מרוץ הרצליה 2024 - רשימת משתתפים

»
אירועים
ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1גבריאלעגןז194610 ק"מ
2אלכסנדרהפרץנ1983רצים למטרה10 ק"מ
3ישראלולוטקרז197110 ק"מ
4אדםגרוסז2014אתלטיקה רמת השרון2 ק"מ
5OfriSrorנ199910 ק"מ
6משהדרהיםז1991M&M10 ק"מ
7גילהולצמןז19975 ק"מ
8פיליפטווארסז198310 ק"מ
9בתיהניאזובנ19975 ק"מ
10אבירזייבז20035 ק"מ
11גיאבסוןז197110 ק"מ
12מאיליבנהנ200110 ק"מ
13ינאיעבוז20162 ק"מ
14אריהבנדלז1957רצים עם גבי10 ק"מ
15עומרסוררוז20005 ק"מ
16שרהשטמלרנ200210 ק"מ
17איתןגריבובז200010 ק"מ
18מאיכספינ20042 ק"מ
19עומרסטולרז1998צה"ל10 ק"מ
20שחרששוןז200110 ק"מ
21רויגילעדז2002GRIT10 ק"מ
22אביבקפלןז199810 ק"מ
23איריסחיימוביץנ197310 ק"מ
24איתייחזקיהוז19925 ק"מ
25אריקיקואלז197110 ק"מ
26MoniSolomonovז198510 ק"מ
27ChenScheuermannז198610 ק"מ
28טלגבלנ20045 ק"מ
29אוריגבלז20045 ק"מ
30גלגבלנ20015 ק"מ
31אלוןאהרונברגז198310 ק"מ
32איתמרליבנהז20125 ק"מ
33נעמיגואלנ20162 ק"מ
34חגיליבנהז19755 ק"מ
35רוןפרנסז20045 ק"מ
36קרןפרנסנ19735 ק"מ
37זיולוין קסז200410 ק"מ
38יאירכהןז20162 ק"מ
39אדםפרוגז2009רצי אייל שי5 ק"מ
40TomerLevyז1984רצי אייל שי10 ק"מ
41מוטיימיןז197210 ק"מ
42יעלוילוגהנ20005 ק"מ
43חגיוגנפלדז198810 ק"מ
44איציקוילוגהז196410 ק"מ
45דיןשרוןז20172 ק"מ
46עאטףסוידז1966מעדון רצי איילת הגליל10 ק"מ
47עופרשפיראז197810 ק"מ
48לילךלויטהנ19725 ק"מ
49AlexLombrozovז1987Leikin Team10 ק"מ
50ליאורהכט שגיאנ1987One zone10 ק"מ
51אסףשגיאז1985One zone10 ק"מ
52אריאלהמנדינגרז1981M&M10 ק"מ
53נתיבהמנדינגרז2006M&M10 ק"מ
54עומרזילברמןנ199910 ק"מ
55יוסיברוךז199110 ק"מ
56אפרתקובליונ1980Keep Running10 ק"מ
57עינתהיימןנ1989Keep Running10 ק"מ
58אדםקפלןז20135 ק"מ
59דנהקפלןנ19865 ק"מ
60איווןוולקובייז1993בני הרצליה5 ק"מ
61אריאלחמוז2013טריאתלון בני הרצליה2 ק"מ
62IsraelBen kalifaז1996Adidas runners10 ק"מ
63מוחמדמסארוהז20095 ק"מ
64רועיסמוחהז198110 ק"מ
65ולריגולדרמןנ19855 ק"מ
66דניבולשטייןז199110 ק"מ
67נוריתגולדרמןנ20162 ק"מ
68ברגולדרמןז20125 ק"מ
69אפריםגרינבאוםז19715 ק"מ
70שירגרינבאוםנ20025 ק"מ
71סרגייליוביטובז2001Kryzhrun Team5 ק"מ
72רומןסקורזינסקיז197210 ק"מ
73ענברבורוכובסקינ200110 ק"מ
74אורןמחרזז19832 ק"מ
75יובלמחרזנ20122 ק"מ
76סלאחעליאןז1996Eprc10 ק"מ
77ערןברנשטייןז19735 ק"מ
78יותםפרץז19925 ק"מ
79תמרגפסונ198410 ק"מ
80להבפלץז2009חמש אצבעות10 ק"מ
81גילסלבסטרוז199210 ק"מ
82גלישיריאןנ1969רצים עם איל10 ק"מ
83אורןבן איבגיז197510 ק"מ
84יהודהגראוסז1980כלל ביטוח ופיננסים10 ק"מ
85דודאספהז1988כלל ביטוח ופיננסים10 ק"מ
86שקדחבאניז1977כלל ביטוח ופיננסים10 ק"מ
87אליהדהוקיז1997GRIT10 ק"מ
88ארזבשיז197510 ק"מ
89אביתרוסרמןז2012בני הרצליה2 ק"מ
90דיןקוספלנ199910 ק"מ
91יונתןסלעז200110 ק"מ
92עומרכץז19852 ק"מ
93איתיכץז20162 ק"מ
94עידןכץז20192 ק"מ
95שחרשלוםנ1997GRIT10 ק"מ
96גליתגוטמן דודנ197210 ק"מ
97שרוןשטנצלרז1976משמר10 ק"מ
98אלואיזפרידמןנ1972פרידמניישן5 ק"מ
99דריהפרידמןנ2013פרידמניישן5 ק"מ
100עלמהפרידמןנ2011פרידמניישן5 ק"מ
101מעיןפנירינ197610 ק"מ
102נטעיולסז197810 ק"מ
103שניאלגבינ197810 ק"מ
104ארזגתיז1976רצים למטרה10 ק"מ
105נועםמושקוביץז1980מועדון ארוחת הבוקר5 ק"מ
106GelahMoralesנ19865 ק"מ
107ג'ילברטבנג'וז1964רצי כפר סבא10 ק"מ
108אורייןמואבז20162 ק"מ
109נוגהמואבנ2013בני הרצליה התעמלות מכשירים2 ק"מ
110מאירטיביז1963Igi's Running Club10 ק"מ
111אוקסנהרובינובנ198310 ק"מ
112שחרסלענ19982 ק"מ
113אוריפאריז196110 ק"מ
114יונתןקדושז199410 ק"מ
115רועיהארוניז20095 ק"מ
116שרהעטוודנ198610 ק"מ
117בניסלעז19652 ק"מ
118נעמהצובלנ198310 ק"מ
119יעלסלענ19662 ק"מ
120שניסלענ19952 ק"מ
121רונהוינרנ20182 ק"מ
122ניבהדוקלרנ19852 ק"מ
123נתנאלוינרז19852 ק"מ
124נטליהכץנ1986רצי רמת השרון10 ק"מ
125גללוגסינ198810 ק"מ
126דניאלצמחז199210 ק"מ
127אוריטל-טנאז197310 ק"מ
128אילסטרולז199310 ק"מ
129יצחקאלקיןז20045 ק"מ
130דורשלוםז19905 ק"מ
131נפתלילויז1962Nteam10 ק"מ
132צילירפפורטנ1973קבוצת ריצה נשית take your peak5 ק"מ
133RonenElimelechז1973משמר10 ק"מ
134עומרייצחקז2010הנדסאים2 ק"מ
135לירןזקז1988Happy Feet10 ק"מ
136ניצןשימרוןנ1990Take your peak10 ק"מ
137רויטלמתיאסנ198010 ק"מ
138יאירשורץז200910 ק"מ
139ענבראלבונ20095 ק"מ
140סתיוקלעינ198910 ק"מ
141עופרקלעיז195710 ק"מ
142עמריגרומןז19985 ק"מ
143עומריפראוורז2015בית ספר נבון2 ק"מ
144לינהנמטיניהנ199810 ק"מ
145אלדרוולפרטז199610 ק"מ
146איילתהרינגנ197210 ק"מ
147SofiiaSmirnovaנ20015 ק"מ
148חנןקביץז198110 ק"מ
149אנאיסמרקונ199210 ק"מ
150אלדןכהןז198010 ק"מ
151אריהמיכאלז20155 ק"מ
152אריהמריאשז19795 ק"מ
153אוריבן משהז1968תעשייה אווירית5 ק"מ
154דודאוחנהז1980תעשייה אווירית5 ק"מ
155עידואפיקז1980תעשייה אווירית5 ק"מ
156ראובןמור מועלםז1961רצים בפיס5 ק"מ
157מוטיבן פריןז1962רצים בפיס5 ק"מ
158שימיכהןז1973רצים בפיס5 ק"מ
159קובישמואליז1962רצים בפיס5 ק"מ
160רןאריכאז1973רצים בפיס5 ק"מ
161דורוןפולקז1981רצים בפיס5 ק"מ
162גאיהליכטנשטייןנ200110 ק"מ
163יריןאדריז199610 ק"מ
164נועהארליכמןנ200010 ק"מ
165אלןליפרוז1961קיפיס10 ק"מ
166אילזהרז196710 ק"מ
167גיאאלקבץז19792 ק"מ
168טליההדרנ197910 ק"מ
169ראםמורז200210 ק"מ
170אמירליןז197310 ק"מ
171ספירלויןנ200210 ק"מ
172ג'ודימירוןנ198810 ק"מ
173עידןניקולאז198810 ק"מ
174דנהגורביץ׳נ20045 ק"מ
175גלווקניןז19915 ק"מ
176עדיחליפהנ20045 ק"מ
177יניבשחםז197010 ק"מ
178מורשביטנ1992Eprc5 ק"מ
179בוריסזולוטובז196710 ק"מ
180אלוןקלרוז200010 ק"מ
181OdedZvibachז197910 ק"מ
182ערןריפלז19745 ק"מ
183יובליניבז1996צה״ל10 ק"מ
184עודדגפניז195010 ק"מ
185איילנאורנ19715 ק"מ
186איילנאורנ19715 ק"מ
187טלאבדרז199610 ק"מ
188אנהטרחובנ1981Spirit10 ק"מ
189ליאורהבן עמינ1971Run&be10 ק"מ
190יונתןקורןז199410 ק"מ
191ברקמורז197410 ק"מ
192גליתלוי פרהומהנ1974Igi's Running Club10 ק"מ
193שרוןגורז196810 ק"מ
194רותםרג׳ואןז200410 ק"מ
195נוידייןנ200310 ק"מ
196עמיתיצחאיקז198010 ק"מ
197דבירכץז2013בני הרצליה2 ק"מ
198נאורכץז2014בני הרצליה2 ק"מ
199יובלוקראטנ1997YUVI's10 ק"מ
200דוידסרגייבז200110 ק"מ
201דוידפוקסז200110 ק"מ
202דבירגינזבורגז199310 ק"מ
203דניאלדותןז20132 ק"מ
204אלהדותןנ20162 ק"מ
205ליריעדינ200310 ק"מ
206עמיתסינינ19965 ק"מ
207טלויזמןז19935 ק"מ
208מורןויינרנ1996Soulrunning5 ק"מ
209ReutWasermanנ199310 ק"מ
210MichaelWasermanז198910 ק"מ
211אלוןמושקהז20152 ק"מ
212רועיגייגרז200110 ק"מ
213יעלקלרוןנ1988EPRC10 ק"מ
214יבגניברוטרז1976רצים עם גבי10 ק"מ
215נטעטרםנ1990שוסטארס10 ק"מ
216אוןממןז2012Goldman running club2 ק"מ
217שמוליקסגל קינרז1971Ig'is Running Club10 ק"מ
218CAROLINEDIGAנ198010 ק"מ
219אלוןברברז20142 ק"מ
220אביביתז'נונ1988Soulrunning5 ק"מ
221טליאוזרזוןנ19815 ק"מ
222בשמתעברינ1984בני הרצליה2 ק"מ
223נדב רפאלפרנסהז196810 ק"מ
224עדןכהןנ2012Keep Running2 ק"מ
225IRENEBINGAYANנ19785 ק"מ
226שובלעדןנ1995Soulrunning5 ק"מ
227כרמלגורטלרנ1995Soulrunning5 ק"מ
228תהלקרוטרז19915 ק"מ
229תומראלקייםז199710 ק"מ
230שיאיזנברגז2008יחד ננצח10 ק"מ
231אדםפייזרז20172 ק"מ
232טליקלייןנ1982רצי רמת השרון10 ק"מ
233אלוןחןז2012בני הרצליה2 ק"מ
234דניאלעבריז2015בני הרצליה2 ק"מ
235מיכאלרפיחז195960+2 ק"מ
236אלוןצורז2012בני הרצליה2 ק"מ
237יותםאהרוניז199310 ק"מ
238יוליהפלקסנ1985תרוצי על עצמך10 ק"מ
239גבריאלהדובדבנינ1994SoulRunning5 ק"מ
240יאירקראוסז19905 ק"מ
241ליאורשלומיוקז198910 ק"מ
242הילהקורחנ1984Solos10 ק"מ
243ליפורשטטנ20152 ק"מ
244פלורינהטאובנ1984רצי רמה"ש10 ק"מ
245מיכאלקוטיגרוז1979Erun teamיק10 ק"מ
246יואבסחייקז20115 ק"מ
247אלוןסחייקז197310 ק"מ
248יהונתןטברוןז199410 ק"מ
249יונתןשוורץז198210 ק"מ
250גיאפירסטנפלדז1967ALLOUT10 ק"מ
251גיאמוזסז2004וירטוס2 ק"מ
252ראובןפארןז1956לה פמיליה5 ק"מ
253נועםברדוגוז2011יצאנו לרוץ ים זיו באום5 ק"מ
254ניראטרצ'יז196710 ק"מ
255תומרמליקז20005 ק"מ
256גיאכץז198310 ק"מ
257חיהגרינברגנ1944אנשים וספורט10 ק"מ
258אילתזהבינ1968אנשים וספורט10 ק"מ
259‪EyalBrook‬‏ז1972EPRC10 ק"מ
260טליעמיר-אזולאינ1970SPIRIT10 ק"מ
261מעייןברושז198410 ק"מ
262דודקטשז1999אקקה10 ק"מ
263אורצרפתיז1999אקקה10 ק"מ
264טלפריז1971אני פה בגלל אשתי10 ק"מ
265זוהרהל - פרינ1973רצי אייל שי5 ק"מ
266יניבבסיסז1973Max running team10 ק"מ
267נדבגלמןז1973לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ
268נועהשטטלנדרנ1981נועה שטטלנדר10 ק"מ
269בראבישרנ1994Soulrunning5 ק"מ
270שירצאביז1967רצי אייל שי10 ק"מ
271אלונהברקנ20162 ק"מ
272נוגהברקנ20162 ק"מ
273LeonidKanז198510 ק"מ
274אלישניז1967אריה גמליאל10 ק"מ
275איתמררזנ2006חמש אצבעות הרצליה5 ק"מ
276רוןשטראוס גמליאלז20162 ק"מ
277קוביעובדיהז1970אלתרמנס10 ק"מ
278משהאסוליןז198110 ק"מ
279יחיעםוולףז195110 ק"מ
280ליאתאלירוןנ1975Ezerun10 ק"מ
281זיוהעזריאלנ197910 ק"מ
282גילאברמוביץז2013בני הרצליה2 ק"מ
283אסףזמבלז198810 ק"מ
284AreenAbdelhaiנ199710 ק"מ
285אהרוןמאירז1981Team Shalva10 ק"מ
286YuvalKrispinז199610 ק"מ
287יקירשגבז1974לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
288אוהדקימלז2010Nteam10 ק"מ
289נדבקימלנ1976Nteam10 ק"מ
290רוןארליכמןז199510 ק"מ
291דורוןכץז197510 ק"מ
292מתןנוחמוביץז1996GRIT10 ק"מ
293אמהצדקהנ20095 ק"מ
294דנייעבץז1974MOVE10 ק"מ
295מיכלגוטנ1968Move10 ק"מ
296אלעדהלפריןז1995הפועל רצים בעבודה10 ק"מ
297רבידפטלז19805 ק"מ
298אליפטלז19725 ק"מ
299טליבנסמן קראוסנ1975No limits5 ק"מ
300עמיתפישרז1984אורן הוז10 ק"מ
301אריקקילמןז19535 ק"מ
302נירשוראשיז197610 ק"מ
303דניאלמורנ2008Keep running10 ק"מ
304קאריןמורנ1980Keep running10 ק"מ
305אבנרבן-צביז195410 ק"מ
306ערןחברז1970רצי מגדל5 ק"מ
307רינתחייםנ1982רצי מגדל5 ק"מ
308אתימרגוליסנ1973רצי מגדל5 ק"מ
309נועםדוד פורז1983רצי מגדל5 ק"מ
310גליתאלדד חג'אג'נ1976רצי מגדל5 ק"מ
311יפעתאביתר קזנ1967רצי מגדל5 ק"מ
312אוהדמורז1965רצי מגדל5 ק"מ
313גילהבריטמןנ1956רצי מגדל5 ק"מ
314סולימןנינהנ1969שרות בתי הסוהר10 ק"מ
315בן שושןשירהנ1982שרות בתי הסוהר5 ק"מ
316עוקבתומרז1972שרות בתי הסוהר10 ק"מ
317מזרחיאפרתנ1975שרות בתי הסוהר5 ק"מ
318נחמניאיילז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ
319גנותהילהנ1976שרות בתי הסוהר5 ק"מ
320שרתיוסיז1974שרות בתי הסוהר5 ק"מ
321בן חמו אלבזקוריןנ1983שרות בתי הסוהר5 ק"מ
322גרבובאשרז1945שרות בתי הסוהר10 ק"מ
323ברגיג  חנןז1981שרות בתי הסוהר10 ק"מ
324 פינדרמיטלז1979שרות בתי הסוהר5 ק"מ
325מלמודדפנהנ1970שרות בתי הסוהר10 ק"מ
326דלבריעינבנ1987שרות בתי הסוהר10 ק"מ
327רחמיםצביקהז1969שרות בתי הסוהר5 ק"מ
328פפוביץויטליז1980שרות בתי הסוהר10 ק"מ
329מנורגיאז1979שרות בתי הסוהר10 ק"מ
330אוןאפלז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ
331 טורקדודיז1978שרות בתי הסוהר10 ק"מ
332אלחדדאלמוגז1981שרות בתי הסוהר5 ק"מ
333ברייטאורןז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ
334ציקואילנהנ1976שרות בתי הסוהר5 ק"מ
335אינגדאואמבאייהז1992שרות בתי הסוהר10 ק"מ
336ציקובניז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ
337אמירובניקז1982שרות בתי הסוהר5 ק"מ
338לויןאלינהנ1980שרות בתי הסוהר10 ק"מ
339בן חמויגאלז1974שרות בתי הסוהר10 ק"מ
340יעקבנועםז1980שרות בתי הסוהר10 ק"מ
341נאוריחגיתנ1973שרות בתי הסוהר10 ק"מ
342שטינברגאדוהנ1970שרות בתי הסוהר5 ק"מ
343לויליאורז1969שרות בתי הסוהר5 ק"מ
344בירויגדאוז1990שרות בתי הסוהר10 ק"מ
345גבע מגל   אסנתז1978שרות בתי הסוהר5 ק"מ
346היביגימילז1986שרות בתי הסוהר10 ק"מ
347נגאוקרחגיז1983שרות בתי הסוהר10 ק"מ
348חמזהפאדיז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ
349קריאףויקיז1981שרות בתי הסוהר10 ק"מ
350ללוששיז1976שרות בתי הסוהר5 ק"מ
351פרנסהשיז1975שרות בתי הסוהר10 ק"מ
352נוימןירוןז1972שרות בתי הסוהר10 ק"מ
353גלמןארקדיז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ
354ליג'יאליז1987שרות בתי הסוהר10 ק"מ
355לוגשיאורנהנ1982שרות בתי הסוהר5 ק"מ
356בן סימוןאלירןז1986שרות בתי הסוהר10 ק"מ
357בלטהברהןז1971שרות בתי הסוהר10 ק"מ
358חקשוריאביז1977שרות בתי הסוהר10 ק"מ
359רחמיםאורנהנ1969שרות בתי הסוהר5 ק"מ
360טסמהמינלהז1974שרות בתי הסוהר5 ק"מ
361קוניחובאלכסז1978שרות בתי הסוהר10 ק"מ
362סבחדודוז1976שרות בתי הסוהר10 ק"מ
363דסטהמרהז1973שרות בתי הסוהר5 ק"מ
364ליאורסבגז1975תעשייה אווירית10 ק"מ
365ישירינתז1970תעשייה אווירית10 ק"מ
366מיריתגארטנ1989תעשייה אווירית10 ק"מ
367ברקדרורז1976תעשייה אווירית10 ק"מ
368גיאקריפלדז1973תעשייה אווירית5 ק"מ
369פלגחרוזיז1974תעשייה אווירית10 ק"מ
370שמישטרנפלדז1954תעשייה אווירית5 ק"מ
371הרירחמילז1965תעשייה אווירית10 ק"מ
372ערןיעריז1975תעשייה אויירית10 ק"מ
373יובלשריגז1974תעשייה אווירית5 ק"מ
374אילןשעשועז1964תעשייה אווירית5 ק"מ
375נירלאלזרז1978תעשייה אווירית5 ק"מ
376טלגבאינ1977תעשייה אווירית5 ק"מ
377אינהרודקנ1974תעשייה אווירית5 ק"מ
378רוניתהרפזנ1971רשות מקרקעי ישראל5 ק"מ
379אסףפרלמןז1977רשות מקרקעי ישראל5 ק"מ
380ראובןצוררוז1974הפועל רצים בעבודה5 ק"מ
381יואלמורהז0רשות מקרקעי ישראל5 ק"מ
382תומראופירז1985רשות המיסים5 ק"מ
383ליהפלדמן רביןנ1982רשות המיסים5 ק"מ
384תמרגורןנ1977רשות המיסים10 ק"מ
385יורםפלגז1966רשות המיסים5 ק"מ
386ליאורשמחהז1976ליגה רצי רפאל5 ק"מ
387מינומתיתיהז1982ליגה רצי רפאל5 ק"מ
388אברהםניסנבויםז1951ליגה רצי רפאל10 ק"מ
389איתישפקז1979ליגה רצי רפאל10 ק"מ
390יהונתןשפירז1983ליגה רצי רפאל10 ק"מ
391ליאורישראלז1974ליגה רצי רפאל10 ק"מ
392כפירדניאלז1977ליגה רצי רפאל10 ק"מ
393מוטידה קסטרוז1952ליגה רצי רפאל10 ק"מ
394שמעוןגבריאלז1978ליגה רצי רפאל10 ק"מ
395שחרבן אריז1979ליגה רצי רפאל10 ק"מ
396אלעדבלאטז1981ליגה רצי רפאל10 ק"מ
397אביאדטוז1978ליגה רצי רפאל10 ק"מ
398ניקולאיבודניקובז1976פאדאגיס10 ק"מ
399מיכאלקלמןז1972פאדאגיס10 ק"מ
400נרקיסדוכסנ1973פאדאגיס5 ק"מ
401אורןיעישז1976פאדאגיס10 ק"מ
402לימורג'ורג'נ1974פאדאגיס5 ק"מ
403אביטלרזניקנ1972עיריית תל אביב יפו5 ק"מ
404גיאאלעדז1974עיריית תל אביב יפו5 ק"מ
405יניבדגולז1975עיריית תל אביב יפו5 ק"מ
406ענתפרינ1979עיריית תל אביב יפו5 ק"מ
407חייםצרפתיז1971עיריית תל אביב יפו5 ק"מ
408אבישירוזןז1973עיריית תל אביב יפו5 ק"מ
409חןסנטרנ1979עיריית תל אביב יפו5 ק"מ
410ליאורפרובקביץז1968עיריית תל אביב יפו5 ק"מ
411יוסימעתוקז1978סלקום10 ק"מ
412פאדיחאג' יחיאז1987סלקום10 ק"מ
413יאןטולציסז1978סלקום10 ק"מ
414ליטלפרנקנשטייןנ1983סלקום10 ק"מ
415אילשרףז1964סלקום5 ק"מ
416מאורגוריןז1974סלקום5 ק"מ
417בועזאורןז1966סלקום5 ק"מ
418ליאורצפרירז1969סלקום5 ק"מ
419ישראלאשרז1983סלקום5 ק"מ
420אסףניסיםז1976סלקום5 ק"מ
421דרורגרשוןז1977סלקום5 ק"מ
422רחל ג׳וליהליבוביץנ1992משטרת ישראל5 ק"מ
423דניאלשיינדל דראךנ1991משטרת ישראל5 ק"מ
424גליתהורןנ1981משטרת ישראל10 ק"מ
425ברמלולז1994משטרת ישראל10 ק"מ
426ליזההנדרוקרנ1981משטרת ישראל10 ק"מ
427מוטימוריוסףז1975משטרת ישראל5 ק"מ
428אחמדמג'דובז1999משטרת ישראל5 ק"מ
429טליהפרסיז1961משטרת ישראל5 ק"מ
430ברקדראךז1995משטרת ישראל5 ק"מ
431איתיזיידנרנ1976משטרת ישראל5 ק"מ
432זיומלמודז1979משטרת ישראל5 ק"מ
433חמודאבו חיהז1972משטרת ישראל5 ק"מ
434עדןטל דנןנ1982משטרת ישראל5 ק"מ
435טלהוד-אייזיקנ1972משטרת ישראל10 ק"מ
436חגיפנקרז1970משטרת ישראל10 ק"מ
437רןמעיןז1983משטרת ישראל10 ק"מ
438שמעוןשעיריז1985משטרת ישראל10 ק"מ
439אריאלקארוז1984משטרת ישראל10 ק"מ
440גלהורןז1975משטרת ישראל10 ק"מ
441בועזשקדז1969משטרת ישראל10 ק"מ
442יליזבטהרבינוביץ'נ1997משטרת ישראל10 ק"מ
443זוהרשפיראז1986משטרת ישראל10 ק"מ
444מייקדודז1978משטרת ישראל10 ק"מ
445עוזייוסףז1963משטרת ישראל10 ק"מ
446כפירפרץז1980משטרת ישראל10 ק"מ
447אסףקיסרז1975משטרת ישראל10 ק"מ
448מלךמיליחובז1971משטרת ישראל10 ק"מ
449דודשרביטז1970משטרת ישראל10 ק"מ
450עמוסגואטהז1978משטרת ישראל10 ק"מ
451יניבדוד הראלז1980משטרת ישראל10 ק"מ
452ברהןטרקאיז1983משטרת ישראל10 ק"מ
453יצחקלנגז1974משטרת ישראל10 ק"מ
454נועהדיקרנ1979משטרת ישראל10 ק"מ
455אכרםפארסז1977משטרת ישראל10 ק"מ
456עבדאללהפארסז1981משטרת ישראל10 ק"מ
457מתןביטוןז1992משטרת ישראל10 ק"מ
458אלונהמלכאנ1988משטרת ישראל10 ק"מ
459ישראלבוקשפן-פלגז1975משטרת ישראל10 ק"מ
460איריתאלזם שדהנ1975משטרת ישראל10 ק"מ
461עובדיהישראליז1945משטרת ישראל10 ק"מ
462חוסיןרמיחאתז1997משטרת ישראל10 ק"מ
463בוריסוולפסוןז1983משטרת ישראל10 ק"מ
464אמירמשה אהליז1993משטרת ישראל10 ק"מ
465אפרתדרורנ1975משטרת ישראל10 ק"מ
466זנטזלדיסנ2000משטרת ישראל10 ק"מ
467אורדודז1997מרה5 ק"מ
468איסישלומוףז1971מרה5 ק"מ
469דורוןשמירז1982מרה10 ק"מ
470ניסיםמגןז1973מרה5 ק"מ
471עמינדבוויקוביץז1993מרה5 ק"מ
472אופירבן נעיםז1992מרה5 ק"מ
473גילאלקוביז1976מרה10 ק"מ
474מאיהמנורנ2000מרה10 ק"מ
475אביפינטוז1972מרה10 ק"מ
476אילניתווקסמןנ1994מרה5 ק"מ
477תמירורמוסז1970מרה10 ק"מ
478דרורבנדלרז1968מרה10 ק"מ
479אליבדנניז1965מרה5 ק"מ
480ירוןמינהז1971מרה10 ק"מ
481יניבקריספלז1980מרה10 ק"מ
482יניבמורז1983מרה5 ק"מ
483מירבכהןנ1976מנהל הספקה5 ק"מ
484היוטגואדהנ1990מנהל הספקה5 ק"מ
485יעקברוזננברגז1965מנהל הספקה10 ק"מ
486מיריתפורתנ1979מנהל הספקה10 ק"מ
487מיטלאמירנ1975מנהל הספקה10 ק"מ
488קרןניסנבויםנ1986מנהל הספקה5 ק"מ
489שיריתאלוףנ1983מנהל הספקה5 ק"מ
490דןפרוגז1979בילינסון10 ק"מ
491נדיהטולמסובנ1987בילינסון10 ק"מ
492חביבברקז1969בילינסון5 ק"מ
493ארנסטוגלזרז1951בילינסון5 ק"מ
494יעלנשגבנ1973בילינסון10 ק"מ
495רועיכהןז1981בילינסון5 ק"מ
496יעלזימרהנ1962בילינסון5 ק"מ
497איריסבדננינ1968בילינסון5 ק"מ
498משהלטיז0חברת חשמל דרום10 ק"מ
499משהויינברגז0חברת חשמל דרום10 ק"מ
500ירוןלשםז0חברת חשמל דרום5 ק"מ
501דרורחשאיז0חברת חשמל דרום10 ק"מ
502אלוןיפתז0חברת חשמל דרום5 ק"מ
503אביבייךז0חברת חשמל דרום5 ק"מ
504חנןאוחיוןז0חברת חשמל דרום10 ק"מ
505מיכלשריוןנ1968הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
506אמנוןרקוברז1976הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
507אורןקצירז1978הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
508ירוןסיניז1979הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
509אורהמינדליסנ1972הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
510רויטלמיכאלינ1972הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
511סיוןגורז1965הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
512מרינהגבריאלנ1977הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
513חניבן אליעזרנ1979הבנק הבינלאומי - ליגה5 ק"מ
514גלרםז1971הבנק הבינלאומי - ליגה10 ק"מ
515רויתאלעזרנ1971הבנק הבינלאומי - ליגה10 ק"מ
516דדיעוזרז1977הבנק הבינלאומי - ליגה10 ק"מ
517אורןקרלמןז1979ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
518עידןפרץז1981ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
519אברהםפרץז1969ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
520אמירסנדץז1973ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
521עינתיחיאלנ1975ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
522איתייושעז1972ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
523שיגלינויר פלדז1973ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
524יוג'יןגינזבורגז1978ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
525לילךאורבךנ1971ליגה בנק הפועלים5 ק"מ
526ארזסליז1979ליגה בנק הפועלים10 ק"מ
527אביאביאבז1980בזק ליגה5 ק"מ
528שחרוידרז1991בזק ליגה5 ק"מ
529יניבשבתז1976בזק ליגה5 ק"מ
530קטיהשפילמןנ1982בזק ליגה10 ק"מ
531עומרכהןז1974בזק ליגה5 ק"מ
532דפנהאזולאינ1975בזק ליגה5 ק"מ
533יניבשמחיז1975בזק ליגה5 ק"מ
534גיאהדסז1972בזק ליגה10 ק"מ
535נירנרציזז1970בזק ליגה5 ק"מ
536עמיתקרניז1974אלישרא10 ק"מ
537אלכסטסליצקיז1977אלישרא10 ק"מ
538גביאזולאיז1963אלישרא10 ק"מ
539מוטימרדיקסז1965אלישרא10 ק"מ
540ירוןנירז1963אלישרא10 ק"מ
541איציקאלברטז1977אלישרא10 ק"מ
542דורוןגיאתז1976אלישרא10 ק"מ
543אסףנירוןז1982vision10 ק"מ
544יונתןקדמןז200210 ק"מ
545טומיבטשובז20172 ק"מ
546עמיתגרובז1983לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
547שחרקורןז20015 ק"מ
548רפאלאלבוז1970theNteam10 ק"מ
549שיויזלז1977vision10 ק"מ
550נדבבכרז20152 ק"מ
551נועםקילמןז20182 ק"מ
552יואבקילמןז20152 ק"מ
553זיוקילמןז20132 ק"מ
554גיליצחקיאןז1971רצי אייל שי10 ק"מ
555איציקזילברשטייןז197910 ק"מ
556גיאתנעמיז20152 ק"מ
557בןסערז2012רצים עם מורטי2 ק"מ
558לילהסערנ2014רצים עם מורטי2 ק"מ
559אורןוסרצוגז198110 ק"מ
560נדבבן גלז1981אחים לחיים10 ק"מ
561יעלזקנ20132 ק"מ
562עמיתזקז20152 ק"מ
563עידוזקז19802 ק"מ
564ערןצ'צ'יק קורןז198410 ק"מ
565דניאלפדידהז2016נבון2 ק"מ
566רפאלפדידהז1988נבון2 ק"מ
567תמירצורז2013איריס2 ק"מ
568נועםצורז2010איריס5 ק"מ
569גריגוריפוקסז1948רצי רמת ה/שרון10 ק"מ
570ליאורפרידהנדלרנ20162 ק"מ
571רואיצבריז20172 ק"מ
572יהליצברינ20152 ק"מ
573יוליהברמןנ198710 ק"מ
574אלוןבאורנפרוינדז1972Spirit10 ק"מ
575אלוןגולובז20152 ק"מ
576עידותנעמיז20122 ק"מ
577מיטלתנעמינ19845 ק"מ
578יניבשפיטלניקז20005 ק"מ
579לאונידשפיטלניקז19665 ק"מ
580ברקידובניקז1985שרון וכטל10 ק"מ
581גליממןנ20045 ק"מ
582נעמיאלבויםנ1972לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
583יאירפוזניאקז19825 ק"מ
584מתןנוריז19885 ק"מ
585רותםפורתז200410 ק"מ
586FufuSwisaנ1983Igi’s running club10 ק"מ
587רומיצוקרמןנ20172 ק"מ
588עמיתצוקרמןנ20152 ק"מ
589גידישוורצמןז1979m&m10 ק"מ
590ענרבן עמיז1978M&M10 ק"מ
591חייםוינטרובז1959פרטי2 ק"מ
592אביחיגאלדורז1974ברוח הריצה10 ק"מ
593אלדדסננדגיז1982Dan runners10 ק"מ
594אביגילאלדדנ20172 ק"מ
595יניבגרבוביץז1973רצים עם אריה גמליאל10 ק"מ
596יעלפלורנטין מחלבנ2015טניס2 ק"מ
597אורלירוזנפלדנ1972Ezerun10 ק"מ
598אילןדה טולדוז20142 ק"מ
599אברהםקדושז1973Move!10 ק"מ
600קוביחופיז1985רצי רמת השרון10 ק"מ
601גלירוזןנ2013רצים ברצון2 ק"מ
602TALMAMANז199110 ק"מ
603ליאורטרימןנ19852 ק"מ
604רבידוורצלנ20182 ק"מ
605שוהםוורצלנ20142 ק"מ
606דנהקפלןנ1973Ezerun10 ק"מ
607מירוןוורצלז20132 ק"מ
608מתןסבןז2009Ezerun10 ק"מ
609מורןויגז197010 ק"מ
610מאיהויגנ200910 ק"מ
611יובלאוחנהז1967Ezerun10 ק"מ
612אליסבןז1980Ezerun10 ק"מ
613רועיאלתרז1973לוטם רצים בטבע10 ק"מ
614בתיהברקו אלפסינ1966אלתרמנס10 ק"מ
615הדסשלפרנ197110 ק"מ
616אוריפסוב סנדרז20152 ק"מ
617גללייבוביץז1976-10 ק"מ
618NettaAbresנ1990none10 ק"מ
619דניאלקנדלז196110 ק"מ
620דביכהןנ1971אורן הוז10 ק"מ
621גלעדקרלשטטז1975פשוט לרוץ10 ק"מ
622ולריאיפראימובז1988שרון וכטל10 ק"מ
623עמיתזלינגרז198210 ק"מ
624ליהתמסוטנ20142 ק"מ
625אורתמסוטנ20162 ק"מ
626עידושומרז1974רצי הבירה10 ק"מ
627יגאלבארז1987לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ
628דניאלבארז1992run with moshe10 ק"מ
629שירלימצנענ1973רצים עם אריה גמליאל10 ק"מ
630מיכלרוזנצוייגנ19835 ק"מ
631גידיפרגוז197210 ק"מ
632חייםאייזז1968M&M10 ק"מ
633דניאלפרגוז198210 ק"מ
634אליאוראביבז1977M&M10 ק"מ
635חןאובסטלרז19865 ק"מ
636ורדינהחנקיןנ19885 ק"מ
637ערןמונדז198310 ק"מ
638אלוןרםז1995Igi's running club10 ק"מ
639יהונתןצבעוןז2012אלתרמנס2 ק"מ
640שחרחנןז1977VISION10 ק"מ
641רונידייןז19515 ק"מ
642שירןאלחננינ1983רצים עם לורנס2 ק"מ
643רומיאלחננינ20162 ק"מ
644ליאןאלחננינ20122 ק"מ
645עומרקפריליז1984Vision10 ק"מ
646רויתהדרנ1974SAP RUN5 ק"מ
647נעמהנבונ198110 ק"מ
648ציוןכרמיז1967לרוץ בשביל10 ק"מ
649איהשטרןנ2011Goldman Running Club2 ק"מ
650הראלוינרז20152 ק"מ
651עמיתצרפתיז1987הפועל תל אביב10 ק"מ
652שניברזנינ20135 ק"מ
653איתיברזניז20135 ק"מ
654אברהםדהןז195410 ק"מ
655נתיאביטןז1988EPRC10 ק"מ
656אורסמילנסקיז2006סמילנשושה10 ק"מ
657ברקגלנטיז196010 ק"מ
658גילעדלחייניז196810 ק"מ
659קרניגוטשטייןנ20152 ק"מ
660כרמללויןנ2014אימוני כושר וריצה לילדים ונוער Outfit5 ק"מ
661איריסזרחיהונ1978אימוני כושר וריצה לילדים ונוער Outfit5 ק"מ
662איריתנחמנינ197210 ק"מ
663אמירנחמניז201010 ק"מ
664הראלגרינשטייןז2009רצי אייל שי5 ק"מ
665דרורחרפיז198910 ק"מ
666אסאמרוןז1980Outfit5 ק"מ
667שירהמרוןנ2011Outfit5 ק"מ
668נוריתמרוןנ1980Outfit5 ק"מ
669רותםמרוןנ2011Outfit5 ק"מ
670עיליחבסז201010 ק"מ
671ליאןרכמןנ20015 ק"מ
672עופררכמןז196310 ק"מ
673עומריגולדברגז2013נעמי שמר2 ק"מ
674סאמחסעידבז1983מועדון איילות הגליל10 ק"מ
675רנירפאליז1970לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
676עידןווגיהוז2009goldman2 ק"מ
677ענבלשטרן לוינ1988לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
678יונתןחזןז1975M&M10 ק"מ
679נטעלודמרנ20142 ק"מ
680ענתוקיןנ19835 ק"מ
681ירוןפכטז1990Nteam10 ק"מ
682נדבבלומברגז20172 ק"מ
683עידובלומברגז20152 ק"מ
684אביוורוננקוז199010 ק"מ
685הודאליעזז199110 ק"מ
686תומרבלומברגז20122 ק"מ
687LarisaGoffman Vinopalנ1974RUN4FUN10 ק"מ
688טלאיסרוביץז20125 ק"מ
689אסףאיסרוביץז19785 ק"מ
690ורדכהןנ197610 ק"מ
691תמירשייביץז2009אלתרמנס2 ק"מ
692נחמהאורןנ196910 ק"מ
693רונןדואקז1970WIN10 ק"מ
694סהרעזרז1993M&M10 ק"מ
695מיכהבלכמןז198110 ק"מ
696YANIVMEIRז1975Oren Hoz10 ק"מ
697שיברכהז197410 ק"מ
698דודאלטלז1975WIN10 ק"מ
699רננהמורנ20162 ק"מ
700דודרמוןז20152 ק"מ
701אלעדאברהםז1977EPRC10 ק"מ
702בועזהוניגמןז20122 ק"מ
703יהונתןאפלאלוז198110 ק"מ
704דפנההוניגמןנ20152 ק"מ
705לירוןלויןנ1977D.run Running&Fitness10 ק"מ
706אריתדהרז1970NTeam10 ק"מ
707אלונהקוטקנ1964רצי רעננה10 ק"מ
708נחמיהקבז1970אלתרמנס10 ק"מ
709יאירטרוזמןז1983טל כרמל10 ק"מ
710יובלגלוברמןז2016הצעד הראשון2 ק"מ
711אביגילדוידזוןנ19852 ק"מ
712אמירגלוברמןז2014הצעד הראשון2 ק"מ
713עופרגלוברמןז1982הצעד הראשון2 ק"מ
714עופרגלוברמןז1982הצעד הראשון10 ק"מ
715שימישילהז197710 ק"מ
716גינתאסרףנ200410 ק"מ
717ואילחאמדז1978מועדוןרציאיילותהגליל10 ק"מ
718ראםאילןז198410 ק"מ
719נגהבצרנ20192 ק"מ
720מאיהבצרנ20172 ק"מ
721YonatanTeremז1987A+ running10 ק"מ
722אלוןהוניגמןז200910 ק"מ
723אוריארליךז1976Move10 ק"מ
724יאירצ'יקוז20095 ק"מ
725מניצ'יקוז19805 ק"מ
726סלבהווזניוקז199710 ק"מ
727אביצורףז19635 ק"מ
728חגיקיישז19725 ק"מ
729איהשפירונ20112 ק"מ
730IRINAKOVALנ195810 ק"מ
731סנדרהברטלנ197410 ק"מ
732שרוןבן ארינ1975רצי אייל שי5 ק"מ
733יוסיחסוןז19812 ק"מ
734שקדחסוןנ2015בית ספר לאה גולדברג2 ק"מ
735אדםזיידהז2012גולדמן2 ק"מ
736אלהלויןנ20162 ק"מ
737ברוךברוךז19652 ק"מ
738עינבאשלנ19992 ק"מ
739JackyBezalelז1964RunPanel10 ק"מ
740אוריחייטיז196210 ק"מ
741SagiArgamanז197210 ק"מ
742שירסעדונ20142 ק"מ
743רוםסנדקז2012טרימור2 ק"מ
744יוליסנדקנ2009טרימור5 ק"מ
745גדימימוןז19682 ק"מ
746יניבסעדוז19752 ק"מ
747חנילאופרנ19692 ק"מ
748EladBezalelז1996TRIHARD10 ק"מ
749נעםפז מידןנ2008עצמאי5 ק"מ
750לירוןגינזבורג כהןנ20095 ק"מ
751מיכאלהפז מידןנ2010עצמאית5 ק"מ
752אילגינזבורגז19695 ק"מ
753עמיתשמרז199710 ק"מ
754אלוןחג'ביז199810 ק"מ
755אופירברםנ2009TRIMORE5 ק"מ
756לימורקהתינ196910 ק"מ
757ארןהרשלגז196910 ק"מ
758ענבריצחקנ2015אלתרמנס2 ק"מ
759כרמיתלוי בן אדיבהנ1979מכבי ראשון הישגים10 ק"מ
760שישנהבז1978Thenteam10 ק"מ
761צחידגןז1972all-inRUN10 ק"מ
762רועיגרילז200610 ק"מ
763איילגרילז196710 ק"מ
764ארזכרמלז1979Team Carmel10 ק"מ
765אייללויז1970nteam10 ק"מ
766רניהיימןז1969רצי רמת השרון10 ק"מ
767אריאלסמסוןז20162 ק"מ
768גליכרמלנ20152 ק"מ
769יובלמימוןנ2017לידת הילדים הרצליה בית הספר שמיר2 ק"מ
770תמרולנסינ20172 ק"מ
771נגהולנסינ20152 ק"מ
772ליאוריהודהז200410 ק"מ
773אוריתגילפזנ1971לרוץ בשביל10 ק"מ
774יובללויז1996M&M10 ק"מ
775רועישמירז197510 ק"מ
776איילשמירז201010 ק"מ
777יונתןשולטז1995אסא בן גוריון10 ק"מ
778ליההריסנ2012Goldman2 ק"מ
779שחרGananiנ19975 ק"מ
780נירגנניז19655 ק"מ
781דנירואסז1982Vision10 ק"מ
782אדםבורשטייןז20172 ק"מ
783הילהבורשטייןנ19872 ק"מ
784יריבגוטמןז19722 ק"מ
785אןגוטמןנ20172 ק"מ
786שחרסספורטהז1972לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
787דדיאסרףז197510 ק"מ
788ירוןקורןז197810 ק"מ
789שחרשמירז1981רצי אייל שי10 ק"מ
790אביחכמיגריז1983Vision10 ק"מ
791סיוןלוינ1972לרוץ בשביל10 ק"מ
792אילנהברקטנ197610 ק"מ
793נועהפינצ’בסקינ19852 ק"מ
794נורמןטוילז1992לרוץ בשביל10 ק"מ
795עדינהגולדרנ19602 ק"מ
796תמרפינצ’בסקינ20152 ק"מ
797איילולדמןז20152 ק"מ
798אליסגולנדנ199010 ק"מ
799מאיהוידר-בנינ1983Nteam10 ק"מ
800אוריוינקלרז1976Esports10 ק"מ
801אופירבנימין 91ז1991רצים עם לורנס2 ק"מ
802ברקבנימין 20ז2020רצים עם לורנס2 ק"מ
803עליזהלוינ1967ארוחת הבוקר5 ק"מ
804דניקייזרמןנ2016בני הרצליה2 ק"מ
805חניתדניאלנ1982TheNteam10 ק"מ
806יחזקאלמועלםז1965דרך הריצה10 ק"מ
807אופירמשהז1975nteam10 ק"מ
808טלבן ארציז1969Vision10 ק"מ
809נועהרזינסקינ1974רצים עם גבי10 ק"מ
810ישיויסידז1973vision10 ק"מ
811אלינהרוזיןנ1983מועדון ארוחת הבוקר5 ק"מ
812שרוןגרינברגז1970רצי אייל שי10 ק"מ
813דורוןעמנואלז1952רצי מבשרת ציון10 ק"מ
814מימוןטובולז1985לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
815אילנהשטלנ1969Ezer5 ק"מ
816אווהכהן סוללנ199410 ק"מ
817אוהדשלוז199110 ק"מ
818עוזאלקבץז20172 ק"מ
819יאיראלקבץז20172 ק"מ
820אלעדמגידובז1973עמק האושר10 ק"מ
821מאיהליבוביץנ20122 ק"מ
822אלוןליבוביץז20132 ק"מ
823ליאורליבוביץז2016אלתרמן2 ק"מ
824דוד ישראל עדימיידלרז19785 ק"מ
825מירבהלר גורנ1972לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ
826יוסישביטז1975לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ
827ג'ניפרשקבטורנ19842 ק"מ
828דוידלביאז20172 ק"מ
829לירןפלצמןז2008TriMore10 ק"מ
830ValentinVancakז19865 ק"מ
831זיובאוםז1976יצאנו לרוץ עם זיו באום5 ק"מ
832עידומנדלסוןז200910 ק"מ
833איתיקורןז20162 ק"מ
834אסףמרקוביץז2013אלתרמנס2 ק"מ
835עדןמצארוהנ1996Spark runners5 ק"מ
836שמוליקרגבז1969Igi’s Running Club10 ק"מ
837מאיהאללוףנ20162 ק"מ
838תומרדנציגרז1988רצים עם אריה גמליאל10 ק"מ
839יהונתןכהנאז198410 ק"מ
840יאירגורז20162 ק"מ
841תומרדרטלרז200610 ק"מ
842אסףשטיינברגז1967לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ
843גיללוטםז1962לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
844GabiSנ197610 ק"מ
845נירונטורהנ20162 ק"מ
846גלעמברז198910 ק"מ
847דורוןבן ברקז197310 ק"מ
848רועיבן ברקז200310 ק"מ
849אליעדחמוז1977רשות שדות התעופה10 ק"מ
850שידורניז198810 ק"מ
851יהלילרמןנ20152 ק"מ
852שקדגופרנ200510 ק"מ
853הראלמנצורז200410 ק"מ
854מיכלקוליןנ198410 ק"מ
855עמיתזלצברג-ברקנ2013Goldman2 ק"מ
856אלוןברז1984TradeX10 ק"מ
857צחיקטןז199310 ק"מ
858יונתןקמחיז20152 ק"מ
859שידרנדלז20152 ק"מ
860תומרדרנגרז20162 ק"מ
861אלוןלוריאז198510 ק"מ
862רןגולדשטייןז19765 ק"מ
863אלוןפנחסז20172 ק"מ
864אוריתקופרנ198710 ק"מ
865שגיאפנחסז198510 ק"מ
866מיכאלברוסובנסקיז1986מועדון הריצה של ביל סימונס10 ק"מ
867דורטרוןז20162 ק"מ
868נדבדרוריז1993אלתרמנס10 ק"מ
869ליהנווהנ20172 ק"מ
870אדםנירז20172 ק"מ
871ערבהשולדרנ20162 ק"מ
872דנירביןנ20162 ק"מ
873עדיוייס פרילינגנ19795 ק"מ
874עודדכנעןז19775 ק"מ
875אסףכנעןז2012אלתרמנס2 ק"מ
876יניבמינקז1976מיחשוב פור יו2 ק"מ
877נופרמינקנ2013מיחשוב פור יו2 ק"מ
878AmirRabinowiczז197510 ק"מ
879אלוןשטיינרז197310 ק"מ
880גליתלוי טאונ1975מועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ
881לימורשטיינרנ197210 ק"מ
882רוניטאוז1974מועדון ארוחת הבוקר ירושלים5 ק"מ
883מתןשטרןז20162 ק"מ
884מיקהקםנ20035 ק"מ
885איילקםז197110 ק"מ
886נדיהפיינשטייןנ196710 ק"מ
887רונהפיינשטייןנ199410 ק"מ
888לירןפיינשטייןז199410 ק"מ
889רונימיכאלינ20172 ק"מ
890AviHay-Levyז198710 ק"מ
891שיריאביבנ197210 ק"מ
892ארנוןאביבז196910 ק"מ
893דניאלצ'רנילובז200510 ק"מ
894עידןנופרברז198910 ק"מ
895נויהזיונ20172 ק"מ
896יוסיפרץז198610 ק"מ
897מירביונגנ198810 ק"מ
898אביגיליפהנ20182 ק"מ
899דניאלהיפהנ20152 ק"מ
900בררזניקנ20142 ק"מ
901יאירהראלז20152 ק"מ
902ניתאימורז20005 ק"מ
903נירקדמיז20105 ק"מ
904עומרקסטיאלנ20172 ק"מ
905לניפזז2016ברנדיס2 ק"מ
906גיאקסטיאלז20172 ק"מ
907AHMADHABASHIז1986SRUN25710 ק"מ
908אסיאלוןז1978רצי אייל שי10 ק"מ
909אריקהפרץנ1973No limit10 ק"מ
910טוםלוצ׳ינסקינ20132 ק"מ
911אליפינטוז1974Oren Hoz10 ק"מ
912נויהכהן קדרנ20122 ק"מ
913רוןעמשלוםז19695 ק"מ
914חייםעמשלוםז1969אלה פינס5 ק"מ
915מהלי אוראטיאסנ2010גולדמן2 ק"מ
916יפיתלוי שוענ19745 ק"מ
917שניהיינהנ20122 ק"מ
918יותםפסןז1995M&M10 ק"מ
919ג'נימימוןנ198410 ק"מ
920IlyaProkatorז198410 ק"מ
921GalinaProkatorנ198510 ק"מ
922רועינסיםז197810 ק"מ
923שניהלויז1981Azaunt running club10 ק"מ
924שלומיאברמוביץ׳ז198310 ק"מ
925אלהכהן ניסןנ20162 ק"מ
926אורןגלז1973M&M10 ק"מ
927איילהפרואקטורנ19765 ק"מ
928יאירפרואקטורז20142 ק"מ
929ליהנווהנ20172 ק"מ
930אפישמשז196310 ק"מ
931יהודהבטיטוז1992רצי אדידס תל אביב10 ק"מ
932מורןעדן ברנסנ19865 ק"מ
933מיכאלאלימלךז198810 ק"מ
934איתיהירשז197910 ק"מ
935שניאורנ199210 ק"מ
936משהנוימןז19615 ק"מ
937עפרפרסקיז2011Trimore2 ק"מ
938דןניסנבויםז20172 ק"מ
939אדהםזידז1996לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ
940איתןאטיאסז20172 ק"מ
941אלוןממלוקז19735 ק"מ
942עמיתצדקהז19734fitness10 ק"מ
943גיאברז20035 ק"מ
944ליאורממלוקז20065 ק"מ
945אריאלרזניקז1975לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
946תומרממלוקז20105 ק"מ
947מישלליובוטובנ20005 ק"מ
948זיורוטשטייןנ20172 ק"מ
949יםכהן גלילינ20122 ק"מ
950מאיכהן גלילינ20122 ק"מ
951ליאורחייטז20172 ק"מ
952דורוןאפלז2017אלטרמנס2 ק"מ
953צחיפהז1973הכל בראש10 ק"מ
954הראלאילז20162 ק"מ
955יהונתןיהושעז2016נוף ים2 ק"מ
956ArikRadoז1976RunWithMoshe10 ק"מ
957דןיהושעז2015נוף ים2 ק"מ
958אלהישינ20162 ק"מ
959אופירבניסטיז20172 ק"מ
960אופירלוקייז1962Run WithMoshe10 ק"מ
961חורחה JorgeWildbaum וילדבאוםז1955Altermans10 ק"מ
962עומריגלז1987Adidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
963תוםחןז20162 ק"מ
964נעמיסבגנ2015אלצרמנס2 ק"מ
965איליירובינזוןז2015בית ספר יצחק שמיר2 ק"מ
966בןרובינזוןז2012בית ספר יצחק שמיר2 ק"מ
967בןששוןז2009TriMore5 ק"מ
968AdrienVIEVILLEז1992GRIT10 ק"מ
969אלעדזינגרז198110 ק"מ
970רועיזכאיז201110 ק"מ
971ליאוגיטלמןז2015בית ספר ברנר2 ק"מ
972רןמנדלסוןז1978לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ
973יבגנירוזנבליטז1977אליין5 ק"מ
974אביתראשרובז20162 ק"מ
975עדנהדרורנ1973Keep running5 ק"מ
976עדיאשרובנ19862 ק"מ
977יהודהדרורז1966Keep running10 ק"מ
978סיגליתגפןנ1971ליגה - סאפ5 ק"מ
979בוריסשולקיןז19945 ק"מ
980דודפלד רזז1994גולדן טרי10 ק"מ
981אריאלמנדלבויםנ20172 ק"מ
982גללחיינינ200710 ק"מ
983יובליערז20162 ק"מ
984רועימזרחיז200610 ק"מ
985ניתאיאפשטייןז20142 ק"מ
986יוליאידלמןנ20182 ק"מ
987אלונהאידלמןנ20162 ק"מ
988עמיתסערז1965אלתרמנס10 ק"מ
989דודאוחנהז198110 ק"מ
990רותםאללוףנ19855 ק"מ
991אדםמונהייטז20162 ק"מ
992עידוהאן לביאז2010אלתרמנס2 ק"מ
993מיטלאברסנ199510 ק"מ
994אהודזבידהז2012אלתרמנס2 ק"מ
995עידוברז20162 ק"מ
996עופרחנוכיז20112 ק"מ
997אוריבן ישראלז20162 ק"מ
998יאנהברוסלבסקינ1982Move10 ק"מ
999עמיתמרגליתז20152 ק"מ
1000עדיגוטנ1996Move!10 ק"מ
1001עומרפיינברגז20172 ק"מ
1002יובלאוןז20162 ק"מ
1003אוריברקוביץז20162 ק"מ
1004אלוןברקוביץז20132 ק"מ
1005יובלבוקנ20132 ק"מ
1006נווהבוקז20162 ק"מ
1007אורייחיאלז2017בית ספר יצחק שמיר הרצליה2 ק"מ
1008נדבמירוןז20152 ק"מ
1009הילהשרביטנ2014טניס בני הרצליה2 ק"מ
1010רוניקורנבליטנ20142 ק"מ
1011אהודקורנבליטז20172 ק"מ
1012גונילויןנ20162 ק"מ
1013אופירלהבז20172 ק"מ
1014אוריהגנוןנ20172 ק"מ
1015ורדמושקטל פרוכטמןנ1967Ezerun10 ק"מ
1016ברקסקאלז2008TRIMORE10 ק"מ
1017עדיסולמאנ2000GRIT10 ק"מ
1018גלוייזרנ20162 ק"מ
1019אפריםפינקלשטייןז1956ezerran10 ק"מ
1020תמירלויז19935 ק"מ
1021נגהגרברנ20172 ק"מ
1022עמיתגרברז20142 ק"מ
1023גלגרברז198210 ק"מ
1024דנהקיסרנ198210 ק"מ
1025ליאתליבסטרנ2013איילות אלתרמנס2 ק"מ
1026עדיפוקסז198210 ק"מ
1027ליאםקראצ'קוז20162 ק"מ
1028גלעדיביןז198410 ק"מ
1029עומריכרמיז1992EPRC10 ק"מ
1030אלירייטרנ20162 ק"מ
1031גרמיברנינקהז197610 ק"מ
1032זהראלוןנ2012outfit אימוני כושר לילדים ונוער5 ק"מ
1033דנהגרברנ1982לוטם רצים בטבע10 ק"מ
1034רוניתקאופמןנ1978רצי אייל שי10 ק"מ
1035יוסיצחורז1965תל אביב 10010 ק"מ
1036עופריפדרמןנ2011Goldman5 ק"מ
1037ענברפדרמןנ2013Goldman2 ק"מ
1038אורןיעקבז1966EzeRun10 ק"מ
1039לנירוזנפלדז20132 ק"מ
1040יוניהרמןז2017ברנדיס2 ק"מ
1041עומרצורנ1970Ezerun5 ק"מ
1042שיריאברמוביץנ1978ezerun5 ק"מ
1043נדבקלמרז1982יצאנו לרוץ עם זיו באום5 ק"מ
1044יובלחינ199910 ק"מ
1045עומרקלמרז2011יצאנו לרוץ עם זיו באום5 ק"מ
1046הראלברביז2010יצאנו לרוץ עם זיו באום5 ק"מ
1047אלוןלויז1968לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
1048הילהנגרנ198410 ק"מ
1049סויסהיניבז198210 ק"מ
1050ניראבידורז1974רצי אייל שי10 ק"מ
1051שגיבקוניוז197710 ק"מ
1052ליהיונגרובנ20072 ק"מ
1053אבירוזנברגז198310 ק"מ
1054רנובושושהז197410 ק"מ
1055אדםבושושהז200610 ק"מ
1056שישקדיז1977WINGS FOR RUN10 ק"מ
1057TyBasonנ200410 ק"מ
1058דפניבן נתןנ200310 ק"מ
1059קיםבקנשטייןנ199610 ק"מ
1060עידוברגרפרוינדז1984ליגה - סאפ5 ק"מ
1061בןלידורז2011אלתרמנס2 ק"מ
1062בנימלניצקיז195810 ק"מ
1063שיראיונירנ199910 ק"מ
1064אלמוגטבקמןז199710 ק"מ
1065אילןרוזנברגז1970לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ
1066מיכאלמרוםז2009גולדמן5 ק"מ
1067היליתדודנ20055 ק"מ
1068אלוןכהןז20142 ק"מ
1069עמיתכהןז2017בני הרצליה2 ק"מ
1070גיאכהןז2015בני הרצליה2 ק"מ
1071אלהדגןנ195410 ק"מ
1072ליניניונ1993הקואליציה10 ק"מ
1073יונתןלנדסז1993הקואליציה10 ק"מ
1074ראםפרייברגז20152 ק"מ
1075ארןפרייברגז20152 ק"מ
1076יניבקוקיןז20075 ק"מ
1077ליאורצוקרמןז20132 ק"מ
1078עתליהצוקרמןנ20112 ק"מ
1079יותםזלינקוז20162 ק"מ
1080עמיתזלינקוז20132 ק"מ
1081מילהבדשנ2014Trimore2 ק"מ
1082אדםבדשז2010Trimore5 ק"מ
1083אלוןאשכנזיז200510 ק"מ
1084רוםשטרקסנ2014טניס2 ק"מ
1085אסףעגורז1960מחוברים לכושר עם עודד נצר10 ק"מ
1086ערדדגןז20182 ק"מ
1087כינרתדגןנ20152 ק"מ
1088יפתחעגורז1960מחוברים לכושר עם עודד נצר10 ק"מ
1089שירוןבביז198710 ק"מ
1090אלוןשפרירז1975רצים בירוקה10 ק"מ
1091אורטליחזקאל ביטוןנ1975Run with shiri5 ק"מ
1092עמיתארזז2004הסוואה10 ק"מ
1093שיריהמאירינ1971Run with Shiri5 ק"מ
1094אריאלשרביטז2016בני הרצליה טניס2 ק"מ
1095אורזביב בן שושןז20172 ק"מ
1096רנה רוסנהצמהנ19625 ק"מ
1097MarkSokolovskyז1975לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
1098פלגשומרוניז2014בני הרצליה שחייה2 ק"מ
1099משהשטיינבוךז1958Runpanel10 ק"מ
1100sharonrahavנ19725 ק"מ
1101אריאלעוז דלגושןנ2011אלתרמנס2 ק"מ
1102AndreyAparinovז198010 ק"מ
1103הדרפרברנ199810 ק"מ
1104שאולרוזנרז199710 ק"מ
1105ליאופרידמןז2017אלון2 ק"מ
1106רונימלניקובנ20165 ק"מ
1107שירמלניקובז20145 ק"מ
1108אדימלניקובנ19865 ק"מ
1109טלחביבז1978ליגה - סאפ5 ק"מ
1110קוביסורניז1980שוסטארס10 ק"מ
1111לביאריביניקז20162 ק"מ
1112לאוןריביניקז198310 ק"מ
1113oferregevז198410 ק"מ
1114יעלאהרוני גלברדנ1983Joel5 ק"מ
1115רןפרופסורסקיז1975ליגה - סאפ5 ק"מ
1116יסמיןאשרנ1989Allout10 ק"מ
1117עידושטיינברגז2011אלתרמנס2 ק"מ
1118אמירשרידז2009TRIMORE5 ק"מ
1119יוסףגלזןז196710 ק"מ
1120יעלפרידלנדנ198510 ק"מ
1121דורפלץז2006חמש אצבעות5 ק"מ
1122דורוןעין אליז19655 ק"מ
1123רותםכהנוביץז20075 ק"מ
1124אלוןיחיאלז19805 ק"מ
1125דיוידגורדוןז196910 ק"מ
1126אסףכספיז2008Trimore10 ק"מ
1127עידומורז2006טריימור10 ק"מ
1128ענתרוזהנ19792 ק"מ
1129ניצןצ'רשניהנ20132 ק"מ
1130אמירצ'רשניהז20162 ק"מ
1131רועיורונהז197710 ק"מ
1132EvgeniiVaniukovז19975 ק"מ
1133אפיכהן ארזיז195510 ק"מ
1134VitaliyaVaniukovaנ1994Leikin Team5 ק"מ
1135ShirDavidנ19945 ק"מ
1136שקדכהןנ200110 ק"מ
1137אלוןברגז20035 ק"מ
1138עפרברגז19725 ק"מ
1139שחרבקז197710 ק"מ
1140סאמחגאנםז1987רצי איילות הגליל10 ק"מ
1141גלעדשורץז197110 ק"מ
1142אדםרפאלז20172 ק"מ
1143מאירגאיסטוטז197910 ק"מ
1144יובלברוקז198310 ק"מ
1145ירוןכץז198410 ק"מ
1146נוגהאליצורנ20052 ק"מ
1147שקדשומרונינ2017התעמלות קרקע מכשירים בני הרצליה2 ק"מ
1148גילחרמוןז1977גולדמן5 ק"מ
1149אמיליחרמוןנ2011גולדמן5 ק"מ
1150ליאורשטרןז1981גולדמן5 ק"מ
1151עמיתשטרןז2014גולדמן2 ק"מ
1152עלמהשטרןנ2016גולדמן5 ק"מ
1153רומישטרןנ2011גולדמן5 ק"מ
1154תמראליצורנ20132 ק"מ
1155תמרהמנדלסוןנ20112 ק"מ
1156בן בנימיןמורדוךז2008רצים עם לורנס5 ק"מ
1157מיכאל ליאבמורדוךז2006רצים עם לורנס5 ק"מ
1158שמעוןקוגלרז196310 ק"מ
1159רועיכהנוביץז1975לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
1160BoazGazitז1973RC10 ק"מ
1161טומיאלתרז20202 ק"מ
1162נתןאלתרז20182 ק"מ
1163שחראלדדז1979הכל בראש10 ק"מ
1164איתמרבנימיןז20065 ק"מ
1165שנימושקטל פרוכטמןז199310 ק"מ
1166ינאיירקוניז200010 ק"מ
1167עידוהרניק בר שבתאיז1980האריות של עידו10 ק"מ
1168עוזיארביבז198210 ק"מ
1169רומיבכורנ2013Trimore2 ק"מ
1170עומריבכורז2007Trimore10 ק"מ
1171AlexeiGaissinskiז1986Cheburashka10 ק"מ
1172מתןטאובז1991אלתרמנס10 ק"מ
1173טלגרשנובנ20005 ק"מ
1174איריתזרובינסקינ20015 ק"מ
1175נירארגמןז198310 ק"מ
1176ליאורעוזריז1977רצי רמת השרון10 ק"מ
1177ליאורגולדהמר להבז197610 ק"מ
1178תמרהחילונ20055 ק"מ
1179אלוןמירוןז20125 ק"מ
1180נטעסימוןנ2014אלתרמנס2 ק"מ
1181מעיןלוי סימוןנ1987אלתרמנס10 ק"מ
1182דפנישנהבנ20162 ק"מ
1183אלהזרנקיןנ20065 ק"מ
1184דניאלזרנקיןנ20055 ק"מ
1185טלזרנקיןז19705 ק"מ
1186רומייופהנ20055 ק"מ
1187מיכללינדרנ19735 ק"מ
1188אילןוקניןז1975רמי אייל10 ק"מ
1189אלוןשמואליז20172 ק"מ
1190נויהכהן-שלוםנ197410 ק"מ
1191נועהלביאנ20095 ק"מ
1192גיללביאז19765 ק"מ
1193ליאורהבן שואבנ2002מכבי חיפה כרמל10 ק"מ
1194זוהרסגלז20142 ק"מ
1195ברקבילהז198510 ק"מ
1196גסאןחמודז1973אילות הגליל10 ק"מ
1197עידוירובויז201010 ק"מ
1198עומרשלומוףז2007מועדון ארוחת הבוקר5 ק"מ
1199מאיההירשנ2012יצאנו לרוץ עם זיו באום5 ק"מ
1200אריההירשז19715 ק"מ
1201עדיאולמרטנ197510 ק"מ
1202זאבינאיז198010 ק"מ
1203עופרשדמיז1982YFitness-Runners10 ק"מ
1204רןגונןז2014בי"ס שז"ר2 ק"מ
1205יובלבטושהנ2000לוטם רצים בטבע10 ק"מ
1206דנהתמירנ1972Nteam10 ק"מ
1207וויאטמוריסז200410 ק"מ
1208אלוןארבלז20065 ק"מ
1209אלמוגעבודיז199810 ק"מ
1210אורפזשילמןז199810 ק"מ
1211אסףפרסטרז19715 ק"מ
1212יותםבורשטייןז20162 ק"מ
1213שושבשארינ1974EzeRun10 ק"מ
1214רותםבנושנ20065 ק"מ
1215דפנהבנושנ19775 ק"מ
1216אבימועלםז1984ילין לפידות10 ק"מ
1217נירפלסלרז20065 ק"מ
1218אדריאןפלסלרז197710 ק"מ
1219גליתבלטנ1977ספיריט10 ק"מ
1220עומריחמזהז1995מועדון איילות הגליל10 ק"מ
1221אמיראהרוניז19635 ק"מ
1222אינהגינזבורגנ1978רצי אייל שי10 ק"מ
1223גלעדדבירז1994Gilad_Fitness10 ק"מ
1224דוליחנןנ19705 ק"מ
1225עפריפאטרז2017פאטר'ס2 ק"מ
1226תמירלהטז19772 ק"מ
1227עופרילהטנ20172 ק"מ
1228אביאורוןז1977יצאנו לרוץ עם זיו באום2 ק"מ
1229אוריאורוןז2013יצאנו לרוץ עם זיו באום2 ק"מ
1230לי-אוןאטלז1987הרצים של קטיה קוקוש10 ק"מ
1231ערןהר-פזז198310 ק"מ
1232אריאלדייצ׳מןז199010 ק"מ
1233ארזלבנתז1973רצים בירוקה10 ק"מ
1234יסמיןדוברינ20085 ק"מ
1235יואבדארז20065 ק"מ
1236אלהגוטוייןנ20152 ק"מ
1237ירוןרפופורטז196810 ק"מ
1238לאוןאופמןז196210 ק"מ
1239תמריניבנ2012אתלטיקה כפר סבא5 ק"מ
1240מעיןברקתז20172 ק"מ
1241אמירברקתז20142 ק"מ
1242עדיסופרז2007בני הרצליה כדורסל2 ק"מ
1243עדיסופרז2007בני הרצליה כדורסל5 ק"מ
1244יגאלויינרז1996SPIRIT10 ק"מ
1245שירהרםנ197710 ק"מ
1246שירםז197010 ק"מ
1247דניאללנדסברגנ200810 ק"מ
1248דודלנדסברגז197810 ק"מ
1249בועזזילברמןז197410 ק"מ
1250מוליבלייז1955איילות10 ק"מ
1251ענתארזנ196310 ק"מ
1252רונןקיסרז19815 ק"מ
1253אסףעוזז197310 ק"מ
1254יעלעוזנ197610 ק"מ
1255יםדורותז2005חמש אצבעות5 ק"מ
1256בעזבן-דודז197410 ק"מ
1257מיהלוסקינ2017לב טוב2 ק"מ
1258עופריניידיקנ20122 ק"מ
1259עידוניידיקז20112 ק"מ
1260רותרמוןנ195410 ק"מ
1261יקירניידיקז19742 ק"מ
1262עומרניידיקז20172 ק"מ
1263חזירוטמןז19565 ק"מ
1264מורןרזנ197510 ק"מ
1265אודינאויז1981Keep running10 ק"מ
1266פלגתלז2013ביחד ננצח2 ק"מ
1267עדימירוןנ2004חיילת5 ק"מ
1268מאיהעבודינ20152 ק"מ
1269NatalieLopezנ200210 ק"מ
1270נירטופורסקיז1975keep running10 ק"מ
1271אסףעובדיהז1991Spirit10 ק"מ
1272גליתברעםנ1970רצים עם גבי10 ק"מ
1273דניסמירוצ׳ניקז1983M&M10 ק"מ
1274מעייןגליזרז20172 ק"מ
1275דניאלקורצמןז1967רצי וולקני10 ק"מ
1276אשרבר-טלז1954רצי וולקני10 ק"מ
1277שרוןשמחז1976ליגה - סאפ5 ק"מ
1278קרןהללנ1984EZERUN10 ק"מ
1279חגיזמירז1967Keeprunning10 ק"מ
1280אופירשרוניז197410 ק"מ
1281אביבחןז20142 ק"מ
1282עינבדורנבושנ1973raz runners10 ק"מ
1283ציוןחןז1975ליגה - סאפ10 ק"מ
1284בועזכץז196710 ק"מ
1285רינתהיטךמןנ1980The MFs5 ק"מ
1286אביפרידמןז1979The MFs10 ק"מ
1287נועםבלזברגז197010 ק"מ
1288אדםקניאלז2015רצים ברצון - ילדים2 ק"מ
1289אסףלויז1978רצי השפלה10 ק"מ
1290יובללויז2009רצי השפלה10 ק"מ
1291נועםכץז20162 ק"מ
1292מנחםבוקסבאוםז19615 ק"מ
1293עמריכספיז1987M&M10 ק"מ
1294RAMIBAKRIYAז1977SPIRIT10 ק"מ
1295איתירודז2011Goldman5 ק"מ
1296שרוןמורדוךז1971רצים עם לורנס5 ק"מ
1297תמרהאמסלנ1976M&M10 ק"מ
1298אופירממןז198010 ק"מ
1299עומרצין-חרמוניז20172 ק"מ
1300Kkozh7Gazawiז199210 ק"מ
1301ניראמירז1979ניר שלי10 ק"מ
1302אמונהלויןז20142 ק"מ
1303איתןלויןז20172 ק"מ
1304שיבן נריהז20172 ק"מ
1305ירדןבן נריהז20152 ק"מ
1306יניבגריןז1975הגנת הסביבה5 ק"מ
1307ליאתירושלמינ1976igis running club5 ק"מ
1308יריןדניאלז20112 ק"מ
1309נוגהדניאלנ20142 ק"מ
1310רותםאבנוןז200910 ק"מ
1311צביקהברוטמןז1977רצי המושבות10 ק"מ
1312דיוידארנוןז197010 ק"מ
1313מתןארנוןז200010 ק"מ
1314סופיכספינ1977אנה10 ק"מ
1315אולגרובינשטייןז1966leikin team10 ק"מ
1316אופירקינדלרז1979מועדון רצי תל אביב5 ק"מ
1317עמריגלברטז1987רצים לאחור10 ק"מ
1318יובלמירוןז2010חמש אצבעות5 ק"מ
1319טלארליכמןז1976שגיא run10 ק"מ
1320אביאלשמשז198410 ק"מ
1321עמימעוזז19495 ק"מ
1322שירהאייזיקוביץנ1985Raz Runners10 ק"מ
1323רזאייזיקוביץז1985Raz Runners10 ק"מ
1324כלילרויטמןנ1988Take Your PEAK10 ק"מ
1325איתמרמאירובז20132 ק"מ
1326נדבמאירובז20142 ק"מ
1327שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ
1328עמיתזיתז197110 ק"מ
1329אדירכהןז1979הפועל תל אביב-אתלטיקה10 ק"מ
1330עידומיכאלז20142 ק"מ
1331AndreyRiazanovז1986הכל בראש10 ק"מ
1332אוריתפינצוקנ19775 ק"מ
1333סלביקפינצוקז19765 ק"מ
1334טליניבז19805 ק"מ
1335עמיתסרולביץז2005רצי אייל שי5 ק"מ
1336רוןכץז19945 ק"מ
1337אריאלדיבשיז20092 ק"מ
1338איריתגרינברג קושנירנ197710 ק"מ
1339אורןסננסז198610 ק"מ
1340תומרסננסז1980רצים עם איל10 ק"מ
1341שירהגינזבורגנ1977M&M2 ק"מ
1342אילהגינזבורגנ20152 ק"מ
1343בןאייזנטלז19795 ק"מ
1344רויטלקנטורנ1977Ezerun10 ק"מ
1345אליקינדלרז19385 ק"מ
1346רותםמאורנ2009trimore5 ק"מ
1347כפירלביאז1978מועדון רצי איילות הגליל10 ק"מ
1348עידןדבירז198410 ק"מ
1349יריבשלגז197810 ק"מ
1350לימורשיפר זיידנרנ198510 ק"מ
1351אורוןשרגרז198610 ק"מ
1352סוזינבותנ19585 ק"מ
1353שליאייזנטלנ20105 ק"מ
1354ליאוראייזנטלז20135 ק"מ
1355חניתפטלנ197610 ק"מ
1356פריפטלז197410 ק"מ
1357נירשחקז1969הבורסה לניירות ערך10 ק"מ
1358גדורדינ198510 ק"מ
1359שיאןורדינ199110 ק"מ
1360אסנתאליעזנ198210 ק"מ
1361אבימרוםז1967אלתרמנס10 ק"מ
1362AviVenturaז1978My way10 ק"מ
1363שיפינגרהוטז1979Ezerun10 ק"מ
1364ערןקופרמןז1981שוסטארס10 ק"מ
1365ארבללויז20162 ק"מ
1366רואיכהןז2006Trimore10 ק"מ
1367משהקרלז19835 ק"מ
1368נועהברקמןנ1989רצי רמת השרון10 ק"מ
1369ניברזז200710 ק"מ
1370‫טללוסקי‬‎ז19935 ק"מ
1371לימורמייסטרנ1979רצים עם גבי10 ק"מ
1372גלמייסטרז1973רצים עם גבי10 ק"מ
1373אלהכליאוריןנ20025 ק"מ
1374עמיתרובינסוןז200410 ק"מ
1375איילרובינסוןז198610 ק"מ
1376לבשפיציןז199510 ק"מ
1377יעלבר סלענ19852 ק"מ
1378גלגוטפרוינדז20172 ק"מ
1379ברקשורץז198310 ק"מ
1380GalinaProkhorenkoנ1973,Leikin Team10 ק"מ
1381קסניהלייקיןנ1985Leikin Team10 ק"מ
1382הדריניבנ19985 ק"מ
1383רועיגרשטייןז198010 ק"מ
1384איתיגלאהז198610 ק"מ
1385עלישנאןז19875 ק"מ
1386סימונהחפץ סלענ1976רצים עם גבי10 ק"מ
1387שיפורתז1966הפועל רצים בעבודה10 ק"מ
1388רונימיכאלז1966רצים עכשיו10 ק"מ
1389דברוזנצויגז1974M&M10 ק"מ
1390יואבקאשיז2015Rub2tree5 ק"מ
1391דוידקאשיז1973Rub2tree5 ק"מ
1392דניאלפןז2010אלתרמנס2 ק"מ
1393שירהפןנ2014לב טוב2 ק"מ
1394YamitCohenנ1990רועי זוארץ10 ק"מ
1395גיל בנימיןרגבז1988איילות אלתרמנס2 ק"מ
1396גיל בנימיןרגבז1988איילות אלתרמנס10 ק"מ
1397ערןיאיריז197110 ק"מ
1398רןברמןז1984רצי הבירה10 ק"מ
1399זאקשטריתז1979triace10 ק"מ
1400אלעדנתנזוןז1980M&M10 ק"מ
1401רועינאורז1998ריל טיימינג10 ק"מ
1402גילחןז197610 ק"מ
1403רומימידןנ20152 ק"מ
1404תמריצחקינ2011אלתרמנס2 ק"מ
1405איילמישורז197310 ק"מ
1406עינתניר מישורנ197710 ק"מ
1407גילדובריז197610 ק"מ
1408נדבסייגז199710 ק"מ
1409אמיתיכהןז19792 ק"מ
1410אנהחייטנ1975רצות עם אנה10 ק"מ
1411הראלכהן דרורנ2015בני הרצליה2 ק"מ
1412דניאלזרביבז199010 ק"מ
1413בןאלוףז19825 ק"מ
1414נירדבירז1967מחוברים לכושר עם עודד נצר10 ק"מ
1415ZivBen-Melechנ198310 ק"מ
1416יוסףאוחנהז198310 ק"מ
1417חמודיזובידאתז197710 ק"מ
1418עידוסומךז1979רצי רמת השרון10 ק"מ
1419ShimritBarhumנ197510 ק"מ
1420רוטנרדודיז196510 ק"מ
1421שירליאנגולץנ1981רצות להצלחה10 ק"מ
1422מילהזגורינ197710 ק"מ
1423נפתלישראלז1958פרדסיה10 ק"מ
1424דנירוזיןז196310 ק"מ
1425משהכרםז1956פרדסיה10 ק"מ
1426ויקיזוארץנ196410 ק"מ
1427גלעדמורז1981יצאנו לרוץ עם זיו באום10 ק"מ
1428סרגייאילייבסקיז197910 ק"מ
1429רונןארבלז19665 ק"מ
1430טליהבר גילנ1972רצי רמת השרון10 ק"מ
1431נעהברגמןנ2013רצי רמת השרון2 ק"מ
1432תומרקרניז199410 ק"מ
1433גיאברקז2010טרימור5 ק"מ
1434אסףברוןז200410 ק"מ
1435שנימשולםנ2011Trimore2 ק"מ
1436אביבארבלז2001M&M10 ק"מ
1437JaydenLevy Silvaז2007Trimore10 ק"מ
1438עומרהאןז198710 ק"מ
1439שריתתורג׳מןנ1983M&M10 ק"מ
1440רוניויסקופף וקסנ2008TRIMORE10 ק"מ
1441איילמשולםז2009Trimore5 ק"מ
1442יורםמרגליותז2007Trimore10 ק"מ
1443מיריבוארוןנ1980יצאנו לרוץ עם זיו באום10 ק"מ
1444אסףכספיז2008טרימור10 ק"מ
1445אורליאלוןנ1976B-together5 ק"מ
1446עילאיימיניז2007טרימור10 ק"מ
1447ברורדז199610 ק"מ
1448דוראברהמיז199610 ק"מ
1449ינאימקוביצקיז2016Ezerun2 ק"מ
1450אריקמקוביצקיז1973Ezerun2 ק"מ
1451yonathanakkermanז1992הפועל עמק חפר10 ק"מ
1452אלעדמיזןז199610 ק"מ
1453אמירשרידז2009טריימור5 ק"מ
1454לנהחרמץ וקיןנ198710 ק"מ
1455קוביוקיןז1992החמורים המהירים10 ק"מ
1456גרמןוקיןז1960Vekin's10 ק"מ
1457רפאלפנדוסז1984M&m10 ק"מ
1458אורןאבישידז2004אין10 ק"מ
1459שירהורנונגנ1996Erunteam10 ק"מ
1460קרוליןמימראןנ1980אלון2 ק"מ
1461גולןמימראןז1984אלון2 ק"מ
1462דנימימראןז2017אלון2 ק"מ
1463לירזמוזס שלומוביץנ1982Keep running5 ק"מ
1464מעייןשלומוביץנ2012Trimore2 ק"מ
1465אביבנחמניז20152 ק"מ
1466נינהנחמנינ19862 ק"מ
1467ענתפררונ1975שגיא run10 ק"מ
1468יפעתיונךנ1988שוסטארס10 ק"מ
1469קרןדוד זרביבנ1977שוסטארס10 ק"מ
1470אופקהודז199610 ק"מ
1471סמדרזילברברגנ1978RunWithMoshe10 ק"מ
1472EmanuelClemז200210 ק"מ
1473TheodorClemז197510 ק"מ
1474רניסופרז20162 ק"מ
1475אחיסףפוזסז198110 ק"מ
1476יורהצירקליןז198610 ק"מ
1477זהביתשם טובנ197710 ק"מ
1478זוהרהדרנ1966רצים בירוקה10 ק"מ
1479סיגליתפלינטנ1968שגיא run10 ק"מ
1480אברהםבר תורגמןז1975שגיא RUN10 ק"מ
1481חזימנינגרז196010 ק"מ
1482נדבשלייפרז1980רצי אייל שי10 ק"מ
1483נונהטופורובסקינ1996Leikin Team5 ק"מ
1484שירהרםנ1982Genesis10 ק"מ
1485מירהרוזנפלדנ1978Ezerun10 ק"מ
1486שרוןבן איוןנ1978Ezerun10 ק"מ
1487שלומיבן חמוז1980Genesis10 ק"מ
1488לירוןחמלניקז1983Genesis10 ק"מ
1489יובלגדרוןז196910 ק"מ
1490דייבאברג'לז1986Genesis10 ק"מ
1491עמיתרבינזוןז1975Nteam10 ק"מ
1492יאירמרוםז20125 ק"מ
1493צוריתמרוםנ20125 ק"מ
1494לאוןנחז1976Nteam10 ק"מ
1495הראלסידיז20182 ק"מ
1496אורןסידיז20162 ק"מ
1497אביבסידיז20152 ק"מ
1498נירסידיז19862 ק"מ
1499ישראלפרידמןז19472 ק"מ
1500עומריגרינשפוןז20172 ק"מ
1501ליאורגרינשפוןנ20142 ק"מ
1502איילהגרינשפוןנ19842 ק"מ
1503דוריכץז20152 ק"מ
1504רונהכץנ20112 ק"מ
1505דניאלקיסרז20142 ק"מ
1506הדרקיסרנ19812 ק"מ
1507אנדיקוטלירוףז1972ketzer10 ק"מ
1508עומרקוטלירוףז2010ketzer10 ק"מ
1509שמעוןאוקניןז1980Run2tri5 ק"מ
1510אודיאבגניםז197610 ק"מ
1511עידןבנושז197810 ק"מ
1512גילימלכהז2011רצים עם זיו5 ק"מ
1513GabrielTaskarז1968רצים עם גבי10 ק"מ
1514אוהדרדלובז20142 ק"מ
1515גילרגבז198910 ק"מ
1516יואללויז1997רצי אייל שי10 ק"מ
1517יפעתגרנותנ1998Yuvi's10 ק"מ
1518מיכלסייטוביץנ200110 ק"מ
1519שיקולרז1978רצי אייל שי10 ק"מ
1520איריסאלטר ליברמןנ198710 ק"מ
1521מולטמקונןז19965 ק"מ
1522דניאלשביטז19995 ק"מ
1523ערןישראלז1977m&m10 ק"מ
1524אלעדכספיז1997אס"א בן גוריון10 ק"מ
1525שחראלושז19862 ק"מ
1526עידואלושז20162 ק"מ
1527מיכלשיגנ1999קשר עין באר שבע10 ק"מ
1528אריאןסבירסקיז1989תל אביב 10010 ק"מ
1529veredRehavyaנ19895 ק"מ
1530גיאאורןז19935 ק"מ
1531עמיתורקרנ19985 ק"מ
1532רןורקרז196710 ק"מ
1533דוריתרחמיםנ1985תל אביב 10010 ק"מ
1534MaysMasarwaנ199910 ק"מ
1535עמיתסעדיהז201010 ק"מ
1536לילךלטקר סעדיהנ1979M&M10 ק"מ
1537נועםכהןנ20095 ק"מ
1538רויטלשרעבי כהןנ19795 ק"מ
1539אוריאוזןז1978רצי אייל שי10 ק"מ
1540idanraizmanז1975run and be5 ק"מ
1541סנדרהברקוביץנ1975run and be10 ק"מ
1542אביארדז1976Run and Be5 ק"מ
1543שירלוינ19985 ק"מ
1544איבצרפתינ200110 ק"מ
1545מתןקרניז1986שוסטארס5 ק"מ
1546רותםירקונינ1990שוסטארס5 ק"מ
1547בועזשרקיז19812 ק"מ
1548יונתןמעוז-שרקיז20172 ק"מ
1549ליאורשניז2008מכבי תל אביב2 ק"מ
1550קוביברקז1972M&M10 ק"מ
1551רוןאמתיז1970דלאח10 ק"מ
1552רועיהר-יפהז1977RunnersPoint10 ק"מ
1553טלילהרוזנבלוםנ1959M&M10 ק"מ
1554מקססלוצקרז1982M&M10 ק"מ
1555אירינהקושנירנ1977M&M10 ק"מ
1556מירבאמירנ1976keep running10 ק"מ
1557גלאמירז1971keep running10 ק"מ
1558הילהקסלרנ1990שוסטארס10 ק"מ
1559LIMORSHAKEDנ1976m & m10 ק"מ
1560YOSSISHAKEDז1971m & m10 ק"מ
1561דורוןפדיוקז197110 ק"מ
1562דמיטריכץז1984KEEP RUNNING10 ק"מ
1563יעלגראור פרנסנ1972M&M10 ק"מ
1564מורןקרטיסנ1985רצים עכשיו10 ק"מ
1565אלעדסממהז198410 ק"מ
1566בועזרגבז197610 ק"מ
1567עודדמאירובז198610 ק"מ
1568איתמרקרנשז1986M&M10 ק"מ
1569אלוןברנדז1978Run and be10 ק"מ
1570אליבן יצחקז196610 ק"מ
1571רועיבלחרסקיז1975Run and Be10 ק"מ
1572ליאורדרזיז1973Esports10 ק"מ
1573EranHadarז196410 ק"מ
1574אתירותםנ1968רצים עכשיו10 ק"מ
1575רועימאירז1979NTeam10 ק"מ
1576הילהזילברמןנ1976רצים בירוקה10 ק"מ
1577אורןזילברמןז1976רצים בירוקה10 ק"מ
1578תומרוסרמןז1974תל אביב 10010 ק"מ
1579נדבסלימןז20075 ק"מ
1580אלוןסלימןז197310 ק"מ
1581יעליוינטראובנ1973יצאנו לרוץ עם זיו באום10 ק"מ
1582ניצןהודז1970יצאנו לרוץ עם זיו באום10 ק"מ
1583אופירהאוזמןז2012רצים עם גבי5 ק"מ
1584דניאלשופןז199710 ק"מ
1585סיוןנשרינ199710 ק"מ
1586ערןגבעז1983רצי אייל שי10 ק"מ
1587רגינהאזולאינ198310 ק"מ
1588שירהאזולאינ200910 ק"מ
1589GalAshuachז19925 ק"מ
1590ליאברמסנ1984שוסטארס10 ק"מ
1591אמנוןחרפקז196110 ק"מ
1592אדםכהןז1981רצים בירוקה10 ק"מ
1593אמירקינןז1970לרוץ לחבר׳ה10 ק"מ
1594שרוןכהןז197710 ק"מ
1595רעותארליךנ19845 ק"מ
1596אנטוליזמייטיןז1983רצי רמת השרון10 ק"מ
1597רועיעזרתיז19935 ק"מ
1598כפירסבןז198610 ק"מ
1599שאוקתקזאמלז1988BRunning10 ק"מ
1600אסףשלכטרז198110 ק"מ
1601אלימרצינסקיז1978רצים בירוקה10 ק"מ
1602דןשדהז1983M&M10 ק"מ
1603מיכלשדהנ1975Easy speed10 ק"מ
1604אוריבן חוריןז197310 ק"מ
1605רענןאליעזז1975M&M10 ק"מ
1606שמואלבן עמיז1982Nteam10 ק"מ
1607DannaHordanנ1973Igi's Running Club10 ק"מ
1608שיריפוררנ1978Ezerun10 ק"מ
1609חייםענביז1986RunnersPoint10 ק"מ
1610אורןדייןז1977RunnersPoint10 ק"מ
1611נירזילברברגז1978runnerpoint10 ק"מ
1612איתירםז2001רצי אייל שי10 ק"מ
1613רנהפרויצהייםז198910 ק"מ
1614ורדאופירנ1967הפועל עמק הירדן10 ק"מ
1615דרורבכורז1975רצים עכשו10 ק"מ
1616אמירשניידרז1981רצים עם מאיה שליו10 ק"מ
1617פרידהסימן טובנ1969M&m10 ק"מ
1618מוטיפלדמןז19695 ק"מ
1619דדיגומאז197510 ק"מ
1620עידותל-נירז200710 ק"מ
1621רןתל-נירז197210 ק"מ
1622דיווידרודריגזז1968Ezerun5 ק"מ
1623חזיאברסז198110 ק"מ
1624שיארליךז198110 ק"מ
1625רוניאביצורנ1978M&M10 ק"מ
1626עמיתברנ200110 ק"מ
1627צחיגנוןז1977m&m10 ק"מ
1628עדיזגורסקיז198310 ק"מ
1629שיקידרז1987M&M10 ק"מ
1630בועזשדלצקיז1976M&M10 ק"מ
1631שרהעמרנ1977Ezerun10 ק"מ
1632דנהגבאינ1991Ezerun10 ק"מ
1633שנירלויז1976רצי100מני10 ק"מ
1634אביקביזוןז1970רצי אייל שי10 ק"מ
1635סיוןאבסנ19995 ק"מ
1636גיליברז1987רצים בירוקה10 ק"מ
1637ירוןמאירז1979ezerun10 ק"מ
1638מיטלשורץ לאופרנ1979EzerRun10 ק"מ
1639יוסירובינשטייןז1972רצים בירוקה10 ק"מ
1640BilalBakriehז1986לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
1641VictorOsipovז197810 ק"מ
1642עטורסמסז1982רצים בירוקה10 ק"מ
1643EdanRingז1977רצים בירוקה10 ק"מ
1644‫אסףגרין‬‎ז198910 ק"מ
1645עומרלןז197610 ק"מ
1646NogaBerner Derryנ1979רצים בירוקה10 ק"מ
1647GalAlterז1974רצים בירוקה10 ק"מ
1648אדירחמזהז1991רצי איילות הגליל10 ק"מ
1649דרורקובלנץז1986Fun2run10 ק"מ
1650EliArkushז1980רצים בירוקה10 ק"מ
1651ארזסופרז197810 ק"מ
1652מאירקסטנבאוםז1978רצים בירוקה10 ק"מ
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים