מרוץ גבעת שמואל ה- 8 - ריל טיימינג

מרוץ גבעת שמואל ה- 8


הקלד ערך למיון:
ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
רשימת משתתפים
#פרטימשפחהמיןש. לידהמועדוןמקצה
1אילתוינשטייןנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
2אסףוינשטייןז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
3ראובןמרגלז1947RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
4אלעדבקרז1980גבעת שמואל2 ק"מ עממי
5אוריזילברשטייןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
6נטעבקרז2008משפחת בקר2 ק"מ עממי
7יונתןבקרז2010משפחת בקר2 ק"מ עממי
8נעהלוינ1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
9נטליפרקשנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
10נתנאלפרקשז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
11נועםיעקובוביץז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
12אלידניאל חורינ1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
13יוחנןיעקובוביץז1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
14יובלדניאלנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
15טלייעקובוביץנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
16לירוןדניאלנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
17אביכהןז1968DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
18הודיהלוינ1978לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
19שגבלויז2002לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
20רננהדימנטנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
21ינוןעמיחיז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
22דבירקיסרמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
23אודילוינגרז1981RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
24אלקנהקיסרמןז1978ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
25יעקביודקיןז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
26נועהכהןנ2003נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
27אוריאישוןז1963Givat Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
28ידידאישוןז2005Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
29סמדרלביאנ1972DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
30חזילביאז1968DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
31אמיתיאידלשטייןז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
32אשרשפיראז1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
33אביחיויילז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
34רוןתםז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
35יונתןדימנטז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
36גרשוןפטרז1946ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
37אלישבעמנדלמןנ1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
38שגבאלמליחז1982Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
39חןדיאמנטנ1984Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
40חיליקספיאןז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
41מיאספיאןנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
42דרוראילניז1958Running4life Team10 ק"מ ריצה תחרותית
43שחרארנברגז2012ללא מועדון2 ק"מ עממי
44אוריארנברגז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
45גיאארנברגז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
46יריבארנברגז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
47לבנתארנברגנ1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
48טלחרותנ1996ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
49הראלמאנאיז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
50רזמאנאיז1980ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
51לירזחסןנ1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
52איתימאנאיז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
53רזמאנאיז1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
54אילהלוינ1966DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
55ישראללויז1965DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
56ברכהןז1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
57גילפייגנבויםז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
58מנשהפייגנבויםז1959ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
59גיאהדריז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
60אושרבר סנטנהז2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
61שניכהןנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
62מאוריקרייףנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
63גלעדאלמליחז1981Bgym Runners10 ק"מ ריצה תחרותית
64אילנהשולדנפריינ1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
65תמירברזלז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
66הדסצבןנ1965DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
67משהיהודהז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
68יעקבלויןז2005ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
69דורוןטלז1971DAN 4 RUN10 ק"מ ריצה תחרותית
70דורוןנקרז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
71גדיפרייליךז1976פארמה גד10 ק"מ ריצה תחרותית
72אתיבן ישינ1973RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
73אוריאסוליןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
74נועםיצחקובז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
75מיכליצחקובנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
76פאנייצחקובנ1980ללא מועדון2 ק"מ עממי
77איתייצחקובז2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
78איתיארנברגז1981ללא מועדון2 ק"מ עממי
79דנהארנברגז1984ללא מועדון2 ק"מ עממי
80נועםארנברגז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
81עידוארנברגז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
82מיכאלוינקלרז1971Modiin5 ק"מ ריצה תחרותית
83נעמיאדורםנ2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
84עדןלידנינ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
85רועיכלפוןז1992ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
86שירהפרידמןנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
87אלהרוזנבלוםנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
88תמררוזנבלוםנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
89עדןקליגהנ2001ללא מועדון2 ק"מ עממי
90איתימילנובז2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
91מיקימילנובנ2001ללא מועדון2 ק"מ עממי
92איילתפורתנ 1973מועדון ארוחת הבוקר10 ק"מ ריצה תחרותית
93ישראלפרידמןז1964ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
94דרורדוידוביץז1980ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
95דניאלעמיתז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
96אלעדעמיתז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
97שחרפרידמןנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
98דבורהויזלנ2000פתח תקוה5 ק"מ ריצה תחרותית
99KarineWieselנ1973פתח תקוה5 ק"מ ריצה תחרותית
100אריקויזלז1972פתח תקוה10 ק"מ ריצה תחרותית
101יהונתןנר גאוןז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
102זוהרבר חןז1969גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
103שיריבר חןנ2008גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
104איתיבר חןז2006גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
105נועיבר חןנ2002גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
106אליאורמוזסז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
107גיל-עד נעםוינרז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
108תמרוינרנ1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
109יהודהמוזסז1966רצים עם פיני5 ק"מ ריצה תחרותית
110נועםאהרוניז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
111נועהאביסרורנ200112342 ק"מ עממי
112יואבנודלמןז200812342 ק"מ עממי
113הגרנודלמןנ200312342 ק"מ עממי
114יעלנודלמןנ200112342 ק"מ עממי
115דקלהנודלמןנ197412342 ק"מ עממי
116צחיגרינבלוםז1983ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
117איתןגרינבלוםז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
118צבייורז1947Easy Speed10 ק"מ ריצה תחרותית
119סימונהיניבנ1964ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
120עומראבהרז1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
121יעלברנ1986ללא מועדון2 ק"מ עממי
122אלוןגולןז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
123נגוסהמולוז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
124רןברז1978רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
125עמיקםדודז1972רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
126ורדאברהמינ1972רשות שדות התעופה5 ק"מ ריצה תחרותית
127אשרפרץז1977רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
128אליעדחמוז1977רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
129אמירלבביז1990רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
130שלוםאוסקרז1951רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
131בנימלניצקיז1958רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
132חייםדוניןז1982ללא מועדון2 ק"מ עממי
133מיהדוניןנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
134דניאלדוניןנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
135ראובן רוברטבלומנטלז1958לרוץ עם אריה גמליאל10 ק"מ ריצה תחרותית
136יחזקאלמועלםז1961דרך הריצה10 ק"מ ריצה תחרותית
137ליאורוינברגז2005נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
138נועםוינברגז2008נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
139אריהקרמרז1969ללא מועדון2 ק"מ עממי
140גיליקרמרנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
141נגהקרמרנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
142שלומיגבראז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
143הודוקניןז1999ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
144אסףאיילז2005Givat Shmuel5 ק"מ ריצה תחרותית
145אמיראיילז2001Givat Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
146רןדיטמןז1976ללא מועדון2 ק"מ עממי
147מילהטלמןנ1979ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
148בנימיןדיטמןז2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
149שילהדרוטז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
150פריכהןז1962ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
151חןכהןז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
152ענבלדדוןנ1982ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
153גולןשחורנ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
154תאירשחורנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
155אבירובנרז1977RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
156יותםפרקשז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
157נלימיינחדרוםנ1992bari405 ק"מ ריצה תחרותית
158רונישטינמץנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
159נעםשטינמץנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
160יונישטינמץז1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
161אפרתיהודהנ1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
162טלישורץנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
163דותןלויז1984ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
164רוןבן עוליאלז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
165טוהרדרוקנ2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
166אוריהדרוקנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
167אוריהדרוקנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
168טליהברטנ2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
169אמתיטרכטינגוטז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
170אלעדויזמןז1988ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
171אביברנשטייןז1968רצי גוש עציון10 ק"מ ריצה תחרותית
172ג'קיישייבז1986bari405 ק"מ ריצה תחרותית
173ערןגלעדיז1970רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
174יהלגלעדינ1996רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
175עמירהורוביץז1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
176עדיההורוביץנ2008נוער גבעת שמואל2 ק"מ עממי
177איתיהורוביץז2006נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
178מנחם-צבי יובלהורוביץז2003נוער גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
179טלמנצורנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
180חגיתשדהנ1980ריאקשן רמת-גן10 ק"מ ריצה תחרותית
181ראובןברדוגוז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
182אורישמרלרז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
183נפתלישמרלרז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
184חןצורז1988הוד השרון10 ק"מ ריצה תחרותית
185גלעדשמרלרז2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
186ראובןברדוגוז2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
187JoshLewinז1967ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
188סמואלמקרטניז1989ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
189מאירארבלז2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
190ישיארבלז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
191אפרתארבלנ1978ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
192קובידמבינסקיז1980פדואל10 ק"מ ריצה תחרותית
193יוסיכפירז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
194רוברטפארז1975Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
195מאיהלרמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
196אלוןקוגןז2008גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
197ירמיהופמןז1974RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
198ישימרמרושז2000ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
199ישיורטהימרז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
200ישראלורטהימרז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
201יאירנחושתןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
202אורנחושתןז2004ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
203חייםנחושתןז1961ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
204עמיתריכטרז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
205אלישבעגרסיהנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
206אלעזרגרסיהז2006RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
207מיכאלגרסיהז2004RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
208רוזמריגרסיהנ1981RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
209דודגרסיהז1981RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
210אלעדשילדז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
211אסףשילדז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
212ראובןחסוןז 1956ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
213מאיסקובץ'נ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
214ליביגולדרייךנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
215מיהגולדרייךנ2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
216אביהגולדרייךז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
217הללגולדרייךנ2001ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
218רועיגדנקןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
219EliFishז1987RunWithMoshe5 ק"מ ריצה תחרותית
220נועםברהודז2003נוער גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
221להבורדנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
222פארורדנ2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
223רוןורדז1963RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
224שמעוןדניבז1955ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
225אוראלתדיוןז1995ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
226MosheKafraז1965Hod - Hasharon5 ק"מ ריצה תחרותית
227אלעדאברהםז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
228רועיכהן גדולז1978בני ברק5 ק"מ ריצה תחרותית
229טלקוזיז1978Running4life Team5 ק"מ ריצה תחרותית
230אריהרצגז1970ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
231רבקהליבוביץנ1979Go to health5 ק"מ ריצה תחרותית
232שירהמיטלמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
233יובלפלסנ2006רצי אורנית2 ק"מ עממי
234אברהםדהןז1954ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
235עדיהארביבנ1994רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
236aaronattiaז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
237איתןפרידמןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
238נעהפרידמןנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
239יהונתןפרידמןז2003ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
240אליענהטרינקנ1991ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
241עידןקזרנובסקיז2003EY אורחים5 ק"מ ריצה תחרותית
242אריהארזיז1953בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
243אלדדלביאז1977ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
244יפתחלביאז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
245עילילביאז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
246איתןמאורז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
247נגהפוסטיקנ2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
248רעותפוסטיקנ2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
249שלוםחייםז1951ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
250רקפתעמית-נגרנ1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
251אורי שרהאופירנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
252איתןמיכאליז1997ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
253אריקגלעדז 1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
254ovedianirז1953ptech teqwa10 ק"מ ריצה תחרותית
255מירוןגרשז2002ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
256מיטלפרידמןנ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
257יהונתןגרילז2003noar5510 ק"מ ריצה תחרותית
258חייםגרילז2001noar5510 ק"מ ריצה תחרותית
259ישיפופובצרז2002noar5510 ק"מ ריצה תחרותית
260איתןארנוןז1990ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
261איתןגרינבאוםז1975RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
262אילתעטרינ1981Esports10 ק"מ ריצה תחרותית
263קוביבוימלז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
264רועיוסרמןז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
265ליהימשעלנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
266אוריגרוסז2002נוער גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
267אלאורלויז2001ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
268יונתןלחמיז2002גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
269איתןלחמיז2000גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
270איציקאלמוגז1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
271חניאלמוגנ1979ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
272בניפוגלז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
273גיאאשרז1974ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
274אליהו סירילדרמוןז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
275רעותידרמוןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
276נועםדרמוןז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
277רועיזאביז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
278מתןרחמיםז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
279נדבשנורמכרז2011גבעת שמואל2 ק"מ עממי
280עמיתשנורמכרנ2006גבעת שמואל2 ק"מ עממי
281עומרשנורמכרז2008גבעת שמואל2 ק"מ עממי
282אוריחמישז2010ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
283עדיחמישנ2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
284רעותחמישנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
285שחרחמישנ2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
286אמירחמישז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
287אילנההאס חמישנ1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
288לייניריצ'לרנ1966ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
289מעייןבן דודנ1985Yolo10 ק"מ ריצה תחרותית
290ליליהלכטמןנ1985ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
291צבירוף איזנברגז1960תקוות5 ק"מ ריצה תחרותית
292יעלשילונינ1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
293שירהשילונינ2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
294עלמהשילונינ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
295עידושילוניז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
296יאירשילוניז1975ללא מועדון2 ק"מ עממי
297יפעתקניגסבוךנ2006ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
298אוריקניגסבוךז1999ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
299אילקלייןז1977ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
300עדיאפטנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
301בעזשוקרז1983RunWithMoshe10 ק"מ ריצה תחרותית
302ניבאטיאסז1975ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
303רותאיזןנ2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
304אסףאיתןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
305אביתראיזןז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
306איתמראיתןז2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
307אביגילאיתןנ2005ללא מועדון2 ק"מ עממי
308אדוהאיתןנ2002ללא מועדון2 ק"מ עממי
309נועםאיתןז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
310דפנהאיתןנ1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
311אליהבר חייםנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
312טליהשלוסברגנ1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
313יונתןאלתרמןז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
314יואלששוןז1977Givat Shmuel10 ק"מ ריצה תחרותית
315שרוןעזריאלז1969ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
316זיושפטרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
317איתישפטרז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
318יהושע אריהשפטרז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
319ענתשפטרנ1977ללא מועדון2 ק"מ עממי
320עמוסבן דבז1959ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
321ניצןברםנ2004ללא מועדון2 ק"מ עממי
322איתיברםז2007ללא מועדון2 ק"מ עממי
323נועםברםז1979ללא מועדון2 ק"מ עממי
324צבי חייםסילברז1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
325אסףמרקוזהז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
326אמירקניגסבוךז1994גבעת שמואל5 ק"מ ריצה תחרותית
327נבוחיימוביץז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
328בניחיימוביץז1974ללא מועדון2 ק"מ עממי
329מוקיגילתז1944ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
330שיאהרונוביץז1975גבעת שמואל2 ק"מ עממי
331עומראהרונוביץז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
332אורייןאהרונוביץנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
333יעקבסאקסז1992ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
334טליברוךנ1960ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
335ארזברוכיז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
336גלעדברוכי גדנקןז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
337שלומית ליאורברוכי גדנקןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
338אופירהרמןז1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
339שחרקניגסבוךז1994רשות שדות התעופה10 ק"מ ריצה תחרותית
340ינוןארבלז2004ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
341גביברגרז1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
342אסיבן אבוז1984ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
343יוגבקלייןז2000ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
344מאורטוויטוז2003ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
345קאריןבר זאבנ1990ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
346לירוןאסרףנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
347לירוןבר זאבז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
348נוריאלביורקז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
349דודצוקר זביבז1987ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
350גיאזגרז1988ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
351גילברגפרוינדז1973ללא מועדון2 ק"מ עממי
352אלעדשיל"תז1997ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
353זיוכהןז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
354יערהכהןנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
355אבישיכהןז1968ללא מועדון2 ק"מ עממי
356אביחיבוטבולז1987רצי אוניברסיטת בר אילן10 ק"מ ריצה תחרותית
357מעיןקניגסברגנ1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
358דניאלריצ'לרז1988גבעת שמואל10 ק"מ ריצה תחרותית
359נועםטננבאוםז2007ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
360גורטננבאוםז1976ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
361אורעדכץז 1998ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
362מיכאלהרפזז1985ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
363יאנהעמברנ1981ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
364דפנהרוזנגרטנ1975ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
365דורוןסעדוןנ1995רצי אוניברסיטת בר אילן5 ק"מ ריצה תחרותית
366אוריאלגעשז1989מצפה יריחו10 ק"מ ריצה תחרותית
367שרגיאןמשהז1972ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
368שרגיאןגלעדז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
369עידןפרישז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
370עמיתפרישז1983ללא מועדון2 ק"מ עממי
371נדבפרישז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
372אורירוזנברגז2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
373רויטלפולקנ1994ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
374יובלשנברגרז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
375ענבלשנברגרנ1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
376נדבשנברגרז2009ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
377רןשנברגרז1973ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
378הדררביבונ1994ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
379נופראמסלםנ 1993ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
380רויטלמיכאלינ1972ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
381רעותמלכהנ1993510110 ק"מ ריצה תחרותית
382אלוןפרלז2011ללא מועדון2 ק"מ עממי
383שגיבפרלז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
384נועהלוינ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
385שילויז2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
386גילעדולדמןז2008ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
387ניתאיולדמןז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
388אסףליבנהז2004Roadrunner2 ק"מ עממי
389להביתאקרמןנ1971ללא מועדון2 ק"מ עממי
390נועםאקרמןנ2006ללא מועדון2 ק"מ עממי
391סעראקרמןז2002ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
392מוריהלמפנרנ2009ללא מועדון2 ק"מ עממי
393שירהלמפנרנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
394צוריאללמפנרז1978ללא מועדון2 ק"מ עממי
395דודוגלבועז1969ללא מועדון10 ק"מ ריצה תחרותית
396מיכהברטז 1958ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
397רוןפוגלז2008פוגל רצים2 ק"מ עממי
398ליעםפוגלז2010פוגל רצים2 ק"מ עממי
399מיטלפוגלנ1983פוגל רצים2 ק"מ עממי
400עידןפוגלז1983פוגל רצים2 ק"מ עממי
401טליהפרקשנ2008ללא מועדון2 ק"מ עממי
402דניאלפרקשז2010ללא מועדון2 ק"מ עממי
403חייםפרקשז1981Hitech Zone2 ק"מ עממי
404מעיןמלרנ2005ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
405שימלרז1971ללא מועדון5 ק"מ ריצה תחרותית
printer