מרוץ קרית גת 2022 ע"ש יבגני גלרמן - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה | לוח מרוצים | מדידת זמנים וארגון מרוצים

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1רמיחביבז196410 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
2נטעחביבנ196810 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
3ינוןאשכנזיז1971מועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ לתושב חוץ
4ינוןאשכנזיז1971מועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
5אליעדחלמישז1997מועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
6סמדרעמיאורנ198210 ק"מ לתושב חוץ
7אבישיברטלז1983אתלטי כיוונים באר שבע10 ק"מ לתושב חוץ
8לוידווארקיןז19945 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
9טוביהניומןז19925 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
10אנהפוזיןנ1984Rin for fun דימונה10 ק"מ לתושב חוץ
11מושיקבן שלמהז196810 ק"מ לתושב חוץ
12ערןנוהז1966רזי ניר ישראל10 ק"מ לתושב חוץ
13נדבנוהז2006רזי ניר ישראל5 ק"מ לתושב חוץ
14עידונוהז1997רזי ניר ישראל5 ק"מ לתושב חוץ
15יואבנוהז2000רזי ניר ישראל5 ק"מ לתושב חוץ
16ברקרגבז19715 ק"מ לתושב חוץ
17מקסיםלנגוז19865 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
18אמירצוקרמןז1968RUNTIME10 ק"מ לתושב חוץ
19מעיןטרפר-וכטלנ1995רצי אפרת10 ק"מ לתושב חוץ
20שמחהוכטלז1965רצי אפרת10 ק"מ לתושב חוץ
21אסףזגוריז198210 ק"מ לתושב חוץ
22חןליבנהנ197610 ק"מ לתושב חוץ
23בטינהיעישנ1971mikerun10 ק"מ לתושב חוץ
24בתאלשמאי גדז'נ1985dan4run10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
25שגיתזנדנינ197310 ק"מ לתושב חוץ
26קטיהריפסנ19905 ק"מ לתושב חוץ
27AlinaAbramskyנ1984Running B75 ק"מ לתושב חוץ
28דורוןגולדפרבנ1974גמאני רצה בקרית גת10 ק"מ לתושב חוץ
29צחיתחמונ1979גמאני רצה בקרית גת5 ק"מ לתושב חוץ
30רבקהכהן רחמיםנ1985גמאני רצה בקרית גת5 ק"מ לתושב חוץ
31עמריפדהצורז1972גמאני רצה5 ק"מ לתושב חוץ
32גליתברזילינ1970גמאני רצה בקרית גת5 ק"מ לתושב חוץ
33מאיהמגידישנ1981גמאני רצה בקרית גת5 ק"מ לתושב חוץ
34טלביביז1974BBB כושר באושר10 ק"מ לתושב חוץ
35עידיתקוסטלנ1960גמאני רצה בקרית גת5 ק"מ לתושב חוץ
36אסתרחיוןנ1970גמאני רצה בקרית גת5 ק"מ לתושב חוץ
37יוספהלוגסינ1968גמאני רצה בקרית גת5 ק"מ לתושב חוץ
38יונתןאריאליז20105 ק"מ לתושב חוץ
39נחמיהדנציגז1998בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
40יותםיהושעז2000בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
41אוריאלשוקרוןז2000בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
42אוריאלבן מנשהז1999בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
43עומריגרמןז2001בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
44אריאלמלכאז2000בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
45אמיתיקלייןז2000בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
46עמיתאסרףז2002בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
47יובלמגלז2001בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
48גיאיעקובסוןז2001בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
49עומרגולןז2001בה"ד 110 ק"מ לתושב חוץ
50מאיהביטוןנ20095 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
51ליסהביטוןנ19855 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
52גזאצ'ופנטהז1987רצי בנק לאומי10 ק"מ לתושב חוץ
53עידושומרז1974הרוח השנייה10 ק"מ לתושב חוץ
54דודשפיצרז1976הרוח השניה10 ק"מ לתושב חוץ
55מורןרםז1980OneZone5 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
56שירהרםנ1982OneZone5 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
57כפירמזעקיז1975כפיר מזעקי - ריצה וכושר10 ק"מ לתושב חוץ
58מאירנדבז1959KM ריצה וכושר10 ק"מ לתושב חוץ
59אורןיעישז1976PADAGIS10 ק"מ לתושב חוץ
60עמיתשמעוןז19815 ק"מ לתושב חוץ
61איגוררקובסקיז19835 ק"מ לתושב חוץ
62מרהפיסיההז198110 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
63דינהממןנ19915 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
64פבלפבזנרז1978סוסיתא5 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
65זלטהפבזנרנ1974סוסיתא5 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
66נדבדנינוז198510 ק"מ לתושב חוץ
67קרןבאומפלקנ1976רצי השדות10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
68לינויטובולנ19975 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
69שמעוןחסוןז19675 ק"מ לתושב חוץ
70יצחקטוביז1991מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ לתושב חוץ
71עדוקידרז2006מכבי תל-אביב5 ק"מ לתושב חוץ
72רמיכהןז1971הרוח השניה10 ק"מ לתושב חוץ
73חרותאלדרנ19955 ק"מ לתושב חוץ
74שלוםאוסקרז195110 ק"מ לתושב חוץ
75בנימלניצקיז195810 ק"מ לתושב חוץ
76סלבהפשניןז19885 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
77רענןיעקוביז1977ליגה - סאפ10 ק"מ לתושב חוץ
78חנהרובלנ2010אתלטים של ג״יי10 ק"מ לתושב חוץ
79eliramז1974הרוח השניה10 ק"מ לתושב חוץ
80יאירישראלז1944אין מועדון10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
81ליזברמוכהנ1965רצי שפיר10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
82שוקישומרוןז1969ONEZONE5 ק"מ לתושב חוץ
83חיהרובנשטייןנ1969ליגה - סאפ10 ק"מ לתושב חוץ
84שירהשטייןנ199010 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
85אלברטבן זקןז196010 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
86אלוןבן אבוז200110 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
87מוריהאדמונינ199610 ק"מ לתושב חוץ
88אוראדםז1963אתגרית עוטף עזה10 ק"מ לתושב חוץ
89איילבן דודז196310 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
90דניאלוזהז199110 ק"מ לתושב חוץ
91יעקבשקדז1960רצי קרית השרון10 ק"מ לתושב חוץ
92עידןג׳רסיז199010 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
93שמואלדמוזהז1990דמוזה10 ק"מ לתושב חוץ
94שמשוןרפאלז19535 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
95אלינהגוטמןנ1981WIN5 ק"מ לתושב חוץ
96שובלאדלשטייןנ1996ריצה5 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
97חייםרוזןז198610 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
98אודיהרהטנ1971ניר בנים10 ק"מ לתושב חוץ
99אמירהרריז19705 ק"מ לתושב חוץ
100ארי חישרודרז20105 ק"מ לתושב חוץ
101עזריהשרודרז20125 ק"מ לתושב חוץ
102אילנהשרודרנ198410 ק"מ לתושב חוץ
103דולבחנאלז199810 ק"מ לתושב חוץ
104אהרוןנתןז1965הרוח השניה10 ק"מ לתושב חוץ
105רינהדבירנ19835 ק"מ לתושב חוץ
106אביתראלמוזנינוז19915 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
107יהלימוקראייז20085 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
108רןאהרוןז19705 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
109אריאלשפירוז19875 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
110איליהפייפמןז199210 ק"מ לתושב חוץ
111אשרביננפלדז20155 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
112שלוםביננפלדז20135 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
113זכריהביננפלדז19905 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
114אביחיעזרןז1983מרחבים10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
115דרורדנגורז1956מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ לתושב חוץ
116רפיציבוטרוז19535 ק"מ לתושב חוץ
117אופיראלמליחז1981רצי השדות10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
118אורלידואקנ1975WIN5 ק"מ לתושב חוץ
119רונןדואקז1970Win5 ק"מ לתושב חוץ
120ראובןצוררוז1974רצים דרומים10 ק"מ לתושב חוץ
121הילהכהןנ1975הרוח השניה10 ק"מ לתושב חוץ
122שאולנגרז1978Win תזונה ופעילות גופנית5 ק"מ לתושב חוץ
123ספירלויןנ2002שוסטארס10 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
124ליאוראתרוגנ1995Shustars10 ק"מ לתושב חוץ
125עמיתהורסקיז197510 ק"מ לתושב חוץ
126אביבשוסטר פולגנ1983שוסטארס10 ק"מ לתושב חוץ
127yairRomanoז1970win5 ק"מ לתושב חוץ
128איילתרומנונ1971win5 ק"מ לתושב חוץ
129LaurenOnayנ198510 ק"מ לתושב חוץ
130גילירוקחנ1974win5 ק"מ לתושב חוץ
131חגימלצרז1969הרוח השניה10 ק"מ לתושב חוץ
132דניאלמילבאוורז19865 ק"מ לתושב חוץ
133איתןרפסז198810 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
134חגיתגילאוןנ197810 ק"מ לתושב חוץ
135אבן יצחקצ'סירז198810 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
136מנחםקלייןז199710 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
137דודיבן משהז19745 ק"מ לתושב חוץ
138נטליחסוןנ19855 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
139שינגאוקרז19865 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
140שימורז19845 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
141גילהנגאוקרנ198410 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
142נטליהגלינובנ199010 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
143כוכבזיסנ19765 ק"מ לתושב חוץ
144מומיאלבזז195310 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
145elinaromanovנ1977סוסיתא5 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
146משהברקןז2010סוסיתא5 ק"מ לתושבי ק.גת וחיילים בחובה
147יוסיכהןז1960בית הלוחם באר שבע10 ק"מ לתושב חוץ
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים