מרוץ הלפיד בנווה גן - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה בישראל.

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1עידולויןז20101,000/ 1,800 מ' ילדים
2אביבעבאדיז20141,000/ 1,800 מ' ילדים
3איתמרעבאדיז20171,000/ 1,800 מ' ילדים
4דורעבאדיז20171,000/ 1,800 מ' ילדים
5אורטלעבאדינ19851,000/ 1,800 מ' ילדים
6ולדיליגהז19841,000/ 1,800 מ' ילדים
7בןליגהז20121,000/ 1,800 מ' ילדים
8דניאלליגהז20151,000/ 1,800 מ' ילדים
9ג׳ניליגהנ19821,000/ 1,800 מ' ילדים
10ברזהביז20101,000/ 1,800 מ' ילדים
11לירויזהביז20131,000/ 1,800 מ' ילדים
12הילהאמירנ20121,000/ 1,800 מ' ילדים
13אוראללוינ2010keep runinng1,000/ 1,800 מ' ילדים
14איתיצביקז2014יהודה דרור1,000/ 1,800 מ' ילדים
15רוניצביקנ2014יהודה דרור1,000/ 1,800 מ' ילדים
16שליצביקנ2012יהודה דרור1,000/ 1,800 מ' ילדים
17גיאאור לבז2012יהודה1,000/ 1,800 מ' ילדים
18יהבפייןז2012keep runinng נווה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
19אוריגבאיז2010keep runinng נווה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
20טליהגבאינ2007keep runinng נווה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
21אביהגבאיז2014keep runinng נווה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
22תומרדרוישז2013רצי נווה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
23תומרדרוישז2013רצי נווה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
24הראלגבאיז2016keep runinng נווה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
25נויהדבושנ20111,000/ 1,800 מ' ילדים
26רומידבושנ20141,000/ 1,800 מ' ילדים
27נעמהיקרנ2010יהודה1,000/ 1,800 מ' ילדים
28מאיהכרמליז2016Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
29אמיתיכרמליז2013Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
30רומיכרמלינ2011Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
31ליאםכרמליז2009Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
32שהםחלילינ20161,000/ 1,800 מ' ילדים
33הדסחלילינ20131,000/ 1,800 מ' ילדים
34אריאלחליליז20091,000/ 1,800 מ' ילדים
35יעלחלילינ20081,000/ 1,800 מ' ילדים
36אופקגרינברגז20161,000/ 1,800 מ' ילדים
37ענברהראלנ2015Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
38נעמההראלנ2012Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
39אורגידניאןז20121,000/ 1,800 מ' ילדים
40דניאלמנולהז2012יהודה דרור1,000/ 1,800 מ' ילדים
41אופירמוכתרנ20131,000/ 1,800 מ' ילדים
42מתןתשובהז20151,000/ 1,800 מ' ילדים
43אוריאןקדוסינ20121,000/ 1,800 מ' ילדים
44תהלנזרינ20121,000/ 1,800 מ' ילדים
45ריקינזרינ19821,000/ 1,800 מ' ילדים
46איתיצדקהז20141,000/ 1,800 מ' ילדים
47הראלתובלז2015Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
48אדרביטוןז20121,000/ 1,800 מ' ילדים
49אורביטוןנ20141,000/ 1,800 מ' ילדים
50אליןחזוןנ2013רצים נוה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
51איתיכהןז20141,000/ 1,800 מ' ילדים
52מתןכהןז20111,000/ 1,800 מ' ילדים
53אופקפולקז20141,000/ 1,800 מ' ילדים
54נועםפולקז20121,000/ 1,800 מ' ילדים
55מתןיעקובזוןז20121,000/ 1,800 מ' ילדים
56איתיהאסז20141,000/ 1,800 מ' ילדים
57אוריהאסז20121,000/ 1,800 מ' ילדים
58עמיתפורשפןז20141,000/ 1,800 מ' ילדים
59איתןפורשפןז20121,000/ 1,800 מ' ילדים
60אוריזיוז20091,000/ 1,800 מ' ילדים
61יהליקסטנבאוםז20081,000/ 1,800 מ' ילדים
62אוריעטיהז20111,000/ 1,800 מ' ילדים
63יעלתובלנ2015Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
64מירבתובלנ1974Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
65מעייןמגידנ2014רצי נווה גן1,000/ 1,800 מ' ילדים
66אלוןורדימוןז1979יהודה דרור קבוצת מתן1,000/ 1,800 מ' ילדים
67ליאורנסיםנ2010Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
68אלמוגנסיםז2010Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
69עידןהרשליקוביץז19891,000/ 1,800 מ' ילדים
70דניאלבן אורז20081,000/ 1,800 מ' ילדים
71שחרהרשליקוביץנ20181,000/ 1,800 מ' ילדים
72אריאלהרשליקוביץנ20141,000/ 1,800 מ' ילדים
73הדרהרשליקוביץז20161,000/ 1,800 מ' ילדים
74יונתןסולומוןז2016Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
75אוריסולומוןז2013Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
76ניתאיסולומוןז2011Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
77רוםסלוביקז20101,000/ 1,800 מ' ילדים
78ינאירוביןז2013Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
79נועהרוביןנ2013Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
80עמיתרווהז20101,000/ 1,800 מ' ילדים
81מירבאהרונינ19771,000/ 1,800 מ' ילדים
82עלמהאהרונינ20141,000/ 1,800 מ' ילדים
83נעםאהרוניז20131,000/ 1,800 מ' ילדים
84ליאןאמירובנ2010Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
85הראלברדהז2013keep runing1,000/ 1,800 מ' ילדים
86יהליגלפוז20101,000/ 1,800 מ' ילדים
87אושרחאבהז20111,000/ 1,800 מ' ילדים
88אדוהשם טובנ2012יהודה דרור1,000/ 1,800 מ' ילדים
89יהבשמעוניז20091,000/ 1,800 מ' ילדים
90טליהאלבזנ20091,000/ 1,800 מ' ילדים
91מאיהקולטנוקנ2014Keep run1,000/ 1,800 מ' ילדים
92נועםחאבהז20111,000/ 1,800 מ' ילדים
93אדםדוברישז20171,000/ 1,800 מ' ילדים
94נועםדוברישז20141,000/ 1,800 מ' ילדים
95איתידוברישז19821,000/ 1,800 מ' ילדים
96עומרוייסז20141,000/ 1,800 מ' ילדים
97גאיהשלוםנ20121,000/ 1,800 מ' ילדים
98אוריןרוביןנ2012Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
99עדיגזנ2012Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
100אידיתששוןנ19761,000/ 1,800 מ' ילדים
101אופירששוןז20111,000/ 1,800 מ' ילדים
102עדןששוןנ20051,000/ 1,800 מ' ילדים
103נןעהבקרנ2012דרור יהודה1,000/ 1,800 מ' ילדים
104חגיתחמינ2012Keep runninig1,000/ 1,800 מ' ילדים
105דורשלומוביץז2014Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
106גיאשלומוביץז2012Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
107איתישלומוביץז1982Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
108רבידחמינ2012Keep runninig1,000/ 1,800 מ' ילדים
109לירזשלומוביץנ1982Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
110מעייןשלומוביץנ2012Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
111דניאלמורנ2008Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
112תומרמאורז20111,000/ 1,800 מ' ילדים
113יונתןורדימוןז2012יהודה דרור קבוצת בנים מתן1,000/ 1,800 מ' ילדים
114אלהמורנ2013Keep running1,000/ 1,800 מ' ילדים
115שניסלמןנ20141,000/ 1,800 מ' ילדים
116עופריבראלנ20141,000/ 1,800 מ' ילדים
117עדידרורנ2012Keep runninig1,000/ 1,800 מ' ילדים
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים