואלרוטמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
28זהבהליפמןנ0אטלטים שך גי10 ק"מ ריצה תחרותית
29לימורגוריוןנ0רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
30אדירצדיקז010 ק"מ ריצה תחרותית
31מוחמדאבו יונסז0טימשגב5 ק"מ ריצה תחרותית
32שימליליז0מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ ריצה תחרותית
33יובלחןז010 ק"מ ריצה תחרותית
34יובלאיילוןז0מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
35רמידויטשז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
36אילפרץז0רצים עם איל5 ק"מ ריצה תחרותית
37SimonSpunginז010 ק"מ ריצה תחרותית
38עמיתשיינברגז0טימישגב5 ק"מ ריצה תחרותית
39אורןזפרניז0משרד הביטחון10 ק"מ ריצה תחרותית
40הדיבר-מורז010 ק"מ ריצה תחרותית
41אילהגלוךנ0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
42חנהמטטובנ05 ק"מ ריצה תחרותית
43רותםאראל תמםז0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
44שישוורץז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
45רוזיהברנ0ליגת רצים בעבודה בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
46בןפרץז0רואדראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
47יונתןאורןז0רודראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
48איילתקסלרנ0אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
49אירהקוליקובנ010 ק"מ ריצה תחרותית
50יהודהגדליהז0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
51RebeccaGrossmanנ010 ק"מ ריצה תחרותית
52חנה וילוז'נינ0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
53פנחסרווחז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
54לירןלולאיז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
55מוטי סלם ז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
56זאבלוגסיז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
57חנןברגיג נ0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
58אלדר שניר ז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
59ויטליפפוביץז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
60גיאמנורז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
61אפלאוןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
62מורןמזרחינ0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
63יוניאבייבז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
64יגאלבן חמוז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
65שלומיאדריז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
66נועםיעקבז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
67חגיתנאורינ0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
68גימילהיביז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
69יהונתןניסימיאןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
70חגינגאוקרז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
71רונןחברז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
72מאירעמרז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
73רבקהידגרנ0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
74ארטרויאלחנןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
75שיפרנסהז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
76ירוןנוימןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
77אליליג'יז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
78אלירןבן סימוןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
79ברהןבלטהז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
80מינלהטסמהז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
81סרגייטיליניןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
82חייםמסרטיז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
83לירון קדושז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
84שגיבשלום ז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
85ינירממו ז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
86אסיימהרןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
87אלילויז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
88קוריןבן חמו אלבזנ0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
89אשרגרבובז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
90משהבן סימוןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
91אברהםמלסז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
92רועישריר ז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
93צביקהרחמיםז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
94חייםחוברז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
95מיכאלאופמןז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
96איהקמיניץנ0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
97אביחקשוריז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
98אלכסקוניחובז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
99דודוסבחז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
100מרהדסטהז0שרות בתי הסוהר10 ק"מ ריצה תחרותית
101אסתרבן גיגי נ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
102אפרת מזרחי נ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
103רויטל אוברגוטנ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
104אמיראיל ז0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
105הילהגנותנ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
106אפרתגנןנ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
107מיטלשמעיה נ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
108נועהקנטז0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
109תמיקלוש הרנ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
110ניקולאנגלנדרנ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
111ורדיתהלר בנדרלינ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
112אורנהרחמיםנ0שרות בתי הסוהר5 ק"מ ריצה תחרותית
113עבדאללהמסארווהז0איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
114יובלשריגז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
115אילןשעשועז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
116משהשלינקהז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
117שמישטרנפלדז010 ק"מ ריצה תחרותית
118ישירינת ז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
119רעותרוטנברגנ0תעשייה אווירית- ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
120אריהקינןז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
121סמיליהצפרירנ0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
122משהפלדז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
123ארייחזקאלז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
124עמיתיוז'וקז010 ק"מ ריצה תחרותית
125אלכסטסליצקיז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
126אליטימורז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
127רועיהרשמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
128אריאלגיטמולז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
129אוריבן משהז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
130מוריסבן ואלידז010 ק"מ ריצה תחרותית
131דודאוחנהז0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
132אירהאברמובנ0תעשייה אווירית- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
133שלומילאוןז0תעשייה אווירית- ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
134דינהדנקברגנ0רצי בית שמש10 ק"מ ריצה תחרותית
135נועםליבוביץז010 ק"מ ריצה תחרותית
136אסףלבז0רצים עם אסף10 ק"מ ריצה תחרותית
137גיאשרעביז0Igis’s running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
138דורוןגורודצקיז0איילות-Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
139דניאלבאראזז010 ק"מ ריצה תחרותית
140SvitlanaLeonovaנ0Thessaloniki5 ק"מ ריצה תחרותית
141אסףברגרז010 ק"מ ריצה תחרותית
142אלכסיחלמסקיז05 ק"מ ריצה תחרותית
143עקיבאשניידרז0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
144גדעוןאילז010 ק"מ ריצה תחרותית
145דניאללויןז0רצי אליצור פתח תקווה10 ק"מ ריצה תחרותית
146חייםצוקרז0הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
147רמישמירז0RUNPOSITIVE10 ק"מ ריצה תחרותית
148זאבלבונטיןז0אתלטים של גיי5 ק"מ ריצה תחרותית
149אוריגרינולדז0הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
150עליזהרובלנ0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
151תמימהרובלנ0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
152לאנהאלנאשףנ05 ק"מ ריצה תחרותית
153ELENAKOSOVנ05 ק"מ ריצה תחרותית
154GALINAROZINנ05 ק"מ ריצה תחרותית
155אודליהשינ05 ק"מ ריצה תחרותית
156אופירסיווןז0Grc10 ק"מ ריצה תחרותית
157שלוםפוקסז0סוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
158ליאלאברמסקינ0Run Like Nili5 ק"מ ריצה תחרותית
159בלהנודלמןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
160רןמנגלז0אלתרמנס10 ק"מ ריצה תחרותית
161מרדכיסולניקהז0האטלתים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
162מאירהסולניקהנ0האטלתים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
163אורטלבונינ0רצים עם אייל5 ק"מ ריצה תחרותית
164רניןברהםנ010 ק"מ ריצה תחרותית
165עמיעדקולמןז0אתלטים של ג’יי5 ק"מ ריצה תחרותית
166יאירוישינקיןז0Izra-Elite10 ק"מ ריצה תחרותית
167אמירויסנשטרןז0run4it10 ק"מ ריצה תחרותית
168דבורהקלייןנ0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
169עמיתשרוןז0מכבי roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
170האשםנאטורז0רצי קלנסווה5 ק"מ ריצה תחרותית
171דניאלהאלפיהנ05 ק"מ ריצה תחרותית
172מתןגבעז05 ק"מ ריצה תחרותית
173ידידיהספטרז010 ק"מ ריצה תחרותית
174יונתןשלוסברגרז0ראודראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
175הילהבן הרושנ0בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
176יניבנחוםז0A-Team Athletics10 ק"מ ריצה תחרותית
177נועהשווקינ0רוד ראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
178אודיגלז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
179עידודרז0Goldman5 ק"מ ריצה תחרותית
180ניראבידורז0אתלטי הקרן10 ק"מ ריצה תחרותית
181שלמהעובדיהז0איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
182HamziSaedז0רןRun5 ק"מ ריצה תחרותית
183אסףליבנהז0מכבי RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
184שרוןקורילובסקיז0רואד ראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
185אסףכהנאז0פ.צ אריות5 ק"מ ריצה תחרותית
186אורינירנ0roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
187סערבנגלז0RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
188זהבהפרץנ05 ק"מ ריצה תחרותית
189ויטלילייקיןז0Leikin Team10 ק"מ ריצה תחרותית
190TamarKarivנ0אליינטק10 ק"מ ריצה תחרותית
191נריהקינןז0הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
192מירבכהן חושןנ0רצי כפר גנים5 ק"מ ריצה תחרותית
193אוריכהן חושןז0רצי כפר גנים5 ק"מ ריצה תחרותית
194מיכלליבוביץנ05 ק"מ ריצה תחרותית
195דבירליבוביץז010 ק"מ ריצה תחרותית
196רונןמליקז010 ק"מ ריצה תחרותית
197רפאלדהןז010 ק"מ ריצה תחרותית
198יהושעדרעיז010 ק"מ ריצה תחרותית
199חייםבן הראשז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
200דורוןכספיז0מכבי RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
201עודדשגיאז0יוני שוולטר5 ק"מ ריצה תחרותית
202ברכהגרוסמןנ0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
203אמונהלבנ0RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
204שריגבאי פינדקנ0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
205שניצביטובנ0roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
206אפימזרחיז0חבר10 ק"מ ריצה תחרותית
207משהברקוביץז0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
208יעקבברקוביץז0אטלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
209עמיחיפזז0רצי השפלה10 ק"מ ריצה תחרותית
210אמירחלבהז010 ק"מ ריצה תחרותית
211עוזייעריז05 ק"מ ריצה תחרותית
212גניתגריינ0רצים עכשיו10 ק"מ ריצה תחרותית
213גלשחוריז0XtriM5 ק"מ ריצה תחרותית
214עמרוחוסיןז0Gold man5 ק"מ ריצה תחרותית
215חגיתמילר לוינ05 ק"מ ריצה תחרותית
216יוסישפיגלז0אריסד10 ק"מ ריצה תחרותית
217אמירמזרחיז0Amirunners10 ק"מ ריצה תחרותית
218אמירבונקז0Run Like Nili5 ק"מ ריצה תחרותית
219מוטיהופריכטרז0Run Like Nili10 ק"מ ריצה תחרותית
220ליאב שלוםאבישיז0הפלטה5 ק"מ ריצה תחרותית
221אסףבן אריז0מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
222אורירובננקוז0מכבי Road Runner5 ק"מ ריצה תחרותית
223אשראביטןז0ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
224DanielSaino Michanז010 ק"מ ריצה תחרותית
225נעםמרקוביץז0משרד המשפטים10 ק"מ ריצה תחרותית
226איריתמרקוסנ0D RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
227RaphaelKierszenbaumז0ארוחת הערב10 ק"מ ריצה תחרותית
228סהרוייספוגלז0רצי קריניצי10 ק"מ ריצה תחרותית
229ניצןזרז0מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
230דןשלוז0מכבי RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
231גדסוםרז0רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
232עוזירחמיםז0הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
233חיימוןלוי אייזקסז0Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
234אחןז0הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
235דניקפלושניקז0איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
236שירכהןנ0RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
237פריפטלז010 ק"מ ריצה תחרותית
238חניתפטלנ010 ק"מ ריצה תחרותית
239ולדימירטולבוביץז010 ק"מ ריצה תחרותית
240אבינחמיהז0רצי 100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
241מקוננטגטהוןז010 ק"מ ריצה תחרותית
242צביבלויז0הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
243שי-ליגלאוןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
244אבירובנרז0RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
245דניאלאיסחרובז0אין5 ק"מ ריצה תחרותית
246עומרהורוביץז0המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
247תוםגרוסמןז0המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
248עדיאסלז0המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
249אוראלסדסנ0המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
250דורוןעין אלי ז0המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
251נוריתנוימרק- גוהרנ0המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
252חגיתנובונ0המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
253שרוןרהבנ0המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
254נתןביטאוז0המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
255אביבאייךז0המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
256איילשרףז0סלקום - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
257פאדיחאג' יאחיאז0סלקום - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
258מאורגוריןז0סלקום - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
259מיכלמאירנ0סלקום - ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
260דרורגרשוןז0סלקום - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
261יובלארגובז0Tsaff&go10 ק"מ ריצה תחרותית
262אוריוינקלרז0E-sports10 ק"מ ריצה תחרותית
263בנישמירז010 ק"מ ריצה תחרותית
264יאירפלדמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
265מורנופבלוז0רצי מקווה ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
266עופרצדיקז0רצי הסמטה10 ק"מ ריצה תחרותית
267אלישורץז05 ק"מ ריצה תחרותית
268אילןרוזנמןז0בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
269נחםאופקז05 ק"מ ריצה תחרותית
270יצחקאופקז05 ק"מ ריצה תחרותית
271אופירגלז010 ק"מ ריצה תחרותית
272הילהחלילינ0אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
273אלוןמורדז0חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית
274איתמר משההלויז05 ק"מ ריצה תחרותית
275רפישטרסברגז010 ק"מ ריצה תחרותית
276יערההלוינ05 ק"מ ריצה תחרותית
277EladHalevyז05 ק"מ ריצה תחרותית
278יובלבן משהז0רואד ראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
279שמוליקרגבז0Igi's Running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
280עודדגפניז05 ק"מ ריצה תחרותית
281יותםאהרוניז0RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
282יעלהלברשטטנ0האתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
283יעלסופרנ0בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
284עמנואלניטקיז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
285גיאזלוףז0מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
286ארזאידליץז0הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
287פזיתדללנ0esports לרוץ בעוצמה5 ק"מ ריצה תחרותית
288ענבלגלנצרנ0esports לרוץ בעוצמה5 ק"מ ריצה תחרותית
289ערןוקניןז0esports לרוץ בעוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
290ערןזינגרז0esports לרוץ בעוצמה5 ק"מ ריצה תחרותית
291שמעוןגרופיז0esports לרוץ בעוצמה5 ק"מ ריצה תחרותית
292קטיהצארוםנ0esports לרוץ בעוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
293לימורבראון פריינטהנ0esports לרוץ בעוצמה10 ק"מ ריצה תחרותית
294רוניתפריאלנ0רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
295piniushaז0roadrunner10 ק"מ ריצה תחרותית
296יעקבמזרחיז0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
297ראובןגדז0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
298סינטיהברנ0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
299אייסרעבדאלחיז0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
300דורוןאלוןנ0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
301גליתלוי טאונ0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
302שיבריןז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
303מתןפלנקז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
304יהודיתמזרחינ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
305דימהמסרוואהנ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
306עמנואלמילרז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
307תמרמילרנ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
308נאוהברנ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
309טלאלוןז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
310חןכהןנ0e-Sports10 ק"מ ריצה תחרותית
311מירבאשרנ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
312אריאלצלקוביץז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
313דניסאוסיפובז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
314גבישטרסבנ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
315שהדבשארהנ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
316יהודהיאלוז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
317רענןאליעזז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
318דליתגרינרנ010 ק"מ ריצה תחרותית
319עידושמשז0ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
320שרגאפרקשז0ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית
321מנחםפישז0ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
322נפתליזילברז0ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
323מיכאלגרינשטייןז0ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית
324גרי ברלוביץ ז0ליגה - מ.ב5 ק"מ ריצה תחרותית
325גיליאמיתינ0ליגה - מ.ב10 ק"מ ריצה תחרותית
326גיאכץז0ליגה- משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
327אבידקלז0ליגה- משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
328אמירמגירהז0ליגה- משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
329אילןאלקוביז0ליגה- משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
330גיאפיינברגז0ליגה- משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
331ארזתבורז0ליגה- משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
332מאיראבוחצרהז0ליגה- משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
333רוניתלוינ0ליגה- משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
334אורוןדהןז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
335עידן שרעביז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
336סולומוןגבריז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
337יונתןזכריהז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
338ליאורכהןז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
339שרון אלימלךז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
340יחיאלאמסלםז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
341נריהדמתיז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
342גאוליתענבינ0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
343אליתפיליןז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
344אסףשוקרוןז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
345יאיר רוזיליו ז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
346זמנוגושהז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
347ליאורממןז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
348רוןגור-אלז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
349אמיתיסרנייז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
350דרורסגלז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
351רותםצונהז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
352איציקלנגז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
353יונימינגובז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
354חיים יוסףלוברז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
355שלומימרוםז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
356יניבצוייגז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
357אולגהדדוןנ0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
358ישינחמןז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
359יוסףהודז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
360דניבורוכובז0ליגה- משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
361הדרשחרנ0מכבי RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
362רוניטוביהז0Roadrunner10 ק"מ ריצה תחרותית
363יורםאיינרז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
364אתיאיינרנ0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
365יסמיןטרכטנברגנ05 ק"מ ריצה תחרותית
366יפיתטרכטנברגנ05 ק"מ ריצה תחרותית
367בתיהבן ארויהנ0RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
368תומרשפיראז0RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
369נגהאברמוביץנ0RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
370דניאלסטאמקרז0תומר10 ק"מ ריצה תחרותית
371אורירנצרז0תומר10 ק"מ ריצה תחרותית
372חנןתורגמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
373מיכלנגריסנ0מכבי roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
374נירקליינמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
375מוטישנירז0מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
376נגהסוירינ0מכבי RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
377נעםעופרנ0מכבי RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
378יפעתמנצ'יקנ010 ק"מ ריצה תחרותית
379ענתקליינמןנ0Road Runner10 ק"מ ריצה תחרותית
380שלמהארזז0מכבי RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
381דורידידיז05 ק"מ ריצה תחרותית
382איילצוקרמןז05 ק"מ ריצה תחרותית
383אריהגולדברגז0אליצור לוד10 ק"מ ריצה תחרותית
384סערכהןז05 ק"מ ריצה תחרותית
385איתןגפני נקיז0לידר10 ק"מ ריצה תחרותית
386עומרמשעןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
387מאירסילברמןז0רוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
388אהרוןנתןז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
389אהרוןנתןז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
390נרקיסמרקוז0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
391שגיאמזורז0בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
392רחל גבראלביץדבוסקינ0לביא לכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
393מריאנודבוסקיז0לביא לכושר10 ק"מ ריצה תחרותית
394דניאלהלפריןז0GRC10 ק"מ ריצה תחרותית
395אורילוינ0M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
396גדלויז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
397בועזשלמהז010 ק"מ ריצה תחרותית
398יוסףמזרחיז0חברת חשמל צפון ליגה.5 ק"מ ריצה תחרותית
399חנהשפיראנ0ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
400דודפריינטיז0ליגה אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
401יונתןשוורץז0ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
402טליונאיז0ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
403עמיתקרניז0ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
404איציקאלברטז0ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
405דורוןגיאתז0ליגה אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
406שאולאייזנברגז0Izra-Elite10 ק"מ ריצה תחרותית
407איתיצורז0רצים בפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
408אבירםיובלז0רצי לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
409בניחדדז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
410עמיררוביןז0רצים בפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
411ראובןמועלםז0רצים בפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
412ריטהאריאבנ0רצים בפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
413שמואליקוביז0רצים בפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
414דורוןפולקז0רצים בפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
415רןאריכאז0רצים בפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
416שימיכהןז0רצים בפיס10 ק"מ ריצה תחרותית
417אופירצומןז0רצי הסמטה5 ק"מ ריצה תחרותית
418פיראסנסראלדיןז0Izraelite10 ק"מ ריצה תחרותית
419ירוןבן יעקבז0רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
420שירהגינזבורגנ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
421רועיספיז05 ק"מ ריצה תחרותית
422יוסילויז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
423יצחקדניאלז0מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
424יוסףשמחוניז05 ק"מ ריצה תחרותית
425זאבתורןז0רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
426חנאןקאסםנ010 ק"מ ריצה תחרותית
427איתישפיגלז0מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
428עזרארובלז0אטלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה תחרותית
429חן-שרה-עמליהברנ0Goldman5 ק"מ ריצה תחרותית
430דינהגראדנ0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
431אלהמרדכינ0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
432אדםסילברשטייןז05 ק"מ ריצה תחרותית
433איילטרםז0רצים לאופק10 ק"מ ריצה תחרותית
434בנימיןאשכנזיז05 ק"מ ריצה תחרותית
435סעראשכנזיז05 ק"מ ריצה תחרותית
436OritSaminskiנ010 ק"מ ריצה תחרותית
437יוסיסבאגז0רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
438שמואלווקניןז0רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
439ליאתירושלמינ0I'GI'S RUNNING CLUB10 ק"מ ריצה תחרותית
440אסףבנדורז0רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
441דודירפאלז0רצי לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
442אליאוראביבז0רמת אפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
443מוניקהלהבנ0tsaffago10 ק"מ ריצה תחרותית
444הלןאיזנברגנ0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
445joseslipakז010 ק"מ ריצה תחרותית
446דורוןכץז010 ק"מ ריצה תחרותית
447קוביכהןז0גו אקטיב10 ק"מ ריצה תחרותית
448דבאופנשטייןז0xtrim5 ק"מ ריצה תחרותית
449קרןשטראוסנ0הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
450צוריעמיאורז0מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
451איציקלויז0איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
452ישראלשגיבז05 ק"מ ריצה תחרותית
453עליזהחןנ010 ק"מ ריצה תחרותית
454חננאלכהןז0אליינטק10 ק"מ ריצה תחרותית
455מיטלעדנינ010 ק"מ ריצה תחרותית
456אורטלברנדנ010 ק"מ ריצה תחרותית
457גיאישראלי ז010 ק"מ ריצה תחרותית
458שיויצמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
459גיאשחרז010 ק"מ ריצה תחרותית
460מיכלאברהם חלקנ010 ק"מ ריצה תחרותית
461אסףכהנאז010 ק"מ ריצה תחרותית
462ארסןמושייבז010 ק"מ ריצה תחרותית
463עמיראנוקובז010 ק"מ ריצה תחרותית
464אליעדחמוז010 ק"מ ריצה תחרותית
465רןברז010 ק"מ ריצה תחרותית
466מולונגוסהז010 ק"מ ריצה תחרותית
467אשרפרץז010 ק"מ ריצה תחרותית
468שלוםאוסקרז010 ק"מ ריצה תחרותית
469ורדאברהמינ010 ק"מ ריצה תחרותית
470בנימלניצקיז010 ק"מ ריצה תחרותית
471נדיהטולמסובנ0בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
472שחףשלומיז0בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
473נשגביעלנ0בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
474נחוםנחוםז0בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
475לנצמןנטלינ0בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
476אוריתחוטרנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
477יובלרוםז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
478יניבצרפתיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
479נעםסירוטהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
480אריאלקארוז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
481שאדימולאז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
482אדםסמץז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
483בהאעליאןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
484נחמה פרומטארדינ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
485שיימיןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
486אמירחירז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
487אלוןלויןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
488רועיאונהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
489אשרונונוז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
490יוחאילוקז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
491נועםאוחיוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
492עלאאעאמרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
493אוהדרצוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
494דרורעמושז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
495רןמורז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
496יוסירגבז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
497שי חייםסבנארז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
498צחיצדרבויםז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
499אוןמירוז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
500אתלסבגנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
501שנירירושלמיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
502אלירןלויז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
503משהלביא לאוז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
504זיועידןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
505נידאלעבד אלחליםז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
506מורתגימרעיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
507חמדפלאחז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
508סאלחמולאז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
509עדאלחלביז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
510איריתהקמוןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
511רואירחמיםז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
512יעקבדרעי אדריז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
513יצחק חיבן ברוךז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
514ואילסתאויז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
515עידן שלמהמלכהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
516גליליברמןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
517יוסימזרחיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
518ראמיקנדלפתז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
519בן חייםלוקז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
520אסףמרזוקז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
521נירעומרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
522אוהדשגןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
523עידו גבריאלשחרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
524רועיכהןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
525גמילעיסמיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
526איתמרסין-גרשוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
527שגיאגולדברגז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
528ברקרביבוז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
529אסףסאסיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
530יניבהרפזז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
531איוןפינגלהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
532אוריחשאיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
533אלעדיהבז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
534יעקבקריגרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
535איגורגלמןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
536אמיןאחונדובז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
537אלונהמלכאנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
538קמילהמוסייבנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
539עדיאל גלברברבהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
540סרגיידיאצוקז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
541אודיתורגמןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
542ארטיוםגורבצובז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
543אבי דודבן דודז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
544יהושעשרידןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
545נטליבן נוןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
546ירדןבנימיןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
547אולגוסקביץז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
548דרינהטקצ דקורפינ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
549אדוארדסלוצקיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
550לאנהדילנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
551יואבלוזוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
552אלכסנדרשרגורודסקיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
553סאלביאתשמוזז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
554מאי סולטנהלגזיאלנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
555איברהיםחוגיראתז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
556דןעובדיהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
557ודיםבליךז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
558קינןגרינשפוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
559גרמןקיסיןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
560אלכסנדרפרידז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
561אלכסנדרציפרסוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
562בנידראסז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
563דודפלדמןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
564אירינהפרידמןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
565מעוזחן ציוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
566דניאלויינרבנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
567ברמנשורינ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
568יעקבהרושז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
569שיטולדנוז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
570ניצןאסרףז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
571פבלויסטרובניז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
572אליהויעקוביז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
573ישראלקמינסקיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
574איתימלכאז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
575יעקבדהןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
576יוסידייןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
577ניסיםחלפוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
578מתןדידיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
579נועהבטאן זורענ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
580זאכיעאמרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
581ערןאוחנהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
582יצחקשרביטז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
583אלירןחזןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
584אלירןכהןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
585שריהגלזמןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
586חייםנצרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
587ברמור וייסמןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
588לירןספקטורובסקז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
589ברקאלגרסיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
590איתמרסייאניז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
591דין דודגורדוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
592לירון אהרןאסוליןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
593יקיר אליעזרשיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
594אדםספזז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
595נופרדולבז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
596חןבן שמולז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
597שמואלעמרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
598איתמר יעקבנווהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
599מוטיאישז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
600יוסף יותםימיןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
601מתןבן הרושז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
602עידןארבלז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
603רוניברביז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
604אריהשצברגז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
605יחיאלבוהדנהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
606ירוןועקניןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
607ניראלמליחז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
608אסףאליהוז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
609אורןמתנהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
610ישעיהויברובז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
611אליהמלמדז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
612אבנרששוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
613אליה מאיכהןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
614אביהגאולהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
615מיכאלאברהםז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
616שלומיתאדרינ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
617פואדדבאחז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
618רעות אלקבץנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
619עמיתזינגרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
620סוקראטסובחז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
621אביתרעמרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
622טל חיגבאיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
623אליאורבן ברוךז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
624לינויגבאינ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
625צחיברמיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
626שירכהןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
627קרןנתןנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
628אוריה מרסדסאלבזנ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
629אופירציוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
630יעקבמשמושז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
631איתןאיזנטלז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
632אחמדגדירז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
633ניראדרז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
634אליגאיגיז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
635הילהדמרינ0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
636חמדהפרחאתז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
637אליעזרחסוןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
638חייםסבןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
639גלגוזלןז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
640תומראליהז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
641נתן דגוביטאוז0מכללה10 ק"מ ריצה תחרותית
642יצחקהרבז010 ק"מ ריצה תחרותית
643דניסגריןז010 ק"מ ריצה תחרותית
644שמעוןחיוןז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
645טליהפרסינ0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
646נועםאסורז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
647תומרשלוםז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
648שירןלוינ0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
649תמיראורבךז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
650סמיוייסלברגז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
651גליתאבוטבולנ0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
652גילבורוכובז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
653אביבשמואלז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
654שלומינחמניז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
655אסףשמואלז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
656יונתן אברהםלובלז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
657יעקבשלוז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
658דינהעבודינ0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
659פנינהאוהב ציוןנ0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
660ליאורהשמואלנ0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
661אברהםבן נביאז0קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
662בתיהרביבה כהןנ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
663אולגהדדוןנ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
664נתנאלגידהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
665ארזקפלןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
666אמנוןביביז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
667משהצבריז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
668ליאור דודנויז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
669רןמעיןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
670עמיתחברז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
671עמיתחברז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
672אמירביטוןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
673אבירםיוסףז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
674יצחקמועלםז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
675יעדשהרבניז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
676ירוןכהןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
677אסףבאבוז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
678איתיסבגז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
679אביגילאסקלנ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
680מיכאלבוטראשויליז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
681נועםבן משהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
682עומרגולןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
683שחרגמזוז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
684מורשדעווידהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
685ערןיחזקאלז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
686דודשיראויז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
687אחמדסעדז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
688מוררומנוז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
689אמירערדז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
690נחוםקניגז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
691שרוןטלקרז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
692אושרתברנ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
693לירוןדנוךז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
694רומןבוגורדז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
695אלכסנדרגונצרובז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
696רפאלדדושז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
697אמירקיסרז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
698אביהלוי ששוןנ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
699אופירוייסז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
700גרשוןברז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
701אלוןברז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
702אורייונהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
703יניבמזרחיז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
704יוסףצלניקז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
705חגיפנקרז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
706אלוןגולדשטייןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
707יורםישורוןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
708מיכלרונןנ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
709דרוררונןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
710נחוםבן משהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
711דניאלדמתיז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
712יונתןקלייןז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
713קוויןאוחנהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
714ליאתרוטנברגנ0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
715שלמהמוסקלנקוז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
716אברהםאשתהז0קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
717מיהגושןנ0אליינטק10 ק"מ ריצה תחרותית
718אביבייךז0חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
719ירוןלשםז0חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
720אסףעגורז0חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
721דניאלגזיז0חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
722אלכסליברמןז0חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
723דרורחשאיז0חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
724חנןאוחיוןז0חברת חשמל דרום10 ק"מ ריצה תחרותית
725שירליסטפנסקינ010 ק"מ ריצה תחרותית
726נוגהניניונ010 ק"מ ריצה תחרותית
727עפרהגפנינ0רצי עמק הירדן10 ק"מ ריצה תחרותית
728עפרגפניז0רצי עמק הירדן10 ק"מ ריצה תחרותית
729נתיב שלוםהמנדינגרז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
730אריאלהמנדינגרז0המרכז הירושלמי לבריאות הנפש10 ק"מ ריצה תחרותית
731אביבן שלושז0המרכז הירושלמי לבריאות הנפש5 ק"מ ריצה תחרותית
732ניסיםגדסיז0המרכז הירושלמי לבריאות הנפש10 ק"מ ריצה תחרותית
733אביגילבן-אהרון נ0המרכז הירושלמי לבריאות הנפש5 ק"מ ריצה תחרותית
734גדילוביןז0המרכז הירושלמי לבריאות הנפש10 ק"מ ריצה תחרותית
735אברהםפרץז0ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
736ג'יי (ידידיה)פריזז0ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
737אמירסנדץז0ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
738עינתיחיאלנ0ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
739רחלייהב ארליכמןנ0ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
740לילךאורבךנ0ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
741הדסקלייןנ0ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
742ארזסליז0ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
743שיגלינויר פלדז0ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
744יוג'יןגינזבורגז0ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
745עמיתסרולביץז05 ק"מ ריצה תחרותית
746רעותאבירםנ0100 מני5 ק"מ ריצה תחרותית
747שיקולרז0רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
748שירידורותנ0הרצים החופשיים10 ק"מ ריצה תחרותית
749פואדפסחובז010 ק"מ ריצה תחרותית
750גילקדםז010 ק"מ ריצה תחרותית
751אליחדדז010 ק"מ ריצה תחרותית
752היבאמסארוהנ010 ק"מ ריצה תחרותית
753דינהעברי-עומרנ010 ק"מ ריצה תחרותית
754יעללביאנ0רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
755דניאלורבלובסקיז010 ק"מ ריצה תחרותית
756דודסנטוריז010 ק"מ ריצה תחרותית
757קרןגולדמןנ0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
758רזמשולםז0אתלטי הנגב5 ק"מ ריצה תחרותית
759דניליבוביץז0הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
760עפרבן-אריז0Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
761יונתןבינגז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
762אסלאםעבד אלחיז05 ק"מ ריצה תחרותית
763אלכסנדרקיסרז0Align10 ק"מ ריצה תחרותית
764עדיאורפליז0ALIGN10 ק"מ ריצה תחרותית
765דניאלקורצמןז0רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
766גיאגולדברגז0מועדון הפועל10 ק"מ ריצה תחרותית
767רועיקצירז0רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
768בנימיןאפלבויםז0אליינטק10 ק"מ ריצה תחרותית
769אלי דאושקרוגמןנ0ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
770הילהאיבגינ0רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
771מואמןבשארהז05 ק"מ ריצה תחרותית
772טדלהדינקו רודניצקינ0רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
773דניאללנדאוז010 ק"מ ריצה תחרותית
774אברוםבורגז0ארוחת הבקר5 ק"מ ריצה תחרותית
775יואבשטיינמןז05 ק"מ ריצה תחרותית
776גילעדלויז05 ק"מ ריצה תחרותית
777ראובןסוררוז0רשות מקרקעי ישראל - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
778אביהמדמוןנ0רשות מקרקעי ישראל - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
779דודבלוךז0רשות מקרקעי ישראל - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
780אמילגרינשפוןז0רשות מקרקעי ישראל - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
781כוכביתברקנ0רשות מקרקעי ישראל - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
782רותםגבעז0רשות מקרקעי ישראל - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
783יואל מורה ז0רשות מקרקעי ישראל - ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
784שלומיבליסיאנוז0בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
785אליסלעז010 ק"מ ריצה תחרותית
786רונןרחמיםז010 ק"מ ריצה תחרותית
787ליאורגולדהמר להבז0BNI5 ק"מ ריצה תחרותית
788גדיאברהמיז0פיפמן10 ק"מ ריצה תחרותית
789אילקושטז0Aligntech5 ק"מ ריצה תחרותית
790רונןכהןז0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
791חייםזרגריז0מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
792צלילסיוןז0Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
793יוריפדורצ'וקז010 ק"מ ריצה תחרותית
794שלוםאמירז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
795צפרירגולןז0Tsaff&Go10 ק"מ ריצה תחרותית
796שירצאביז0רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
797טליהשקלנ05 ק"מ ריצה תחרותית
798עופרגרוסז0מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
799דוריתלרנרנ0מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
800חייםאלבויםז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
801מוריסונטוררוז05 ק"מ ריצה תחרותית
802חןונטוררונ05 ק"מ ריצה תחרותית
803זהרונטוררונ05 ק"מ ריצה תחרותית
804טלהוןאמארהז0אליצור לוד10 ק"מ ריצה תחרותית
805צבי אביעדריינגולדז010 ק"מ ריצה תחרותית
806שימליקז0365 מעלות10 ק"מ ריצה תחרותית
807דורסנדרוסיז0רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
808עמיתנבוןז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
809רומיצדקיהונ0רודראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
810רןצדקיהוז0רודראנר5 ק"מ ריצה תחרותית
811נדבנגלז010 ק"מ ריצה תחרותית
812ארטיוםמושייבז010 ק"מ ריצה תחרותית
813מיכלשישאנ010 ק"מ ריצה תחרותית
814מיכלחטואלנ05 ק"מ ריצה תחרותית
815אוריחטואלז05 ק"מ ריצה תחרותית
816אלעדויסבליטז05 ק"מ ריצה תחרותית
817יגאלשרםז010 ק"מ ריצה תחרותית
818נירבנימיןז0רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
819ליאתסגלנ0שיבא5 ק"מ ריצה תחרותית
820ריבייעקבנ0רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
821רמיברטיז010 ק"מ ריצה תחרותית
822מריםפרחי רודריגנ0מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
823קירילפוזיילובז05 ק"מ ריצה תחרותית
824ריטהברשינ010 ק"מ ריצה תחרותית
825זיובלאוז0מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
826גיליעישז0מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
827יעקבסערז0בית הלוחם תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
828יוסיקרמרז0אחים לחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
829מקסיםקוגןז0אחים לחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
830מיכאלנוביקז010 ק"מ ריצה תחרותית
831אריאלבולטיןז05 ק"מ ריצה תחרותית
832יורםעוזרז0רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
833לודהאסאולנקונ0רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
834נדבבולטיןז05 ק"מ ריצה תחרותית
835קטיליפובןנ0רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
836צפרירביברז0רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
837יניבבליטז0מועדון ארוחת 410 ק"מ ריצה תחרותית
838נועהבורוכוביץנ0מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
839הילהגלמןנ010 ק"מ ריצה תחרותית
840ריצרדטימסיטז0A-team athletics10 ק"מ ריצה תחרותית
841מירבמועלםנ0מני10010 ק"מ ריצה תחרותית
842SarahHamiltonנ0Mornington Chasers10 ק"מ ריצה תחרותית
843עודדכהןז010 ק"מ ריצה תחרותית
844איובזלקהז0אין5 ק"מ ריצה תחרותית
845שנייולזרינ0Eyal’s PB10 ק"מ ריצה תחרותית
846שמואלהורוביץז010 ק"מ ריצה תחרותית
847רונןגולדשמיטז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
848גדעוןבן מאירז0מני1005 ק"מ ריצה תחרותית
849נחמהבן מאירנ0מני1005 ק"מ ריצה תחרותית
850יהונתןבליץז05 ק"מ ריצה תחרותית
851אסףבנדרז0רצי כפר גנים5 ק"מ ריצה תחרותית
852איתןבנדרז0רצי כפר גנים5 ק"מ ריצה תחרותית
853MarionSindelנ010 ק"מ ריצה תחרותית
854שגיאמדוז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
855סאמרחאסקיהז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
856אביטללוביא-כהןנ0רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
857דליהלהבנ010 ק"מ ריצה תחרותית
858עופרשערז0רצי אם המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
859רוניבן מוחהז0רצי המושבה5 ק"מ ריצה תחרותית
860אושריתלוי קמחינ0ezerruv10 ק"מ ריצה תחרותית
861יעלמימוןז0ezerruv10 ק"מ ריצה תחרותית
862שילויז0ezerruv5 ק"מ ריצה תחרותית
863אבידבליברמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
864מתןראב"דז0רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
865שיכהןז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
866אתישומרונינ0100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
867איילקדםז0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
868עידןאבניז05 ק"מ ריצה תחרותית
869רונןנחוםז0Eyal's pb10 ק"מ ריצה תחרותית
870יוסימורדז0חצור הגלילית5 ק"מ ריצה תחרותית
871שלמהשלינקהז010 ק"מ ריצה תחרותית
872יהודהבשז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
873משהדבורהז0הכל אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
874עופרציפלוביץז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
875שלוםחייםז010 ק"מ ריצה תחרותית
876ניראוןחשאיז0GRC5 ק"מ ריצה תחרותית
877מנישחקז0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
878רותשחףנ0מרתא מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
879יהונתןשפירז0ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
880אילן וישנבצקיז0Goldman running club / ליגה רצי רפאל5 ק"מ ריצה תחרותית
881איתישפקז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
882תמרשלסקינ0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
883הרירחמילז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
884נירהקיפניסנ0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
885מאיריעזריז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
886אברהםניסנבויםז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
887רויתלסקובנ0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
888לירןכץז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
889ליאורישראלז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
890שמוליקטוביז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
891גלעדהרניקז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
892יעלהרושנ0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
893טלהראלז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
894כפירדניאלז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
895מוטידה קסטרוז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
896יוחאיבן-ישיז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
897שחרבן אריז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
898אלעדבלאטז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
899רינהאפרטיןנ0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
900אביאדטוז0ליגה רצי רפאל10 ק"מ ריצה תחרותית
901אריקויזלז0Eyal pb5 ק"מ ריצה תחרותית
902דגומלאכיז0נמל חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
903מוטיקרסנטיז0נמל חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
904אורןאשכנזיז0נמל חיפה10 ק"מ ריצה תחרותית
905חזיסנדוריז0רצי 100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
906פאולשוימרז0מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
907דודרפאליז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
908עומרפלגז05 ק"מ ריצה תחרותית
909רמירחמיאלז010 ק"מ ריצה תחרותית
910הילהבקשינ05 ק"מ ריצה תחרותית
911צביקהדגןז0ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
912גיאדגןז0ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
913חייםרוזןז0חבר10 ק"מ ריצה תחרותית
914ידידשרףז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
915טליחזקאלז0אנשים וספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
916אושרתדנהנ05 ק"מ ריצה תחרותית
917נעמיגולןנ010 ק"מ ריצה תחרותית
918עופרברוךז010 ק"מ ריצה תחרותית
919GaryBarnettז010 ק"מ ריצה תחרותית
920AndrewBarnettז0Adidas Runners Tel Aviv10 ק"מ ריצה תחרותית
921יבגניפרוטופופובז0רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
922שנירליבקינדז0LIRUN TEAM10 ק"מ ריצה תחרותית
923אלינורדניאלנ010 ק"מ ריצה תחרותית
924בועזבר יהודהז05 ק"מ ריצה תחרותית
925רנהפרויצהייםז010 ק"מ ריצה תחרותית
926תומרשלוז0הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
927יבגנינטייבז0RUNGATE5 ק"מ ריצה תחרותית
928ירדנהמימוןנ0רצי 100 מני10 ק"מ ריצה תחרותית
929אולגגומןז010 ק"מ ריצה תחרותית
930אביבשוסטרנ0Shustars10 ק"מ ריצה תחרותית
931חיהבלקנ0הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
932גיאמניז0תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
933ליאוראריאליז0HBG International10 ק"מ ריצה תחרותית
934אלוןפרנסז0HBG International10 ק"מ ריצה תחרותית
935איציקכהןז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
936יונתןפוטרמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
937דרורצורז010 ק"מ ריצה תחרותית
938חגימלצרז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
939תיימורעובידז010 ק"מ ריצה תחרותית
940אלירןשמעיהז010 ק"מ ריצה תחרותית
941חנהכהןנ0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
942אפריםחלפוןז0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
943שוקימלאכיז0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
944רחלאהרוןנ0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
945יורםפרץז0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
946אברהםיחזקלז0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
947אמיר יודקין אזרז0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
948לילךויזגןנ0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
949יעקבאבינועםז0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
950גיליברקוביץנ0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
951לינטפרץנ0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
952רונןאהרוניז0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
953קסניהמישיןנ0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
954מיכאלמילמןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
955דודבן חייםז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
956רועימינסז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
957דודקצבורגז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
958יפתחסריז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
959דודסרורז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
960דודלוגסיז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
961יניבהרריז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
962איילמורדז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
963עידוברזיליז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
964רזליבמןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
965יגאלמגדסיז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
966אסרףביראניז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
967אוריפרידמןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
968יגאלברוןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
969טימורלויז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
970מיכאלאוריצקיז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
971מרדכיבאקיז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
972דודשמשז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
973שושיסקורינ0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
974אורטללוזוןנ0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
975פלסרודיז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
976אריהברכרז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
977איילדורוןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
978דורוןאריהז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
979גדימליחיז0ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
980ודיםגולדמןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
981יובלקנימחז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
982מורישראלז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
983צחי עמירהז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
984אלכסחרפנוביץז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
985יהודהממןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
986עמירהמורנ0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
987רותהלוינ0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
988גולןקיטאיז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
989ציפיצוויגנ0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
990שלום שירוזןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
991ניסיםסמדרז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
992שגיאפרידמןז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
993דודדדושז0ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
994עידושומרז0הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
995ליאתבטיטונ0Xtrim10 ק"מ ריצה תחרותית
996איתןבליימןז0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
997אורליאלמגור לוטןנ0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
998אסףבן דודז0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
999אריההיילפריןז0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
1000איתמרלויז0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
1001דניאל (דסיה)אסמרהז0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
1002ראג'בסעדז0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
1003דודצביאלז0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
1004נדבברקתז0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
1005ז'נהישראלובנ0רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
1006אסי אשראבוחצירהז0רצי הכנסת5 ק"מ ריצה תחרותית
1007דניאלאברבוךז010 ק"מ ריצה תחרותית
1008עובדכהןז0מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
1009פנינהצדיקריונ0רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
1010דודמשהז010 ק"מ ריצה תחרותית
1011דרורסעידז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
1012גילצביקז0igi's running club5 ק"מ ריצה תחרותית
1013אמיררוסוז05 ק"מ ריצה תחרותית
1014טלבן ארינ010 ק"מ ריצה תחרותית
1015יהליבן ישיז0מאה מני5 ק"מ ריצה תחרותית
1016רוןבן ישיז0מאה מני5 ק"מ ריצה תחרותית
1017רןפריינטיז0רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
1018מעוזרבינאז0רצי אל על5 ק"מ ריצה תחרותית
1019אילנהסלבולנ0רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
1020גלינהסנגושצנקונ0רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
1021ערןפקטרז0רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
1022איציקיונסז0רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
1023קרןלנגינ0רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
1024ניסןדאיז0רצי אל על10 ק"מ ריצה תחרותית
1025אביאפלז0איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
1026יותםפולישוקז0הרוח השנייה5 ק"מ ריצה תחרותית
1027רוניסטולרז010 ק"מ ריצה תחרותית
1028טוניפוחקינ0מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
1029אסףגולדברגז010 ק"מ ריצה תחרותית
1030דודשפיצרז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
1031יהונתןדרפלרז0כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1032יהודהגראוסז0כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1033אליכהןז0כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1034יוסינחז0כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1035גליתגינזבורגנ0כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1036משהעזראז0כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1037שקדחבאניז0כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1038טליגודוביץנ0כלל פיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1039דרורמנורז0D.run Running&Fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
1040OrlyLevanonנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1041ציפילוינ0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1042שירכהןנ0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1043רוזיכהןנ0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1044איתיריינגולדז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1045דורוןשמירז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1046יניבמור ז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1047נטעכסלונ0מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
1048גילאלקוביז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1049טלחזןז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1050אדירלויז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1051איסישלומוףז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1052בנימיןוקניןז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1053טלאלעדנ0מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
1054דרורבנדלרז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1055רןיונסז0מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
1056גדירפלאחנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1057גילשגיאז0EASY SPEED5 ק"מ ריצה תחרותית
1058יותםמור מילמןז05 ק"מ ריצה תחרותית
1059ליאורההלרז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1060זיוחיימוביץז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1061ויקיאבישרז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1062יעלגרוסנ0תל אביב 1005 ק"מ ריצה תחרותית
1063טלהורוביץנ0הכל אפשרי10 ק"מ ריצה תחרותית
1064איתילנדהז05 ק"מ ריצה תחרותית
1065אביברגרז05 ק"מ ריצה תחרותית
1066אדםעופרז0Roadrunner5 ק"מ ריצה תחרותית
1067פארברגרז05 ק"מ ריצה תחרותית
1068אלכסנדרה שרוןבנינ0SHEBARUN5 ק"מ ריצה תחרותית
1069מיקיהרשטיק שריקיז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1070חזיכהןז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1071אילאורןז0הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית
1072קטיהשפילמןנ0בזק ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
1073דפנהאזולאינ0בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1074שלימלכהנ0בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1075גיאהדסז0בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1076ליאורגולדיןז0בזק ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
1077מרדכיכהןז0בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1078נירנרציזז0בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1079אביחנינהז0בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
1080ישראלגולדברגז0-EPRC-10 ק"מ ריצה תחרותית
1081דפנהשדהנ05 ק"מ ריצה תחרותית
1082אביבוסילקובסקינ05 ק"מ ריצה תחרותית
1083משהצורז0Izra-Elite10 ק"מ ריצה תחרותית
1084גיאהמאיריז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1085אבנרכוכבינ05 ק"מ ריצה תחרותית
1086שידניאלז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1087רמינחוםז0סמטה כנרת10 ק"מ ריצה תחרותית
1088מונעםתאבתז0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
1089סמאחתאבתנ0הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
1090ערןשלוז0הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
1091הדראופירנ0הרוח השניה5 ק"מ ריצה תחרותית
1092אסףבר יעקבז010 ק"מ ריצה תחרותית
1093ליאוראלמוגז0XtriM10 ק"מ ריצה תחרותית
1094רוניטאוז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
1095ארזסלוניםז010 ק"מ ריצה תחרותית
1096יפתחשובלז0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
1097עדישובלנ0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
1098ניררחמינובז0רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
1099רונןברז010 ק"מ ריצה תחרותית
1100ולדימירגולדמןז010 ק"מ ריצה תחרותית
1101לירוןגלנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1102עידןברגלז0m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
1103אורליןז0רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
1104קרןקונסטנטינינ0מכבי תל-אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
1105רועיהר-יפהז0פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
1106לילישלומינ0GRC5 ק"מ ריצה תחרותית
1107אופיראטינגרז0ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
1108חנהמנשרובנ0ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
1109אחמדאבו ראסז0ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
1110שניאלקבץנ0ליגה - משרד החקלאות5 ק"מ ריצה תחרותית
1111אסףרדיעז0ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1112משהשם טובז0ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1113עומרצורז0ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1114איילזמירז0ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1115ערןשביטז0ליגה - משרד החקלאות10 ק"מ ריצה תחרותית
1116ליטללוינ010 ק"מ ריצה תחרותית
1117RoyMisholi Barakז010 ק"מ ריצה תחרותית
1118חנימורנ0EPRC5 ק"מ ריצה תחרותית
1119ענבלבינשטוקנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1120KobiHofiז0רצי פסגות אפק10 ק"מ ריצה תחרותית
1121ענתשטרנברגנ0crosbie crew10 ק"מ ריצה תחרותית
1122שי-ליונדאלהנ0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
1123שחףמרוםז0M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
1124עידןוענונוז010 ק"מ ריצה תחרותית
1125פלורינהטאובנ0רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
1126אבישיקפלןז0EPRC10 ק"מ ריצה תחרותית
1127אופירבן נעיםז010 ק"מ ריצה תחרותית
1128גיאאלמוגז0Anatomic10 ק"מ ריצה תחרותית
1129יהודהדבושז010 ק"מ ריצה תחרותית
1130רועיסגן כהןז0תל-אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
1131שליאלישנ0רצי הקרן5 ק"מ ריצה תחרותית
1132אסףגרינגרדז0תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
1133אליאורבשאריז010 ק"מ ריצה תחרותית
1134שירליוולובלסקי זאןנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1135תותחןנ05 ק"מ ריצה תחרותית
1136אבייופהז0tlv10010 ק"מ ריצה תחרותית
1137אמירקינןז0לרוץ לחבר'ה10 ק"מ ריצה תחרותית
1138רוחמהבקנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1139אורןדייןז0הכל בראש5 ק"מ ריצה תחרותית
1140ג'ןהסנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1141איציקמזרחיז05 ק"מ ריצה תחרותית
1142איגורוויסרז010 ק"מ ריצה תחרותית
1143ענתפלגנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1144סיוןגורז010 ק"מ ריצה תחרותית
1145רויטלמיכאלינ010 ק"מ ריצה תחרותית
1146חןבר נתןז010 ק"מ ריצה תחרותית
1147ליאת בן חייםנ010 ק"מ ריצה תחרותית
1148יוסייוחאיז010 ק"מ ריצה תחרותית
1149מתןנוריז010 ק"מ ריצה תחרותית
1150אלעדיזרעאליז010 ק"מ ריצה תחרותית
1151VladimirLombergז010 ק"מ ריצה תחרותית
1152ישיבורובויז0רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
1153לירוןלויןנ0D.run Running&Fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
1154עמיררוןז0Drun running&fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
1155אמירטלז0D.running&Fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
1156דןטוב-אלז0D.run running&fitness10 ק"מ ריצה תחרותית
1157צחיכהןז0מכבי תל אביב5 ק"מ ריצה תחרותית
1158סלישיריז010 ק"מ ריצה תחרותית
1159אלייקרז010 ק"מ ריצה תחרותית
1160שושבלייכמןנ0ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים