מרוץ אריאל ה- 1 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה | לוח מרוצים | מדידת זמנים וארגון מרוצים

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1ירוןלשםז1966חברת חשמל5 ק"מ ריצה
2איתןצימרמןז200710 ק"מ ריצה
3נטליהשולקיןנ198810 ק"מ ריצה
4דמיטרישולקיןז198710 ק"מ ריצה
5ליאורהג'בסקינ2012האתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה
6דורוןגורודצקיז1948Magic Runners10 ק"מ ריצה
7ברקבילהז198510 ק"מ ריצה
8HamzaAmerז1998Kq.runner10 ק"מ ריצה
9YorayAharoniז200110 ק"מ ריצה
10יעקביהושעז19935 ק"מ ריצה
11מגדידעקהז1977אין5 ק"מ ריצה
12לישימלמדז199610 ק"מ ריצה
13דןמוסולובז199710 ק"מ ריצה
14אוריהירשז2009ההירשים5 ק"מ ריצה
15אורןאמברז197210 ק"מ ריצה
16אורישחרז201110 ק"מ ריצה
17יהודהגינזבורגז2012אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה
18נתנאלגינזבורגז2009אתלטים של ג'יי10 ק"מ ריצה
19חגיתעזוזנ19765 ק"מ ריצה
20אלעדנגרז20075 ק"מ ריצה
21נטעטאוביןנ2009קרוספיט5 ק"מ ריצה
22גרגוריטאוביןז1978קרוספיט5 ק"מ ריצה
23מקסיםשפטולוביץז19755 ק"מ ריצה
24יאירשרעביז2011האתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה
25ינוןסקעתז1996סטודנטים10 ק"מ ריצה
26אמיתיאורבניז1997סטודנטים10 ק"מ ריצה
27שרוןלב אריז1986סטודנטים10 ק"מ ריצה
28מרכוספוליטיסז2000סטודנטים10 ק"מ ריצה
29שירהכהן ריכטרנ1997סטודנטים10 ק"מ ריצה
30נטעחרותנ1997סטודנטים10 ק"מ ריצה
31אנדרייפודלסניז1995סטודנטים10 ק"מ ריצה
32יריןאוחיוז1994סטודנטים10 ק"מ ריצה
33אלוןזיידז1990סטודנטים10 ק"מ ריצה
34יהורםחנוכיז1969סטודנטים10 ק"מ ריצה
35אוראלנגרז1995סטודנטים10 ק"מ ריצה
36חןשפחוןז1994סטודנטים10 ק"מ ריצה
37תוםחורגיןז1997סטודנטים10 ק"מ ריצה
38שיביארואנ2001סטודנטים10 ק"מ ריצה
39נתיבקרקוז1996סטודנטים10 ק"מ ריצה
40שקדגולדברגז1994סטודנטים10 ק"מ ריצה
41יונתןשירמןז1997סטודנטים10 ק"מ ריצה
42תמרגודאינ1996סטודנטים10 ק"מ ריצה
43יהודהרוזנבלוםז2000סטודנטים5 ק"מ ריצה
44ענבלרוזנבלוםנ2000סטודנטים5 ק"מ ריצה
45אסתרגולדיסנ2000סטודנטים5 ק"מ ריצה
46אליאורמרטןז1995סטודנטים5 ק"מ ריצה
47שלוםאלקייםז1992סטודנטים5 ק"מ ריצה
48אוראלבוכריסז1998סטודנטים5 ק"מ ריצה
49טיגסיטמיקאלנ1998סטודנטים5 ק"מ ריצה
50עדןפריזדהז1997סטודנטים5 ק"מ ריצה
51יזןמרעיז1997סטודנטים5 ק"מ ריצה
52ליאורכהןז1995סטודנטים5 ק"מ ריצה
53דידיאביגדז1994סטודנטים5 ק"מ ריצה
54ניראסגליז1996סטודנטים5 ק"מ ריצה
55עטרהכהןנ1995סטודנטים5 ק"מ ריצה
56רפאלבוגוובז1994סטודנטים5 ק"מ ריצה
57באריסמיןז2006סטודנטים5 ק"מ ריצה
58עידןדורהז1996סטודנטים5 ק"מ ריצה
59דבורהלררנ1997סטודנטים5 ק"מ ריצה
60משהנגרז1997סטודנטים5 ק"מ ריצה
61מאיראוליאלז1995סטודנטים5 ק"מ ריצה
62ManishKumar Yadavז1995סטודנטים5 ק"מ ריצה
63RadheyShyam Yadavז1992סטודנטים5 ק"מ ריצה
64ממטובאולוקבקז1988סטודנטים5 ק"מ ריצה
65ספירגרשוןנ1995סטודנטים5 ק"מ ריצה
66אלחנןכהןז1996סטודנטים5 ק"מ ריצה
67אחיעדקרסנטיז1990סטודנטים5 ק"מ ריצה
68אדהםורדהז1996סטודנטים5 ק"מ ריצה
69סאהרכעכושז1999סטודנטים5 ק"מ ריצה
70קרןדודונ1997סטודנטים5 ק"מ ריצה
71ענברגוזנ1996סטודנטים5 ק"מ ריצה
72אדירוייסברודז200810 ק"מ ריצה
73טלבריזינובז20075 ק"מ ריצה
74שלומישחףז1967רצי אליצור5 ק"מ ריצה
75יונתןשירמןז19975 ק"מ ריצה
76טלאבודרהםז2001Eleven5 ק"מ ריצה
77אלהויינרנ19845 ק"מ ריצה
78דניאלפולקז1981האתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה
79עדיאלפולקז2012האתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה
80יורירוזנפלדז196910 ק"מ ריצה
81ויקיעמרנינ1960קרוספיט5 ק"מ ריצה
82יעלגליצרנ2011arielj5 ק"מ ריצה
83נתנאלגליצרז2010arielj10 ק"מ ריצה
84יונימרמלשטייןז2008האתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה
85דודקצפרז1983אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה
86יהודהקצפרז2010אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה
87אביפרידמןז1979The MF's5 ק"מ ריצה
88נועםליבוביץז200410 ק"מ ריצה
89בנישמירז19385 ק"מ ריצה
90מיכלליבוביץנ20075 ק"מ ריצה
91דבירליבוביץז197710 ק"מ ריצה
92גיארביבז197910 ק"מ ריצה
93אדםפרוגז20095 ק"מ ריצה
94דןפרוגז19795 ק"מ ריצה
95MichaelRozmanז197810 ק"מ ריצה
96PhilipGordonז1962רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה
97זמירורדיז1964Pardo Run5 ק"מ ריצה
98ולדימירדבוגובסקיז1965משטרת ישראל10 ק"מ ריצה
99רעיהדבוגובסקינ1961משטרת ישראל10 ק"מ ריצה
100אוריקירשנבויםז1963TARGET5 ק"מ ריצה
101פואדפסחובז198010 ק"מ ריצה
102יהודיתגרשוןנ1993קרוספיט5 ק"מ ריצה
103אפריםזימןז1946רצי קדומים10 ק"מ ריצה
104ענתזולוטניצקינ19905 ק"מ ריצה
105מאורלויז20145 ק"מ ריצה
106JamesEspirז19585 ק"מ ריצה
107אספהמוגסז1976אין10 ק"מ ריצה
108שמואל אליהוברוךז19985 ק"מ ריצה
109לאוןבאיקיןז19905 ק"מ ריצה
110שנירנחלוןז1983רצי המושבה10 ק"מ ריצה
111צביפייןז19835 ק"מ ריצה
112ניסןהנדרז19955 ק"מ ריצה
113דודסנטוריז19805 ק"מ ריצה
114קוביכהןז196710 ק"מ ריצה
115איתיאהרוניז1979אהרוניס10 ק"מ ריצה
116דרור יעקבאהרוניז2006אהרוניס5 ק"מ ריצה
117שירהאהרונינ1983אהרוניס5 ק"מ ריצה
118משהצבריז196110 ק"מ ריצה
119דינהגולןנ1960רצים עם דינה5 ק"מ ריצה
120איציקישראלז1961רצים עם דינה10 ק"מ ריצה
121רביעעבד אלחיז19935 ק"מ ריצה
122דודמוסנזוןז1969קדומים רצים ונהנים10 ק"מ ריצה
123אסלאםעבד אלחיז20055 ק"מ ריצה
124אורןצ'וגאיובז20085 ק"מ ריצה
125יהודהגבאיז1981Gabay's5 ק"מ ריצה
126איתןכספיז1986כספי כושר ובריאות5 ק"מ ריצה
127בוריססלדיןז19935 ק"מ ריצה
128אוריאןבוקרהז20095 ק"מ ריצה
129מקסיםשפיראז199910 ק"מ ריצה
130איילתזרביבנ1983קרוספיט אריאל5 ק"מ ריצה
131איתן חיאשרת-בלוךז20005 ק"מ ריצה
132יניבאשרתז19725 ק"מ ריצה
133אביאלמוריז2007האתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה
134הלליחרמוןנ2012רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה
135מתניה שמחהחרמוןז2010רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה
136שלהבתיהחרמוןנ2006רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה
137אברהםחרמוןז1977רצי הר ברכה5 ק"מ ריצה
138אורינקרז201010 ק"מ ריצה
139האשםנאטורז1960רצי קלנסווה5 ק"מ ריצה
140שמואלבן איטאז1989הפנתרים הורודים10 ק"מ ריצה
141תמרנחמן-אמברנ2015חינוך אריאל5 ק"מ ריצה
142יעלנחמן-אמברנ2006חינוך אריאל5 ק"מ ריצה
143ליה חנהנחמן-אמברנ2006חינוך אריאל5 ק"מ ריצה
144רון גליהנחמן-אמברנ2014חינוך אריאל5 ק"מ ריצה
145גדעון ששוןנחמן-אמברז2012חינוך אריאל5 ק"מ ריצה
146עיריתנחמן-אמברנ1977חינוך אריאל10 ק"מ ריצה
147ארזאמברז1975חינוך אריאל10 ק"מ ריצה
148מתניהאהרוןז20075 ק"מ ריצה
149מתןשהםז1989קרוספיט אריאל5 ק"מ ריצה
150נינהשהםנ1987קרוספיט אריאל5 ק"מ ריצה
151חןסנטרנ1979רצה חופשי10 ק"מ ריצה
152יונתןהרריז1984כספי כושר ובריאות5 ק"מ ריצה
153בניהשימלז200810 ק"מ ריצה
154עקיבהסולוויז2008Jay's Atheletes10 ק"מ ריצה
155איילשוורץז2008משה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ ריצה
156יונתןשוורץז2011משה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ ריצה
157נתנאלפשטרז199110 ק"מ ריצה
158עומרקלייןז20085 ק"מ ריצה
159צוריאלגרינשטייןז200610 ק"מ ריצה
160נתנאללוינסוןז198610 ק"מ ריצה
161דניאלגלםז19835 ק"מ ריצה
162אהרוןקרובז19865 ק"מ ריצה
163טוביהבירז199510 ק"מ ריצה
164תהלקרוטרז199110 ק"מ ריצה
165יורםשוועלז197810 ק"מ ריצה
166ברםהוכהאוזרז2007מועדון הג׳ינג׳10 ק"מ ריצה
167עזיהוכהאוזרז2007מועדון הג׳ינג׳10 ק"מ ריצה
168מתיהוכהאוזרז2003מועדון הג׳ינג׳10 ק"מ ריצה
169אליהוכהאוזרז1977מועדון הג׳ינג׳10 ק"מ ריצה
170גדעוןהנמןז199010 ק"מ ריצה
171נדבקלייןז20035 ק"מ ריצה
172ריטהרפאילובנ1987קרוספיט אריאל5 ק"מ ריצה
173אליטאוברז1975משה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ ריצה
174פולהסמירין-יוסףנ1983קרוספיט אריאל5 ק"מ ריצה
175איציקחוריז1987קרוספיט rel10 ק"מ ריצה
176עודדבנדלז1983קרוספיט rel10 ק"מ ריצה
177חגיתקוקרנ1980קרוספיט5 ק"מ ריצה
178נאורסדרינהז199010 ק"מ ריצה
179עמריתורג'מןז2007Real Madrid f.c10 ק"מ ריצה
180ורדמרמורנ1981משה רוזנבלום מועדון ריצה10 ק"מ ריצה
181דוביאונרז197810 ק"מ ריצה
182משהתורג'מןז1976קרב10 ק"מ ריצה
183אליהורוזנרז2008האתלטים של ג׳יי10 ק"מ ריצה
184מאירהברמןז198510 ק"מ ריצה
185רןגונןז19755 ק"מ ריצה
186איציקעמרםז1985Spirit10 ק"מ ריצה
187משהקרנסדורףז199010 ק"מ ריצה
188עודדעץ הדרז1960מאירי אריאל5 ק"מ ריצה
189משהקפלנסקיז1981פרטי5 ק"מ ריצה
190עידןגיוסז198710 ק"מ ריצה
191יהונתןגלאורז20105 ק"מ ריצה
192ענבלגלאורנ19825 ק"מ ריצה
193משהבילהז197210 ק"מ ריצה
194יהודהרסטז19575 ק"מ ריצה
195נוהגורז20125 ק"מ ריצה
196אביתרגורז20115 ק"מ ריצה
197בניהקלייןז200710 ק"מ ריצה
198עמיהגולדשטייןנ2005אין5 ק"מ ריצה
199אוריאלגולדיסז20055 ק"מ ריצה
200ליטלקרנינ1989יוחננוף10 ק"מ ריצה
201דוביווילקסז2011אתלטים של ג'יי5 ק"מ ריצה
202אלוןאמברז198010 ק"מ ריצה
203איילאמברז20115 ק"מ ריצה
204אבישיאמברז20095 ק"מ ריצה
205דודאלקלעיז1952קרוספיט5 ק"מ ריצה
206KostaLoutsetז197010 ק"מ ריצה
207חגיצוראלז20095 ק"מ ריצה
208לוריטישלרנ1974קרוספיט5 ק"מ ריצה
209איליהאוליציןז1991קרוספיט אריאל5 ק"מ ריצה
210שירעזוז אוחנהנ1992מאירי אריאל10 ק"מ ריצה
211נדיהפלמןנ1976קרוספיט אריאל10 ק"מ ריצה
212נדבפולדז2011מועדון ריצה של ג׳יי5 ק"מ ריצה
213משהמתןז195810 ק"מ ריצה
214ניסיםלבז19825 ק"מ ריצה
215‫חןויינרנ198810 ק"מ ריצה
216דודרקנטיז199010 ק"מ ריצה
217יוסיקרנסדורףז198810 ק"מ ריצה
218יוסףטובולסקיז200810 ק"מ ריצה
219יואבאמברז20115 ק"מ ריצה
220עידןחממיז198710 ק"מ ריצה
221גלאידלז196710 ק"מ ריצה
222איתןזנזוריז20095 ק"מ ריצה
223אוריזנזוריז20095 ק"מ ריצה
224מאוראליהוז19915 ק"מ ריצה
225שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה
226אביעזוזז19855 ק"מ ריצה
227דניאלפורטרז199810 ק"מ ריצה
228נדבחגביז19875 ק"מ ריצה
229אוראוחנהז1991מאירי אריאל5 ק"מ ריצה
230מוחמדמחאגנהז2001אני לבד5 ק"מ ריצה
231עידוהרניק ברז1980האריות של עידו10 ק"מ ריצה
232מרגריטהיבסייבנ199310 ק"מ ריצה
233עודדמודריקז1945Judge Do It5 ק"מ ריצה
234גרשוןרזניקובז1989קרוספיט אריאל10 ק"מ ריצה
235סאלחרעדז196310 ק"מ ריצה
236רחלגורנ198710 ק"מ ריצה
237איתיחגביז198510 ק"מ ריצה
238יונתןברקוביץז1999run for your life5 ק"מ ריצה
239מגידיקובסקינ1996run for your life- לאה אדרי10 ק"מ ריצה
240דבגולדברגז198010 ק"מ ריצה
241מינדיגולדברגנ198110 ק"מ ריצה
242דןאלפיז1975הפנתרים הורודים10 ק"מ ריצה
243רוניקייזמןנ198510 ק"מ ריצה
244חופיתלבנ19855 ק"מ ריצה
245אריאלהקפלןנ19905 ק"מ ריצה
246עמנואלעזוזז1961מאירי אריאל10 ק"מ ריצה
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים