מרוץ גבעת שמואל 2022 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה | לוח מרוצים | מדידת זמנים וארגון מרוצים

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1אביבמדמוןז19845 ק"מ ריצה תחרותית
2מעיןשילתנ20122 ק"מ עממי
3יצחקבלישהז200110 ק"מ ריצה תחרותית
4חגיישראליז1982Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
5אביאבסקרז1978רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
6דנהלוינ19912 ק"מ עממי
7דניאלליפשיץז20152 ק"מ עממי
8דודליפשיץז20152 ק"מ עממי
9רעותאורלינ20045 ק"מ ריצה תחרותית
10הללביקנ20152 ק"מ עממי
11יואלשטיבלז197810 ק"מ ריצה תחרותית
12אסףאנגלרדז197010 ק"מ ריצה תחרותית
13עומרידהאןז198110 ק"מ ריצה תחרותית
14בניפוגלז19845 ק"מ ריצה תחרותית
15אריאלטילינגרנ20122 ק"מ עממי
16יצחקמושקוביץז1978לרוץ עם איציק5 ק"מ ריצה תחרותית
17גיאפוגלז20142 ק"מ עממי
18בנימיןדיטמןז20065 ק"מ ריצה תחרותית
19אוריפאריז196110 ק"מ ריצה תחרותית
20בועזגולדברגרז19762 ק"מ עממי
21מוטיסגלז196610 ק"מ ריצה תחרותית
22דןמוסקוביץז200210 ק"מ ריצה תחרותית
23אביברינותז19812 ק"מ עממי
24אילוןרינותז19812 ק"מ עממי
25דנירינותז19812 ק"מ עממי
26נעםמנדלוביץז199410 ק"מ ריצה תחרותית
27תמירמנדלוביץז195710 ק"מ ריצה תחרותית
28זיודרז20115 ק"מ ריצה תחרותית
29אבידרז19715 ק"מ ריצה תחרותית
30רזדרז20125 ק"מ ריצה תחרותית
31אוריגולדברגרז20052 ק"מ עממי
32שי לינדנר ז1978שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
33שרהטירנינ1981שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
34סיימוןקרטיסז1981שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
35עינבניסיםנ1980שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
36דודפתאלז1984שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
37חנישפיראנ1980שפיר5 ק"מ ריצה תחרותית
38אורייןאבנינ1969שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
39סוזיגטניונ1981שפיר5 ק"מ ריצה תחרותית
40אודליהכהןנ1976שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
41היבאמסארוהנ1984שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
42אלינוריהודאינ1988שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
43אלינורעזרןנ1990שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
44צחיגנוןז1985שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
45ליאתסוקולובנ1984שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
46ריטהסערנ1977שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
47חרותפרוסטיגנ1988שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
48ליאתהלרנ1984שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
49ספירלויןנ1981שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
50רויטל בר אוןבר אוןנ1972שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
51ליאוראתרוגז1993שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
52אביחיכהןז1999שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
53גזצ'אופנטהז1987אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
54אירנהקונובלובנ1989אתלטי הקרן10 ק"מ ריצה תחרותית
55שליאלישנ1970אתלטי הקרן5 ק"מ ריצה תחרותית
56זהרפוגלמןז2004אתלטי הקרן10 ק"מ ריצה תחרותית
57דגסואזזז2002אתלטי הקרן10 ק"מ ריצה תחרותית
58דניאלמולושטז1995אתלטי הקרן10 ק"מ ריצה תחרותית
59מלקמוג'מברז1991אורן השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
60רותידבשנ19815 ק"מ ריצה תחרותית
61אדרתדבשנ20085 ק"מ ריצה תחרותית
62עילאישתיביז19892 ק"מ עממי
63עדיאלשתיביז19892 ק"מ עממי
64בועזהדריז197410 ק"מ ריצה תחרותית
65Assafsholamז198110 ק"מ ריצה תחרותית
66זיונדלז20045 ק"מ ריצה תחרותית
67מאוריקרייףנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
68עודדויסמןז1970Runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
69אילתברגרנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
70משהברגרז19705 ק"מ ריצה תחרותית
71האריבלוקז199710 ק"מ ריצה תחרותית
72אוריתהדרינ197610 ק"מ ריצה תחרותית
73זהרפדובהז197310 ק"מ ריצה תחרותית
74מקסיםגלרז19855 ק"מ ריצה תחרותית
75אמיתייעקבסוןז20065 ק"מ ריצה תחרותית
76ישייעקבסוןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
77אסףארבלז200710 ק"מ ריצה תחרותית
78יונתןיעקבסוןז199610 ק"מ ריצה תחרותית
79מאיריעקבסוןז196810 ק"מ ריצה תחרותית
80כרמיתאביבינ197110 ק"מ ריצה תחרותית
81שריתחלפוןנ1988EXPERDA5 ק"מ ריצה תחרותית
82Elias-Leander VitusAlbrechtז200310 ק"מ ריצה תחרותית
83אלכסדבורקיןז197910 ק"מ ריצה תחרותית
84זוהרבר חייםנ20132 ק"מ עממי
85רןבר חייםז19812 ק"מ עממי
86רותפפירובנ198510 ק"מ ריצה תחרותית
87אליהבר חייםנ20092 ק"מ עממי
88ברכהגרוסמןנ1979הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
89בילישרייברנ1957The Shreibers10 ק"מ ריצה תחרותית
90דניתורדנ20052 ק"מ עממי
91אשרשרייברז1957The Shreibers10 ק"מ ריצה תחרותית
92להבורדנ20052 ק"מ עממי
93יותןויזמןז199310 ק"מ ריצה תחרותית
94מאורויזמןז199410 ק"מ ריצה תחרותית
95יונתןאורבךז2004מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
96עזיליפשטטז197210 ק"מ ריצה תחרותית
97אביכהןז199710 ק"מ ריצה תחרותית
98בועזשלמהז197210 ק"מ ריצה תחרותית
99אריאלוינדרז197110 ק"מ ריצה תחרותית
100ערןיעריז1975תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
101אוריבן משהז1968תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
102שלומילאוןז1975תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
103אליטימורז1953תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
104אינהרודקנ1974תעשייה אווירית10 ק"מ ריצה תחרותית
105יוסףשרביטז1993ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
106אברהםשלוםז1995ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
107תומרשלוםז1978ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
108מרדכימשי זהבז1986ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
109דודנפשיז1962ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
110יניבבאקייז1978ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
111טלריביןז1978ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
112שוקימלאכיז1962ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
113רועימינסז1982ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
114דודקצבורגז1987ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
115יפתחסריז1960ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
116דודסרורז1956ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
117אברהםיחזקלז1990ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
118דודלוגסיז1962ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
119חנהכהןנ1958ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
120לינטפרץנ1966ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
121רזליבמןז1979ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
122גדימליחיז1964ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
123מיכאלאוריצקיז1979ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
124אבינועםיעקבז1975ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
125אלכסקורילובסקיז1972ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
126ישראלמורז1979ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
127אלכסחרפנוביץז1970ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
128יהודהממןז1980ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
129רודיפלסז1977ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
130שלום שירוזןז1973ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
131רונןאהרוניז1974ארגון עובדי צהל5 ק"מ ריצה תחרותית
132שגיאפרידמןז1976ארגון עובדי צהל10 ק"מ ריצה תחרותית
133נויהיוסףנ20122 ק"מ עממי
134נדבשרעביז199010 ק"מ ריצה תחרותית
135אבנרהילמןז1964הסוללים5 ק"מ ריצה תחרותית
136אביתרמיאליז20142 ק"מ עממי
137אריאלמיאליז20132 ק"מ עממי
138פבריציומיאליז19802 ק"מ עממי
139אוריאברמוביץז19955 ק"מ ריצה תחרותית
140דודגילרנטרז19915 ק"מ ריצה תחרותית
141יוסףאדלרז1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
142ארזלבנוןז197210 ק"מ ריצה תחרותית
143נתנאלדבקרז20135 ק"מ ריצה תחרותית
144יאירסלסקיז199810 ק"מ ריצה תחרותית
145רועיפרץז19825 ק"מ ריצה תחרותית
146EliArkushז1980רצים בירוקה5 ק"מ ריצה תחרותית
147מיכלגרוסנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
148שיאדלרז1996Gabash Fusion10 ק"מ ריצה תחרותית
149טליהסגלנ19982 ק"מ עממי
150יונתןבר כתרז20085 ק"מ ריצה תחרותית
151עדיארבלנ20122 ק"מ עממי
152יהודהסינואניז20075 ק"מ ריצה תחרותית
153רויתלסקובנ1975רוחות הצפון10 ק"מ ריצה תחרותית
154אלעדינקוביץז19942 ק"מ עממי
155Amir ItzhakOstikarז1985Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
156דבל'הלנירז1958רוחות הצפון10 ק"מ ריצה תחרותית
157אילוןלוטםז1991לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
158גיללוטםז1962לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
159נדבהירשז200610 ק"מ ריצה תחרותית
160יאירדניאלז196310 ק"מ ריצה תחרותית
161מייסאל יוסףנ19965 ק"מ ריצה תחרותית
162חוסיןעזאיזהז1990לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
163יובלשטרןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
164דוביויכסלבוםז20135 ק"מ ריצה תחרותית
165ליעםלויז200610 ק"מ ריצה תחרותית
166גיאמורז197510 ק"מ ריצה תחרותית
167לידורדבאחז199810 ק"מ ריצה תחרותית
168אוריאלקדרוןז200810 ק"מ ריצה תחרותית
169אדםמקובסקיז20105 ק"מ ריצה תחרותית
170מיקהטייטרנ20102 ק"מ עממי
171רוניטייטרנ20102 ק"מ עממי
172שחרהייליגנ20132 ק"מ עממי
173אדריאנהזיטלנינ1975NVDM5 ק"מ ריצה תחרותית
174עליזהגריידינ19655 ק"מ ריצה תחרותית
175דוביארבלז197210 ק"מ ריצה תחרותית
176ישיארבלז201010 ק"מ ריצה תחרותית
177מאירארבלז200610 ק"מ ריצה תחרותית
178הלל חנוךאבן האורז1997משה ריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
179מוטיקלייןז198010 ק"מ ריצה תחרותית
180יאירלסריז20075 ק"מ ריצה תחרותית
181דידיזוויןז19832 ק"מ עממי
182הללזוויןנ20142 ק"מ עממי
183עדיפורטגנג זוויןנ19842 ק"מ עממי
184איתןקריגרז20105 ק"מ ריצה תחרותית
185יונתןאלוניז198910 ק"מ ריצה תחרותית
186לילךויסמןנ19745 ק"מ ריצה תחרותית
187ערןדרזיז1976Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
188יחזקאלאילוןז19685 ק"מ ריצה תחרותית
189מזידייןנ1981איזיספיד5 ק"מ ריצה תחרותית
190שוקיסלומוןז19805 ק"מ ריצה תחרותית
191אלעדדואקז1978M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
192אבישיהאלוףז19872 ק"מ עממי
193חנינהסיידלז19872 ק"מ עממי
194רותייוסקוביץנ19865 ק"מ ריצה תחרותית
195יוסיצחורז1965M10 ק"מ ריצה תחרותית
196לירזרוזןנ199210 ק"מ ריצה תחרותית
197עמוסויצמןז1944גאלווי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
198מתתרוטבאוםנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
199אוריקנולז1984רצים בירוקה5 ק"מ ריצה תחרותית
200הדרעמרנ20072 ק"מ עממי
201יפיתחדאדנ19805 ק"מ ריצה תחרותית
202עומרמואבז1960Igi's Running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
203לויבן סניורז200710 ק"מ ריצה תחרותית
204joseslipakז196710 ק"מ ריצה תחרותית
205עידוביתןז200810 ק"מ ריצה תחרותית
206אמירמזרחיז1984Amirunners10 ק"מ ריצה תחרותית
207בועזגדישז1976Amirunners10 ק"מ ריצה תחרותית
208אלי-ה חייםחסוןז200710 ק"מ ריצה תחרותית
209אירהסופרנ19715 ק"מ ריצה תחרותית
210יעלשלו שפרנ2012אילנוער2 ק"מ עממי
211ליאוראלמוגז1981GRIT10 ק"מ ריצה תחרותית
212איילברגדז20095 ק"מ ריצה תחרותית
213סיוןברגדנ20115 ק"מ ריצה תחרותית
214אתיאיינרנ1967הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
215ליהברגדנ20152 ק"מ עממי
216עומרילויז20115 ק"מ ריצה תחרותית
217אלעדעמיתז197610 ק"מ ריצה תחרותית
218סטלהענבינ1990גריט10 ק"מ ריצה תחרותית
219חייםענביז1986גריט10 ק"מ ריצה תחרותית
220אברהםמברקןביץז20122 ק"מ עממי
221אלעדגולדמןז2011הגולדמנס5 ק"מ ריצה תחרותית
222ראובןנדלרז197210 ק"מ ריצה תחרותית
223עדיחממיז19782 ק"מ עממי
224אילת חןשישפורטישנ19932 ק"מ עממי
225יואלשישפורטישז19932 ק"מ עממי
226דודכהןז1975Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
227יואבאלדרז20102 ק"מ עממי
228רותםאלדרז19802 ק"מ עממי
229יאיראשלז1981Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
230אמירחמישז1971החמישים5 ק"מ ריצה תחרותית
231אילנההאס חמישנ1973החמישים5 ק"מ ריצה תחרותית
232נדבאיילוןז2004מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
233שחרחמישנ20035 ק"מ ריצה תחרותית
234ג'ושועבירנבאוםז199610 ק"מ ריצה תחרותית
235אוריחמישז20105 ק"מ ריצה תחרותית
236יואבבן דבז19925 ק"מ ריצה תחרותית
237עדיחמישנ20085 ק"מ ריצה תחרותית
238רעותחמישנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
239ניראבידורז1974GRC5 ק"מ ריצה תחרותית
240ויליאםארנסטוףז19962 ק"מ עממי
241הללברקנ20152 ק"מ עממי
242אורןדורוןז20035 ק"מ ריצה תחרותית
243יהושעקירשז1971רצי קירש10 ק"מ ריצה תחרותית
244אופירדורוןז19705 ק"מ ריצה תחרותית
245אריאלדורוןז20065 ק"מ ריצה תחרותית
246איתידורוןז200810 ק"מ ריצה תחרותית
247הללשוורץנ20112 ק"מ עממי
248יובלשוורץז20105 ק"מ ריצה תחרותית
249רונילורשנ20122 ק"מ עממי
250עופרילורשנ20092 ק"מ עממי
251רןשפסז19832 ק"מ עממי
252חגיטלשפסנ19852 ק"מ עממי
253יהלירזניקז20115 ק"מ ריצה תחרותית
254גבריאלאלמןז2012Holmes place2 ק"מ עממי
255אורןגביזוןז197810 ק"מ ריצה תחרותית
256אליאבטובולז198910 ק"מ ריצה תחרותית
257מוריהטובולנ198810 ק"מ ריצה תחרותית
258חגיתגלעדינ1985רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
259רוברטזיצרמןז1986Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
260רמידמאריז195510 ק"מ ריצה תחרותית
261דותןשלוםז197510 ק"מ ריצה תחרותית
262רונןברקוביץז1980הברקוביצ'ים2 ק"מ עממי
263מאיהברקוביץנ2011הברקוביצ'ים2 ק"מ עממי
264ניראלקקוןז199510 ק"מ ריצה תחרותית
265שמריתלנגהנ19815 ק"מ ריצה תחרותית
266מורלנגהנ20102 ק"מ עממי
267שירהפרויליךנ20092 ק"מ עממי
268בניהבר אשרז20122 ק"מ עממי
269רוניאברהםנ20132 ק"מ עממי
270ליאןאברהםנ20122 ק"מ עממי
271עופראברהםז19722 ק"מ עממי
272טליסיוןנ1980לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
273רועיחממיז20102 ק"מ עממי
274נדבנגלז1991איזי ספיד10 ק"מ ריצה תחרותית
275אופקרוזנצוייגז2008ביהס אמית בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
276יימאצ'אוברהנוז1987מינהל הספקה5 ק"מ ריצה תחרותית
277קטלהאלהיןז1995ביחד נוכל5 ק"מ ריצה תחרותית
278אריאלשמלובז200710 ק"מ ריצה תחרותית
279אורןזיניז1974M10 ק"מ ריצה תחרותית
280גדעוןפלוסז1964לרוץ עם פיני10 ק"מ ריצה תחרותית
281שחרברקז20105 ק"מ ריצה תחרותית
282אוריברקז19815 ק"מ ריצה תחרותית
283נועםטמקיןז20132 ק"מ עממי
284הודיהטמקיןנ20102 ק"מ עממי
285עומרשנורמכרז20085 ק"מ ריצה תחרותית
286מוטישנורמכרז19822 ק"מ עממי
287נדבשנורמכרז20112 ק"מ עממי
288עידושנורמכרז20152 ק"מ עממי
289אלעדנתנזוןנ198010 ק"מ ריצה תחרותית
290נועםבניזריז2003אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
291תהילהאברגילנ2004אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
292נועהטוהרנ2005אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
293שירהאביצורנ2005אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
294עשאלגרוסז1990אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
295דותןשמעוןז2003אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
296יוסף חייםמועלםז2007אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
297מיכאלאלבזז2008אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
298אברהםפורתז2009אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
299יצחקפורתז2008אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
300שמעוןויזמןז2007אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
301אברהםהכהןז2008אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
302שלוםנתנלובנ2007אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
303מוריהאוחנהנ2005אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
304גיטלינאינ2007אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
305איילהאביצורנ2008אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
306תמרקליימןנ2003אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
307שירהשקאלונ2005אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
308רחל אוריהזריףנ2004אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
309שושיאדרינ2006אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
310אליאןדקרנ2006אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
311מלכהסופרנ2005אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
312אליאורזריףז2006אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
313יאירפורטןז2007אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
314יאירהכהןז2005אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
315יוסףחייםז2007אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
316אברהםחייםז2006אחוזת שרה5 ק"מ ריצה תחרותית
317ינאיגורןז20112 ק"מ עממי
318ליהגורןנ20092 ק"מ עממי
319מיהגורןנ19802 ק"מ עממי
320איציקגורןז19802 ק"מ עממי
321גלעדשרגיאןז20095 ק"מ ריצה תחרותית
322שלמהבנישוז1962מינהל הספקה5 ק"מ ריצה תחרותית
323יהליאשרז20132 ק"מ עממי
324מאורנימניז20125 ק"מ ריצה תחרותית
325מעייןנימנינ19865 ק"מ ריצה תחרותית
326DanielMolchanoffז200210 ק"מ ריצה תחרותית
327יאיראהרוניז1975רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
328רודריגוקלנרז200510 ק"מ ריצה תחרותית
329משהסולומוןז1975שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
330שרהטירנינ1981שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
331סיימוןקרטיסז1981שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
332מייקלאייזקסוןז1970Syte5 ק"מ ריצה תחרותית
333שמירורולקרז1990Syte5 ק"מ ריצה תחרותית
334לינדהלוינ1985Syte5 ק"מ ריצה תחרותית
335ג'ניפראקרמןנ1981Syte5 ק"מ ריצה תחרותית
336זיובן-מלךנ1983Syte5 ק"מ ריצה תחרותית
337עידושגבז1985Syte10 ק"מ ריצה תחרותית
338DanielKaplanז1984Syte5 ק"מ ריצה תחרותית
339דנידרוטמןז1979Syte10 ק"מ ריצה תחרותית
340דניסייגנ1979Syte10 ק"מ ריצה תחרותית
341מיטשמנדלז1982Syte10 ק"מ ריצה תחרותית
342רוניקלנרז20112 ק"מ עממי
343רועירפופורטז199110 ק"מ ריצה תחרותית
344רעותמירונ1982קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
345הילהקלנטרוףנ1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
346אלעדליבנהז1978קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
347אוראוהדז1990קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
348הילהפזנ1968קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
349חניתהצדוקנ1977קרנות השוטרים5 ק"מ ריצה תחרותית
350אוןמירוז1980קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
351משהצבריז1961קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
352יוסיהמיז1980קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
353אמירערדז1975קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
354אברהםאשתהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
355לירוןדנוךז1978קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
356איילמשהז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
357רומןבוגורדז1977קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
358יאירבן זקןז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
359טלאכשטייןז1981קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
360דודשיראויז1976קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
361כפירפרץז1980קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
362מייקדודז1978קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
363עמיתאינדרפורקרז1983קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
364עוזייוסףז1968קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
365מנחםשריקארז1974קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
366יום טובבן אדרתז1972קרנות השוטרים10 ק"מ ריצה תחרותית
367אלהלוינ20125 ק"מ ריצה תחרותית
368רעותגלבלוםנ198110 ק"מ ריצה תחרותית
369יונתן אריהבקרז20102 ק"מ עממי
370הראללויז200710 ק"מ ריצה תחרותית
371גיליגרינבלוםנ20142 ק"מ עממי
372יאירבריגז2003Run with moshe10 ק"מ ריצה תחרותית
373איתןגריז20112 ק"מ עממי
374ניראפרגןז19775 ק"מ ריצה תחרותית
375בעזגולדשמידטז2003-10 ק"מ ריצה תחרותית
376אריאלגרינבלוםנ20142 ק"מ עממי
377DannaHordanנ1973Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
378דנידבורקיןנ2002RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
379אלוןבאורנפרוינדז1972Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
380ליביפפקיןנ20132 ק"מ עממי
381הדרפפקיןנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
382יקירפפקיןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
383אוריפפקיןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
384רחלפפקיןנ19745 ק"מ ריצה תחרותית
385דורוןפפקיןז19745 ק"מ ריצה תחרותית
386ברקפוגלז20075 ק"מ ריצה תחרותית
387רוניאביצורנ1978spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
388עמיתדוידוביץנ200310 ק"מ ריצה תחרותית
389דרורדוידוביץז198010 ק"מ ריצה תחרותית
390גביגינתז1967Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
391רויתשטרןנ197810 ק"מ ריצה תחרותית
392עילאיאלוןז200810 ק"מ ריצה תחרותית
393עמיתגורז20112 ק"מ עממי
394רותםגורנ20092 ק"מ עממי
395אברהםקדושז1973Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
396אבירםגורז19792 ק"מ עממי
397חנוךשטרןז200610 ק"מ ריצה תחרותית
398צוראליעזרז1979Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
399אבייםז1983Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
400נגהפשחורנ1997Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
401מירבתורגמןנ1980Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
402מרוםגוריןז1982Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
403ידעאלולדמןז19792 ק"מ עממי
404אסנתקנדלשיין-ולדמןנ19792 ק"מ עממי
405דודולדמןז20162 ק"מ עממי
406אתיאמסילינ1988Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
407אילהולדמןנ20132 ק"מ עממי
408דנהמלכהנ1982SPIRIT10 ק"מ ריצה תחרותית
409רוני ברכהולדמןנ20112 ק"מ עממי
410שירה צפורהולדמןנ20092 ק"מ עממי
411שילהרמתיז1986Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
412דרורקלייטמןז19685 ק"מ ריצה תחרותית
413מתןקלייטמןז200410 ק"מ ריצה תחרותית
414איתיסלמןנ199110 ק"מ ריצה תחרותית
415דרשפיראנ1991Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
416יניבגרבוביץז2017Soirit10 ק"מ ריצה תחרותית
417איציפפרז1980Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
418נתנאלפופרז1987Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
419רוניתקאופמןנ1978Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
420יפעתפפונ1976Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
421דניאלפרקשז20105 ק"מ ריצה תחרותית
422רומיקמחינ20072 ק"מ עממי
423מעייןקמחיז20072 ק"מ עממי
424אריאלאודרברגז19825 ק"מ ריצה תחרותית
425איילקמחיז20032 ק"מ עממי
426חייםקמחיז19742 ק"מ עממי
427אפרתקמחינ19762 ק"מ עממי
428אופירששוןז20112 ק"מ עממי
429אידיתששוןנ19762 ק"מ עממי
430גבעמורז20172 ק"מ עממי
431אוהדכהןז20105 ק"מ ריצה תחרותית
432שיכהןז19725 ק"מ ריצה תחרותית
433שירלייהלום כהןנ19775 ק"מ ריצה תחרותית
434חייםפרקשז19812 ק"מ עממי
435איתןפרקשז20142 ק"מ עממי
436הדסויכסלבוםנ19905 ק"מ ריצה תחרותית
437עדילב אלנ1992רוצי10 ק"מ ריצה תחרותית
438ספיראסיףנ199110 ק"מ ריצה תחרותית
439מתןכהאן גנץז20142 ק"מ עממי
440נחמיגילרנטרנ19865 ק"מ ריצה תחרותית
441מיכהקניגז19532 ק"מ עממי
442אילתזרנסטנ200110 ק"מ ריצה תחרותית
443דניאללויןז1982Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
444הילהפדובהנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
445רוןקופמןז19705 ק"מ ריצה תחרותית
446עידומנצורז20142 ק"מ עממי
447נגהרוזןנ20102 ק"מ עממי
448נדברוזןז20132 ק"מ עממי
449מעייןמגידז20182 ק"מ עממי
450נועםמגידז20152 ק"מ עממי
451אבישררוזןז198210 ק"מ ריצה תחרותית
452אליענהמגידנ20142 ק"מ עממי
453גילנדלז196910 ק"מ ריצה תחרותית
454קוביכהןז1967גו אקטיב10 ק"מ ריצה תחרותית
455יואבזאורבךז20105 ק"מ ריצה תחרותית
456שרוןזאורבךז19745 ק"מ ריצה תחרותית
457אביבשפירר ויילז20172 ק"מ עממי
458איתמרשפירר ויילז20152 ק"מ עממי
459בועזבילגוריז1981איחוד הצלה10 ק"מ ריצה תחרותית
460אילהשפירר ויילנ19842 ק"מ עממי
461אדוהאורנשטייןנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
462מאירחליליז20065 ק"מ ריצה תחרותית
463ידידאישוןז200510 ק"מ ריצה תחרותית
464מנדיחליליז198310 ק"מ ריצה תחרותית
465יעלאפטבינ19845 ק"מ ריצה תחרותית
466איתינתנזןז20125 ק"מ ריצה תחרותית
467מעייןחזותז20072 ק"מ עממי
468אוריאישוןז196310 ק"מ ריצה תחרותית
469איילאפטביז20142 ק"מ עממי
470דודחזותז19795 ק"מ ריצה תחרותית
471נדבליישז20132 ק"מ עממי
472דניאלליישז20132 ק"מ עממי
473מאיהלקסנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
474נטליפרקשנ20105 ק"מ ריצה תחרותית
475ברקליישז19792 ק"מ עממי
476PhilipGordonז1962רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
477נדבטופזז1986הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
478עינתלוינ1967רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
479יהונתןכהןז20142 ק"מ עממי
480טליהוורצלנ20095 ק"מ ריצה תחרותית
481איילגרינברגז20095 ק"מ ריצה תחרותית
482יאירגרינברגז20075 ק"מ ריצה תחרותית
483נעםבן חורז20085 ק"מ ריצה תחרותית
484איתמרבן חורז19775 ק"מ ריצה תחרותית
485שמוליקרגבז1969Igi’s Running Club5 ק"מ ריצה תחרותית
486אחמדאבו שחאדהז1984Igi’s running club10 ק"מ ריצה תחרותית
487שמוליקסגל קינרז1971Igi's running club10 ק"מ ריצה תחרותית
488באריבן דודז2005פריצת דרך10 ק"מ ריצה תחרותית
489אופירכהןז20065 ק"מ ריצה תחרותית
490גיאבן דודז1981הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
491מארקסוקולצקיז19575 ק"מ ריצה תחרותית
492הדסלוינ19845 ק"מ ריצה תחרותית
493גבריאלהקסלמןנ20085 ק"מ ריצה תחרותית
494אלכסנדרקסלמןז19725 ק"מ ריצה תחרותית
495שחרדמאריז2008רצי אמית10 ק"מ ריצה תחרותית
496שחרטויגז2000Ygal lev10 ק"מ ריצה תחרותית
497אוריאהרוניז20142 ק"מ עממי
498עדהאהרונינ19782 ק"מ עממי
499עומרישניידרז2010השניידרים10 ק"מ ריצה תחרותית
500איילשניידרז1976השניידרים10 ק"מ ריצה תחרותית
501מיכאלנוביקז1987הרצים החופשיים5 ק"מ ריצה תחרותית
502אלוןיוגבז1991Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
503אביהקצביץנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
504דפנהאיתןנ197910 ק"מ ריצה תחרותית
505אלדרקצביץז19725 ק"מ ריצה תחרותית
506איתמראיתןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
507שחרפרידמןנ200210 ק"מ ריצה תחרותית
508נועםפרץז200210 ק"מ ריצה תחרותית
509אריאלזילברצויגז20152 ק"מ עממי
510יהבזילברצויגז20112 ק"מ עממי
511תהלזילברצויגנ20112 ק"מ עממי
512אליקזילברצויגז19795 ק"מ ריצה תחרותית
513אופקעוזריז2008רצי אמי"ת5 ק"מ ריצה תחרותית
514הדרנויירמןנ20112 ק"מ עממי
515מיהדוניןנ20102 ק"מ עממי
516עומרדוניןז20152 ק"מ עממי
517תוםדוניןז20152 ק"מ עממי
518גלעדנוימןז20115 ק"מ ריצה תחרותית
519רועיבכרז19815 ק"מ ריצה תחרותית
520עידןבורגרז199110 ק"מ ריצה תחרותית
521DanielCohenז1978מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
522אריאלהסומוגינ20122 ק"מ עממי
523שלווהסומוגינ20082 ק"מ עממי
524אלישבעסומוגינ19862 ק"מ עממי
525RonenCohenז198210 ק"מ ריצה תחרותית
526דודכהרוןז20125 ק"מ ריצה תחרותית
527רמיכהרוןז19775 ק"מ ריצה תחרותית
528אסףאמיתיז1979רצי רעננה10 ק"מ ריצה תחרותית
529TayNoaנ200110 ק"מ ריצה תחרותית
530סיגליתצויבלנ19902 ק"מ עממי
531אוריתנמטנ19802 ק"מ עממי
532יעלנמטנ20132 ק"מ עממי
533נועהנמטנ20102 ק"מ עממי
534שינמטז19782 ק"מ עממי
535נועםזכריהז20142 ק"מ עממי
536אוהדזכריהז19882 ק"מ עממי
537אוריזכריהנ20122 ק"מ עממי
538רומימרברנ20152 ק"מ עממי
539איתןשטיינמץז199710 ק"מ ריצה תחרותית
540יואבינקוביץז20122 ק"מ עממי
541יעלמייזלסנ20112 ק"מ עממי
542נעמהינקוביץנ20112 ק"מ עממי
543אסףמייזלסז19795 ק"מ ריצה תחרותית
544שנימלכאז19972 ק"מ עממי
545איתמרמייזלסז2008לרוץ עם פיני5 ק"מ ריצה תחרותית
546דניאלמלכאז19962 ק"מ עממי
547ענתאילון שמשנ1987רצים בגבעה10 ק"מ ריצה תחרותית
548אסףמנצורז20075 ק"מ ריצה תחרותית
549עמרימנצורז20045 ק"מ ריצה תחרותית
550אילוןמנצורז200810 ק"מ ריצה תחרותית
551אלעדגבראז2008רצי אמית10 ק"מ ריצה תחרותית
552רועיבן חמוז2008רצי אמי"ת5 ק"מ ריצה תחרותית
553איתייוסוביץז19802 ק"מ עממי
554יואביוסוביץז19802 ק"מ עממי
555נטעאלדרנ20132 ק"מ עממי
556יונתןדימנטז20045 ק"מ ריצה תחרותית
557נתנאלשפרז20115 ק"מ ריצה תחרותית
558דיילשפרז19835 ק"מ ריצה תחרותית
559אריאלקזזז2008רצי אמית10 ק"מ ריצה תחרותית
560אלישיב משהביטאןז20142 ק"מ עממי
561תמרביטאןנ19932 ק"מ עממי
562איציקלויז196410 ק"מ ריצה תחרותית
563שילהדרוטז19905 ק"מ ריצה תחרותית
564בעזשוקרז19835 ק"מ ריצה תחרותית
565איילשוקרז20132 ק"מ עממי
566מתןשוקרז20112 ק"מ עממי
567קריןגנאושנ2003רצי בן חנוך5 ק"מ ריצה תחרותית
568יעלדרייפוסנ19832 ק"מ עממי
569רונידרייפוסנ20112 ק"מ עממי
570תמרדרייפוסנ20132 ק"מ עממי
571לאורהמוסקוביץנ19715 ק"מ ריצה תחרותית
572ינאיחןז20142 ק"מ עממי
573אלישעעמרמיז195010 ק"מ ריצה תחרותית
574סניהפישרז1984לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
575תמירחןז19782 ק"מ עממי
576מאירטננבוםז195010 ק"מ ריצה תחרותית
577שייפתז197810 ק"מ ריצה תחרותית
578נתנאלרובנרז2008RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
579יובלאינגברנ20152 ק"מ עממי
580אבידןאינגברז19802 ק"מ עממי
581מיקיקולנ1986urikan10 ק"מ ריצה תחרותית
582סוללטולדנוז200010 ק"מ ריצה תחרותית
583עמוסרמרז199410 ק"מ ריצה תחרותית
584ישיקרישרז2009רצי קרישר10 ק"מ ריצה תחרותית
585פיניקרישרז1970רצי קרישר10 ק"מ ריצה תחרותית
586שילהאולמןז200310 ק"מ ריצה תחרותית
587נטעמרקוזהנ20122 ק"מ עממי
588יבגניברוזגולז198210 ק"מ ריצה תחרותית
589אורינוימןז19762 ק"מ עממי
590גיאנוימןז20132 ק"מ עממי
591נועהנוימןנ20112 ק"מ עממי
592אילןשרייארז197810 ק"מ ריצה תחרותית
593רועישרייארז2008רצי אמית10 ק"מ ריצה תחרותית
594ליעדדוידוביץז20075 ק"מ ריצה תחרותית
595אלוןגדנקןז2008רצי אמית5 ק"מ ריצה תחרותית
596דורניבז199410 ק"מ ריצה תחרותית
597שוןשילקלופרז199810 ק"מ ריצה תחרותית
598איתמרזייפרטז20142 ק"מ עממי
599כפירזייפרטז19832 ק"מ עממי
600ראובןמרגלז194710 ק"מ ריצה תחרותית
601טליהזהבינ20105 ק"מ ריצה תחרותית
602שימיגויליז197610 ק"מ ריצה תחרותית
603מיכלליבוביץנ20075 ק"מ ריצה תחרותית
604דבירליבוביץז197710 ק"מ ריצה תחרותית
605איתןבן יצחקז20135 ק"מ ריצה תחרותית
606נגהפריאלנ20115 ק"מ ריצה תחרותית
607אריקפריאלז19745 ק"מ ריצה תחרותית
608צחיוייסז197210 ק"מ ריצה תחרותית
609חנןפילוסוףז1968תל אביב 10010 ק"מ ריצה תחרותית
610אוריזילברשטייןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
611יעלשמשנ1962תל-אביב 100 ורצי בר-אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
612דניאלנתניאז198910 ק"מ ריצה תחרותית
613מרדכיקופלז198410 ק"מ ריצה תחרותית
614מיכאלצויבלז20122 ק"מ עממי
615ספירצויבלנ20082 ק"מ עממי
616ניליאדורםנ19712 ק"מ עממי
617רעותאדורםז20112 ק"מ עממי
618יעקבאדורםז200410 ק"מ ריצה תחרותית
619שמריתכהןנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
620ברכהןז19785 ק"מ ריצה תחרותית
621נתנאלדיקנוףז20065 ק"מ ריצה תחרותית
622שרהבצלאלינ1994אין2 ק"מ עממי
623יעקבבצלאליז2012אין2 ק"מ עממי
624חנהבצלאלינ2010אין2 ק"מ עממי
625שרהבצלאלינ2008אין2 ק"מ עממי
626אביבצלאליז1973אין2 ק"מ עממי
627שרוןיפתז198010 ק"מ ריצה תחרותית
628נתנאלאסרףז1988רצי גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
629מיכאלאשרובז19815 ק"מ ריצה תחרותית
630יואבשאביז200610 ק"מ ריצה תחרותית
631עמיחידורוןז20055 ק"מ ריצה תחרותית
632ניצןבן חנוךז1997רצי בן חנוך10 ק"מ ריצה תחרותית
633אריאלזיוז1980שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
634אנטוןסיומיןז1984שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
635זיושומינרז1980שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
636דודלזימיז1969שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
637אלעדבוטנרוז1981שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
638דורוןיוספאןז1976שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
639גלרבידז1984שפיר5 ק"מ ריצה תחרותית
640בת חןאשוואלנ1988שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
641אריהלמפלז1990שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
642עמיתברגילז1985שפיר5 ק"מ ריצה תחרותית
643ספינתןז1984שפיר5 ק"מ ריצה תחרותית
644אשרבוזגלוז1977שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
645ג'רמיעזרןז1988שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
646רונידגןז1984שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
647רעותדרורינ1981שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
648יוסףצלניקז1972שפיר10 ק"מ ריצה תחרותית
649תמירקצבז1993שפיר5 ק"מ ריצה תחרותית
650עומר מאירמזרחיז1999שפיר5 ק"מ ריצה תחרותית
651אורןשחףז1980Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
652ולדימירקנטורוביץז199710 ק"מ ריצה תחרותית
653יונתןגרוסז2007לרוץ עם פיני5 ק"מ ריצה תחרותית
654עלמהשפיררנ20112 ק"מ עממי
655אראלבהט-פטלז2011רצי אמי"ת5 ק"מ ריצה תחרותית
656ישיזוהרז20105 ק"מ ריצה תחרותית
657מאיליבנהנ200110 ק"מ ריצה תחרותית
658יעלתנעמינ20092 ק"מ עממי
659בנימימוןז19872 ק"מ עממי
660דפנהאורנשטייןנ2003רצים עם סבא2 ק"מ עממי
661יהודהאורנשטייןז1977רצים עם סבא2 ק"מ עממי
662ינון אבנר מימוןמימוןז20142 ק"מ עממי
663נויה מימוןמימוןנ20112 ק"מ עממי
664מעייןסרורנ200210 ק"מ ריצה תחרותית
665יובלסרורנ199710 ק"מ ריצה תחרותית
666אריסרורז196810 ק"מ ריצה תחרותית
667רננהתמרינ20122 ק"מ עממי
668צביקהתמריז19802 ק"מ עממי
669אמיתיקליסקיז20065 ק"מ ריצה תחרותית
670יגאלשרםז196010 ק"מ ריצה תחרותית
671יגאלדורז1973הכרמים מודיעין10 ק"מ ריצה תחרותית
672קובידמבינסקיז1980spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
673לורןעמרז198510 ק"מ ריצה תחרותית
674אורזבולוניז20075 ק"מ ריצה תחרותית
675רועיאדלרז20122 ק"מ עממי
676RacheliCohenנ1980RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
677יואברוזנבאוםז19782 ק"מ עממי
678מאיררוזנבאוםז19782 ק"מ עממי
679שוהםלמפנרנ20172 ק"מ עממי
680הדרלמפנרנ20122 ק"מ עממי
681שירהלמפנרנ20082 ק"מ עממי
682צוריאללמפנרז19782 ק"מ עממי
683נדבברקוביץז20102 ק"מ עממי
684תומרברקוביץז20105 ק"מ ריצה תחרותית
685אילתברקוביץנ19845 ק"מ ריצה תחרותית
686שראלברקוביץז19815 ק"מ ריצה תחרותית
687יהלימרברז20112 ק"מ עממי
688אריאלמרברז19965 ק"מ ריצה תחרותית
689ליאתמרברנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
690שיבסכסנ2014RUNWITHMOSHE2 ק"מ עממי
691עזראורובלז1954RUNWITHMOSHE10 ק"מ ריצה תחרותית
692נויבסכסנ2010RUNWITHMOSHE10 ק"מ ריצה תחרותית
693טלבסכסז1976RUNWITHMOSHE10 ק"מ ריצה תחרותית
694רועיבהט-פטלז2005רצי אמי"ת10 ק"מ ריצה תחרותית
695אוריבהט-פטלז2008רצי אמי"ת10 ק"מ ריצה תחרותית
696מיכלשרעבינ19945 ק"מ ריצה תחרותית
697שראלברקוביץז19815 ק"מ ריצה תחרותית
698אוריאזוגיז20142 ק"מ עממי
699אביאזוגיז197910 ק"מ ריצה תחרותית
700נועםבן משהז20075 ק"מ ריצה תחרותית
701אריאל צביסופרז20112 ק"מ עממי
702אורנהשמעונינ19592 ק"מ עממי
703נאוררביבוז1981Naor5 ק"מ ריצה תחרותית
704אבריקצירז19752 ק"מ עממי
705אמיליקצירנ20112 ק"מ עממי
706מלאכיוישנהז200610 ק"מ ריצה תחרותית
707שמואלגרוסז199410 ק"מ ריצה תחרותית
708אביכהניםז1971רצי אבני החושן10 ק"מ ריצה תחרותית
709אבנרבן חנוךז196910 ק"מ ריצה תחרותית
710רותעבאדינ19995 ק"מ ריצה תחרותית
711ניריתאיינהורןנ19822 ק"מ עממי
712שחראיינהורןנ20132 ק"מ עממי
713נגהאיינהורןנ20102 ק"מ עממי
714ברקצובריז1974הצובריים.10 ק"מ ריצה תחרותית
715שיקיןז1973רצי אמית5 ק"מ ריצה תחרותית
716עיליקיןז2008רצי אמית10 ק"מ ריצה תחרותית
717כפירשטרןז20065 ק"מ ריצה תחרותית
718דניאלשטרןז20045 ק"מ ריצה תחרותית
719RiccardoTalassiז20015 ק"מ ריצה תחרותית
720ברוךיורבז19602 ק"מ עממי
721גביליבנסנ198510 ק"מ ריצה תחרותית
722בת אלדניאלינ19925 ק"מ ריצה תחרותית
723הראלדחבשז2008רצי אמי״ת10 ק"מ ריצה תחרותית
724טמירפושעטז19995 ק"מ ריצה תחרותית
725אברהםהמליז20055 ק"מ ריצה תחרותית
726נועםהמליז20085 ק"מ ריצה תחרותית
727דודהמליז20075 ק"מ ריצה תחרותית
728דניאלהאליעזרנ19935 ק"מ ריצה תחרותית
729עמיתסנטוריז20172 ק"מ עממי
730צביהסנטורינ20152 ק"מ עממי
731פנינהשוקרנ198410 ק"מ ריצה תחרותית
732נעםזמרינ198510 ק"מ ריצה תחרותית
733אחוהקאהןנ19942 ק"מ עממי
734דודעינבז2012מתנס גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
735גידיעינבז1973קרוספיט קריית אונו5 ק"מ ריצה תחרותית
736יואבאורנשטייןז2008רצים עם סבא5 ק"מ ריצה תחרותית
737אלעדוינרז20005 ק"מ ריצה תחרותית
738דורסנדרוסיז1988רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
739נטעדבירנ20125 ק"מ ריצה תחרותית
740איתמרדבירז19775 ק"מ ריצה תחרותית
741גלעדברוקז20132 ק"מ עממי
742יעלברוקנ20115 ק"מ ריצה תחרותית
743עידוברוקז19825 ק"מ ריצה תחרותית
744רוניחסןנ20042 ק"מ עממי
745אוריהבן ישינ20112 ק"מ עממי
746שרוןאלושנ19742 ק"מ עממי
747רותםסליבקנ199010 ק"מ ריצה תחרותית
748אליאבעובדז20065 ק"מ ריצה תחרותית
749דורוןברז1968מועדון 2710 ק"מ ריצה תחרותית
750רותםנדבנ20085 ק"מ ריצה תחרותית
751עידולוזז2008אמית בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
752חייםקוטניקיז19842 ק"מ עממי
753אליאורג'קובס-קוטניקיז20152 ק"מ עממי
754לאוןאופמןז196210 ק"מ ריצה תחרותית
755טלאופמןז200510 ק"מ ריצה תחרותית
756יאנהלשצ'יברנ1988Run with Moshe10 ק"מ ריצה תחרותית
757רחלורטהימרנ1972noar225 ק"מ ריצה תחרותית
758שמעוןדניבז195510 ק"מ ריצה תחרותית
759motticohenז1951משמר ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
760נעמהצובלנ198310 ק"מ ריצה תחרותית
761בעזלוריאז1972runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
762אסףבן-דורז20065 ק"מ ריצה תחרותית
763עומרמלצרז20122 ק"מ עממי
764עידומלצרז20112 ק"מ עממי
765גבריאלעגןז194710 ק"מ ריצה תחרותית
766עידןאפלבוםז20065 ק"מ ריצה תחרותית
767אופיראפלבוםז19775 ק"מ ריצה תחרותית
768איתמרגיאז198710 ק"מ ריצה תחרותית
769פטריקביטוןז1960הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
770אריאלוישנהז199410 ק"מ ריצה תחרותית
771איתןויליאןז200610 ק"מ ריצה תחרותית
772צבי חייםסילברז1993JLIC10 ק"מ ריצה תחרותית
773נתןגולדשטייןז19852 ק"מ עממי
774שהםנחוםז20142 ק"מ עממי
775מאורנחוםז19882 ק"מ עממי
776שילהלנצרז20075 ק"מ ריצה תחרותית
777ליאוגולדשטייןז20152 ק"מ עממי
778נטליגולדשטייןנ20122 ק"מ עממי
779ראובן רוברטבלומנטלז1958לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
780רבקהליבוביץנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
781סמיוןזכרצ'נקוז1984Leikin Team10 ק"מ ריצה תחרותית
782שלומיתיוסט כץנ1977runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
783ליאורכץז1971runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
784מעייןקיטאינ20085 ק"מ ריצה תחרותית
785אבידהןז195410 ק"מ ריצה תחרותית
786דליהגולדשטייןנ198610 ק"מ ריצה תחרותית
787גיאארנברגז20085 ק"מ ריצה תחרותית
788איתמרפקטרז20015 ק"מ ריצה תחרותית
789דורוןעמנואלז1952רצי מבשרת ציון10 ק"מ ריצה תחרותית
790אלדדאראלז19732 ק"מ עממי
791אדםאראלז20122 ק"מ עממי
792אנהאראלנ20152 ק"מ עממי
793חןרוזנברגנ199110 ק"מ ריצה תחרותית
794ארזשמשז199610 ק"מ ריצה תחרותית
795דניאלשמאלובז20115 ק"מ ריצה תחרותית
796יוסףשמאלובז20095 ק"מ ריצה תחרותית
797מיתרגולדמןנ20142 ק"מ עממי
798אפיגולדמןז19792 ק"מ עממי
799שחרארנברגז20125 ק"מ ריצה תחרותית
800יובלארנברגנ20182 ק"מ עממי
801דודגרץז20132 ק"מ עממי
802stephanvoigtז198310 ק"מ ריצה תחרותית
803אביגילאנידז'רנ20075 ק"מ ריצה תחרותית
804נתיילוןז197010 ק"מ ריצה תחרותית
805אהרןהיימפלדז199110 ק"מ ריצה תחרותית
806אמירטוריז197710 ק"מ ריצה תחרותית
807עידורוזנברגז197910 ק"מ ריצה תחרותית
808שימיכלוביץז199210 ק"מ ריצה תחרותית
809שרוןמורדוךז197110 ק"מ ריצה תחרותית
810ישיאקסלרדז197310 ק"מ ריצה תחרותית
811שניבראלנ20142 ק"מ עממי
812לירוןבראלנ20122 ק"מ עממי
813אורןבראלז19752 ק"מ עממי
814אריאלאטיהז19842 ק"מ עממי
815אביגילאטיהנ20142 ק"מ עממי
816EyalLevyז197610 ק"מ ריצה תחרותית
817טליהאטיהנ20102 ק"מ עממי
818עופרשגבז20105 ק"מ ריצה תחרותית
819נועהאטיהנ20072 ק"מ עממי
820תהילהאטיהנ19822 ק"מ עממי
821DoritLernerנ1978מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
822ריעותנזרינ20065 ק"מ ריצה תחרותית
823טייריטולדנוז197010 ק"מ ריצה תחרותית
824יצחקרוטשילדז199710 ק"מ ריצה תחרותית
825גיאפלגז200410 ק"מ ריצה תחרותית
826רניפלגז196910 ק"מ ריצה תחרותית
827איליהיפימוביץז198810 ק"מ ריצה תחרותית
828רותםאסוליןנ20132 ק"מ עממי
829אביטלאסוליןנ20112 ק"מ עממי
830אוריאסוליןנ20082 ק"מ עממי
831רוניתברקנ19775 ק"מ ריצה תחרותית
832אורינקלז200110 ק"מ ריצה תחרותית
833דורוןקורצברגז19672 ק"מ עממי
834קיריללשציברז1983רצים עם משה10 ק"מ ריצה תחרותית
835עופררכמןז196310 ק"מ ריצה תחרותית
836יהונתןכפירז19842 ק"מ עממי
837דניאל אוריכפירז19842 ק"מ עממי
838עיליפרסברגרז199410 ק"מ ריצה תחרותית
839אלוןשטייגמןז1968run4fun5 ק"מ ריצה תחרותית
840איתיעמרז2009אין10 ק"מ ריצה תחרותית
841אודיהנעמןנ20082 ק"מ עממי
842שגבנעמןז20142 ק"מ עממי
843אוריתנעמןנ19802 ק"מ עממי
844עוזנעמןז20102 ק"מ עממי
845משהנעמןז19792 ק"מ עממי
846גליתפרקשנ198310 ק"מ ריצה תחרותית
847עמיתפרקשז20142 ק"מ עממי
848עדןפרקשז20122 ק"מ עממי
849מעייןאזרןנ20132 ק"מ עממי
850איתןאזרןז20105 ק"מ ריצה תחרותית
851שגיתאזרןנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
852רניתהיימןנ1975רצים עם סבא5 ק"מ ריצה תחרותית
853אוריהיימןז2007רצים עם סבא5 ק"מ ריצה תחרותית
854אוריגלרז20102 ק"מ עממי
855יאירגלרז20102 ק"מ עממי
856מקוננטגטהוןז1983LIONHEART10 ק"מ ריצה תחרותית
857דניאלנזרז2000רצים עם משה5 ק"מ ריצה תחרותית
858איתןגרינבאוםז1975RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
859מתןנויירמןז19732 ק"מ עממי
860אפרתנויירמןנ19782 ק"מ עממי
861נעמהקטשרנ197710 ק"מ ריצה תחרותית
862אסףגליקז200410 ק"מ ריצה תחרותית
863מתןקוריןז200310 ק"מ ריצה תחרותית
864מיכאלשפסז20142 ק"מ עממי
865איתןשפסז20102 ק"מ עממי
866יערהפרלנ20152 ק"מ עממי
867אלוןפרלז19782 ק"מ עממי
868שגיבפרלז19782 ק"מ עממי
869יהונתןצויבלז20122 ק"מ עממי
870מיכאלהיימןז198810 ק"מ ריצה תחרותית
871רונןסופרז196810 ק"מ ריצה תחרותית
872דודמורנוז1977RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
873פלגגלבועז20175 ק"מ ריצה תחרותית
874פיניגייסטז19472 ק"מ עממי
875בניהשגיבז2004אליצור10 ק"מ ריצה תחרותית
876שיפרידמן בודאיז2012רצים עם סבא5 ק"מ ריצה תחרותית
877הללשטרןז20112 ק"מ עממי
878שלומיתשטרןנ19772 ק"מ עממי
879גלעדאהרוניז199810 ק"מ ריצה תחרותית
880שלומישחףז1967אליצור פתח תקווה5 ק"מ ריצה תחרותית
881אינסהיאנובסקינ198310 ק"מ ריצה תחרותית
882אליעזרקורצויילז1974runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
883נטליפריינטה כהןנ19815 ק"מ ריצה תחרותית
884גיאארביבז20005 ק"מ ריצה תחרותית
885רויטלמיכאלינ1972Runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
886אריאלהולנדרז199810 ק"מ ריצה תחרותית
887יונתןהולנדרז200610 ק"מ ריצה תחרותית
888הראלנעםז20132 ק"מ עממי
889מתןנעםז20095 ק"מ ריצה תחרותית
890הדסנעםז20062 ק"מ עממי
891יאירנעםז19765 ק"מ ריצה תחרותית
892נעהלוינ198410 ק"מ ריצה תחרותית
893איתייצחקובז20055 ק"מ ריצה תחרותית
894נגהפוגלנ20132 ק"מ עממי
895ליעםפוגלז20102 ק"מ עממי
896רוןפוגלז20082 ק"מ עממי
897מי-טלפוגלנ19832 ק"מ עממי
898עידןפוגלז198310 ק"מ ריצה תחרותית
899שירהורטהימרנ2011noar225 ק"מ ריצה תחרותית
900שחרליפשיץז197010 ק"מ ריצה תחרותית
901מיכאלמרקז20065 ק"מ ריצה תחרותית
902נירמקובסקיז20135 ק"מ ריצה תחרותית
903דנהמקובסקינ20132 ק"מ עממי
904שרוןמקובסקינ197610 ק"מ ריצה תחרותית
905יערהקירשנבויםנ20002 ק"מ עממי
906מיכלאדורםז200210 ק"מ ריצה תחרותית
907בןזלינגרז2005התאחדות הישראלית לספורט נכים5 ק"מ ריצה תחרותית
908יאירשטיינמץז20055 ק"מ ריצה תחרותית
909שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
910יובלנזריז20105 ק"מ ריצה תחרותית
911שמואלגרנוטז20045 ק"מ ריצה תחרותית
912יוסףגרנוטז20095 ק"מ ריצה תחרותית
913כרמיפינקלשטייןנ20075 ק"מ ריצה תחרותית
914ארבלפינקלשטייןז20075 ק"מ ריצה תחרותית
915תומרהייליגז198310 ק"מ ריצה תחרותית
916שאולבנימיןז198210 ק"מ ריצה תחרותית
917עידיתבודהנ1974מרוצים10 ק"מ ריצה תחרותית
918ענבלגרינברגנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
919עידווייסטוךז20035 ק"מ ריצה תחרותית
920איילאלטחןז19852 ק"מ עממי
921נועםאלטחןז20132 ק"מ עממי
922מיכלרוזנבלטנ20045 ק"מ ריצה תחרותית
923תומרשולנרז19995 ק"מ ריצה תחרותית
924אילןסגלז19695 ק"מ ריצה תחרותית
925נטעסגלנ20075 ק"מ ריצה תחרותית
926שמוליקוינברגז19815 ק"מ ריצה תחרותית
927נועםליפשיץז19985 ק"מ ריצה תחרותית
928ירמיהופמןז1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
929עמיתשרמןז199810 ק"מ ריצה תחרותית
930רפאלנבטז19885 ק"מ ריצה תחרותית
931איתןפרידמןז200710 ק"מ ריצה תחרותית
932דנישרמןז196810 ק"מ ריצה תחרותית
933גתיתשפיראנ19905 ק"מ ריצה תחרותית
934יהונתןגולדפרבז19965 ק"מ ריצה תחרותית
935עלמהמורנ2015אולטרה מור2 ק"מ עממי
936יעלאנקורנ1980RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
937נדבגלמןז19735 ק"מ ריצה תחרותית
938רויטלשבתאינ19832 ק"מ עממי
939דןשבתאיז20132 ק"מ עממי
940בןשבתאיז20105 ק"מ ריצה תחרותית
941קוביחופיז1985רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
942אמיתיישראל כהןז20132 ק"מ עממי
943עזיצחק כהןז20092 ק"מ עממי
944אמירכהןז19692 ק"מ עממי
945רותעוז שלםנ19725 ק"מ ריצה תחרותית
946מירבפולקנ19725 ק"מ ריצה תחרותית
947אוריאלפינקז19902 ק"מ עממי
948ליעםפינקז20122 ק"מ עממי
949דןארבלז193710 ק"מ ריצה תחרותית
950עוזזילברנגלז199610 ק"מ ריצה תחרותית
951יעלרוטקינ199110 ק"מ ריצה תחרותית
952ינוןבודאיז1994רצים עם סבא5 ק"מ ריצה תחרותית
953ציוןבודאיז1946רצים עם סבא5 ק"מ ריצה תחרותית
954יפעתגדנקןנ19835 ק"מ ריצה תחרותית
955יאירבן סימוןז20132 ק"מ עממי
956עופריבן סימוןנ20112 ק"מ עממי
957שגיאבן סימוןז19792 ק"מ עממי
958ענבלאקסלרודנ19802 ק"מ עממי
959LeonMaierז194910 ק"מ ריצה תחרותית
960אורעדכץז19985 ק"מ ריצה תחרותית
961יעקבמרציאנוז19512 ק"מ עממי
962שלוםבורודהז198310 ק"מ ריצה תחרותית
963תמרשיףנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
964דניאלהשגיאנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
965איילמילואז19695 ק"מ ריצה תחרותית
966לינבט פרינ19792 ק"מ עממי
967אלדדמלצרז19862 ק"מ עממי
968רפאלמלצרז20162 ק"מ עממי
969חלאעבדאלהאדינ2000bar505 ק"מ ריצה תחרותית
970אילתדסקלנ200010 ק"מ ריצה תחרותית
971ברוךשמעוןז195710 ק"מ ריצה תחרותית
972צילהצביהנ19785 ק"מ ריצה תחרותית
973אלעדשילתז199710 ק"מ ריצה תחרותית
974חויאופירנ19895 ק"מ ריצה תחרותית
975זיושפירז20082 ק"מ עממי
976טליהשפירנ20122 ק"מ עממי
977שירהקלייןנ20082 ק"מ עממי
978עמוסבן דבז195910 ק"מ ריצה תחרותית
979יפתחביקז19852 ק"מ עממי
980רעותצבאג ביקנ19882 ק"מ עממי
981נועההראל שריגנ19852 ק"מ עממי
982אריאלהגורדוןנ1972RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
983עידןגנץז20095 ק"מ ריצה תחרותית
984רוניגנץנ20075 ק"מ ריצה תחרותית
985דבירולדמןז20125 ק"מ ריצה תחרותית
986גילעדולדמןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
987ניתאיולדמןז20105 ק"מ ריצה תחרותית
988עדינהולדמןנ19805 ק"מ ריצה תחרותית
989תמרפרישנ20142 ק"מ עממי
990עידןפרישז20115 ק"מ ריצה תחרותית
991נדבפרישז20095 ק"מ ריצה תחרותית
992עמיתפרישז19835 ק"מ ריצה תחרותית
993שרוןנוהנ197510 ק"מ ריצה תחרותית
994שוקיביתןז19742 ק"מ עממי
995ברוריתביתןנ19762 ק"מ עממי
996רוניביתןנ20122 ק"מ עממי
997סיוןמלרז20115 ק"מ ריצה תחרותית
998שימלרז19715 ק"מ ריצה תחרותית
999שיחלמישז20112 ק"מ עממי
1000ברוךחלמישז19672 ק"מ עממי
1001מיכלחלמישנ19712 ק"מ עממי
1002עלמההמרנ20122 ק"מ עממי
1003ליאורעזראז1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1004מירלהעזראנ1976RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1005דודסנטוריז198010 ק"מ ריצה תחרותית
1006נועהאוסטרובסקינ20132 ק"מ עממי
1007איילהאוסטרובסקינ19792 ק"מ עממי
1008אלהזהבינ19805 ק"מ ריצה תחרותית
1009שינקשז1974רצים עם ארקוקסיה10 ק"מ ריצה תחרותית
1010גילהשוורץנ19612 ק"מ עממי
1011דבשוורץז19612 ק"מ עממי
1012אורטליעקובינ19875 ק"מ ריצה תחרותית
1013נועהברגרנ20172 ק"מ עממי
1014כרמלברגרנ20142 ק"מ עממי
1015איתןברגרז20122 ק"מ עממי
1016גביברגרז198110 ק"מ ריצה תחרותית
1017אוראברהםנ19985 ק"מ ריצה תחרותית
1018רננהשוורץנ19922 ק"מ עממי
1019נטעהרשמןנ20095 ק"מ ריצה תחרותית
1020רועיהרשמןז197510 ק"מ ריצה תחרותית
1021אריאלקהתיז19805 ק"מ ריצה תחרותית
1022יאירקהתיז20115 ק"מ ריצה תחרותית
1023סיוןהרשמן חמבינ19845 ק"מ ריצה תחרותית
1024אבירובנרז1977RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1025ליאתמילואנ19755 ק"מ ריצה תחרותית
1026מיכלששוןנ19775 ק"מ ריצה תחרותית
1027עופריאגסינ20132 ק"מ עממי
1028אילןטורםז197310 ק"מ ריצה תחרותית
1029רוניפירוגובסקינ20132 ק"מ עממי
1030נטעפירוגובסקינ20102 ק"מ עממי
1031הדספירוגובסקינ19812 ק"מ עממי
1032איתיפירוגובסקיז20105 ק"מ ריצה תחרותית
1033יבגניפירוגובסקיז19795 ק"מ ריצה תחרותית
1034שושיוולוךנ20102 ק"מ עממי
1035יובלקרופרז198510 ק"מ ריצה תחרותית
1036עידווולוךז20105 ק"מ ריצה תחרותית
1037חנןרפפורטז19785 ק"מ ריצה תחרותית
1038דוראינגברנ20122 ק"מ עממי
1039שקדאינגברנ20112 ק"מ עממי
1040דניאלהאינגברנ19812 ק"מ עממי
1041רועיפוגלז19762 ק"מ עממי
1042יהלפוגלז20112 ק"מ עממי
1043מעייןטייברנ19922 ק"מ עממי
1044גונןטייברז19892 ק"מ עממי
1045יאירקיסריז1974Run with Moshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1046שירמאיר לדורנ198610 ק"מ ריצה תחרותית
1047ערןלדורז198610 ק"מ ריצה תחרותית
1048נחאלמקיסז20075 ק"מ ריצה תחרותית
1049ArikRadoז1976רצים עם משה10 ק"מ ריצה תחרותית
1050מיכלשנברגרנ20132 ק"מ עממי
1051יובלשנברגרז20115 ק"מ ריצה תחרותית
1052נדבשנברגרז20095 ק"מ ריצה תחרותית
1053נעמישגיבנ200610 ק"מ ריצה תחרותית
1054יונתןשגיבז197410 ק"מ ריצה תחרותית
1055שאולמנורז1970חנה רובינא 310 ק"מ ריצה תחרותית
1056עמליהמנורנ1970רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
1057דורעגאיבז20102 ק"מ עממי
1058שימיאוחיוןז19755 ק"מ ריצה תחרותית
1059לביאאוחיוןז20125 ק"מ ריצה תחרותית
1060יאירקינדז1988לרוץ עם איציק5 ק"מ ריצה תחרותית
1061עידוהרניק ברז1980האריות של עידו10 ק"מ ריצה תחרותית
1062עילאיהמרז20105 ק"מ ריצה תחרותית
1063משהפרץז1975RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1064איהפרידמןנ20102 ק"מ עממי
1065אריאלפרידמןז20112 ק"מ עממי
1066אליעזררוביןז1970KEEP RUNNING10 ק"מ ריצה תחרותית
1067אנייסטופיולנ19715 ק"מ ריצה תחרותית
1068אנייסטופיולנ19715 ק"מ ריצה תחרותית
1069ברנרדבוטבולז195110 ק"מ ריצה תחרותית
1070אנייסטופיולנ19715 ק"מ ריצה תחרותית
1071יוחאיזנדז200410 ק"מ ריצה תחרותית
1072‫איתמרשרייבר‬‎ז198210 ק"מ ריצה תחרותית
1073נעםאהרןז20075 ק"מ ריצה תחרותית
1074שלומיתאורנשטייןנ1981RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1075ריקיזלכהנ1959RunWithMosh10 ק"מ ריצה תחרותית
1076נדבשמירז20115 ק"מ ריצה תחרותית
1077אפרתדרייפוסנ1975givat1010 ק"מ ריצה תחרותית
1078יהלישמירז20145 ק"מ ריצה תחרותית
1079איילרלמוגז19725 ק"מ ריצה תחרותית
1080אנהשפורןנ20135 ק"מ ריצה תחרותית
1081עידושפורןז20115 ק"מ ריצה תחרותית
1082איתיכפירז20092 ק"מ עממי
1083שקדכפירנ20122 ק"מ עממי
1084שירהכפירנ20142 ק"מ עממי
1085שרגאמלטרז1953Run with moshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1086אבישילויז1993runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1087עינתכהןנ19842 ק"מ עממי
1088תומרסואלז20082 ק"מ עממי
1089דניאלריצ'לרז1988RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1090אביבקוליןז1972Runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1091יגאלאומןז1981RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
1092דודעוזריז198510 ק"מ ריצה תחרותית
1093איילאורוןז20135 ק"מ ריצה תחרותית
1094איתןאורוןז20132 ק"מ עממי
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים