מרוץ גן יבנה 2022 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה | לוח מרוצים | מדידת זמנים וארגון מרוצים

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1צחישכטרז1981יוחננוף5 ק"מ ריצה
2מיטלגריןנ1981יוחננוף5 ק"מ ריצה
3דלפיגינגיסנ19955 ק"מ ריצה
4נדבשמואליז19775 ק"מ ריצה
5פטריקלזמיז1960לרוץ עם דינה3 ק"מ ריצה
6רועיבקרז19999 ק"מ ריצה
7שחףבורדהנ20143 ק"מ ריצה
8מאיהנאורנ20133 ק"מ ריצה
9רוניאופק יוחנןז19805 ק"מ ריצה
10ג'נינאורנ19823 ק"מ ריצה
11תמיברגרנ1961שאק שאק9 ק"מ ריצה
12עמירצרויהז1973רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
13תמירמועלםז1960אורנה9 ק"מ ריצה
14שגיתאזארי ויזלנ1983Yrun9 ק"מ ריצה
15ניסיםסמדרז19645 ק"מ ריצה
16יובלפולישוקז19789 ק"מ ריצה
17נאורשרעביז19859 ק"מ ריצה
18אנהממןנ19775 ק"מ ריצה
19דפנהעטיהנ19725 ק"מ ריצה
20טלברוכאנ19879 ק"מ ריצה
21אורלישפיראנ1981רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
22איתיקלסז2003אקליפטוס3 ק"מ ריצה
23אוהדקסטרוז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
24אשרכהןז1974רצי הסגולה3 ק"מ ריצה
25רגבאלוניז19955 ק"מ ריצה
26רבידסיאניז20069 ק"מ ריצה
27אילןתרקהז20089 ק"מ ריצה
28ישעיהלאסתרז2007סוללים ירושלים5 ק"מ ריצה
29יפתחפשחורז19949 ק"מ ריצה
30מיכאלגינזבורגז1987Leikin Team3 ק"מ ריצה
31יוסיתשובהז19645 ק"מ ריצה
32אברהםקוקיאשויליז19959 ק"מ ריצה
33עדיבן דודז1974רצי הסגולה5 ק"מ ריצה
34אהובהבר אילןנ1970רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה
35איתןגדג׳ז19959 ק"מ ריצה
36סטפןאטלז19959 ק"מ ריצה
37אוביט יהודיתבלאי סולומוןנ19759 ק"מ ריצה
38דודיבן משהז19745 ק"מ ריצה
39טל משהקוזיז19755 ק"מ ריצה
40אביחיסיוםז19725 ק"מ ריצה
41ברקגולדנרז20053 ק"מ ריצה
42פנטהוןסיוםז19729 ק"מ ריצה
43אליהזמיריז20123 ק"מ ריצה
44אוריאלזמיריז20083 ק"מ ריצה
45רונןזמיריז20073 ק"מ ריצה
46אירהסברובסקינ1973GYM3 ק"מ ריצה
47זאבפיינרמןז19769 ק"מ ריצה
48רועיכץז2006בית ספר9 ק"מ ריצה
49איתייפתז2006בית ספר9 ק"מ ריצה
50עומרשאוליז2006בית ספר9 ק"מ ריצה
51תוםברוךז2007בית ספר9 ק"מ ריצה
52שובלבן שטריתז2000בית ספר9 ק"מ ריצה
53הראלממןז2006בית ספר9 ק"מ ריצה
54מיכלאלוןנ2004בית ספר9 ק"מ ריצה
55אופירמטודיז2007בית ספר9 ק"מ ריצה
56מורלוינ1978בית ספר9 ק"מ ריצה
57עידובקרז2007בית ספר9 ק"מ ריצה
58נוגהשמשנ2004בית ספר9 ק"מ ריצה
59ליאםאובצ'רנקוז2004בית ספר9 ק"מ ריצה
60נועם חייםבן עזראז2009בית ספר9 ק"מ ריצה
61עוזצימרמןז2006בית ספר9 ק"מ ריצה
62דורוןריטרז2006בית ספר9 ק"מ ריצה
63אריאלוולףז2006בית ספר9 ק"מ ריצה
64עומריפריינטהז2006בית ספר9 ק"מ ריצה
65ליאןמיראלנ2008בית ספר9 ק"מ ריצה
66שרוןאמירז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
67ליאםשטריתנ2008בית ספר5 ק"מ ריצה
68אביגיילבן דודנ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
69ליאלסיקסיקנ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
70יהלחגיגינ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
71לירברזילינ2008בית ספר5 ק"מ ריצה
72מעייןגיגינ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
73זיושמואליז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
74גיאליבוביץז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
75אדםלנגהז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
76ליאורכהןז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
77עדיזיסמנוביץנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
78איתןאוסטרובסקיז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
79אילוזאיתןז2010בית ספר5 ק"מ ריצה
80שלומשעןז2005בית ספר5 ק"מ ריצה
81מעייןבן שלמהנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
82מעייןבן דודז2009בית ספר5 ק"מ ריצה
83רואיסבירז2008בית ספר5 ק"מ ריצה
84יפתחחתוכהז2009בית ספר5 ק"מ ריצה
85יעלסויסהנ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
86אגםאלוןנ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
87עידןכסלוז2009בית ספר5 ק"מ ריצה
88אוריעזרז2009בית ספר5 ק"מ ריצה
89יניבדונדישז2005בית ספר5 ק"מ ריצה
90דוריןקוסטהנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
91דוריןקוסטהנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
92רינתירמיהונ1975בית ספר5 ק"מ ריצה
93שירהלוגסינ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
94ליאםרוני מימרןנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
95טליהשם טובנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
96גילכהןז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
97ענברכחלוןנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
98רואיאביטלז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
99עמיתטויטוז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
100יהונתןפרץז2013בית ספר5 ק"מ ריצה
101שירהללציקנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
102איילמרדכי בן חמוז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
103גילימורטובנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
104טליהבן סניורנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
105הללאליאסיז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
106שחרטריסקרז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
107ניליעזריהנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
108רעותהררנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
109רזברשז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
110מאיהסגלנ2006בית ספר5 ק"מ ריצה
111אורןכהןנ2008בית ספר5 ק"מ ריצה
112עמיתסנקרז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
113זיושירה בורוסנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
114ניתאילויז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
115אורסולימהז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
116שגיבבירשטייןז2005בית ספר5 ק"מ ריצה
117עומרטובולז2009בית ספר5 ק"מ ריצה
118איתיאיבישיץז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
119נויהבן שוהםנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
120הראלביביז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
121לירוןקוטלרנ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
122ירדןשמשז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
123שרוןשמשנ1970בית ספר5 ק"מ ריצה
124ליהיאשמשנ2004בית ספר5 ק"מ ריצה
125נווה חדדחדדז2004בית ספר5 ק"מ ריצה
126עפרשמשז1970בית ספר5 ק"מ ריצה
127בצלאלמלכהז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
128שרוןמישעןנ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
129גיא קרנצלרקרנצלרז2008בית ספר5 ק"מ ריצה
130אפק יוסףפרינינגרז2005בית ספר5 ק"מ ריצה
131נדבממןז2008בית ספר5 ק"מ ריצה
132איתןשרוניז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
133אמירמזרחיז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
134נהוראיבן אבוז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
135גלאשכנזיז2008בית ספר5 ק"מ ריצה
136סמיגבאיז1984בית ספר5 ק"מ ריצה
137שגיא שלוםכהןז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
138מיכלבן דודנ2008בית ספר5 ק"מ ריצה
139ליהדרורנ2008בית ספר5 ק"מ ריצה
140דבירטאטורז2008בית ספר5 ק"מ ריצה
141עומרעזריהז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
142ליאןבקרנ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
143עדיינקונ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
144ליאןשפיראנ2008בית ספר5 ק"מ ריצה
145לירוןמאןז2008בית ספר5 ק"מ ריצה
146יאירבדשז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
147אורסולימהז2006בית ספר5 ק"מ ריצה
148הדרזרדנ2005בית ספר5 ק"מ ריצה
149נויזרדנ2006בית ספר5 ק"מ ריצה
150טליהמלכאנ2007בית ספר5 ק"מ ריצה
151לירוןאלקייםנ2000בית ספר5 ק"מ ריצה
152אסנתאלקיםנ1976בית ספר5 ק"מ ריצה
153טליהדרעינ2009בית ספר5 ק"מ ריצה
154עידושרוןז2009בית ספר5 ק"מ ריצה
155מרטיןקוסטובז1963בית ספר5 ק"מ ריצה
156נדבדרעיז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
157נועהקוזינ2008בית ספר5 ק"מ ריצה
158יואבמלמדז2007בית ספר5 ק"מ ריצה
159רהבאומרדקרנ2008בית ספר5 ק"מ ריצה
160יהבלביא אונפוסז2005בית ספר3 ק"מ ריצה
161תהילהאינדפורקרנ2006בית ספר3 ק"מ ריצה
162אמלישירה אילוזנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
163ירדןשמשז2006בית ספר3 ק"מ ריצה
164נאורממןז2007בית ספר3 ק"מ ריצה
165יעלוינרנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
166אוריןירמיהונ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
167טליהמצליחנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
168גיליטובולנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
169נוגהזפרנינ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
170יובללוינ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
171רויהראלז2007בית ספר3 ק"מ ריצה
172שירהרביבונ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
173נעמיסיטרוקנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
174מעייןבלפרנ2006בית ספר3 ק"מ ריצה
175שנייפליישרנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
176אביקונטנטהז2007בית ספר3 ק"מ ריצה
177נועםלויז2006בית ספר3 ק"מ ריצה
178שירהכץנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
179אורכהןז2006בית ספר3 ק"מ ריצה
180גליאוזנהנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
181ארזאיצקוביץז2007בית ספר3 ק"מ ריצה
182רוניכהןנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
183אושרכהןנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
184אילוזאיתןז2010בית ספר3 ק"מ ריצה
185שניסימן טובנ2006בית ספר3 ק"מ ריצה
186הדרזרדנ2005בית ספר3 ק"מ ריצה
187עמרגיטל סברנסקינ2005בית ספר3 ק"מ ריצה
188מורןקוזיאלנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
189זוהריעקובינ2005בית ספר3 ק"מ ריצה
190זוהריעקובינ2005בית ספר3 ק"מ ריצה
191טליהמלכאנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
192סבילאבו יחיהנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
193ליאןלוינ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
194רומיברוניקה נייברגנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
195יריןאשלינ2005בית ספר3 ק"מ ריצה
196נועםטובולנ2004בית ספר3 ק"מ ריצה
197מיהסול פרץנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
198קאריןקוזיאלנ2007בית ספר3 ק"מ ריצה
199לירןוייןז2007בית ספר3 ק"מ ריצה
200רינתרשטניאקנ2006בית ספר3 ק"מ ריצה
201נעמהברקוביץנ2008בית ספר3 ק"מ ריצה
202ליאםשטריתנ2008בית ספר3 ק"מ ריצה
203ליאלסיקסיקנ2009בית ספר3 ק"מ ריצה
204גלאשכנזיז2008בית ספר3 ק"מ ריצה
205איתידטריתז2006בית ספר3 ק"מ ריצה
206לביאעוליאלז2005בית ספר3 ק"מ ריצה
207אלוןפישברגז2006בית ספר3 ק"מ ריצה
208גיאברקוביץז2006בית ספר3 ק"מ ריצה
209ראםגמליאליז2005בית ספר3 ק"מ ריצה
210ליאםאובצ'רנקוז2004בית ספר9 ק"מ ריצה
211נוגהשמשנ2004בית ספר9 ק"מ ריצה
212שניראזרזרז2008בית ספר9 ק"מ ריצה
213אמירמזרחיז2007בית ספר9 ק"מ ריצה
214רןמוזסז2007בית ספר9 ק"מ ריצה
215גלינהחצ׳טוריאןנ2008בית ספר9 ק"מ ריצה
216ניצןרובמןנ2008בית ספר9 ק"מ ריצה
217דבירהלרז2007בית ספר9 ק"מ ריצה
218עוזגריןז2007בית ספר9 ק"מ ריצה
219איהגולדברגנ19803 ק"מ ריצה
220אביבן עזראנ1968Y RUN9 ק"מ ריצה
221גליתבן עזראנ1972Y RUN9 ק"מ ריצה
222איילבן אריז19739 ק"מ ריצה
223שירלישביטנ19593 ק"מ ריצה
224ליזברמוכהנ1965רצי שפיר9 ק"מ ריצה
225צחשניז19765 ק"מ ריצה
226חייםבליירז1954גן יבנה9 ק"מ ריצה
227אפיבראלז19829 ק"מ ריצה
228קרןבראלנ19839 ק"מ ריצה
229הילהשפיראנ19785 ק"מ ריצה
230איילשפיראז19769 ק"מ ריצה
231אלברטבן זקןז19609 ק"מ ריצה
232סימונהמורלינ1962שאק שאק9 ק"מ ריצה
233DuduLevז19719 ק"מ ריצה
234לביאסבגז1969Gym.5 ק"מ ריצה
235EtiGershonנ1963שאק שאק9 ק"מ ריצה
236YossiGershonז1957שאק שאק9 ק"מ ריצה
237גבריאלהדרורנ1963רצים עם הרוח5 ק"מ ריצה
238‫מאירמיארה‬‎ז1968הפועל סביונים גן יבנה9 ק"מ ריצה
239נעהכהןנ2002רצים עם הרוח5 ק"מ ריצה
240בשמתכהןנ1969רצים עם הרוח5 ק"מ ריצה
241יעללסקונ1976רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
242אביה עדןמלכהנ20053 ק"מ ריצה
243הראללויןז20049 ק"מ ריצה
244הדריחזקאלנ19945 ק"מ ריצה
245דניאלחסוןז19963 ק"מ ריצה
246יעקביחזקאלז19623 ק"מ ריצה
247ארתורפיקמןז19903 ק"מ ריצה
248יעלאילוזנ20045 ק"מ ריצה
249אורןזיניז1974רצי הסגולה9 ק"מ ריצה
250ברפרץנ20103 ק"מ ריצה
251כפירפרץז19803 ק"מ ריצה
252גיאקרפלסז20039 ק"מ ריצה
253אביתראינהורןז20049 ק"מ ריצה
254איליגמזוז2002רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
255שמואלגמזוז1970רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
256רועירזז1963רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
257איריסרזנ1964רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
258איילהבנימיןנ1975רצים עם הרוח5 ק"מ ריצה
259זאבאילוזז19735 ק"מ ריצה
260טלכרמי אילוזנ19743 ק"מ ריצה
261ArielKirtchukז1960רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
262מרדכימטרניז1981בית"ר גן יבנה5 ק"מ ריצה
263דינהאיבישיץנ1975רצים עם הרוח5 ק"מ ריצה
264שיבנימיןז1975רצים עם הרוח5 ק"מ ריצה
265מיכלגושןנ1971רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
266אילןרביבוז1965מחלקת הספורט האגדית9 ק"מ ריצה
267נאורדנהז19869 ק"מ ריצה
268שלומישחףז1967בילינסון5 ק"מ ריצה
269לילךגוטשטייןנ1971רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
270לימורפנינינ1976רצי האקליפטוס9 ק"מ ריצה
271מעייןביטוןז19913 ק"מ ריצה
272שהםביטוןז20153 ק"מ ריצה
273ליאורביטוןז19869 ק"מ ריצה
274דורוןדנוךז1961רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
275חזימועלםז1965דרך הריצה9 ק"מ ריצה
276קרןלסטנ2002רצים עם הרוח5 ק"מ ריצה
277מיטלכסלונ19795 ק"מ ריצה
278עופרכהןז1966רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
279אלכסמקובסקיז1977רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
280עידןלביאז19819 ק"מ ריצה
281נינהבוכנרנ1983רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
282נעםכהןז19829 ק"מ ריצה
283עוזעקיבאז19953 ק"מ ריצה
284אפרתפדלנ19993 ק"מ ריצה
285יוסףבן פורתז1971בן פורת5 ק"מ ריצה
286טליבן פורתנ1974בן פורת5 ק"מ ריצה
287עומרבן פורתז2002בן פורת5 ק"מ ריצה
288מיריתגארט ויצמןנ1989שאק שאק9 ק"מ ריצה
289MJ23ז1970E-Run9 ק"מ ריצה
290איתןזרדז19743 ק"מ ריצה
291שירליזרדנ19753 ק"מ ריצה
292רונןליבוביץז19745 ק"מ ריצה
293אורןוולףז19789 ק"מ ריצה
294ניסןדניאלז19753 ק"מ ריצה
295יעקבניסיםז1963רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
296לאונידויינרז19783 ק"מ ריצה
297רחלרביבונ1972Orna5 ק"מ ריצה
298יונתןקובלז1957רצים עם יונתן9 ק"מ ריצה
299שחףשוקרז19899 ק"מ ריצה
300דודבסידןז19759 ק"מ ריצה
301RuthBomerwaldנ19815 ק"מ ריצה
302אמירגושןז1969רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
303עידוקנמוןז2010רצים עם הרוח3 ק"מ ריצה
304איריתששוןנ19699 ק"מ ריצה
305סינדיקנמוןנ1973רצים עם הרול5 ק"מ ריצה
306אמירמזרחיז1984Amirunners9 ק"מ ריצה
307ליאםאובצ'רנקוז20049 ק"מ ריצה
308אלעדדואקז1978M&M9 ק"מ ריצה
309גיליעישז1971מכבי הישגים ראשון5 ק"מ ריצה
310יפעתשוורץ סילנ19729 ק"מ ריצה
311איילקהאז19695 ק"מ ריצה
312רוניתגלעדנ1965ההולכות בשמחה5 ק"מ ריצה
313ברכהבקירלינ19545 ק"מ ריצה
314נעמימימוןנ19685 ק"מ ריצה
315גלזהביז1970רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
316יניבאוחנהז19809 ק"מ ריצה
317לירזאוחנהנ19839 ק"מ ריצה
318ליליאמירנ1961ההולכות בשימחה5 ק"מ ריצה
319עינתאלחסידנ1970גמאני רצה5 ק"מ ריצה
320סיגלכלבנ1975ההולכות בשמחה5 ק"מ ריצה
321שריתכספינ19715 ק"מ ריצה
322רוניכספיז19685 ק"מ ריצה
323סיגלאסוליןנ1967ההולכות בשמחה5 ק"מ ריצה
324קרןשפירא-אביטןנ1975"רצים עם הרוח"9 ק"מ ריצה
325סיווןלוינ19869 ק"מ ריצה
326מאיהשפיראנ19799 ק"מ ריצה
327מורןבראנץנ19879 ק"מ ריצה
328שישפיראז19789 ק"מ ריצה
329דינהסורוגוןנ19733 ק"מ ריצה
330קרולפיטוסינ1968הולכות בשמחה5 ק"מ ריצה
331מיטלמוסקוביץנ1978מאמנט3 ק"מ ריצה
332ענתבכרנ19783 ק"מ ריצה
333רפאלפרץז19755 ק"מ ריצה
334ריטהפרץנ19785 ק"מ ריצה
335חייםכהןז1970ISRA-RUN9 ק"מ ריצה
336משהמרציאנוז19789 ק"מ ריצה
337רזצוריז1974רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
338יוסיבירנבויםז19729 ק"מ ריצה
339אסףשייםז19759 ק"מ ריצה
340הדרשייםנ19759 ק"מ ריצה
341אופירלויז1976רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
342רובינתאיז1958Ruby4u9 ק"מ ריצה
343אופירגלז19669 ק"מ ריצה
344אביחליואהז19779 ק"מ ריצה
345סביוןיניבז1961רצי האקליפטוס9 ק"מ ריצה
346סתיועובדנ20085 ק"מ ריצה
347ניריתעובדנ19795 ק"מ ריצה
348לאהבוגוסלבסקינ1986אנשים וספורט9 ק"מ ריצה
349נחקפלןז20093 ק"מ ריצה
350רונןקוןז19765 ק"מ ריצה
351ברלוינ19973 ק"מ ריצה
352מריובלומנקרנץז1961ORNA אימוני ריצה וכושר9 ק"מ ריצה
353אורטלאברבוךנ19819 ק"מ ריצה
354אביכהןז19589 ק"מ ריצה
355מיכאלסניטמןז19899 ק"מ ריצה
356רוניתקרוצ'ינ1976רצי הסגולה5 ק"מ ריצה
357אביברקוביץז1972רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
358עמיתטאובז19903 ק"מ ריצה
359עדיצורדקרנ19775 ק"מ ריצה
360VikaBarderנ1973רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
361חגיתפולישוקנ1980רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
362יהודהאהרוניז1976רצי האקליפטוס9 ק"מ ריצה
363לילךארזנ1978רצים עם הרוח5 ק"מ ריצה
364שריתגולדנסקינ1977רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
365אילניתאלקסלסינ1970רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
366צפישטיויז1981רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
367אלוןרונןז1980קבוצת שאק שאק9 ק"מ ריצה
368רעותשרוןנ19829 ק"מ ריצה
369יניבשרוןז19789 ק"מ ריצה
370דובידוברז19685 ק"מ ריצה
371מיכלקלסנ1972רצי האקליפטוס9 ק"מ ריצה
372אוהדקלסז1971רצי האקליפטוס9 ק"מ ריצה
373סופיוקסלר כהןנ1984רצי הסגולה5 ק"מ ריצה
374שיעובדז1978רצי הסגולה5 ק"מ ריצה
375זהראלוניז19629 ק"מ ריצה
376גיאברקןז19729 ק"מ ריצה
377מגידרעי באתי להינותנ19789 ק"מ ריצה
378שגיאקנפוז19765 ק"מ ריצה
379מיריבכרנ19905 ק"מ ריצה
380מיכאלבקרמןז19749 ק"מ ריצה
381יונתןבקרמןז20099 ק"מ ריצה
382שירהבקרמןנ20089 ק"מ ריצה
383גליתשרביט לוינ1974רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
384דניאלחורשז19985 ק"מ ריצה
385שלמהבנישוז1962מינהל הספקה9 ק"מ ריצה
386ירדןקריסטלז19965 ק"מ ריצה
387אופירגילדורנ1998רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
388עודדגילדורז1965רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
389ניצהוזאנהנ1978רצים עם הרוח9 ק"מ ריצה
390אורייובלז19749 ק"מ ריצה
391דינהבלומנקרנץנ1964ORNA אימוני ריצה וכושר5 ק"מ ריצה
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים