מרוץ הסמטאות- פקיעין - רשימת משתתפים

»
אירועים

תחרויות ריצה בישראל.

ניתן לבצע מיון ע"י הקלקה על כותרת העמודה
הקלק כאן למיון ברירת המחדל
המשתתפים באירוע:
#שם פרטישם משפחהמיןשנת לידהמועדוןמקצה
1מורןשטראוסנ1973more-run10 ק"מ ריצה תחרותית
2יעקבשקדז1960רצי קרית השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
3סאמרזרקאז2004.5 ק"מ ריצה תחרותית
4אליאסאבו חנאז2006רןRun5 ק"מ ריצה תחרותית
5משהאמדוז1966mor-run5 ק"מ ריצה תחרותית
6נטעבן יצחקנ1989קיבוץ פלך5 ק"מ ריצה תחרותית
7גדיסוידז2007כדורשת פקיעין2.5 ק"מ ריצה תחרותית
8לולוסוידנ1980כדורשת פקיעין2.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
9סמרסעידהנ1968כדורשת פקיעין2.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
10איימןפדולז20015 ק"מ ריצה תחרותית
11אילןמסרנוז1973NRSPIRIT10 ק"מ ריצה תחרותית
12רוניאלתר רלסנ19785 ק"מ ריצה תחרותית
13jeannettevan opdorpנ1966NR spirit10 ק"מ ריצה תחרותית
14נסריןסוידנ19795 ק"מ ריצה תחרותית
15ופאאפדולנ19745 ק"מ ריצה תחרותית
16פרידפדולז19655 ק"מ ריצה תחרותית
17מגדסוידז19745 ק"מ ריצה תחרותית
18מתןפארז199810 ק"מ ריצה תחרותית
19ארזקריגלנ1965סאמיט10 ק"מ ריצה תחרותית
20רוניתקריגלנ1966דן רנרס10 ק"מ ריצה תחרותית
21תמרלנקרינ20112.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
22שמוליקלנקרינ197010 ק"מ ריצה תחרותית
23חויענבר לנקרינ19722.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
24גילברונשטייןז19635 ק"מ ריצה תחרותית
25מירבאפלויגנ1969תן לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
26גאדהעבאסנ19872.5 ק"מ ריצה תחרותית
27פאיזחירז19895 ק"מ ריצה תחרותית
28מריומלוז1960אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
29לורנסגורדוןנ1962רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
30PhilipGordonז1962רצים עם לורנס10 ק"מ ריצה תחרותית
31סעידחאג'ז19855 ק"מ ריצה תחרותית
32וסיםשבלז19925 ק"מ ריצה תחרותית
33מירנדהשמשנ1982כמון10 ק"מ ריצה תחרותית
34פאזיקלעניז1977BRunning team10 ק"מ ריצה תחרותית
35אמיןאבו חיהז198110 ק"מ ריצה תחרותית
36פארססעידהז19895 ק"מ ריצה תחרותית
37אלםפקדהנ19865 ק"מ ריצה תחרותית
38נזהאסוידנ1982כדורשת פקיעין2.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
39הדייהבכרייהנ19872.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
40סועאדחטיבנ1988איילות הגליל2.5 ק"מ ריצה תחרותית
41אימאןרמדאןנ1977מועדון כדורשת פקיעין2.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
42משהצ'רנובלז198510 ק"מ ריצה תחרותית
43חייםקסטלניץז1954ללא10 ק"מ ריצה תחרותית
44דותןהלויז1969עזי ההר10 ק"מ ריצה תחרותית
45HaniShahinז199010 ק"מ ריצה תחרותית
46קורלויסברודנ198710 ק"מ ריצה תחרותית
47אילנהממןנ1985לוטם לרוץ בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
48רביעפלאחז19915 ק"מ ריצה תחרותית
49שמואלבן חמוז1956ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
50לינהזרקאנ19902.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
51אוסאמהעאמרז20212.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
52תומרשפירז1978golan active runners10 ק"מ ריצה תחרותית
53מחמודסאבקז19775 ק"מ ריצה תחרותית
54רואדאסעדז1990Brunning10 ק"מ ריצה תחרותית
55יעלאגרודקנ196510 ק"מ ריצה תחרותית
56סלמאןסוידז19945 ק"מ ריצה תחרותית
57נוהאעבאסנ19852.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
58סראיזרקאנ20172.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
59גאדהזרקאנ19852.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
60מונהעלינ1986BRunning team5 ק"מ ריצה תחרותית
61ערביחמד סלאלחהז1988BRunning team5 ק"מ ריצה תחרותית
62דמיטרילוינסוןז1978רמת גן2.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
63דודבר לבז19782.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
64דינהגולןנ1960רצים עם דינה5 ק"מ ריצה תחרותית
65שידולבז1975איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
66רונןמלכהז1970golan active runners10 ק"מ ריצה תחרותית
67רובאעלינ1997רצי איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
68ויטליצ'רנישז1975Golan Active Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
69אירהצ'רנישנ1974Golan Active Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
70חיתאםפראג'נ19992.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
71ליאוריובלז1969Golan active runners10 ק"מ ריצה תחרותית
72ליאתיובלנ1969Golan active runners10 ק"מ ריצה תחרותית
73רימונהנסנ1969Golan active runners10 ק"מ ריצה תחרותית
74ואילחאמדז19785 ק"מ ריצה תחרותית
75מעיןסיגל-קורןנ1984פלך5 ק"מ ריצה תחרותית
76מיכלמאירסנ1984פלך5 ק"מ ריצה תחרותית
77אביבן ארויהז1957Golan active runners10 ק"מ ריצה תחרותית
78טליהוולףנ1980Golan active runners10 ק"מ ריצה תחרותית
79ערןגתז1975Golan active runners10 ק"מ ריצה תחרותית
80יוסימרגליתז1975רצי השומרון10 ק"מ ריצה תחרותית
81נאהיחבקהז20122.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
82מחמודחבקהז19802.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
83אפרתגתנ1976Golan Active Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
84אנג׳להצעידינ1971גולן אקטיב10 ק"מ ריצה תחרותית
85מוחמדנסארז196810 ק"מ ריצה תחרותית
86טובהפזנ1960רצי צהלה5 ק"מ ריצה תחרותית
87איציקפזז19545 ק"מ ריצה תחרותית
88גמאלעליז1984רןrun5 ק"מ ריצה תחרותית
89כרמלויינגרטן כץנ19805 ק"מ ריצה תחרותית
90רנאןעראידהז1982רצים לאופק10 ק"מ ריצה תחרותית
91חןגרוסנ1991BRunning team10 ק"מ ריצה תחרותית
92איאדעבאסז1970רןRun10 ק"מ ריצה תחרותית
93תאמרעליז19875 ק"מ ריצה תחרותית
94גולןאגיז19982.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
95כרואןחלבינ199510 ק"מ ריצה תחרותית
96EliLatoז195010 ק"מ ריצה תחרותית
97ליאוראלוןז1996252 ;)10 ק"מ ריצה תחרותית
98גילחכםז1968רצים עם דינה10 ק"מ ריצה תחרותית
99היאםדבאגנ1975תן לרוץ10 ק"מ ריצה תחרותית
100שריתפרידמןנ1978אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
101חוסאםחירז19892.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
102אמירעבד אלקאדרז1997פרטי10 ק"מ ריצה תחרותית
103ויסאםסוידז19925 ק"מ ריצה תחרותית
104מריםבכריהנ1975רצי אילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
105ענתמולא חאגנ1986רןRun5 ק"מ ריצה תחרותית
106FreedomLibertyז1976B running5 ק"מ ריצה תחרותית
107אורלישטרןנ1973לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
108JwadAliז2011אין2.5 ק"מ ריצה תחרותית
109ראידחגאזיז1977רצי עכו10 ק"מ ריצה תחרותית
110זאהרקורדאבז1994BRunniing5 ק"מ ריצה תחרותית
111מהירהאבו דולהנ1982BRunning team5 ק"מ ריצה תחרותית
112יאמןאבו דולהז2008BRunning team5 ק"מ ריצה תחרותית
113וסיםחבקהז20102.5 ק"מ ריצה תחרותית
114ויהביחבקהז19842.5 ק"מ ריצה תחרותית
115סעודחריסז1972רצים לאופק5 ק"מ ריצה תחרותית
116שאוקתקזאמלז1988BRunning team10 ק"מ ריצה תחרותית
117סטיוארטגרנביז1958רצי ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
118רוןמלמדז1965ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
119פרדיסגלז1977רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
120טלגלבוענ1974רצי המושבות10 ק"מ ריצה תחרותית
121גלקלייןז1979גולן אקטיב10 ק"מ ריצה תחרותית
122איילשולז1970גולן אקטיב10 ק"מ ריצה תחרותית
123תמידיסקיןנ19682.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
124נירדיסקיןז196610 ק"מ ריצה תחרותית
125שיטורג'מןז1968ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
126כמאלחירז19965 ק"מ ריצה תחרותית
127אילןיעקב בןז1968רצי ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
128רוחיזידאןז199510 ק"מ ריצה תחרותית
129אורןשילרז1973רצי ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
130יוסימעתוקז1978ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
131גילמנשהז1968רצי גינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
132בנירןז1964ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
133חגיתהסלנ1971ג'ינספורט10 ק"מ ריצה תחרותית
134עינבלזפרנינ197510 ק"מ ריצה תחרותית
135זוהרנזרינ20072.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
136יעקבנזריז196710 ק"מ ריצה תחרותית
137ראזיעבידז199310 ק"מ ריצה תחרותית
138סמרביסאןנ19772.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
139ליאליאל סיידנ19985 ק"מ ריצה תחרותית
140ולידג'ובראןז1987SATIXFY10 ק"מ ריצה תחרותית
141ג'מאלמוהנאז19861000Miles First Step5 ק"מ ריצה תחרותית
142שמעוןגורז195510 ק"מ ריצה תחרותית
143מימוןעבחדז199310 ק"מ ריצה תחרותית
144נאהידהנבואנינ1982רצי איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
145עידוברקןז19805 ק"מ ריצה תחרותית
146סאמרגריבז1978רצי איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
147רןבן יצחקז19705 ק"מ ריצה תחרותית
148אמיתיסלהז2002SelaRun5 ק"מ ריצה תחרותית
149ישיסלהז2002SelaRun10 ק"מ ריצה תחרותית
150סמדרסלהנ1973SelaRun10 ק"מ ריצה תחרותית
151איציקסלהז1972SelaRun10 ק"מ ריצה תחרותית
152שמעוןלוגסיז19685 ק"מ ריצה תחרותית
153שגיבלוגסיז200110 ק"מ ריצה תחרותית
154אמירח׳ירז19945 ק"מ ריצה תחרותית
155ראמזביסאןז1976אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
156איציקקורןז19745 ק"מ ריצה תחרותית
157שליגרינברגרנ1980לוטם - רצים בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
158עבדעודהז198510 ק"מ ריצה תחרותית
159ארזבן נמרז197810 ק"מ ריצה תחרותית
160רועיעזרתיז199310 ק"מ ריצה תחרותית
161אודליהשניידרנ1982לוטם רצים בטבע10 ק"מ ריצה תחרותית
162קטיהשפילמןנ1982לוטם לרוץ בטבע5 ק"מ ריצה תחרותית
163נארימאןחאיק סאלםנ1986fit life10 ק"מ ריצה תחרותית
164נאיףעליז19855 ק"מ ריצה תחרותית
165ענאןעאמרז19945 ק"מ ריצה תחרותית
166דודצורז1973Trihard5 ק"מ ריצה תחרותית
167חןקוסטוקובסקינ19965 ק"מ ריצה תחרותית
168FADIAMUNז2000מועדון רצי איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
169שושבלייכמןנ1948ריל טיימינג10 ק"מ ריצה תחרותית
170נסיםחבקהז19855 ק"מ ריצה תחרותית
171אלעדפדרמןז19755 ק"מ ריצה תחרותית
172ניליסלאמהנ1970Fit Life10 ק"מ ריצה תחרותית
173לורינאסאלח אלנ1994מועדון רצי איילות הגליל2.5 ק"מ ריצה תחרותית
174אוריהמורןז197710 ק"מ ריצה תחרותית
175אמלחיחינ2002אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
176קרןברנדנ1972אדרנלין5 ק"מ ריצה תחרותית
177תופיקסעדז1987רצי בית גאן10 ק"מ ריצה תחרותית
178אסתרברקנ1964אדרנלין מועדון ריצה5 ק"מ ריצה תחרותית
179גליוואזנהנ19895 ק"מ ריצה תחרותית
180מגדידעקהז1977אין10 ק"מ ריצה תחרותית
181למאחירנ20172.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
182נאיהחירנ20142.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
183היבהחירנ19885 ק"מ ריצה תחרותית
184חכמאתחירז19855 ק"מ ריצה תחרותית
185אפרתגפן פריראנ19735 ק"מ ריצה תחרותית
186דודיגפן פריראז196610 ק"מ ריצה תחרותית
187אפקקליימןז200410 ק"מ ריצה תחרותית
188ברוךשושןז197210 ק"מ ריצה תחרותית
189ואפימרעיז198310 ק"מ ריצה תחרותית
190יימאצ'אוברהנוז198710 ק"מ ריצה תחרותית
191שכיבבוידז196910 ק"מ ריצה תחרותית
192נורהפדולנ19905 ק"מ ריצה תחרותית
193תיסירפדולז19865 ק"מ ריצה תחרותית
194זקיהחבקהנ1987איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
195באסםסוידז19865 ק"מ ריצה תחרותית
196מיסאחירנ19892.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
197IhsanHalabiז1978רצי הכרמל10 ק"מ ריצה תחרותית
198סוניגלנטיז196510 ק"מ ריצה תחרותית
199יואלדגןז196810 ק"מ ריצה תחרותית
200יניבנחמיאסז197310 ק"מ ריצה תחרותית
201מרגריטהקלייןנ1979מרפ״א צפון2.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
202דנהפריידנזוןנ1997מרפ״א צפון2.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
203עדנןאסעדז1982רצי בית גאן10 ק"מ ריצה תחרותית
204גאנדיפלאחז1971אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
205לירוןברקוביץ פוקסנ1979מרפ״א צפון10 ק"מ ריצה תחרותית
206AdhamZaidז199610 ק"מ ריצה תחרותית
207יחיאלמצקיןז195110 ק"מ ריצה תחרותית
208ראניהעבאסנ198610 ק"מ ריצה תחרותית
209SaleemShamiז19812fit studio10 ק"מ ריצה תחרותית
210RoziHamziז1983רצי הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
211שלמהבנישוז196210 ק"מ ריצה תחרותית
212באסםסיףז1975רצי האגם10 ק"מ ריצה תחרותית
213מגדביסאןנ1984אדרנלין10 ק"מ ריצה תחרותית
214נתנאלנקשז1977רצי הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
215HamziSaedז1999רןRun5 ק"מ ריצה תחרותית
216איאדזויהדז1972רצי בית גאן10 ק"מ ריצה תחרותית
217סלמאןחנגרז1970רצי הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
218חסיבחשאןז1979רצי הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
219אדירחמזהז199110 ק"מ ריצה תחרותית
220נוררבאחנ1985מועדון רצי איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
221חמדאןחמזהז1988רצי הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
222AmaniAbu aqelנ1997איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
223האניאבו עקלז1980איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
224דינהכהןנ1974forest_run5 ק"מ ריצה תחרותית
225נדאלמוהנאז1981בטח2.5 ק"מ ריצה עממית- ללא מדידת זמנים
226איאדבכריהז198110 ק"מ ריצה תחרותית
227דלאלבכריהנ19885 ק"מ ריצה תחרותית
228צביהאהרוןנ1973Forest_run10 ק"מ ריצה תחרותית
229יניבאהרוןז1970Forest_run10 ק"מ ריצה תחרותית
230וסיםרבאחז1976מועדון רצי איילות הגליל5 ק"מ ריצה תחרותית
231אילאל בחרז1973forest_run10 ק"מ ריצה תחרותית
232אלינהמוקרנינ198810 ק"מ ריצה תחרותית
233אריקנחוםז1977forest_run10 ק"מ ריצה תחרותית
234חגיפנקרז1970חגי המצלם5 ק"מ ריצה תחרותית
235DayaZaherנ198610 ק"מ ריצה תחרותית
236בעזקלייןז1974forest_run10 ק"מ ריצה תחרותית
237עופרגריןז19615 ק"מ ריצה תחרותית
238סלמאןמוהנאז19945 ק"מ ריצה תחרותית
239סמיחבקהז1985איילות הגליל10 ק"מ ריצה תחרותית
אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר. קרא עודאני מסכים