מרוץ כריסמס רן Christmas Run 2021 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה בישראל.

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1מיקיבקרמןז197410 ק"מ ריצה תחרותית
2יונתןבקרמןז200910 ק"מ ריצה תחרותית
3מייסאעראףנ19852 ק"מ ריצה תחרותית
4הנדסמארנ1986כללית5 ק"מ ריצה תחרותית
5אליןחנאנ19992 ק"מ ריצה תחרותית
6ליאלנבואנינ2004Fit Life2 ק"מ ריצה תחרותית
7תאופיקשחאדהז20025 ק"מ ריצה תחרותית
8נועםטובולנ200612tri5 ק"מ ריצה תחרותית
9שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג5 ק"מ ריצה תחרותית
10NizarHannaז20015 ק"מ ריצה תחרותית
11זינתנבואנינ1974Fit Life2 ק"מ ריצה תחרותית
12גאדהאסעדנ1982Fit Life2 ק"מ ריצה תחרותית
13גזלאסעדנ2010Fit Life2 ק"מ ריצה תחרותית
14סאליקדמנינ1992Fitlife5 ק"מ ריצה תחרותית
15נאליןנבואנינ2018Fit Life2 ק"מ ריצה תחרותית
16אלוןלויןז2013גולדמן2 ק"מ ריצה תחרותית
17עריןנבואנינ1982Fit Life2 ק"מ ריצה תחרותית
18השאםאסעדז1977רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
19ניליסלאמהנ1970Fit Life5 ק"מ ריצה תחרותית
20ספואתעסאףז19925 ק"מ ריצה תחרותית
21גבריאלמוראניז20132 ק"מ ריצה תחרותית
22ג'ורג'מוראניז20092 ק"מ ריצה תחרותית
23אורנהניצןנ1964אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
24אינהצורן-רוזנטלנ19705 ק"מ ריצה תחרותית
25יעלבאן כהןנ19695 ק"מ ריצה תחרותית
26סמאחפאחורינ19895 ק"מ ריצה תחרותית
27איריסדודנ1965אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
28אילכהןז1963מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
29רבקאבלוטנ20055 ק"מ ריצה תחרותית
30אפרתפרינ1960Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
31ערןפריז1966Magic Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
32ראניעסאףז20065 ק"מ ריצה תחרותית
33אלירןהרושז1984move!10 ק"מ ריצה תחרותית
34נועםפפרז198212tri2 ק"מ ריצה תחרותית
35דורוןפפרנ201412tri2 ק"מ ריצה תחרותית
36אלוןברשז1972קדרים רצים5 ק"מ ריצה תחרותית
37עמיתברשנ2010קדרים רצים5 ק"מ ריצה תחרותית
38ירדןכוכבינ1994הרצים של יורגן10 ק"מ ריצה תחרותית
39סוניגלנטיז1965הרצים של יורגן10 ק"מ ריצה תחרותית
40יואלדגןז1968הרצים של יורגן10 ק"מ ריצה תחרותית
41אופיראילתז1977אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
42יניבנחמיאסז1973הרצים של יורגן10 ק"מ ריצה תחרותית
43רוזיאבו עוקסהנ20082 ק"מ ריצה תחרותית
44רימהאבו עוקסהנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
45ליאוראילתנ2013אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
46מיכללוינ1982אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
47נתנאלאוסיפובז20052 ק"מ ריצה תחרותית
48נדבבן יפתז20125 ק"מ ריצה תחרותית
49אסףבן יפתז19835 ק"מ ריצה תחרותית
50איזבלסבאגנ19762 ק"מ ריצה תחרותית
51מהליאטיאסנ2010מכבי חיפה2 ק"מ ריצה תחרותית
52נאורדואניז20105 ק"מ ריצה תחרותית
53לונהסבאגנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
54עומראגמוןז20115 ק"מ ריצה תחרותית
55אנג׳למנגוניז1984רצי כפר ורדים10 ק"מ ריצה תחרותית
56MayasArrafנ19992 ק"מ ריצה תחרותית
57גילחכםז1968רצים עם דינה5 ק"מ ריצה תחרותית
58אלדדלשםז2018המדבשים10 ק"מ ריצה תחרותית
59סנאאחירנ1979Fitlife5 ק"מ ריצה תחרותית
60אולגהבגרייסרנ19862 ק"מ ריצה תחרותית
61נועהבגרייסרנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
62אדםסאלםז2015Fit life2 ק"מ ריצה תחרותית
63יוסףסאלםז2011Fit life2 ק"מ ריצה תחרותית
64נארימאןחאיק-סאלםנ1986Fit life2 ק"מ ריצה תחרותית
65מילאדדחבורז1967251405 ק"מ ריצה תחרותית
66אדוארדאבו חנאז200210 ק"מ ריצה תחרותית
67אליאסאבו חנאז2006רןRun5 ק"מ ריצה תחרותית
68דודוליאבז1964המדבשים10 ק"מ ריצה תחרותית
69אמירחסוןז1974רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
70אמירעבדז19905 ק"מ ריצה תחרותית
71אדוארדעסאףז20005 ק"מ ריצה תחרותית
72בשירעאסיז1982פסוטה5 ק"מ ריצה תחרותית
73רוברדחבורז19985 ק"מ ריצה תחרותית
74ענאןליוסנ19925 ק"מ ריצה תחרותית
75נסראתעראףז19925 ק"מ ריצה תחרותית
76יובלאטלינ2008ran4fan zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
77אנהאוסטרנ1980המדבשים10 ק"מ ריצה תחרותית
78מיכאלאוסטרז1979המדבשים10 ק"מ ריצה תחרותית
79קיםלוינ19585 ק"מ ריצה תחרותית
80רוזיאלדיןז197110 ק"מ ריצה תחרותית
81מוהנדאבו ערישהז1984run 4 fun zichron10 ק"מ ריצה תחרותית
82אחסאןחלביז1979רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
83IhsanHalabiז1978רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
84שאדיאבוזלףז1974רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
85רמיחלביז196910 ק"מ ריצה תחרותית
86alonben yitzhakז1966מרת"א10 ק"מ ריצה תחרותית
87קרןברנדנ1972אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
88יעקבעבוז1967הרץ הבודד10 ק"מ ריצה תחרותית
89DaniShomronז1957רצי כפר ורדים10 ק"מ ריצה תחרותית
90אורןהוזז1973OrenHoz5 ק"מ ריצה תחרותית
91יעלבורוביקנ2009Run4fun2 ק"מ ריצה תחרותית
92ענתאפלבויםנ1961מרת"א ת"א5 ק"מ ריצה תחרותית
93שלומישחףז1967ליגה בלינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
94כרסטיאןליוסז20172 ק"מ ריצה תחרותית
95אורןעופרז1976מצפה אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
96אנגלהליוסנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
97הודאמחול ליוסנ19832 ק"מ ריצה תחרותית
98תאמרליוסז19812 ק"מ ריצה תחרותית
99האניסלאמהז2014רןrun2 ק"מ ריצה תחרותית
100נועהבן אליעזרנ2007GOLDMAN5 ק"מ ריצה תחרותית
101איתיבן אליעזרז1977בית הלוחם חיפה5 ק"מ ריצה תחרותית
102הראלסובוביץז1971המדבשים10 ק"מ ריצה תחרותית
103דוריתלרנרנ1979מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
104ליבימולדנ1971מועדון רצי תל5 ק"מ ריצה תחרותית
105אורימאיסז2010המדבשים2 ק"מ ריצה תחרותית
106שמואלמאיסז1971המדבשים2 ק"מ ריצה תחרותית
107אמיררםז2010Run 4 fun zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
108רןפלגז19705 ק"מ ריצה תחרותית
109אלברטפנחסז1965אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
110ניתאיפלגז2007Goldman5 ק"מ ריצה תחרותית
111ירדןסגלנ2010123tri2 ק"מ ריצה תחרותית
112מארוןשופאניז20122 ק"מ ריצה תחרותית
113בועזאיילז1978מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
114יועדציבוטרוז2009Run4Fun2 ק"מ ריצה תחרותית
115מרסלומאואסז1965מרת"א - מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
116טארקשופאניז19812 ק"מ ריצה תחרותית
117גיאזלוףז1970מרת"א - מועדון רצי תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
118עמוסעוזניז1955מרתא תל אביב10 ק"מ ריצה תחרותית
119פלגיונהז20111 2 tri2 ק"מ ריצה תחרותית
120דוריונהנ2007אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
121דניאלבודה‬‎נ2011אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
122קובייונהז1976אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
123ענבליונהנ1977אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
124קרןבודה‬‎נ1975אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
125אוריאלעינבז2009Run 4 Fun Zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
126איתישרתז1987עופר2 ק"מ ריצה תחרותית
127avihaimovichז1971adernalin10 ק"מ ריצה תחרותית
128רניןביסאןנ2005אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
129שרוןחןנ1971אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
130אליאסעאסיז197210 ק"מ ריצה תחרותית
131מגדביסאןנ1984אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
132רובאגבריסנ19802 ק"מ ריצה תחרותית
133ג׳ויגבריסנ20142 ק"מ ריצה תחרותית
134רוזעסאףנ20142 ק"מ ריצה תחרותית
135הודאקסיס עסאףנ19862 ק"מ ריצה תחרותית
136RoberShehadehז19905 ק"מ ריצה תחרותית
137SuzanBaransiנ19915 ק"מ ריצה תחרותית
138יגאלקושנירסקיז1962אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
139אמילחורגיןז19715 ק"מ ריצה תחרותית
140אביגילהמרמןנ2008GOLDMAN2 ק"מ ריצה תחרותית
141יותםהמרמןז2006GOLDMAN5 ק"מ ריצה תחרותית
142עוזקומפנוז2009טריפל5 ק"מ ריצה תחרותית
143יהלחביבז2010טריפל2 ק"מ ריצה תחרותית
144היליחביבנ2012טריפל2 ק"מ ריצה תחרותית
145כרמלסגלנ2009123tri2 ק"מ ריצה תחרותית
146RonDuvdevaniז20005 ק"מ ריצה תחרותית
147MayaTama Wagshalנ19995 ק"מ ריצה תחרותית
148רותשחףנ1956מרתא10 ק"מ ריצה תחרותית
149חנאןקאסםנ198410 ק"מ ריצה תחרותית
150איילרוזןז196410 ק"מ ריצה תחרותית
151אפרתדניאל פורתנ1975אין10 ק"מ ריצה תחרותית
152אוריפורמןז197110 ק"מ ריצה תחרותית
153מוסטפאכיאלז198610 ק"מ ריצה תחרותית
154יואביעקביז200310 ק"מ ריצה תחרותית
155יפעתיעקבינ197010 ק"מ ריצה תחרותית
156יאיריעקביז196810 ק"מ ריצה תחרותית
157טליהרבידנ1961שירותי בריאות כללית גליל מערבי10 ק"מ ריצה תחרותית
158עליחלאילהז1956שירותי בריאות כללית גליל מערבי10 ק"מ ריצה תחרותית
159אפרתשטריתנ1967גמאני אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
160כפיראדריז1977אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
161ליהיאמאירוביץנ200712tri5 ק"מ ריצה תחרותית
162גבעאסאז2012הקדרים באים בריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
163עומראסאז2011הקדרים באים בריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
164מימימרים לקסנ1964שרותי בריאות כללית10 ק"מ ריצה תחרותית
165רביעמחולז198710 ק"מ ריצה תחרותית
166פארוקחמולהז197010 ק"מ ריצה תחרותית
167עידןזמירז2012קדרים רצים5 ק"מ ריצה תחרותית
168גילעדאפשטייןז2005Run 4 fun zichron5 ק"מ ריצה תחרותית
169GARRYFAVELז1960קדרים באים5 ק"מ ריצה תחרותית
170אירנהריבליןנ1979מצפה אבי"ב10 ק"מ ריצה תחרותית
171שלףרוטז2012קדרים5 ק"מ ריצה תחרותית
172JwadAliז20115 ק"מ ריצה תחרותית
173דורוןאיזנברגז19772 ק"מ ריצה תחרותית
174גאולהלוינ1959אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
175ליביאטשנ2013גולדמן2 ק"מ ריצה תחרותית
176גליאטשנ2008גולדמן2 ק"מ ריצה תחרותית
177טליאטשנ197710 ק"מ ריצה תחרותית
178שליאטשנ2008גולדמן5 ק"מ ריצה תחרותית
179דינהכץ-קורןנ198210 ק"מ ריצה תחרותית
180אכלאסיעקובנ19705 ק"מ ריצה תחרותית
181יפעתאדרינ1978אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
182SausanIssaנ19735 ק"מ ריצה תחרותית
183נירירקוניז1962מצפה אבי"ב10 ק"מ ריצה תחרותית
184אורלימועלםנ1981אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
185נרדיןסביתנ19855 ק"מ ריצה תחרותית
186רוחיזידאןז19955 ק"מ ריצה תחרותית
187עלאעבידז19795 ק"מ ריצה תחרותית
188לימורמלולנ197010 ק"מ ריצה תחרותית
189רעותדדיהנ1976המדבשים10 ק"מ ריצה תחרותית
190ElirazMazorז1973המדבשים10 ק"מ ריצה תחרותית
191שמעוןחייטז19732 ק"מ ריצה תחרותית
192שירחייט-טלנ2006TEAMMISGAV2 ק"מ ריצה תחרותית
193דוריןחייט-טלנ1979TEAMMISGAV5 ק"מ ריצה תחרותית
194שגיאחייט-טלז2009TEAMMISGAV5 ק"מ ריצה תחרותית
195שיליחייט-טלנ2013TEAMMISGAV2 ק"מ ריצה תחרותית
196שקדחייט-טלז2011TEAMMISGAV2 ק"מ ריצה תחרותית
197היבאמסארוהנ199010 ק"מ ריצה תחרותית
198שמואלדנהז196010 ק"מ ריצה תחרותית
199תמיפלדנ1979אורן הוז5 ק"מ ריצה תחרותית
200דביכהןנ1971Orenhoz10 ק"מ ריצה תחרותית
201אוריהורן ירדןז198010 ק"מ ריצה תחרותית
202יעלפנחסנ2009run 4fun zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
203אפימנדלוביץז1978אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
204ענבראלוןנ1977אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
205הילהעופרנ2007אצני מגשימים2 ק"מ ריצה תחרותית
206דולבששוןז1984אצני מגשימים5 ק"מ ריצה תחרותית
207אילעופרז1977אצני מגשימים10 ק"מ ריצה תחרותית
208מיריתלהבנ1972Oren Hoz5 ק"מ ריצה תחרותית
209אילןסבגז196410 ק"מ ריצה תחרותית
210ארזגורפינקלז2007run 4 fun zichron5 ק"מ ריצה תחרותית
211אילתוייסנ19885 ק"מ ריצה תחרותית
212RaneenNasrallahנ1987Oren hoz5 ק"מ ריצה תחרותית
213AimanSalamaז1983רןrun10 ק"מ ריצה תחרותית
214ליביפינשטייןנ2012Pointers runners2 ק"מ ריצה תחרותית
215סילאןפינשטייןנ2009Pointers runners2 ק"מ ריצה תחרותית
216גוליאןחאגז20125 ק"מ ריצה תחרותית
217לינהחאגנ20125 ק"מ ריצה תחרותית
218ריניהחאגנ20125 ק"מ ריצה תחרותית
219רנאחילונ19845 ק"מ ריצה תחרותית
220נועםשושןז2009אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
221מירבשושןנ1970אדרנלין2 ק"מ ריצה תחרותית
222ג׳וןשאהיןנ20125 ק"מ ריצה תחרותית
223רנאכריסטינה פראןנ19815 ק"מ ריצה תחרותית
224סערדייגז198110 ק"מ ריצה תחרותית
225אליאסח׳וריהז19915 ק"מ ריצה תחרותית
226רניןברהםנ199310 ק"מ ריצה תחרותית
227לבויינשטייןז1988אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
228אמירעבד אלקאדרז199710 ק"מ ריצה תחרותית
229סיסיכהןנ1956אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
230מיכלנוימןנ1964אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
231ענבלכהןנ1980אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
232שריתשלבנ1978אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
233עינבבשירינ1969אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
234טלפארז19801 2 tri5 ק"מ ריצה תחרותית
235הירומיפארנ20111 2 tri2 ק"מ ריצה תחרותית
236קרניפולקנ20122 ק"מ ריצה תחרותית
237גאיהפולקנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
238ליאתפולקנ19762 ק"מ ריצה תחרותית
239רוןפולקז19762 ק"מ ריצה תחרותית
240ליההריסנ2012גולדמן2 ק"מ ריצה תחרותית
241ואילחאמדז1978רציאיילותהגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
242גילבר זוהרז196010 ק"מ ריצה תחרותית
243ענברפדרמןנ2013Goldman2 ק"מ ריצה תחרותית
244עופריפדרמןנ2011Goldman5 ק"מ ריצה תחרותית
245אלעדפדרמןז19755 ק"מ ריצה תחרותית
246זינוביבלגודרסקיז1963נהריה5 ק"מ ריצה תחרותית
247אורןנדיבז19775 ק"מ ריצה תחרותית
248גולןיניבז2007GOLDMAN5 ק"מ ריצה תחרותית
249קטיהנדיבנ197810 ק"מ ריצה תחרותית
250עידוהרשז2013Run 4 fun Zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
251ראםואכיםז2017wakim's family2 ק"מ ריצה תחרותית
252סליםואכיםז2014wakim's family2 ק"מ ריצה תחרותית
253אליאסואכיםז1984wakim's family2 ק"מ ריצה תחרותית
254חלילחאפיז19795 ק"מ ריצה תחרותית
255חלאחאפינ20092 ק"מ ריצה תחרותית
256ניצןכהןז1970קדרים5 ק"מ ריצה תחרותית
257טלכהןז1970קדרים5 ק"מ ריצה תחרותית
258שגיארוזנברגז1968לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
259אמירהעוסמאןנ19775 ק"מ ריצה תחרותית
260וורדחאפיז20112 ק"מ ריצה תחרותית
261קוביקאלךז1983קדרים5 ק"מ ריצה תחרותית
262יואבקאלךז2011קדרים5 ק"מ ריצה תחרותית
263שושיסקורינ1971קוניק קלאב10 ק"מ ריצה תחרותית
264ערןרוביןז197310 ק"מ ריצה תחרותית
265אילןשביטז196910 ק"מ ריצה תחרותית
266סבינהוינוגרד-כץנ1973mikerun5 ק"מ ריצה תחרותית
267רינהאמרןנ1970mikerun5 ק"מ ריצה תחרותית
268אהרוןאסוליןז1964VIPTRAILSISRAEL10 ק"מ ריצה תחרותית
269FawazAndrawesז1995الكوتش fitness club10 ק"מ ריצה תחרותית
270Bettinayaishנ1971mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
271מיכהיעישז1968mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
272למיסעבדנ19842 ק"מ ריצה תחרותית
273פריאלעבדנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
274יוסףעבדז20122 ק"מ ריצה תחרותית
275יוסףעבדז19772 ק"מ ריצה תחרותית
276נטליקסיסנ20152 ק"מ ריצה תחרותית
277ראניקסיסז20122 ק"מ ריצה תחרותית
278רוחיקסיסז20102 ק"מ ריצה תחרותית
279אוריליפשיץז20112 ק"מ ריצה תחרותית
280יהלליפשיץז20122 ק"מ ריצה תחרותית
281ליהפאבריקנטנ2008run 4 fun zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
282חוסיןעזאיזהז1990לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
283נבילאלוליז197510 ק"מ ריצה תחרותית
284אירינהרפאלסקינ19655 ק"מ ריצה תחרותית
285מיהשרמןנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
286כרואןחלבינ1995לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
287פוריתצפניהנ1974כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
288גדילויז1969כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
289רותאליהונ1970כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
290נדבבהטז1974כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
291טלימשהנ1965כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
292מיקיבישיץ- שייןז1973כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
293לירןשוורץנ1973כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
294ניריתטננבאוםז1973כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
295עומרקאופמןז1973כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
296אסטהבכרנ1962כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
297שרוןשלונ1968כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
298מיכהברז1979כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
299אילןששוןז1969כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
300אביבן סימוןז1964כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
301אסףדגןז1976כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
302חייםלסטז1970כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
303שריתששוןנ1970כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
304גיאקוניקז1966כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
305מיכללטניקנ1975כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
306איתמרלטניקז1971כאן רצים ומצטלמים10 ק"מ ריצה תחרותית
307עפרגפניז1951פריצת דרך10 ק"מ ריצה תחרותית
308עפרהגפנינ1953פריצת דרך10 ק"מ ריצה תחרותית
309אלכסנדררפאלסקיז196210 ק"מ ריצה תחרותית
310חנאתלחמיז19835 ק"מ ריצה תחרותית
311ג'וןבשארהז20152 ק"מ ריצה תחרותית
312מאריהבשארהנ20132 ק"מ ריצה תחרותית
313תמרמונצקנ2011אפרוחי יחיעם2 ק"מ ריצה תחרותית
314איתמרמונצקז1971אפרוחי יחיעם2 ק"מ ריצה תחרותית
315אמירהסבאגנ19845 ק"מ ריצה תחרותית
316לינדהעבדנ19805 ק"מ ריצה תחרותית
317חייםחכםז19535 ק"מ ריצה תחרותית
318ערוויילרז1969קוניק קלאב10 ק"מ ריצה תחרותית
319ברבלמסנ19965 ק"מ ריצה תחרותית
320ליאורסיידוףז2011Run for fun zichton yakov2 ק"מ ריצה תחרותית
321רועיהורביץז19945 ק"מ ריצה תחרותית
322שחרשפרוטז2014Run 4 fun zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
323עדיקומינרנ2014run 4 fun zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
324ראפתחרבז1985רצי בית ג'ן10 ק"מ ריצה תחרותית
325אסתרברקנ1964אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
326עדןפנקרז1996חגי המצלם10 ק"מ ריצה תחרותית
327חגיפנקרז1970חגי המצלם10 ק"מ ריצה תחרותית
328עומרסיידוףז2014Run for fun zichton yakov2 ק"מ ריצה תחרותית
329אמאלזידאןנ1968סית חולים זיו צפת5 ק"מ ריצה תחרותית
330מוסטפאזידאןז1965משרד רישוי10 ק"מ ריצה תחרותית
331איציקרזז19555 ק"מ ריצה תחרותית
332דןפישרז19575 ק"מ ריצה תחרותית
333איריספישר‬‎נ19585 ק"מ ריצה תחרותית
334יותםמאיירז2004אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
335אליאבאביבז2014Run 4 fun zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
336אדםמונטלז2007run 4 fun zichron2 ק"מ ריצה תחרותית
337יונתןקאןז2010Run4Fun Zichron Yaakov2 ק"מ ריצה תחרותית
338לונאעראףנ20132 ק"מ ריצה תחרותית
339מנחםיעקוביאןז1961אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
340OllaGoldovskyנ19775 ק"מ ריצה תחרותית
341גיליעישז1971מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
342חגיתאסרףנ1967אנדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
343עמיתרינשטייןז20025 ק"מ ריצה תחרותית
344תאברעסאףז19772 ק"מ ריצה תחרותית
345ראזיעסאףז20122 ק"מ ריצה תחרותית
346ג׳ואדעסאףז20142 ק"מ ריצה תחרותית
347חנאאבו עוקסהז20152 ק"מ ריצה תחרותית
348אמנוןבכרז195610 ק"מ ריצה תחרותית
349לבניקוליןז197010 ק"מ ריצה תחרותית
350יוסיאליהוז197510 ק"מ ריצה תחרותית
351יואבבן פורתז1975runtime10 ק"מ ריצה תחרותית
352שרוןברוןז19775 ק"מ ריצה תחרותית
353מלכהאמירנ19615 ק"מ ריצה תחרותית
354בןסלמיניסז200410 ק"מ ריצה תחרותית
355דורוןסלמיניסז196710 ק"מ ריצה תחרותית
356יצחקסלהז1972SelaRun10 ק"מ ריצה תחרותית
357יעקבשקדז196010 ק"מ ריצה תחרותית
358אוריגנורז2000לרוץ חופשי5 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים