מרוץ נחל שורק 2021 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה בישראל.

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1עדובירנברגז196910 ק"מ ריצה תחרותית
2נתןאדלמןז198110 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
3אביהפורייטרנ20102 ק"מ ריצה תחרותית
4אסףפורייטרז20085 ק"מ ריצה תחרותית
5ירדןמואטיז20055 ק"מ ריצה תחרותית
6אלעדדואקז1978Igis10 ק"מ ריצה תחרותית
7הדרברדוגונ20045 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
8אביבישראליז1979EPRC (מזל טוב לאלה ומושיקו)5 ק"מ ריצה תחרותית
9‪harelchezi‬‏ז19895 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
10אפרתרוגטקהנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
11נועםאביעדז20092 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
12ניראביעדז197810 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
13ענתפוניס שמוחהנ1970רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
14אוריכהןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
15ניבמזרחיז20135 ק"מ ריצה תחרותית
16רמימזרחיז19855 ק"מ ריצה תחרותית
17מאירשליז19595 ק"מ ריצה תחרותית
18יונתןלביאז198310 ק"מ ריצה תחרותית
19אמיראייגרמןז198410 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
20אריאלשכטרז2012רצי100מני2 ק"מ ריצה תחרותית
21אורשכטרנ2007רצי100מני2 ק"מ ריצה תחרותית
22ליאורסטחיז1992רצי100מני2 ק"מ ריצה תחרותית
23אלסהפליקיארנ196810 ק"מ ריצה תחרותית
24מאיליבנהנ200110 ק"מ ריצה תחרותית
25אילהחןנ200710 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
26איתןקוטלרז20115 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
27אלוןידעיז19675 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
28יונתןקנדלרז20092 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
29נפתליקנדלרז19755 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
30טוביהפודלשוקז20102 ק"מ ריצה תחרותית
31יניבמזומןז1976קמש2 ק"מ ריצה תחרותית
32יעלהמזומן‬‎נ2014קמש2 ק"מ ריצה תחרותית
33נעםמזומן‬‎ז2007קמש5 ק"מ ריצה תחרותית
34אוריהמזומן‬‎נ2009קמש2 ק"מ ריצה תחרותית
35טליהמזומן‬‎נ2012קמש2 ק"מ ריצה תחרותית
36פלדמזורז1974רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
37אורןזיניז1974רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית
38מתןראב״דז1985רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
39רחלרבוחנ1973מירי פורסט/בגוף בריא10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
40לאהברושינ19595 ק"מ ריצה תחרותית
41תמרבן דודנ2008רצים עם יונתן2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
42אפרתבן דודנ2008רצים עם יונתן2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
43גילהדרנ19715 ק"מ ריצה תחרותית
44מאירשוקרז19675 ק"מ ריצה תחרותית
45מנחםבלוגז20075 ק"מ ריצה תחרותית
46קרןביטוןנ199210 ק"מ ריצה תחרותית
47DaelNathanז2014אתלטיים של ג'יי2 ק"מ ריצה תחרותית
48נפתלירוכוורגרז19975 ק"מ ריצה תחרותית
49אביפרלז197810 ק"מ ריצה תחרותית
50אריהרוכוורגרז20025 ק"מ ריצה תחרותית
51דותןבן דודז1977רצים עם יונתן10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
52זוהרכהן סקאלינ20122 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
53BeniahNathanז2010אתלטיים של ג'יי2 ק"מ ריצה תחרותית
54הילהכהן סקאלינ20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
55MeirNathanז2006אתלטיים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
56PeninaNathanנ2008אתלטיים של ג'יי5 ק"מ ריצה תחרותית
57חןניאזובנ20132 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
58הללניאזובנ20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
59מתןטוביןז19985 ק"מ ריצה תחרותית
60גיאלויז1967עזר ראן10 ק"מ ריצה תחרותית
61גליתלוינ1968עזר ראן5 ק"מ ריצה תחרותית
62אחיהוינברגרז20072 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
63רומיהלוינ2010רצים עם יונתן2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
64רותלוינ2008רצים עם יונתן2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
65אוהדסריז198410 ק"מ ריצה תחרותית
66אילהלוינ2005רצים עם יונתן2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
67אביחיפרידמןז20082 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
68מרבידעינ1969רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
69יעקבפרידמןז200510 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
70רותםנחוםז2006קמש2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
71אריאלצמחז20072 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
72דניאלבלייווייסז20055 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
73מוטיביטוןז19822 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
74עמיתבלייווייסז19752 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
75אברהםבלייווייסז20142 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
76נעמיבלייווייסנ20132 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
77יונתןויילז198610 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
78גליהכספינ1964Ezerun רצים בהנאה5 ק"מ ריצה תחרותית
79הדסקופרברגנ1971Ezerun5 ק"מ ריצה תחרותית
80אלמוגנחמיאסז19955 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
81יוסףתכלתז19715 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
82ריטהפרץנ1978רצי הסגולה5 ק"מ ריצה תחרותית
83שליבן ארינ1975runforc15 ק"מ ריצה תחרותית
84רותםצוקרנ20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
85חייםקוטלרז20075 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
86אריאלקוטלרז19795 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
87רניתקוטלרנ197910 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
88ספירצוקרנ20095 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
89דרורקסטרוז1974רצי הסגולה5 ק"מ ריצה תחרותית
90חייםצוקרז1976הרוח השנייה10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
91דביאיצקוביץ'נ19775 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
92שלמהעובדיהז1951איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
93אבישיזלצרז197910 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
94אשרפסטרנקז1951רצים לזכרה של ציפי10 ק"מ ריצה תחרותית
95יעקבהללז19565 ק"מ ריצה תחרותית
96ביניחושןז198710 ק"מ ריצה תחרותית
97אליסבןז1980עזר10 ק"מ ריצה תחרותית
98עידוליבוביץז20095 ק"מ ריצה תחרותית
99רינהאמרןנ1970Mayk run10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
100מלאכיברלינרז19965 ק"מ ריצה תחרותית
101שרהקובלנ1961רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
102כרמיתבר לבנ1977Ezerun5 ק"מ ריצה תחרותית
103יוסיבירנבויםז1972רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית
104שלאבפרץז1992רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית
105דניגוטהולדז194610 ק"מ ריצה תחרותית
106אושריתאלמוגינ19795 ק"מ ריצה תחרותית
107טליהאלמוגינ20085 ק"מ ריצה תחרותית
108יועדאלמוגיז20095 ק"מ ריצה תחרותית
109שלומיתקלייןנ1985קמש2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
110אחינעםקלייןנ2011קמש2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
111נחוםבן משהז1966רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
112שנהבגבעתינ20072 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
113גילגבעתיז19705 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
114גליתגבעתינ1972רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
115ניצןראובינוףנ2010קמש2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
116יוסףכץז199410 ק"מ ריצה תחרותית
117טובילוינ19575 ק"מ ריצה תחרותית
118אריאלתכלתז20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
119מיכלפיינמסרנ20122 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
120אביחיפיינמסרז20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
121לורןכהןנ1984רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
122ג'יימספיינמסרז19825 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
123ניקיתכלתנ197210 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
124נעמיפיינמסרנ1984running with jon10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
125שחרמייזלנ20015 ק"מ ריצה תחרותית
126דנידבורקיןנ200210 ק"מ ריצה תחרותית
127בןציון מנחםז20102 ק"מ ריצה תחרותית
128דביראביביז20132 ק"מ ריצה תחרותית
129אליסףעגיבז198010 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
130אלנתןקודרוןז20055 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
131יהוסףבן יוסףז19765 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
132עמיתברנרנ20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
133ישיקודרוןז20142 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
134אורהווצלרנ2001אטלטים של ג'י5 ק"מ ריצה תחרותית
135יאירקודרוןז20112 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
136עופריבן יוסףנ20112 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
137מעיןטרפר-וכטלנ1995רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
138סיגלברנרנ19775 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
139סימאווצלרנ1974אטלטים של ג'י10 ק"מ ריצה תחרותית
140נטליקודרוןנ198110 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
141איתןווצלרז2003אטלטים של ג'י5 ק"מ ריצה תחרותית
142מרקקודרוןז197710 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
143הדרמוריהנ1993רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
144HarelDeryז198910 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
145גביוייסז19565 ק"מ ריצה תחרותית
146שמחהוכטלז1965רצי אפרת10 ק"מ ריצה תחרותית
147גליתריף רוטשסנ1972Ezerun5 ק"מ ריצה תחרותית
148שריהגולדפישרז19915 ק"מ ריצה תחרותית
149גליתדנדקרנ1975אינטל5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
150Shmuelדנדקרז1975אינטל5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
151שאולבר אילןז19685 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
152איילתקוטלרנ20092 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
153הראלשאנןז20085 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
154אמיתירימוןז20092 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
155מעייןרימוןנ20072 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
156נעהשייןנ2009קמש2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
157מרדכיבאקייז19775 ק"מ ריצה תחרותית
158איתןמשולםנ20122 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
159צופיהמשולםנ20072 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
160אוריהחלמישז19875 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
161שושיסולומון זמורהנ1976רצי הסגולה5 ק"מ ריצה תחרותית
162רונימשולםנ20092 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
163אסףגוטמןז19815 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
164ריקיחלמישנ19645 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
165אבינחמיהז1964רצימני10010 ק"מ ריצה תחרותית
166שרההיימןנ20075 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
167לאהמזא"ה ארנברגנ1988הארנברגים10 ק"מ ריצה תחרותית
168צביארנברגז1950הארנברגים10 ק"מ ריצה תחרותית
169אביעדבילרז1969רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
170עמיהודרבינוביץז1951מצפה נטופה10 ק"מ ריצה תחרותית
171יוסייפהז1972runningwithjohn10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
172RuthBomerwaldנ19815 ק"מ ריצה תחרותית
173אליהזמיריז20122 ק"מ ריצה תחרותית
174אוריאלזמיריז20082 ק"מ ריצה תחרותית
175רונןזמיריז20072 ק"מ ריצה תחרותית
176משהאלוףז20025 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
177יניבשטריתז197410 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
178תמרגוטמןנ20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
179קלאודיהשנשקירנ1965רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
180נדבגוטמןז20132 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
181שירהורהפטיגנ2009רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
182יעלהופןנ1970רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
183משהפלדז197810 ק"מ ריצה תחרותית
184איילכטוניז1970RunForce15 ק"מ ריצה תחרותית
185איילגואטהז19642 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
186הילהגואטהנ20112 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
187יריבפרוכטמןז197010 ק"מ ריצה תחרותית
188מתןקוריןז20035 ק"מ ריצה תחרותית
189אלעדהלויז19752 ק"מ ריצה תחרותית
190איתמרמשה הלויז20122 ק"מ ריצה תחרותית
191אילןחלמישז196410 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
192איילתיעקובןנ1970Ezerun10 ק"מ ריצה תחרותית
193יערההלוינ19775 ק"מ ריצה תחרותית
194ברוךסרוסיז1981RunForce15 ק"מ ריצה תחרותית
195מיכלסרוסינ1983RunForce15 ק"מ ריצה תחרותית
196יוסינשיאז1966RunForse15 ק"מ ריצה תחרותית
197שלוםחוברהז197210 ק"מ ריצה תחרותית
19823MJז1970RUN FOUR5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
199משהפגירז1959Ezerun10 ק"מ ריצה תחרותית
200מיקההמילטוןנ20085 ק"מ ריצה תחרותית
201עידורוסוז20132 ק"מ ריצה תחרותית
202מיכלגוז'נסקינ1970EzeRun5 ק"מ ריצה תחרותית
203עזרלויז1969EzeRun10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
204אמיררוסוז20022 ק"מ ריצה תחרותית
205נימרודהמילטוןז19755 ק"מ ריצה תחרותית
206מורןהמילטוןנ1978EzeRun2 ק"מ ריצה תחרותית
207שגיאסרורז199110 ק"מ ריצה תחרותית
208אושרתהדדינ1968Ezerun רצים בהנאה2 ק"מ ריצה תחרותית
209יוגבהדדיז1995Ezerun רצים בהנאה5 ק"מ ריצה תחרותית
210JoshElifazז1984טאפ מאדר למען גדולים מהחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
211יעקבפינגרז19615 ק"מ ריצה תחרותית
212נדבשרעביז199010 ק"מ ריצה תחרותית
213יבגנינייגובזיןז1980רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית
214שלירפנ1984mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
215תמירורמוסז1970הישגים ראשון לציון5 ק"מ ריצה תחרותית
216אלינהמוקרנינ198810 ק"מ ריצה תחרותית
217שלישלוםנ1968רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
218אילתזרנסטנ200110 ק"מ ריצה תחרותית
219אביחימזיןז20015 ק"מ ריצה תחרותית
220יונהסבאןז20065 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
221גיאסבאןז19722 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
222שירהמונסוניגונ2009יד בנימין5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
223אשרסבאןז20092 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
224חננאלסבאןז20092 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
225לבנהסבאןנ20112 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
226שלהבתסבאןנ20142 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
227דרורכרמליז1965קשר עין10 ק"מ ריצה תחרותית
228רוברטמסינגרז19705 ק"מ ריצה תחרותית
229אלברטמגרז198210 ק"מ ריצה תחרותית
230אלישיבינון יוםז20105 ק"מ ריצה תחרותית
231מוטיאונגרז195910 ק"מ ריצה תחרותית
232אליהשלמה יוםז20055 ק"מ ריצה תחרותית
233ניריום טובז197310 ק"מ ריצה תחרותית
234יפתחהרמןז2005קמש5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
235גלעדרביבז2009קמש2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
236ישראלחי רקנטיז198510 ק"מ ריצה תחרותית
237נגהזיידנברגנ2006קמש5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
238באריקלייןנ2009קמש2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
239הדסעוזיאלנ2008קמש2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
240צוריפריינטהז2008מכבי5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
241מיכלליבוביץנ20075 ק"מ ריצה תחרותית
242רותיליבוביץנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
243דבירליבוביץז197710 ק"מ ריצה תחרותית
244מאירברוקנטלז19515 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
245דרורפרינטהז19635 ק"מ ריצה תחרותית
246bettinayaishנ1971mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
247נריהניאזובז20045 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
248איתיניאזובז19815 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
249אוהדדבירז19895 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
250משההלברשטטז197010 ק"מ ריצה תחרותית
251יעלהלברשטטנ200310 ק"מ ריצה תחרותית
252מיטלדבירנ19915 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
253יהונתןנזריז20162 ק"מ ריצה תחרותית
254אלוןשגבז20065 ק"מ ריצה תחרותית
255דודלויזוןז198610 ק"מ ריצה תחרותית
256שמעוןדנוןז195510 ק"מ ריצה תחרותית
257עידואהרוניז2006הבן של אבא10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
258דניקפלושניקז1950איילות5 ק"מ ריצה תחרותית
259הראלנויז2005אין5 ק"מ ריצה תחרותית
260ולדימירדבוגובסקיז1965רצים עם דינה10 ק"מ ריצה תחרותית
261רעיהדבוגובסקינ1961רצים עם דינה10 ק"מ ריצה תחרותית
262איתןפרידז2005אין5 ק"מ ריצה תחרותית
263קרןמורנ1990רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
264יוסישולדנפרייז2005רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
265נאורעין קניאלז200010 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
266יעלחדדנ20045 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
267יהודהסבוז19832 ק"מ ריצה תחרותית
268רועיסבוז20122 ק"מ ריצה תחרותית
269יאירחיים סבוז20102 ק"מ ריצה תחרותית
270גונןאשכנזיז196610 ק"מ ריצה תחרותית
271SandraYankelevichנ1969קשר עין10 ק"מ ריצה תחרותית
272מנישחקז1985רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
273קוביכהןז1967גו אקטיב5 ק"מ ריצה תחרותית
274אלחנןדויטשז199110 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
275ניסיםהדדיז1967עזר - רצים בהנאה10 ק"מ ריצה תחרותית
276מעוזבן דודז197210 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
277הדרחן לויןנ20072 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
278שניצביה לויןנ20052 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
279אביעדלויןז20005 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
280ישימאיר לויןז20105 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
281מירבמ.רחלנ197810 ק"מ ריצה תחרותית
282אליהורביץז20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
283תמרחייםנ1950ezeRun10 ק"מ ריצה תחרותית
284סילביהורמןנ1984Ezerun5 ק"מ ריצה תחרותית
285סנדרהבניזרינ1978רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
286שיעובדז1978רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית
287נדבשורקז20085 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
288אלראיוינברגרז20035 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
289מיריסבןנ1970רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
290יניבבן שמואלז19755 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
291אורליפרסנ1964Ezerun10 ק"מ ריצה תחרותית
292רזהללז20095 ק"מ ריצה תחרותית
293חזיכהןז19505 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
294אלןאורבךז1970רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
295שרהעמרנ1977עזר RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
296יוניתרון קרופרונ1986עזר RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
297גליתבלטנ1977ezerun10 ק"מ ריצה תחרותית
298יפעתאורבךנ1977רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
299מורהרשקוביץנ1994Biobeat10 ק"מ ריצה תחרותית
300ישראלסרוסיז1951Biobeat5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
301אוראברמןז1987Biobeat10 ק"מ ריצה תחרותית
302יוחנןמאיז1966Biobeat10 ק"מ ריצה תחרותית
303נירגולדשטייןז1981Biobeat10 ק"מ ריצה תחרותית
304אהובהבר אילןנ1970רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
305כריסטינהדמידובנ19915 ק"מ ריצה תחרותית
306עדיגלבוענ1975Igi's running club5 ק"מ ריצה תחרותית
307מיטלעשורנ1985עזרrun5 ק"מ ריצה תחרותית
308חןרביז1991הצעד הראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
309ענתקליפרנ1970Ezerun10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
310אלוןג'וסז1965טאפ מאדר למען גדולים מהחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
311EliLatoז195010 ק"מ ריצה תחרותית
312גדיעזראז19935 ק"מ ריצה תחרותית
313ירוןמיכאליז19845 ק"מ ריצה תחרותית
314רחלאלוףנ19665 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
315נתןמינץז197710 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
316כרמלזליסנ2010זליס2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
317הדרזליסנ2009זליס2 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
318איתםזליסז2006זליס10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
319עדיסולמאנ2000KalmaRunners5 ק"מ ריצה תחרותית
320חנילוינ19775 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
321אליהזומרז198410 ק"מ ריצה תחרותית
322ארזסליז1979KalmaRunners5 ק"מ ריצה תחרותית
323סופיוקסלר כהןנ1984רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית
324רואילויזוןז1970רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
325שלמהשגבז1972רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
326עידןשכטרז2015רצי100מני2 ק"מ ריצה תחרותית
327כרמיתשכטרנ1980רצי100מני2 ק"מ ריצה תחרותית
328זהרשכטרז1979רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
329אורידדוןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
330חזימועלםז1961דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
331לביאקרפז20055 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
332לביאקרפז20055 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
333ליאתבטיטונ1977רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית
334סמדרצלליכין סבונ1971רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
335EmilAgaevז197910 ק"מ ריצה תחרותית
336אדירמכלוףז1986רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית
337דודמוסנזוןז1969קדומים רצים ונהנים10 ק"מ ריצה תחרותית
338אורטלמוסקוביץנ20082 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
339דינהגולןנ1960רצים עם דינה5 ק"מ ריצה תחרותית
340איציקישראלז1961רצים עם דינה10 ק"מ ריצה תחרותית
341יצחקדורביץז19645 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
342שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
343קרלוסאיתן כהןז19935 ק"מ ריצה תחרותית
344עינתיגרנ1961רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
345joseslipakז196710 ק"מ ריצה תחרותית
346אליגמראז1969רצים עם יונתן10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
347אלנתןקפלןז20092 ק"מ ריצה תחרותית
348נוהתמיםז2002חייל10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
349יפהונקיןנ1957רצי מני 10010 ק"מ ריצה תחרותית
350איתןיגרז1965רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
351רמיאברמוביץז1959מזרח תיכון10 ק"מ ריצה תחרותית
352יובלאברמוביץז196310 ק"מ ריצה תחרותית
353ינוןליזרז20092 ק"מ ריצה תחרותית
354נופרמלכהנ1988רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
355קרןרובינשטייןנ1974רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
356אביבן נביאז1970רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
357אילנהשניידרנ19715 ק"מ ריצה תחרותית
358אסףבן דבז1969רצי 100 מני10 ק"מ ריצה תחרותית
359מרינהגרבינ1986רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
360ניתאיטיטלבוםז20132 ק"מ ריצה תחרותית
361אליעוזטיטלבוםז20092 ק"מ ריצה תחרותית
362ליאורטיטלבוםז19792 ק"מ ריצה תחרותית
363מורןסוויסהנ1964רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
364אורנהרחמנינ1969רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
365רונןכהןז1975רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
366אבירפאלז1964רצי ההר10 ק"מ ריצה תחרותית
367סמדרקארונ19835 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
368מיכלקריבנ19745 ק"מ ריצה תחרותית
369גליתבן יפתנ1966רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
370אוריקריבז20075 ק"מ ריצה תחרותית
371ירדנהמימוןנ1972רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
372דליהבליימןנ1957רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
373איתןבליימןז1956רצי100מני10 ק"מ ריצה תחרותית
374יעלקרןנ2001רצים עם מוטי5 ק"מ ריצה תחרותית
375אלעדזלביץ‬‎ז2002רצים עם מוטי5 ק"מ ריצה תחרותית
376רעותקונפינ19825 ק"מ ריצה תחרותית
377איתמרקונפיז19815 ק"מ ריצה תחרותית
378אוהדסלעז196510 ק"מ ריצה תחרותית
379שחףסלעז200010 ק"מ ריצה תחרותית
380שוקיברלב-ארנברגז1981ארנברגים10 ק"מ ריצה תחרותית
381יובלברלב-ארנברגז2013ארנברגים2 ק"מ ריצה תחרותית
382סיוןברלב-ארנברגנ2012ארנברגים2 ק"מ ריצה תחרותית
383אלעדתמיםז19985 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
384איילפניאלז198510 ק"מ ריצה תחרותית
385שמעוןדניבז195510 ק"מ ריצה תחרותית
386יאירמליחיז1986רצי הסגולה10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
387רזמשולםז2005אתלטי הנגב5 ק"מ ריצה תחרותית
388אבידהןז195410 ק"מ ריצה תחרותית
389שירהדורביץנ20102 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
390אמיDorevitchנ19715 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
391אהרוןדורביץז20095 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
392מיטלנסיםנ20025 ק"מ ריצה תחרותית
393שלוםחייםז19515 ק"מ ריצה תחרותית
394רועיאיש רםז200710 ק"מ ריצה תחרותית
395עומראיש רםז200510 ק"מ ריצה תחרותית
396ארזסלוניםז196810 ק"מ ריצה תחרותית
397גיטלליפשיץנ200410 ק"מ ריצה תחרותית
398שלמהבנישוז196210 ק"מ ריצה תחרותית
399יריבתמנעז196110 ק"מ ריצה תחרותית
400שרגאמלטרז195310 ק"מ ריצה תחרותית
401אליאבשמואלביץז198010 ק"מ ריצה תחרותית
402אשרחליוהז198010 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
403יצחקליפשיץז195810 ק"מ ריצה תחרותית
404יובלהלרז196710 ק"מ ריצה תחרותית
405דגןרקנטיז1972גבעת ברנר10 ק"מ ריצה תחרותית
406יונתןכהןז1979רצים עם יונתן10 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
407יונתןקובלז1957רצים עם יונתן5 ק"מ ריצה תחרותית- תושב נחל שורק
408ירוןעומר‬‎ז19765 ק"מ ריצה תחרותית
409אפיקעומר‬‎ז20085 ק"מ ריצה תחרותית
410איילקדםז1962רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
411מיכהיעישז1968mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
412אורירנצרז1977MIKERUN5 ק"מ ריצה תחרותית
413עמיתטמירז19995 ק"מ ריצה תחרותית
414רוןטמירז19675 ק"מ ריצה תחרותית
415אורייושעז1976mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
416יהודהממןז1980Team seroya5 ק"מ ריצה תחרותית
417תמירפרידמןז1976mikerun10 ק"מ ריצה תחרותית
418גיליעישז1971מכבי הישיגים ראשון5 ק"מ ריצה תחרותית
419חייםרוזןז198610 ק"מ ריצה תחרותית
420נפתליזילברז195910 ק"מ ריצה תחרותית
421שמואלפזז194910 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים