מרוץ לכיש ה- 6 - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן למיון ברירת המחדל
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1RobertSilvermanז19575 ק"מ ריצה תחרותית
2אורלישזירינ1971רצי השדות5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
3ברוךגיטלמןז19815 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
4אביחימזיןז20015 ק"מ ריצה תחרותית
5יפתחגורדוני-לביאז196610 ק"מ ריצה תחרותית
6ליפזסויסהנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
7ברדודנ19962 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
8מאיראבוז198210 ק"מ ריצה תחרותית
9אורפזאבונ198210 ק"מ ריצה תחרותית
10נירעריףנ2012קמש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
11שלומישבתאיז19825 ק"מ ריצה תחרותית
12אילוןברכפלדז197310 ק"מ ריצה תחרותית
13גביוייסז195610 ק"מ ריצה תחרותית
14יערהשקורינ2010קמש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
15מיכלאפרתנ1976קמש10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
16רועיאישז200710 ק"מ ריצה תחרותית
17עומראישז200510 ק"מ ריצה תחרותית
18ליאתכהןנ19715 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
19טלשלמהנ20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
20רזשלמהז20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
21הראלשלמהז30075 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
22כוכישלמהנ19795 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
23בועזשלמהז19745 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
24מלכהבוזגלונ19575 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
25יוסיבוזגלוז195410 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
26חןוינרז199510 ק"מ ריצה תחרותית
27אמריאסאיגז199610 ק"מ ריצה תחרותית
28שגיאשנקרז19935 ק"מ ריצה תחרותית
29יאיראפרתיז197510 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
30צחיצופיז197410 ק"מ ריצה תחרותית
31חנהצופינ197810 ק"מ ריצה תחרותית
32יוסירוביןז19775 ק"מ ריצה תחרותית
33רניביזאויז20085 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
34ליעדביזאוינ20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
35מיקיביזאויז19815 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
36רעותמחפודנ20102 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
37מעיןאפסאיז1974שב"ס10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
38ניצןאפריםנ2012קמ"ש2 ק"מ ריצה תחרותית
39יעלהאפריםנ2011קמ"ש2 ק"מ ריצה תחרותית
40יפתחאפריםז2010קמ"ש2 ק"מ ריצה תחרותית
41אלוןשרעביז2013קמש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
42אביתרמרגליתז19875 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
43שיראלמרגליתנ19875 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
44עמינבוןז1956לכיש10 ק"מ ריצה תחרותית
45טליפהנ1958לכיש10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
46נועהמימונינ19892 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
47שחריפרחז19885 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
48רוןזאוינ19865 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
49שמחהוכטלז1965רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
50יערהזאוינ19965 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
51טלברסיז19882 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
52חןחביבנ19882 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
53הדרפיניהנ19872 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
54אורשורץז199110 ק"מ ריצה תחרותית
55‫פבלפבזנר‬‎ז1978סוסיתא5 ק"מ ריצה תחרותית
56ניצןבןז19895 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
57שחףדודאיז1981קמש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
58מעייןדודאיז2012קמש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
59תאיראלנ19965 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
60יוגבזאויז19915 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
61יואבזאויז19945 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
62מקסיםסוטריחיןז19725 ק"מ ריצה תחרותית
63זאבילוגסיז198610 ק"מ ריצה תחרותית
64אלעדשלסז2006קמש5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
65איילתמןנ2010קמ"ש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
66אורחבהז19915 ק"מ ריצה תחרותית
67טלנוילנדרנ19935 ק"מ ריצה תחרותית
68נתנאלחדדז19825 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
69מירבדהןנ1979Sderot front runners10 ק"מ ריצה תחרותית
70עדישטריתנ198110 ק"מ ריצה תחרותית
71איילהולדמןנ1975רצי שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
72ליאורוייצמןז199110 ק"מ ריצה תחרותית
73יובלשיינוקז2009שער הנגב5 ק"מ ריצה תחרותית
74מעיןקופילוביץנ20152 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
75אביטלקופילוביץנ20122 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
76ישראלקופילוביץז19525 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
77אחיהקופילוביץז20085 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
78עומרשיפמןז200610 ק"מ ריצה תחרותית
79מירבקופילוביץנ19795 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
80דורוןשיפמןז197010 ק"מ ריצה תחרותית
81אריאלקופילוביץז19795 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
82מיליחובבנ2013קמש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
83משיחובבנ2010קמש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
84גילעדרביבז2021קמש5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
85יובלרבינאז2011קמש2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
86אליבדנניז196510 ק"מ ריצה תחרותית
87אלוןאלירזז2006קמש10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
88נועםמימוניז2006זוהר5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
89נועםציאדהנ20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
90נויהציאדהנ20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
91אורציאדהנ20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
92רחליציאדהנ19835 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
93רזיאלציאדהז19815 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
94סיגלאדלשטייןנ19685 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
95פיביאסנרנ19615 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
96אבידבליברמןז195910 ק"מ ריצה תחרותית
97סימאווצלרנ197410 ק"מ ריצה תחרותית
98איתןווצלרז200310 ק"מ ריצה תחרותית
99נדבסמדגהז19815 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
100ידידיהאפקז1985פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
101יובלזאוינ19802 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
102תוםזאויז19842 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
103שלומיתזאוינ19862 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
104מיריבןנ1990רצי השדות5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
105נילירמישז195010 ק"מ ריצה תחרותית
106יפתחגץז1981קבוצת יפתח גץ10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
107ואלידבויאקיןז198610 ק"מ ריצה תחרותית
108נווהמדרז199710 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
109דיספונומרנקוז198510 ק"מ ריצה תחרותית
110ענתמלרנ19822 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
111אפרתגרינרנ20212 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
112נוריתהבסנ19782 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
113שיראלוןנ1995רמה10 ק"מ ריצה תחרותית
114רועייונסז20032 ק"מ ריצה תחרותית
115רןיונסז19755 ק"מ ריצה תחרותית
116אבישיאחימאירז1967אצני בית"ר10 ק"מ ריצה תחרותית
117ירוןחייקיןז19705 ק"מ ריצה תחרותית
118שיחייקיןנ19995 ק"מ ריצה תחרותית
119עידןיחיאז19845 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
120הראליחיאז20105 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
121אופקיחיאז20095 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
122שירהאילוןנ2009נווה גן פתח תקוה2 ק"מ ריצה תחרותית
123טליהאלבזנ2009נווה גן פתח תקוה2 ק"מ ריצה תחרותית
124שלמהבנישוז196210 ק"מ ריצה תחרותית
125דןשטריתז20035 ק"מ ריצה תחרותית
126נתןמלסהז1972Itach55 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
127ארינהגולובבנ198210 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
128יהודהדרורז1966נווה גן פתח תקוה5 ק"מ ריצה תחרותית
129ניתאילישז20105 ק"מ ריצה תחרותית
130דןלישז19765 ק"מ ריצה תחרותית
131חגיתתדהרנ19785 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
132יונתןברוקרז198610 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
133עידובדולחז19875 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
134מיכלאלושנ19905 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
135סוניהזיקרינ19602 ק"מ ריצה תחרותית
136יוגבסבןז19805 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
137יוסףסאלםז198310 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
138דובבארדז19705 ק"מ ריצה תחרותית
139NadavVoikovitchז199310 ק"מ ריצה תחרותית
140אברהםאוחיוןז19965 ק"מ ריצה תחרותית
141נטלימלולנ19812 ק"מ ריצה תחרותית
142בראדברזיזנסקיז1967L10 ק"מ ריצה תחרותית
143חןמחפודז19742 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
144מיטלמחפודנ19772 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
145מלימימונינ19902 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
146ירוןמיכאליז19845 ק"מ ריצה תחרותית
147עדיכהןנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
148שירהכהןנ199910 ק"מ ריצה תחרותית
149מאירכהןז196810 ק"מ ריצה תחרותית
150דרורבנדלרז1968גזצ'או GRC מועדון ריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
151אלכסנדרגולצמןז19845 ק"מ ריצה תחרותית
152אליסלעז197510 ק"מ ריצה תחרותית
153איסישלומוףז1971מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
154רונןכהןז1975רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
155ליאורגולדהמרז1976BNI10 ק"מ ריצה תחרותית
156עומרלבנ2011קמש5 ק"מ ריצה תחרותית
157יוסיכהןז19745 ק"מ ריצה תחרותית
158מוריחזקאלנ19852 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
159שביטיחזקאלנ20112 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
160הראליחזקאלז20132 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
161סימונהביטוןנ197210 ק"מ ריצה תחרותית
162עדייחזקאלז19825 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
163יניבקריספלז1980רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
164אדירלויז198910 ק"מ ריצה תחרותית
165שוקישומרוןז19695 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
166נאותבןנ19805 ק"מ ריצה תחרותית
167אילהיידוז20035 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
168שחרהיידונ19965 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
169תהילההיידונ19715 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
170סוניהסטמבולציקנ19955 ק"מ ריצה תחרותית
171אסףכהנאז1983פ.צ אריות5 ק"מ ריצה תחרותית
172הדרברגרנ19975 ק"מ ריצה תחרותית
173חייםברגרז19655 ק"מ ריצה תחרותית
174שחראברמוביץז20092 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
175יובלאברמוביץז196310 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
176MarionSindelנ1984רשות העתיקות10 ק"מ ריצה תחרותית
177זאבגוליןז1953run4fun10 ק"מ ריצה תחרותית
178שחרדודז200710 ק"מ ריצה תחרותית
179אריאליוסףז200710 ק"מ ריצה תחרותית
180יונתןיאירז198210 ק"מ ריצה תחרותית
181דנימורביהז195910 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
182איריסציאדהנ1988י2 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
183נוריאלציאדהז1989י5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
184שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
185מריםאלירזנ19695 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
186אופקאדלשטייןז199410 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
187סיגלבירקנפלדנ19695 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
188ארדנפתליז19995 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
189דפנהנפתליז19695 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
190גדנפתליז19945 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
191רגבנפתלינ19945 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
192שקדנפתלינ19965 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
193אורניתמדרנ199910 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
194רונישמירנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
195דורוןשמירז198210 ק"מ ריצה תחרותית
196נטעברנ19825 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
197דודברז19795 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
198עידומשולםז199210 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
199ערןאדריז1978Dan4run10 ק"מ ריצה תחרותית
200רזמשולםז2005אתלטיקה הנגב5 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
201ינירממוז198910 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
202אברהםמלסז197510 ק"מ ריצה תחרותית
203ברסעדהז19905 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
204יוסיאסוליןז197810 ק"מ ריצה תחרותית
205לירוןקדושז1982שב"ס10 ק"מ ריצה תחרותית
206אלילויז202110 ק"מ ריצה תחרותית
207רוויתכהןז19752 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
208שמעוןכהןז200410 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
209אלוןסעתיז1965מקורות10 ק"מ ריצה תחרותית
210עזראהיידוז197110 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
211לביאשמשיז20095 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
212מוניעמרז19862 ק"מ ריצה תחרותית
213חןשבתאיז198710 ק"מ ריצה תחרותית
214אחאברוןז1959RUNNING B710 ק"מ ריצה תחרותית
215דניאלאורליקז19935 ק"מ ריצה תחרותית
216עינתאביטןנ1984רצי הסגולה5 ק"מ ריצה תחרותית
217שנירבאביז19965 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
218אלרואיבטיטוז200010 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
219אסףבאביז19985 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
220אסףמימוןז19815 ק"מ ריצה תחרותית
221אריאלברקיז198431610 ק"מ ריצה תחרותית
222גלעדספירז1990זוהר10 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
223שגיבאביטןז1983רצי הסגולה גן יבנה5 ק"מ ריצה תחרותית
224אלמוגדהןנ19905 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
225ירדןזאוינ19895 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
226שגיאגירוןז198710 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
227גיליעישז1971מכבי הישיגים ראשון10 ק"מ ריצה תחרותית
228BorisIhilchikז198410 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
229חייםרוזןז198610 ק"מ ריצה תחרותית
230אליאורבשאריז198610 ק"מ ריצה תחרותית
231יובלשרוניז200310 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
232רועישרוניז196810 ק"מ- עלות הרשמה לתושבי מ.א לכיש
233עומריויזמןז19905 ק"מ ריצה תחרותית
234עמיאלדונשיקז19905 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים