מרוץ יוני בערבה 2022 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה בישראל.

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1דנידבורקיןנ200210 ק"מ ריצה תחרותית
2נגהגבוריז19842 ק"מ ריצה עממית
3יואבגבוריז2012טריאתלון ערבה2 ק"מ ריצה עממית
4לירזהרשקוז198010 ק"מ ריצה תחרותית
5RAANANLEVYז1965מוקד דרבן10 ק"מ ריצה תחרותית
6הילהקסוסנ19752 ק"מ ריצה עממית
7דניאלקסוסז20152 ק"מ ריצה עממית
8נועהקסוסנ20082 ק"מ ריצה עממית
9יהליקסוסנ20072 ק"מ ריצה עממית
10רועיקסוסז19752 ק"מ ריצה עממית
11נועםארזז20162 ק"מ ריצה עממית
12עמיתארזנ20132 ק"מ ריצה עממית
13גיאבן יהודהז20045 ק"מ ריצה תחרותית
14אסףקופלז198710 ק"מ ריצה תחרותית
15אוריאקוסז200010 ק"מ ריצה תחרותית
16קטיליפובןנ1973מינהל הספקה10 ק"מ ריצה תחרותית
17קוריןגרוסברגנ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
18מאירוןנ2002מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
19ארידוביןז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
20אראלערמוןז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
21שחרבר-לבז1998מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
22נועהגבאינ1999מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
23עמיתיעקבז1997מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
24רותםשייןנ2002מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
25אלוןשיז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
26יערהרותם פורשפןנ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
27מאיהקליגרנ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
28איילפלדמןז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
29רותפילצרנ2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
30מאיהעוזרנ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
31משיסרוסינ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
32הללסלומוןנ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
33גלסטולרסקיז2002מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
34טלנגרנ2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
35אילמנקיןז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
36נירמחלוףז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
37צורכהן מגןז2002מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
38אושרתטירינ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
39טליחגאינ2002מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
40יונתותארינ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
41נירוייצמןז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
42רועיהרמןז2002מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
43גלעדהורוביץז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
44תמרגרינוולדנ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
45יואבגרושקוז2002מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
46עידוברנטז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
47אורבן צורנ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
48נועםביטאןז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
49גאיהאלתרמןנ2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
50יונתןאליאסיז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
51עדיאטלסז2003מכינת פארן10 ק"מ ריצה תחרותית
52גיילאביקסיסנ2003מכינת פארן5 ק"מ ריצה תחרותית
53עמיתטרנרנ20025 ק"מ ריצה תחרותית
54אריאסףז20182 ק"מ ריצה עממית
55ניראסףנ20162 ק"מ ריצה עממית
56כרמיאסףנ20132 ק"מ ריצה עממית
57אביתראסףז19852 ק"מ ריצה עממית
58דניאלהיימס- אסףנ19852 ק"מ ריצה עממית
59אמירלוזוןז200710 ק"מ ריצה תחרותית
60אמונהלבנ20025 ק"מ ריצה תחרותית
61יהודהצובריז1982אמיר רוזן10 ק"מ ריצה תחרותית
62יורםדדוןז19685 ק"מ ריצה תחרותית
63ענתדדוןנ19695 ק"מ ריצה תחרותית
64אריאלנגרנ20172 ק"מ ריצה עממית
65עומרנגרז19802 ק"מ ריצה עממית
66טליהקסלרנ19822 ק"מ ריצה עממית
67נעהמיכאלינ19995 ק"מ ריצה תחרותית
68אמיראורןז196610 ק"מ ריצה תחרותית
69שוןרוטמןז19975 ק"מ ריצה תחרותית
70אוריעירוןז1997מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
71נדבטרנרז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
72שחרארביבנ1999מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
73שיפיסחובנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
74אלוןאטינגרז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
75אחווהפלסרנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
76נטעשפיראנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
77גיאנירנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
78נעמהמנדלנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
79רוניכהןנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
80נטעטלנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
81אליהוובקנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
82ליהגלנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
83רזגולסטנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
84רוניברקאינ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
85רוניאלדרנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
86כרמלאברהמובנ2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
87אילעישגיבז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
88ניצןשאולז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
89יובלפרנקז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
90דניאלרזז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
91אילימסילתיז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
92אורימידנברגז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
93יואבמורגז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
94תמירלונברגז2002מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
95עידולויןז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
96עוזהלרז2002מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
97נועםדהןז2002מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
98אלעדגודמןז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
99איילברמןז2003מכינת צופר10 ק"מ ריצה תחרותית
100גליהזיונ1970מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
101הראלשיקלרז1989מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
102אופקבוכניקז1996מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
103רזהאשכנזינ1998מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
104חמדההרליךנ1999מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
105יוסףרדהז2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
106ליאוראדלשטייןז2002מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
107יובלסקלדניקנ2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
108נבושרבףז2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
109אופירשובלנ2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
110מעייןרפואהז2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
111שירריכטרנ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
112רועיריחניז2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
113נדברונןז2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
114עמיתרב אחאז2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
115אביתרקנאפוז2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
116מאיהצולשןנ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
117נויעטרינ2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
118אלהמישורינ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
119עמיתמחפודנ2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
120ליאורלקסז2002מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
121מיקהלביאנ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
122אביבכהןז2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
123אוראלטייהונ2002מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
124מאיהדקלנ2002מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
125איהגמפלנ2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
126יונתןגולדמןז2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
127טלגבעז2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
128רומיברקנ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
129יהליברושנ2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
130תמרברנ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
131אוראלבן דודז2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
132תמרבלדבנ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
133גבריאלבייקרנ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
134אסףאדלשטייןז2003מכינת עין יהב5 ק"מ ריצה תחרותית
135גיאארד רביבז2002מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
136יונתןאלפרז2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
137מאיהאוחנהנ2003מכינת עין יהב10 ק"מ ריצה תחרותית
138עומררבנהז20172 ק"מ ריצה עממית
139בררבנהז20152 ק"מ ריצה עממית
140קריןרבנהנ19842 ק"מ ריצה עממית
141יהונתןרבנהז19852 ק"מ ריצה עממית
142עיליאברהםז2007טריאתלון ערבה10 ק"מ ריצה תחרותית
143ברעובדיהז20095 ק"מ ריצה תחרותית
144איתיעשהאלז197010 ק"מ ריצה תחרותית
145נורעשהאלז2007טרי ערבה2 ק"מ ריצה עממית
146רותםקפלןז2003TEAM KAPLAN10 ק"מ ריצה תחרותית
147שחרקפלןז2000TEAM KAPLAN10 ק"מ ריצה תחרותית
148גיאקפלןז1971TEAM KAPLAN10 ק"מ ריצה תחרותית
149שחרחריטז19945 ק"מ ריצה תחרותית
150דודפונטוביץז199810 ק"מ ריצה תחרותית
151אנהאוחנהנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
152נירהאבקסיסנ19582 ק"מ ריצה עממית
153שחקברוורמןז20075 ק"מ ריצה תחרותית
154רוםברוורמןז20095 ק"מ ריצה תחרותית
155מיכלברוורמןנ197710 ק"מ ריצה תחרותית
156להבברוורמןז200510 ק"מ ריצה תחרותית
157דנישגבז19715 ק"מ ריצה תחרותית
158שגיאגולןז20095 ק"מ ריצה תחרותית
159יונתןשגבז20025 ק"מ ריצה תחרותית
160שוןפרקשז20065 ק"מ ריצה תחרותית
161יוסיליןז196210 ק"מ ריצה תחרותית
162רואיאליאסז20025 ק"מ ריצה תחרותית
163דיווידנעיםז20085 ק"מ ריצה תחרותית
164סתיולויתןז20075 ק"מ ריצה תחרותית
165דנהלויתןנ19765 ק"מ ריצה תחרותית
166דודלויז198810 ק"מ ריצה תחרותית
167אלכסנדרהגנדלמןנ197910 ק"מ ריצה תחרותית
168איתיסמוז19965 ק"מ ריצה תחרותית
169אופירממןז19965 ק"מ ריצה תחרותית
170גלסלומוןז19955 ק"מ ריצה תחרותית
171איההר שמשנ20152 ק"מ ריצה עממית
172ליזהקרייגנ19842 ק"מ ריצה עממית
173עמריהר שמשז19822 ק"מ ריצה עממית
174אהודהר שמשז195410 ק"מ ריצה תחרותית
175יפתחגינתז2006Triosh10 ק"מ ריצה תחרותית
176דנהכץנ1981משפחת פרידמן5 ק"מ ריצה תחרותית
177צביהפרידמןנ1957משפחת פרידמן2 ק"מ ריצה עממית
178עלמאכץנ2011משפחת פרידמן2 ק"מ ריצה עממית
179עופריכץנ2013משפחת פרידמן2 ק"מ ריצה עממית
180אלעדכץז1981משפחת פרידמן2 ק"מ ריצה עממית
181נועםדואקז20142 ק"מ ריצה עממית
182שירהדואקנ20122 ק"מ ריצה עממית
183אורידואקז19802 ק"מ ריצה עממית
184מיהדואקנ19812 ק"מ ריצה עממית
185יעלניסיםנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
186טלניסיםז20105 ק"מ ריצה תחרותית
187עזרארבינסז19562 ק"מ ריצה עממית
188עזרארבינסז19565 ק"מ ריצה תחרותית
189דןפרנקנשטייןז20162 ק"מ ריצה עממית
190אוהדפרנקנשטייןז19802 ק"מ ריצה עממית
191זיופרנקנשטייןנ20142 ק"מ ריצה עממית
192תוםפרנקנשטייןנ20112 ק"מ ריצה עממית
193אפרתפרנקנשטייןנ19812 ק"מ ריצה עממית
194שחראיתנינ19862 ק"מ ריצה עממית
195אביבהדיניןנ19842 ק"מ ריצה עממית
196נועםתובלז20112 ק"מ ריצה עממית
197נועהשלכטנ20112 ק"מ ריצה עממית
198רונישירנ20112 ק"מ ריצה עממית
199ירון דודשוורצמןז20112 ק"מ ריצה עממית
200עידושדהז20112 ק"מ ריצה עממית
201ליאוררטנרנ20102 ק"מ ריצה עממית
202תמרקידרנ20112 ק"מ ריצה עממית
203נעמיקורןנ20102 ק"מ ריצה עממית
204ירדןקורטז20102 ק"מ ריצה עממית
205שחףפרקרנ20102 ק"מ ריצה עממית
206גיאפישמןז20112 ק"מ ריצה עממית
207עידןפימהז20112 ק"מ ריצה עממית
208נועםנתן משהז20112 ק"מ ריצה עממית
209נעמהממןנ20112 ק"מ ריצה עממית
210נתנאלליכטנשטייןז20102 ק"מ ריצה עממית
211אלוןוינטרז20112 ק"מ ריצה עממית
212דפנהוורוביצ'יקנ20112 ק"מ ריצה עממית
213אוריהגינתז20112 ק"מ ריצה עממית
214עופריברץנ20112 ק"מ ריצה עממית
215תומרבראלז20102 ק"מ ריצה עממית
216אוריהבר מוזסנ20112 ק"מ ריצה עממית
217גדיברז20112 ק"מ ריצה עממית
218מתןבן גיגיז20112 ק"מ ריצה עממית
219דפנהבלייברגנ20112 ק"מ ריצה עממית
220שילת סולאלמליחנ20112 ק"מ ריצה עממית
221זהראזולאינ20112 ק"מ ריצה עממית
222סילונהברנ19832 ק"מ ריצה עממית
223גליסנדלרנ19842 ק"מ ריצה עממית
224קדםסנדלרנ20162 ק"מ ריצה עממית
225יובלכוכבאז19902 ק"מ ריצה עממית
226גילישמואלינ19902 ק"מ ריצה עממית
227דרורדבשז1956מצפה רמון10 ק"מ ריצה תחרותית
228שרהספוקוינינ199210 ק"מ ריצה תחרותית
229נעמהטוראלנ20095 ק"מ ריצה תחרותית
230שיטוראלז197410 ק"מ ריצה תחרותית
231יהונתןורדיז19985 ק"מ ריצה תחרותית
232גורודצקידורוןז1948Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
233אנהגריצבסקינ19795 ק"מ ריצה תחרותית
234בןפרידמןז19955 ק"מ ריצה תחרותית
235ברהלוינ20142 ק"מ ריצה עממית
236סתיוהלויז20122 ק"מ ריצה עממית
237תםשחרנ19862 ק"מ ריצה עממית
238זיוהלויז198510 ק"מ ריצה תחרותית
239שחרגברז198510 ק"מ ריצה תחרותית
240גילהמדרנ19592 ק"מ ריצה עממית
241עינתעל-דורנ1989אבירי האור2 ק"מ ריצה עממית
242מרקשפיראז1951אבירי האור5 ק"מ ריצה תחרותית
243גילהמרדיקס-טלנ19532 ק"מ ריצה עממית
244איקהאלקייםנ1964ערבה10 ק"מ ריצה תחרותית
245עופרהכהןנ196910 ק"מ ריצה תחרותית
246מגיכהן-ברנ19572 ק"מ ריצה עממית
247אדםסמץז198310 ק"מ ריצה תחרותית
248רחלישרוןנ19742 ק"מ ריצה עממית
249דגןשפיראז20122 ק"מ ריצה עממית
250עומרשפיראז20105 ק"מ ריצה תחרותית
251יובלשפיראז19665 ק"מ ריצה תחרותית
252יואבשוהםז20065 ק"מ ריצה תחרותית
253זוהרגל-אוןנ20075 ק"מ ריצה תחרותית
254אלוןאינדיגז20105 ק"מ ריצה תחרותית
255נופראינדיגנ19835 ק"מ ריצה תחרותית
256אלעדרביןז200610 ק"מ ריצה תחרותית
257אלהיונשנ20092 ק"מ ריצה עממית
258אליהשפיראז20065 ק"מ ריצה תחרותית
259עומרשדהז20115 ק"מ ריצה תחרותית
260שקדגולןז2006עינת5 ק"מ ריצה תחרותית
261יהלילובלנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
262עמרילובלז19995 ק"מ ריצה תחרותית
263שרוןלובלנ19755 ק"מ ריצה תחרותית
264גדקלייןז19535 ק"מ ריצה תחרותית
265עמיתמנסנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
266עמיתמנסנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
267אוהדמנסז20105 ק"מ ריצה תחרותית
268נילירמישז195010 ק"מ ריצה תחרותית
269Elenasuslovichנ196710 ק"מ ריצה תחרותית
270ידידיהאקרמןז1984אבירי האור10 ק"מ ריצה תחרותית
271שלףגרינברגז20095 ק"מ ריצה תחרותית
272גיאבן בשטז1974עינת5 ק"מ ריצה תחרותית
273יותםבן בשטז20105 ק"מ ריצה תחרותית
274ארןנוימןז195410 ק"מ ריצה תחרותית
275לאהברנרדז19685 ק"מ ריצה תחרותית
276אביגרוסז19545 ק"מ ריצה תחרותית
277ליאהזינגר חורשנ2011רצי עינת2 ק"מ ריצה עממית
278איילהזינגר חורשנ2011רצי עינת2 ק"מ ריצה עממית
279נטעחורשנ1973רצי עינת2 ק"מ ריצה עממית
280רועיזינגרז1968רצי עינת10 ק"מ ריצה תחרותית
281נירבן-דבז1959קשר עין10 ק"מ ריצה תחרותית
282רועיזלצברגז198410 ק"מ ריצה תחרותית
283רנימרסיאנונ20182 ק"מ ריצה עממית
284רועימרסיאנוז19875 ק"מ ריצה תחרותית
285גילפרידמןנ19895 ק"מ ריצה תחרותית
286אורנהטלנ196310 ק"מ ריצה תחרותית
287איתיתובלז20105 ק"מ ריצה תחרותית
288דרורארזז198110 ק"מ ריצה תחרותית
289אורישונרז198710 ק"מ ריצה תחרותית
290מיכלקורן קריבנ1974הכיתה הטיפולית5 ק"מ ריצה תחרותית
291אוריקריבז2006אתלטיקה שער הנגב5 ק"מ ריצה תחרותית
292עופרקריבז1972הכיתה הטיפולית10 ק"מ ריצה תחרותית
293עמריגוטפלדז1973ריצרצ ריצה לאנשים מרוצים10 ק"מ ריצה תחרותית
294אוריןואן יארספלטנ20152 ק"מ ריצה עממית
295פיליפואן יארספלטז19865 ק"מ ריצה תחרותית
296מאיהרייק אורנ197710 ק"מ ריצה תחרותית
297איתןליכטמןז1979run2tri10 ק"מ ריצה תחרותית
298ניסיהללז198910 ק"מ ריצה תחרותית
299הנרייטהלנגווגנ197710 ק"מ ריצה תחרותית
300גלןרביןנ197710 ק"מ ריצה תחרותית
301מרקשמואליז19595 ק"מ ריצה תחרותית
302מושיתתובלנ19705 ק"מ ריצה תחרותית
303MaorHadadז198410 ק"מ ריצה תחרותית
304כליאסקפה שליטנ196810 ק"מ ריצה תחרותית
305נטעישראלוביץנ198010 ק"מ ריצה תחרותית
306עידוהרניק בר שבתאיז1980האריות של עידו10 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים