מרוץ אור יהודה 2022 - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה בישראל.

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן לחזרה לרשימה המקורית
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1רויגלעדז200210 ק"מ ריצה תחרותית
2מעייןוולףנ198410 ק"מ ריצה תחרותית
3אמנוןאפללוז19605 ק"מ ריצה תחרותית
4אמנוןאפללוז19605 ק"מ ריצה תחרותית
5אולגהגולנינ19685 ק"מ ריצה תחרותית
6ערןצ'צ'יק קורןז1984רצי גבעתיים10 ק"מ ריצה תחרותית
7נטליהלוינ199210 ק"מ ריצה תחרותית
8איילשיז1972אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
9שרוןגרינברגז1970רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
10גלעדשטייןז1983רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
11רוזיפרייסנ20065 ק"מ ריצה תחרותית
12דובידוברז19685 ק"מ ריצה תחרותית
13יפתחהרמןז2005פשוט לרוץ5 ק"מ ריצה תחרותית
14אילנהגוטמןנ198410 ק"מ ריצה תחרותית
15דניאללויןז1982Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
16דניאלסילברמןז19895 ק"מ ריצה תחרותית
17רמינחוםז197056210 ק"מ ריצה תחרותית
18שמעוןמיארהז1952איילות10 ק"מ ריצה תחרותית
19JuliaLeviז19845 ק"מ ריצה תחרותית
20AleksanderLeviז19805 ק"מ ריצה תחרותית
21רןדורז1979theNteam10 ק"מ ריצה תחרותית
22ישעיהלאסתרז2007הסוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
23אדהםזידז1996Tigers10 ק"מ ריצה תחרותית
24אבייופהז1982רצים בראש10 ק"מ ריצה תחרותית
25eliramז1974הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
26צוריעמיאורז1981מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
27סמדרעמיאורנ1982מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
28נועהברקמןנ1989רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
29שלמהעובדיהז1951אלישרא5 ק"מ ריצה תחרותית
30אמריאסאיגז19965 ק"מ ריצה תחרותית
31מקסיםקוגןז1986אחים לחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
32בןאלוףז1982אחים לחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
33יוסיקרמרז1981אחים לחיים10 ק"מ ריצה תחרותית
34נבותדגניז1984Sprint10 ק"מ ריצה תחרותית
35סלישיריז198610 ק"מ ריצה תחרותית
36רביעעבד אלחיז199310 ק"מ ריצה תחרותית
37קיריללשצ'יברז1983רצים עם משה10 ק"מ ריצה תחרותית
38BenSitbonז1988Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
39גיאהמאיריז1976רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
40אסלאםעבד אלחיז20065 ק"מ ריצה תחרותית
41אלוןבאורנפרוינדז1972SPIRIT10 ק"מ ריצה תחרותית
42אברהםבן ישיז19515 ק"מ ריצה תחרותית
43עמיתסרולביץז2005רצי אייל שי5 ק"מ ריצה תחרותית
44רזמשולםז2005אתלטי הנגב5 ק"מ ריצה תחרותית
45עידןאבניז20045 ק"מ ריצה תחרותית
46שרוןנוהנ197510 ק"מ ריצה תחרותית
47אוראלסדסנ1981המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
48נדבפולדז2011אתלטים של ג׳יי5 ק"מ ריצה תחרותית
49גילבורוכובז19855 ק"מ ריצה תחרותית
50דניתגביזוןנ1990פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
51רמיוסרמןז1969פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
52עדןבן-הרושנ1992פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
53שירהאיאשנ1987פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
54יעללאופרנ1971פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
55יוסףאלקלעיז1992פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
56עוזכהןז1988פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
57משהמלמדז1982פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
58אלישמערייןז1986פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
59שי שמואלגולדז1986פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
60עפרישלוז1973פשמ"ג - מס הכנסה5 ק"מ ריצה תחרותית
61אביטלרזניקנ1972עיריית תל אביב יפו5 ק"מ ריצה תחרותית
62גליכרמוןנ1977עיריית תל אביב יפו5 ק"מ ריצה תחרותית
63יניבדגולז1975עיריית תל אביב יפו5 ק"מ ריצה תחרותית
64ליאורפרובקביץז1968עיריית תל אביב יפו5 ק"מ ריצה תחרותית
65SamHendlerז19465 ק"מ ריצה תחרותית
66גיליבינגז1978bing service10 ק"מ ריצה תחרותית
67ערןוקניןז196910 ק"מ ריצה תחרותית
68עינתלוינ196710 ק"מ ריצה תחרותית
69צחיוינטרובז19575 ק"מ ריצה תחרותית
70צחיעירוןז1981מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
71ירדןגנישנ1995Mַ&M10 ק"מ ריצה תחרותית
72אורליןז1986רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
73שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
74אחמדאבו שחאדהז1984Igi’s running club10 ק"מ ריצה תחרותית
75איילבן אריז1973Y-run10 ק"מ ריצה תחרותית
76איילשלומיז1991טרימור10 ק"מ ריצה תחרותית
77איציקמזרחיז19865 ק"מ ריצה תחרותית
78יובלספירז196910 ק"מ ריצה תחרותית
79תמרזהרנ1969הגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
80ענתשאבינ1988Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
81שחרטויגז200010 ק"מ ריצה תחרותית
82עדיסולמאנ2000Grit10 ק"מ ריצה תחרותית
83יוסיפראינטז1979רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
84יעלפריד פראינטנ1978רצים בירוקה10 ק"מ ריצה תחרותית
85אנהרומננקונ1985ספיריט10 ק"מ ריצה תחרותית
86אביקופמןז1993רצים בפסגות10 ק"מ ריצה תחרותית
87אוריפאריז196110 ק"מ ריצה תחרותית
88ראובןמרגלז194710 ק"מ ריצה תחרותית
89שרוןולנרז1971אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
90גביאזולאיז1963אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
91מתיברדוגוז1976אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
92טליונאיז1975אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
93ירוןנירז1963אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
94עמיתקרניז1974אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
95איציקאלברטז1977אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
96יונתןשוורץז1982אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
97דורוןגיאתז1976אלישרא10 ק"מ ריצה תחרותית
98גיאסטרומצהז1982סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
99שריתתורג’מןנ1983סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
100צחיבייליסז1973סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
101מאורגוריןז1974סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
102אילןאלגאליז1973סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
103אסףניסיםז1976סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
104פאדיחאג' יחיאז1987סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
105איילשרףז1964סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
106יוסימעתוקז1978סלקום10 ק"מ ריצה תחרותית
107עידןשרעביז1983ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
108יוסףהודז1976ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
109טלבן מנחםז1977ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
110נתנאלבחבוטז1994ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
111שלמהציוןז1985ליגה משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
112יונתןזכריהז1980ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
113יניבצוייגז1972ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
114אילןאבידןז1973ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
115אילןאליהוז1966ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
116רותםצ'ונהז1991ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
117קוביאזולאיז1967ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
118וואסיםרבאחז1976ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
119דניבורוכובז1979ליגה משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
120אסףבזיניז1981ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
121אברהםרשמןז1977ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
122חגיתפריגרנ1974ליגה משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
123רוניתלוינ1975ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
124אברהםפלחז1973ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
125טרקאיוונדיהז1973ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
126אסףגישרז1975ליגה משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
127מאירנתןז1979ליגה משטרת ישראל5 ק"מ ריצה תחרותית
128דוקטורביטאוז1977ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
129פאדיעראידהז1980ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
130דרורסגלז1972ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
131רפאלקריקוריאןז1981ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
132ארזתבורנ1970ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
133אולגהדדוןנ1968ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
134אסףשוקרוןז1979ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
135רוןגור-אלז1975ליגה משטרת ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
136יניבמורז1983מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
137דורוןדהןז1997מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
138עמינדבוויקוביץז1993מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
139אורדודז1997מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
140אליבדנניז1965מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
141אמונהלבנ2002מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
142אדירלויז1989מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
143איסישלומוףז1971מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
144שיראלוןנ1995מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
145ארזזכאיז1987מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
146דרורבנדלרז1968מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
147אושריביטוןז1986מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
148אופירבן נעיםז1992מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
149נאותבן צרויהנ1980מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
150גילאלקוביז1976מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
151ירוןמינהז1971מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
152רןיונסז1975מרה5 ק"מ ריצה תחרותית
153יניבקריספלז1980מרה10 ק"מ ריצה תחרותית
154אורליטולדנונ1988ליגת למקומות עבודה - מאוחדת5 ק"מ ריצה תחרותית
155עודדפינגלהז1970ליגת למקומות עבודה - מאוחדת10 ק"מ ריצה תחרותית
156ליאתגילונינ1975ליגת למקומות עבודה - מאוחדת10 ק"מ ריצה תחרותית
157חןארבילינ1984ליגת למקומות עבודה - מאוחדת10 ק"מ ריצה תחרותית
158ליליטלנ1978ליגת למקומות עבודה - מאוחדת10 ק"מ ריצה תחרותית
159ימיתססי רוזנפילדנ1978ליגת למקומות עבודה - מאוחדת10 ק"מ ריצה תחרותית
160שריתמרקוביץנ1975ליגת למקומות עבודה - מאוחדת10 ק"מ ריצה תחרותית
161אסףשייםז1975הבנק הבינלאומי -ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
162יוסייוחאיז1964הבנק הבינלאומי -ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
163חייםחדדז1982הבנק הבינלאומי -ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
164סיוןגורז1965הבנק הבינלאומי -ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
165חןבר נתןז1965הבנק הבינלאומי -ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
166רויטלמיכאלינ1972הבנק הבינלאומי -ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
167אהרוןפרסמןז1965חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
168תמירנבואניז1983חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
169גילמרוםז1971חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
170גיאוולךז1972חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
171גליתששוןנ1971חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
172אילניתברקנ1979חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
173גיללוטםז1962חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
174שמואלוקניןז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
175יוסימזרחיז1966חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
176אילנהשרון-יהבנ1966חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
177יוסיסבאגז1961חברת חשמל צפון5 ק"מ ריצה תחרותית
178יעקבחמאלז19735 ק"מ ריצה תחרותית
179ינוןהרמתיז196410 ק"מ ריצה תחרותית
180אהרוןנתןז1965הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
181חגיגלעדז1975עמק האושר10 ק"מ ריצה תחרותית
182מרוםגוריןז1982SPIRIT10 ק"מ ריצה תחרותית
183אבישטיינברגז1967הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
184דמיטריסנדרצקיז1976רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
185חגימלצרז1969הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
186הילהכהןנ1975הרוח השניה10 ק"מ ריצה תחרותית
187אליעזררוביןז19705 ק"מ ריצה תחרותית
188דניאלטאפרהז199710 ק"מ ריצה תחרותית
189אהרוןהוברז1981לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
190מיההרשקונ2005Triace5 ק"מ ריצה תחרותית
191אלעדדואקז1978M&M5 ק"מ ריצה תחרותית
192איציפפרז1980ספיריט10 ק"מ ריצה תחרותית
193פרידהסימן טובנ1969שלומי לאון5 ק"מ ריצה תחרותית
194בנימיןאפלבויםז1989ליגת רצים בעבודה10 ק"מ ריצה תחרותית
195חנאןקאסםנ198410 ק"מ ריצה תחרותית
196נתינודלנ1973המכשפות5 ק"מ ריצה תחרותית
197אופירצומןז1971רצי הסמטה5 ק"מ ריצה תחרותית
198רועיברוןז19885 ק"מ ריצה תחרותית
199אליחןז1968הסוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
200מרגההיוש מילבסקינ1962הסוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
201בועזלזובסקיז1980Y-run5 ק"מ ריצה תחרותית
202עוזירחמיםז195810 ק"מ ריצה תחרותית
203הרווהאטליז1969סוללים ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
204חגיתגלעדינ198510 ק"מ ריצה תחרותית
205צחילביאז1960אליין ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
206עאטףסווידיז196610 ק"מ ריצה תחרותית
207ליאורמאורז19775 ק"מ ריצה תחרותית
208תומרמאורז20115 ק"מ ריצה תחרותית
209עדןמאירוביץ'ז199410 ק"מ ריצה תחרותית
210אמירעבד אלקאדרז19975 ק"מ ריצה תחרותית
211נוינירז199510 ק"מ ריצה תחרותית
212יותםמאיירז2004אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
213היבאמסארוהנ199010 ק"מ ריצה תחרותית
214איתילנדהז19665 ק"מ ריצה תחרותית
215אלימרצינסקיז197810 ק"מ ריצה תחרותית
216שאדיעימראןז1998רצי איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
217חנוךטלרז1956סוללים10 ק"מ ריצה תחרותית
218חיהבלקנ1961הסוללים ירושלים5 ק"מ ריצה תחרותית
219יואלמאיירז1982רצי מרקוביץ'10 ק"מ ריצה תחרותית
220ווקסמןריקינ1972בזק ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
221קטיהשפילמןנ1982בזק ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
222דפנהאזולאינ1975בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
223שלימלכהנ1985בזק ליגה5 ק"מ ריצה תחרותית
224יניבשמחיז1975בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
225אביחנינהז1965בזק ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
226ורדפיליכובסקי סיסיקנ1982רשות ניירות ערך5 ק"מ ריצה תחרותית
227עדיהוברמן מזוזנ1988רשות ניירות ערך5 ק"מ ריצה תחרותית
228צחיבן ארציז1978רשות ניירות ערך5 ק"מ ריצה תחרותית
229גלעדרוטז1981רשות ניירות ערך5 ק"מ ריצה תחרותית
230חנוךהגרז1977רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
231אלוןזילבורגז1987רשות ניירות ערך5 ק"מ ריצה תחרותית
232אילןגילדיןז1987רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
233נירבסנציקז1992רשות ניירות ערך10 ק"מ ריצה תחרותית
234אמילגרינשפוןז1983רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
235בנימיןועקניןז1987רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
236אסףפרלמןז1977רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
237יואלמורהז1972רשות מקרקעי ישראל10 ק"מ ריצה תחרותית
238לירוןהרשקוביץנ1980רצים בעבודה מרכז הפעל5 ק"מ ריצה תחרותית
239נטעגמליאלנ1976רצים בעבודה מרכז הפעל5 ק"מ ריצה תחרותית
240אמוץשגבז1986רצים בעבודה מרכז הפעל5 ק"מ ריצה תחרותית
241לאוןאוסקרז1985רצים בעבודה מרכז הפעל5 ק"מ ריצה תחרותית
242תומראופירז1985רצים בעבודה מרכז הפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
243נופרזינגרנ1990רצים בעבודה מרכז הפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
244אוריחליליז1989רצים בעבודה מרכז הפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
245גורןתמרנ1977רצים בעבודה מרכז הפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
246אודליהפינטונ1987רצים בעבודה מרכז הפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
247שירהבנישתינ1989רצים בעבודה מרכז הפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
248מנחםפרידז1983רצים בעבודה מרכז הפעל10 ק"מ ריצה תחרותית
249רועיכהןז1970משמר10 ק"מ ריצה תחרותית
250עידושמשז1982משמר10 ק"מ ריצה תחרותית
251שרגאפרקשז1963משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
252תומרסימן טובז1975משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
253עדויקותיאלז1974משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
254לבטליצקיז1977משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
255נפתליזילברז1959משמר10 ק"מ ריצה תחרותית
256רוןדורז1973משמר10 ק"מ ריצה תחרותית
257מיכאלגרינשטייןז1964משמר10 ק"מ ריצה תחרותית
258גריברלוביץז1969משמר10 ק"מ ריצה תחרותית
259אורבצלאלז1983משמר10 ק"מ ריצה תחרותית
260גיליאמיתינ1961משמר5 ק"מ ריצה תחרותית
261רונןאייזיקז1967משמר10 ק"מ ריצה תחרותית
262הדסשרףנ1994בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
263דןפרוגז1979בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
264אורנהמרקונ1971בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
265שירליסלוניםנ1978בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
266טולמסובנדיהנ1987בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
267קלאודיהדרורינ1977בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
268ארנסטוגלזרז1951בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
269שלומישחףז1967בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
270יעלנשגבנ1973בילינסון10 ק"מ ריצה תחרותית
271נטלילנצמןנ1972בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
272רועיכהןז1981בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
273יעלזימרהנ1962בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
274איריסבדננינ1968בילינסון5 ק"מ ריצה תחרותית
275דורשבתאיז1997רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
276שגיבסלםז1984רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
277אלקנהחדדז1988רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
278דניאל (דסיה)אסמרהז1971רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
279אריההיילפריןז1988רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
280נדבברקתז1984רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
281משהעובדיהז1989רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
282ז'נהישראלובנ1973רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
283אילקצירז1974רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
284אסףבן דודז1987רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
285אסי אשראבוחצירהז1977רצי הכנסת10 ק"מ ריצה תחרותית
286יוסינחז1955כלל ביטוח ופיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
287אליכהןז1980כלל ביטוח ופיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
288שקדחבאניז1977כלל ביטוח ופיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
289טליגודוביץנ1986כלל ביטוח ופיננסים- ליגה10 ק"מ ריצה תחרותית
290שיעוזרז1968רצי וולקני5 ק"מ ריצה תחרותית
291רועיקצירז1980רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
292דנהברנ1981רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
293נעמהרוזנברגנ1976רצי וולקני10 ק"מ ריצה תחרותית
294אברהםפרץז1969ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
295אמירסנדץז1973ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
296עינתיחיאלנ1975ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
297רחלייהב ארליכמןנ1974ליגה בנק הפועלים5 ק"מ ריצה תחרותית
298הדסקלייןנ1978ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
299עידןפרץז1981ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
300ארזסליז1979ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
301מאירסילברמןז1983ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
302שיגלינויר פלדז1973ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
303יוג'יןגינזבורגז1978ליגה בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
304אליאבבלומברגז1977אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
305חוסיןעזאיזהז1990לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
306אמיררוסוז19785 ק"מ ריצה תחרותית
307בילאלבכרייהז1986רצי איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
308רותםזמירנ1986המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
309נאוהברנ1967M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
310אליעזרקורצויילז1974runwithmoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
311רענןאליעזז1975m&m10 ק"מ ריצה תחרותית
312שרגאמלטרז195310 ק"מ ריצה תחרותית
313ערןאליאסז1995Igi's Running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
314אליאוראביב גריטז1977גריט10 ק"מ ריצה תחרותית
315פיניאושהז197810 ק"מ ריצה תחרותית
316אביגללורברנ1977ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
317יבגנינטייבז19935 ק"מ ריצה תחרותית
318דורסנדרוסיז1988רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
319כוכבהאלמליחנ1962המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
320איילתפורתנ197310 ק"מ ריצה תחרותית
321אמיתילורברז1977מועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ ריצה תחרותית
322טלגרימברגז20015 ק"מ ריצה תחרותית
323מיכאלבליטשטייןז1974לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
324דייגואנגלברגז1973רוץ דייגו רוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
325אסףוודג'הז197210 ק"מ ריצה תחרותית
326חןונטוררונ196910 ק"מ ריצה תחרותית
327תומרלויז198410 ק"מ ריצה תחרותית
328הדריניבנ199810 ק"מ ריצה תחרותית
329ויסאםחוסייןז1989איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
330אמירלבביז199010 ק"מ ריצה תחרותית
331שרוןשמחז1976SAP רצים בעבודה5 ק"מ ריצה תחרותית
332קוביחופיז1985Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
333אסיאלוןז1978רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
334מיכאלנוביקז1987הרצים החופשיים10 ק"מ ריצה תחרותית
335סינטיהברנ1976m&m5 ק"מ ריצה תחרותית
336נירשוראשיז1976המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
337יהודיתמרחוםנ1980רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
338גלפייגנבאוםנ1979רצים עם איל10 ק"מ ריצה תחרותית
339RoyMoran Misholiז1975רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
340עמיתאהרונסוןז1976RoadRunner10 ק"מ ריצה תחרותית
341רויטללוינ1983RoadRunner5 ק"מ ריצה תחרותית
342דייבברקוביץז1971אמיר רוזן - מאמן לריצות ארוכות5 ק"מ ריצה תחרותית
343שגביעקב אפלבאוםז1970מועדון רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
344עומרקלייןז20085 ק"מ ריצה תחרותית
345כרואןחלבינ1995לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
346איתןמנורז19515 ק"מ ריצה תחרותית
347רונןויזמןז1980Y-run10 ק"מ ריצה תחרותית
348אמירצוקרמןז1968RUN TIME10 ק"מ ריצה תחרותית
349מתןראב"דז1985רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
350יואבבן פורתז1975Run time10 ק"מ ריצה תחרותית
351שירהגנוטנ19825 ק"מ ריצה תחרותית
352ליאתבטיטונ1977roadrunner10 ק"מ ריצה תחרותית
353קלרהשובלנ1975runtime10 ק"מ ריצה תחרותית
354אביברוטשילדז197710 ק"מ ריצה תחרותית
355גדעוןתמרז1974רצי רמת השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
356AmirItzhak Ostikarז1985Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
357אלוןיוגבז1991Spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
358עופרברוךז198010 ק"מ ריצה תחרותית
359משהקרלז19835 ק"מ ריצה תחרותית
360יוסימנשהז1969Eyals pb10 ק"מ ריצה תחרותית
361ירוןטלפזז1971רצי אייל שי10 ק"מ ריצה תחרותית
362ערןגבעז1983קרוסבי10 ק"מ ריצה תחרותית
363עדינהלסטרנ1999רצים לדעת5 ק"מ ריצה תחרותית
364נדבשלייפרז1980קרוסבי קרו10 ק"מ ריצה תחרותית
365רחלילב גולןנ1982בנק לאומי5 ק"מ ריצה תחרותית
366אמיליסספורטס ששוןנ1984המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
367אריאלצלקוביץז1983IGI'S RUN CLUB5 ק"מ ריצה תחרותית
368משהשטיביז19975 ק"מ ריצה תחרותית
369נויסול מדיקסנ1990פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
370אביטליעקובינ1988בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
371דודירפאלז1980רצי בנק לאומי10 ק"מ ריצה תחרותית
372ערןאפריםז198410 ק"מ ריצה תחרותית
373שירידורותנ1980הרצים החופשיים10 ק"מ ריצה תחרותית
374נועםלמדןז19795 ק"מ ריצה תחרותית
375יצחקלמדןז19495 ק"מ ריצה תחרותית
376שמוליקסגל קינרז1971Igi's Running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
377תומרשלוםז19795 ק"מ ריצה תחרותית
378איילטרםז1978רצים לאופק10 ק"מ ריצה תחרותית
379יפעתדיבוןנ19725 ק"מ ריצה תחרותית
380טלדיבוןז20055 ק"מ ריצה תחרותית
381דןרבינוביץז194410 ק"מ ריצה תחרותית
382נועםאסורז19805 ק"מ ריצה תחרותית
383רחמיםסימוןז1950בנק הפועלים10 ק"מ ריצה תחרותית
384מנישחקז1985רצי100מני5 ק"מ ריצה תחרותית
385דורוןברז1968מועדון 2710 ק"מ ריצה תחרותית
386אילןלשץז198410 ק"מ ריצה תחרותית
387אביטוביז1981vamos10 ק"מ ריצה תחרותית
388בןציון גבאיז1968הרצים החופשיים10 ק"מ ריצה תחרותית
389דודאספהז198810 ק"מ ריצה תחרותית
390סעריקולבז1984theNTeam10 ק"מ ריצה תחרותית
391עמיתאסגהז198210 ק"מ ריצה תחרותית
392נוררבאחנ1985מועדון רצי איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
393בוריספיאטיגורסקיז1989Move10 ק"מ ריצה תחרותית
394ראונקעטילהנ1993רצי איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
395אליתכץנ1967לוטם- לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
396רועיישראליז1982רצי איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
397סאמחסעידהז1983מועדון רצי איילת הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
398נעםזמרינ1985urikan10 ק"מ ריצה תחרותית
399מיקיקולז1986urikan10 ק"מ ריצה תחרותית
400אלהאשכנזינ1978המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
401גלעדקרלשטטז1975פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
402יגאלויינרז1996Drafting10 ק"מ ריצה תחרותית
403סניהפישרז1984חברת חשמל צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
404דיאנהויינשטייןנ200110 ק"מ ריצה תחרותית
405איתיאוניז2000פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
406גרגוריאירגוז1980פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
407ערןשוורץז1979פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
408רועיהר-יפהז1977פשוט לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
409גלעדשלוז1980המשרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
410אביבשוסטר פולגנ1983M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
411יניבגריןז1975הגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
412שרוןרהבנ197210 ק"מ ריצה תחרותית
413נירבנימיןז1988אימונעים10 ק"מ ריצה תחרותית
414חניעבדתנ1969משרד להגנת הסביבה10 ק"מ ריצה תחרותית
415עידוהרניק בר שבתאיז1980האריות של עידו10 ק"מ ריצה תחרותית
416רםסופרז1991רצי קאנטרי דקל10 ק"מ ריצה תחרותית
417ארזצרפתיז19845 ק"מ ריצה תחרותית
418שרוןאשכנזינ197610 ק"מ ריצה תחרותית
419SamiHavkaז1985מועדון רצי איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
420אריקברגנרז1974רצים עם אסף5 ק"מ ריצה תחרותית
421ניראפרגןז197710 ק"מ ריצה תחרותית
422עמנואלמלרז1978M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
423אסףלבז1969רצים עם אסף5 ק"מ ריצה תחרותית
424יואלכץז196010 ק"מ ריצה תחרותית
425ליאתירושלמינ1976Igis running club10 ק"מ ריצה תחרותית
426RonAmittaiז1970רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
427לילךדוידזוןנ1983אימונעים10 ק"מ ריצה תחרותית
428ישיבורובויז1973רצים עם יעל10 ק"מ ריצה תחרותית
429קוביצבילהז1970רצי קאנטרי דקל10 ק"מ ריצה תחרותית
430בועזבנאיז1964Igi’s Running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
431אילןלויז1982Igi’s Running Club10 ק"מ ריצה תחרותית
432נטעעשהאלנ1977המשרד להגנת הסביבה5 ק"מ ריצה תחרותית
433אורןגלז1973M&M10 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים