מרוץ גבעת שמואל ה- 8 - ריל טיימינג

מרוץ גבעת שמואל ה- 8


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אליהו סירילדרמוןז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2רעותידרמוןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
3נועםדרמוןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
4רועיזאביז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
5מתןרחמיםז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
6נדבשנורמכרז2011גבעת שמואל2 ק"מ עממי
7עמיתשנורמכרנ2006גבעת שמואל2 ק"מ עממי
8עומרשנורמכרז2008גבעת שמואל2 ק"מ עממי
9אוריחמישז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
10עדיחמישנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
11רעותחמישנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12שחרחמישנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
13אמירחמישז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
14אילנההאס חמישנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
15לייניריצ'לרנ1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
16מעייןבן דודנ1985Yolo10 ק"מ ריצה תחרותית
17ליליהלכטמןנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
18צבירוף איזנברגז1960תקוות5 ק"מ ריצה תחרותית
19יעלשילונינ1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
20שירהשילונינ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
21עלמהשילונינ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
22עידושילוניז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
23יאירשילוניז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
24יפעתקניגסבוךנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
25אוריקניגסבוךז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
26אילקלייןז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
27עדיאפטנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
28בעזשוקרז1983RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
29ניבאטיאסז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
30רותאיזןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
31אסףאיתןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
32אביתראיזןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
33איתמראיתןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
34אביגילאיתןנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
35אדוהאיתןנ2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
36נועםאיתןז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
37דפנהאיתןנ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
38אליהבר חייםנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
39טליהשלוסברגנ1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
40יונתןאלתרמןז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
41יואלששוןז1977Givat Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
42שרוןעזריאלז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
43זיושפטרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
44איתישפטרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
45יהושע אריהשפטרז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
46ענתשפטרנ1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
47עמוסבן דבז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
48ניצןברםנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
49איתיברםז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
50נועםברםז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
51צבי חייםסילברז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52אסףמרקוזהז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
53אמירקניגסבוךז1994גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
54נבוחיימוביץז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
55בניחיימוביץז1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
56מוקיגילתז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
57שיאהרונוביץז1975גבעת שמואל2 ק"מ עממי
58עומראהרונוביץז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
59אורייןאהרונוביץנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
60יעקבסאקסז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
61טליברוךנ1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
62ארזברוכיז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
63גלעדברוכי גדנקןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
64שלומית ליאורברוכי גדנקןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
65אופירהרמןז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
66שחרקניגסבוךז1994רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
67ינוןארבלז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
68גביברגרז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
69אסיבן אבוז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
70מאורטוויטוז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
71קאריןבר זאבנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
72לירוןאסרףנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
73לירוןבר זאבז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
74נוריאלביורקז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
75דודצוקר זביבז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
76גיאזגרז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
77גילברגפרוינדז1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
78אלעדשיל"תז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
79זיוכהןז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
80יערהכהןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
81אבישיכהןז1968ללא מועדון2 ק"מ עממי
82אביחיבוטבולז1987רצי אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
83מעיןקניגסברגנ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
84דניאלריצ'לרז1988גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
85נועםטננבאוםז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
86גורטננבאוםז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
87אורעדכץז 1998ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
88מיכאלהרפזז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
89יאנהעמברנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
90דפנהרוזנגרטנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
91דורוןסעדוןנ1995רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
92אוריאלגעשז1989מצפה יריחו10 ק"מ ריצה תחרותית
93שרגיאןמשהז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
94שרגיאןגלעדז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
95עידןפרישז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
96עמיתפרישז1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
97נדבפרישז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
98אורירוזנברגז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
99רויטלפולקנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
100יובלשנברגרז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
101ענבלשנברגרנ1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
102נדבשנברגרז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
103רןשנברגרז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
104הדררביבונ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
105נופראמסלםנ 1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
106רויטלמיכאלינ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
107רעותמלכהנ1993510110 ק"מ ריצה תחרותית
108אלוןפרלז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
109שגיבפרלז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
110נועהלוינ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
111שילויז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
112גילעדולדמןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
113ניתאיולדמןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
114אסףליבנהז2004Roadrunner2 ק"מ עממי
115להביתאקרמןנ1971ללא מועדון2 ק"מ עממי
116נועםאקרמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
117סעראקרמןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
118מוריהלמפנרנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
119שירהלמפנרנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
120צוריאללמפנרז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
121דודוגלבועז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
122מיכהברטז 1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
123רוןפוגלז2008פוגל רצים2 ק"מ עממי
124ליעםפוגלז2010פוגל רצים2 ק"מ עממי
125מיטלפוגלנ1983פוגל רצים2 ק"מ עממי
126עידןפוגלז1983פוגל רצים2 ק"מ עממי
127טליהפרקשנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
128דניאלפרקשז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
129חייםפרקשז1981Hitech Zone2 ק"מ עממי
130מעיןמלרנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
131שימלרז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer