מרוץ לכיש 2024 - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1ארזכפירז2008ארז המלך10 ק"מ
2עמיתשטיינברגז2008עמית התותח10 ק"מ
3רויטלבר גילנ19755 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
4אלוןבר גילז20125 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
5אופקבר גילז19745 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
6משהבר גילז197410 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
7איציקברנשטייןז1997קליינמנס10 ק"מ
8יצחקגלאםז198410 ק"מ
9טספאידמקהז1982K4210 ק"מ
10עטרהמרציאנונ19975 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
11דגניוגדייז198042k10 ק"מ
12יעקבאברהז197742k10 ק"מ
13דניאלסטרוןז1977האתלטים של ג׳יי5 ק"מ
14ידידיהסטרוןז2013האתלטים של ג׳יי5 ק"מ
15אוריהאמסלםנ20125 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
16יניבזגוריז19725 ק"מ
17שלומיבן חייםז197510 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
18אלהבן חייםנ19765 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
19אהרוןרבוחז19865 ק"מ
20ישיגדותז19875 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
21אוסנתקויתינ196610 ק"מ
22רוסהנובואהנ1972IRIS TEAM10 ק"מ
23נעהיעישנ20025 ק"מ
24דבורהיוגבנ195410 ק"מ
25אורצריקרז1997M&M10 ק"מ
26איילהכ"ץנ2006האתלטים של ג'יי10 ק"מ
27מתןנבונ2011קמש2 ק"מ
28נאורשרעביז1985רצי הקאנטרי5 ק"מ
29נהוראיאלפסיז20095 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
30יובלאברמוביץז196310 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
31אביחיסיוםז20005 ק"מ
32פנטהוןסיוםז197242k10 ק"מ
33בת אלפרץנ19865 ק"מ
34עודדזגוריז197810 ק"מ
35אור אברהםמטטובז20132 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
36אלינור אנהמטטובנ20112 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
37שליו נריהמטטובז20092 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
38דובבארדז197010 ק"מ
39DganitVarsulker Sabagנ198410 ק"מ
40EdenVarsulkerנ199110 ק"מ
41מורןקולומבוסז2011קמ"ש, אתלטיקה נגב2 ק"מ
42רומיפרנסנ2011קמ"ש2 ק"מ
43אביקליפהז1989Kalifa group5 ק"מ
44איתןשלמוןז200110 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
45נופרדייגנ201010 ק"מ
46חנוךדייגז197410 ק"מ
47שאולאל עמיז1966קרנות השוטרים5 ק"מ
48חופיתאדרינ1982קרנות השוטרים5 ק"מ
49רועיאורןז1980קרנות השוטרים5 ק"מ
50איווןקלרז1992קרנות השוטרים5 ק"מ
51שריתאלישע-אל ענ1971קרנות השוטרים5 ק"מ
52ענרישראל גורןז1984קרנות השוטרים5 ק"מ
53לאוןבנארויהז1973קרנות השוטרים5 ק"מ
54אלעדכראדיז1979קרנות השוטרים10 ק"מ
55אליאבדדוןז1988קרנות השוטרים10 ק"מ
56שישבתאי אמורבןז1991קרנות השוטרים10 ק"מ
57מתניהשונם הלויז1995קרנות השוטרים10 ק"מ
58אדריאןבוארז1984קרנות השוטרים10 ק"מ
59מירבלוינ1982קרנות השוטרים10 ק"מ
60מוחסןאלקרינאויז2002קרנות השוטרים10 ק"מ
61רותםהרושנ1986קרנות השוטרים10 ק"מ
62דודחליווהז1981קרנות השוטרים10 ק"מ
63אריהפלגז1963קרנות השוטרים10 ק"מ
64יצחקוינטרובז1972קרנות השוטרים10 ק"מ
65עודדדבורהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ
66אדורםאביעוזז2005רצי בית אפל5 ק"מ
67עומריבזרנוז2004רצי בית אפל5 ק"מ
68אושראייסוז2012רצי בית אפל5 ק"מ
69דניאלוויסמןז2006רצי בית אפל5 ק"מ
70אוראלמליחז2005רצי בית אפל5 ק"מ
71נאורניסיםז2007רצי בית אפל5 ק"מ
72נהוראיהרריז2009רצי בית אפל5 ק"מ
73שקדאביטלז2007רצי בית אפל5 ק"מ
74אלישיבאלוז2013רצי בית אפל5 ק"מ
75דיוידטוחטסינובז2011רצי בית אפל5 ק"מ
76רבידשיאניז2007רצי בית אפל10 ק"מ
77ליאןעומרנ2012רצי בית אפל5 ק"מ
78אשוואקאלעמרנינ2013רצי בית אפל5 ק"מ
79טלאוראלונ2012רצי בית אפל5 ק"מ
80ישראלאלוז2009רצי בית אפל5 ק"מ
81שלומישלםז1975רצי בית אפל5 ק"מ
82צביקהכהןז1977רצי השדות10 ק"מ
83נטענבוז2016קמש2 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
84נגהליבנהנ2011קמש5 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
85לאונידשפיטלניקז19665 ק"מ
86דבירסויסהז1994רודפים אחרי מתניה10 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
87נועםשזיריז2017רצי השדות2 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
88כריסטינהדמידובנ19915 ק"מ
89דןסדןז1968DAN’S RUNNERS10 ק"מ
90תומרגדותז19745 ק"מ
91אמיתיגדותז20105 ק"מ
92אריאבקניגז1982רודפים אחרי מתניה10 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
93עומרדסקלז200510 ק"מ
94זהבהסלמוןנ197010 ק"מ
95רוניאלעדז1962Iris team10 ק"מ
96ניסיםזיוז195610 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
97יועדאמסלםז19975 ק"מ
98אליענהחלפינ19745 ק"מ
99אלוןרפפורטז200710 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
100אורןנדיבז19775 ק"מ
101KatiaNadivנ197810 ק"מ
102עומריגיאז2011קמ"ש5 ק"מ
103הדסעיסוקנ19955 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
104אדירפינישז1989לרוץ עם אבי מושיאשוילי10 ק"מ
105דימהמלניצ'נקוז19875 ק"מ
106יונתן יבגני שפרןשפרןז1989אתלטיק קלאב פ"ת5 ק"מ
107חייםדורז1990חיימון פעמון 10 ק"מ
108דביראברהמובז200610 ק"מ
109ארזאברהמובז197810 ק"מ
110ניריתנוימןנ1968iris team10 ק"מ
111EttelSternנ1976רצי השדות10 ק"מ
112גליתאיבגינ1978רצי השדות10 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
113גילדקלז19792 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
114עמליה רעותדקלנ20122 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
115אילונה כנרתדקלנ20172 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
116עברי עמיתדקלז20142 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
117שירהבלוך דקלנ19802 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
118לביאשמשיז20095 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
119מתן חיאדריז1989רצי השדות5 ק"מ
120יםאלושנ20192 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
121ארדאלושז20182 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
122גלאלושז19862 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
123יערהשקורינ2010קמש2 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
124אדםדייןז19785 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
125רויטלגרוברנ1972רצי השדות10 ק"מ
126שלומישבתאיז198210 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
127עוזגדותז199810 ק"מ
128טלשלמהנ20105 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
129רזשלמהז20105 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
130הראלשלמהז20075 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
131כוכישלמהנ19795 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
132בועזשלמהז19745 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
133אלילויז1981רצי השדות10 ק"מ
134ינירממוז198910 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
135אולהגולדובסקינ1977גותיק ראן5 ק"מ
136נפתליזילברז195910 ק"מ
137מתןגולדשטייןז1973רצי השדות10 ק"מ
138אימריפיניהז20182 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
139נועהפיניהנ20132 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
140היליפיניהנ20112 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
141דודופיניהז19832 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
142הדרפיניהנ19872 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
143ספירנווה כהןנ19895 ק"מ
144יוגבכהןז19865 ק"מ
145אלכסנדרהברגינסקינ19875 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
146גיליעישז1971Gothic Run5 ק"מ
147שגיבאביטןז1983רצי הקאנטרי-גן יבנה5 ק"מ
148יהודהאביצורז197410 ק"מ
149טלנוילנדר חבהנ19932 ק"מ
150אלוןאסוליןז19875 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
151שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ
152יאירבן זכריהז200510 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
153מיכהחייםז19765 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
154אופירממןז19765 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
155אדירכהנאז19935 ק"מ
156גלייורןנ200610 ק"מ
157אסףכהנאז1983פ.צ אריות10 ק"מ
158אדםאריאלז20155 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
159מרינהפישרנ19675 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
160אחאברוןז1959RUNNING B710 ק"מ
161יערהנורנינ20172 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
162עמיתנורניז20132 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
163רגבנורניז19832 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
164הדרנורנינ19842 ק"מ- לתושבי מ.א לכיש
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים