חצי מרתון עמק המעיינות ה-33 - ריל טיימינג

חצי מרתון עמק המעיינות ה-33


להפקת תעודה יש להקליק על שם המשתתף.

ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
לוח תוצאות
מקום כללי מס. חזה שם משפחה שם פרטי קטגוריה מקום בקט. מין מועדון מרחק תוצאהקמ"ש דק/ק"מ   
18914043ברקרותיF55-6432נ-2102:04:00.93 10.165:55
18904966מנטיןאיציקM20-39704זרצי מודיעין2102:04:25.07 10.135:55
18894779לביאעידוM20-39703ז-2102:04:13.32 10.145:55
18885145ספירצביקיM-1919ז-2101:48:49.13 11.585:11
18871553מסטבויםאוהדM20-39702ז-2102:02:49.07 10.265:51
18861554מסטבויםניבM20-39701ז-2102:02:48.93 10.265:51
18855905אנקורידידיM40-44426זמכבי טרי-ג2102:03:04.74 10.245:52
18844123גורדוןטמירM20-39700ז-2102:03:44.53 10.185:53
18831546מיכאליאבנרM55-5966ז-2102:04:07.08 10.155:55
18824426וינוגרדדרורM45-49267זרצי רמת השרון2102:03:36.47 10.195:53
18811594סלענחומיM50-54152ז-2102:04:05.18 10.155:55
18804923מזרחימרדכיM60-6427ז-2102:02:56.50 10.255:51
18793913בלייכמןשוש1נאיילות2102:04:10.98 10.155:55
18784712כהןיוסיM20-39699ז-2102:02:45.05 10.265:51
18775811שפיראסיגליתF45-5456נפריגו2102:02:59.24 10.245:52
18764641יוסקויוליF34-2059נ-2102:03:13.55 10.235:52
18755208ערןגוטמןM40-44425זעולם המים2102:03:16.05 10.225:52
18743531lellouchecharlesM50-54151זהסוללים ים2102:04:09.49 10.155:55
18734772לביאירM45-49266זמשטרת ישראל2102:02:41.21 10.275:50
18724412ויינרייךסיוןF34-2058נמועדון ארוחת הבוקר ירושלים2102:03:39.59 10.195:53
18714229דהןחייםM45-49265ז-2102:03:06.27 10.245:52
18705256פיךעליM50-54150זרפאל2102:04:04.00 10.165:55
18694738כהןשרוןF45-5455נדרייפוס Run2102:02:33.93 10.285:50
18685509קריגמןבת עמיF45-5454נהסוללים ים2102:03:25.59 10.215:53
18673855בדרמשהM40-44424זקבוצת הריצה של צה”ל2102:03:10.68 10.235:52
18664850ליבשיץאולגM20-39698זקבוצת הריצה של צה”ל2102:03:35.92 10.195:53
18655774שמחאיאוריM40-44423זRUNWAY2102:02:18.78 10.305:49
18644017ברוימןדניאלM20-39697ז-2102:02:22.68 10.305:50
18634403ויגדורגלM20-39696ז-2102:03:52.43 10.175:54
18621452זהביאןאמנוןM50-54149ז-2102:03:36.85 10.195:53
18614825לוינסוןאורןM20-39695ז-2102:02:12.67 10.315:49
18593911בלייברגאביM50-54148ז-2102:01:56.56 10.335:49
18603912בלייברגיעלF55-6431נ-2102:01:56.55 10.335:49
18583921בן-גיגיאיילM20-39694ז-2102:02:55.80 10.255:51
18572076בורשטייןנועםM20-39693ז-2102:03:45.83 10.185:53
18565514קריסטלמרינהF55-6430נroad runners club2102:02:04.50 10.325:49
18555584רוןאחאבM50-54147זאיילות2102:01:49.83 10.345:48
18544905מוסקומשהM40-44422ז-2102:03:57.97 10.165:54
18535972גונןעופרM20-39692ז-2102:01:09.67 10.405:46
18525917אפרתערןM50-54146זRUNWAY2102:01:47.64 10.355:48
18505832שררנטעM20-39691ז-2101:59:36.83 10.535:42
18515631רפיטקסארנוןM45-49264זRUNWAY2102:01:53.88 10.345:48
18495400קהתילימורF45-5453נ-2102:02:14.75 10.315:49
18484907מוצפיגורM20-39690ז-2102:01:45.95 10.355:48
18474770לאורגליתF55-6429נרצי הוד השרון2102:02:14.15 10.315:49
18461622פיקסדורM40-44421ז-2102:02:28.47 10.295:50
18454301דנינוטלM40-44420זקבוצת הריצה של צה”ל2102:03:41.99 10.195:53
18445129סמדרורדF35-4448נהסוללים ים2102:03:24.94 10.215:53
18435451קירשנבוםרפאלM45-49263ז-2102:03:43.32 10.185:53
18425875אברהםדוריתF45-5452נקבוצת הריצה של צה”ל2102:03:00.60 10.245:52
18413807אפלקרערןM20-39689זRUNWAY2102:03:21.08 10.215:52
18404361הנדלרשמואלM65-6910זהסוללים ים2102:02:13.32 10.315:49
18394018ורנרזיווהF65-6914נפריגו2102:03:18.35 10.225:52
18385030נוימןיוסיM45-49262ז-2102:01:34.64 10.365:47
18375942בן צביאילM45-49261זבית הלוחם חיפה2102:02:51.43 10.265:51
18363713איטחיצחקM40-44419זמשטרת ישראל2102:02:02.24 10.325:49
18353886ביטסרחליF35-4447נ-2102:02:07.87 10.325:49
18344588טירןגליהF65-6913נkovo2max2102:02:07.78 10.325:49
18335596רזאסףM20-39688זRUNWAY2102:02:24.84 10.295:50
18324479זימןאביM20-39687זאיילות2102:01:28.31 10.375:47
18315574רוטמןרפאלM20-39686זקבוצת הריצה של צה”ל2102:02:47.70 10.265:51
18305933בן-הרושאורליF45-5451נ-2102:03:01.05 10.245:52
18293959בן עמוסמאירM45-49260זקבוצת הריצה של צה”ל2102:02:28.82 10.295:50
18285229פולקאליM45-49259ז-2102:01:25.86 10.385:47
18274275דיאמונדדודM55-5965ז-2102:01:45.40 10.355:48
18265542רגבאיריסF55-6428נהסתדרות המורים2102:01:31.07 10.375:47
18255598רזשיM50-54145זרצי רעננה2102:01:41.29 10.355:47
18245248פיילבעזM20-39685ז-2102:01:57.03 10.335:49
18234717כהןמומיM50-54144ז-2102:03:05.83 10.245:52
18224209גרשוןדרורM20-39684ז-2102:02:16.06 10.315:49
18214673ירוןשיM20-39683זmyway2102:02:03.16 10.325:49
18205923אשרובצחיM40-44418ז-2102:01:45.73 10.355:48
18195346פרסמןנטעF35-4446נRUNWAY2102:01:47.80 10.355:48
18182089קופרמןאלעדM40-44417ז-2102:01:50.05 10.345:48
18171711שמששיM20-39682ז-2102:02:00.54 10.335:49
18164901מוטולהאביM45-49258זkovo2max2102:01:48.00 10.345:48
18155546רוביןברוךM40-44416ז-2102:01:18.20 10.395:47
18145081סולמהרונןM40-44415זמשטרת ישראל2102:02:06.17 10.325:49
18135564רוזנבלטראובןM50-54143זרצי המושבות בנימינה2102:01:46.53 10.355:48
18121498כץאיילM40-44414זצהל2102:01:25.92 10.385:47
18115522קרנירויM20-39681זרצי המושבות בנימינה2102:00:36.34 10.455:44
18104280דייןמיכאלM50-54142זרפאל2102:01:51.24 10.345:48
18091532מאיראפיM40-44413ז-2102:01:47.18 10.355:48
18083614אביטןניסיםM40-44412זקבוצת הריצה של צה”ל2102:01:39.18 10.365:47
18071600סרןאלוןM20-39680ז-2102:01:59.74 10.335:49
18064306דרורברקM20-39679ז-2102:02:07.21 10.325:49
18053730אינגברדבM45-49257ז-2102:01:46.03 10.355:48
18045364צבריליאורM20-39678ז-2102:02:20.99 10.305:50
18031597סערנירM40-44411זmyway2102:00:51.75 10.435:46
18021649קינןאמירM40-44410ז-2102:00:54.07 10.425:46
18015851תמירעמוסM50-54141ז-2102:01:47.75 10.355:48
18004194גרינבויםדרורM45-49256ז-2102:00:40.45 10.445:45
17995570רוזנרענבלF34-2057נ-2102:01:15.23 10.395:46
17985245פיאלהדןM40-44409ז-2102:01:11.73 10.405:46
17974005בר יצחקיוסיM40-44408זRUNWAY2102:02:06.71 10.325:49
17963748אלונייובלM20-39677זקבוצת הריצה של צה”ל2102:01:32.17 10.375:47
17953749אלונימיכלF35-4445נ-2102:01:16.69 10.395:47
17935022נגרשלמהM45-49255ז-2102:01:13.07 10.395:46
17945389קאהןיהונתןM20-39676ז-2102:01:33.40 10.375:47
17915772שמואלכרמלM50-54140ז-2102:01:41.70 10.355:48
17924710כהןיגאלM45-49254ז-2102:01:07.27 10.405:46
17905296פליסקיןעוזM20-39675ז-2102:01:53.59 10.345:48
17891537מודןאיתןM50-54139ז-2102:01:22.97 10.385:47
17885038נחוםאוהדM20-39674זRUNWAY2102:00:46.46 10.435:45
17875745שכטראסףM45-49253זקבוצת הריצה של צה”ל2102:01:26.43 10.385:47
17864834לטניקאיתמרM40-44407ז-2102:01:42.91 10.355:48
17853999בר-לבדפנהF45-5427נאינדיור2102:01:20.4910.385:47
17844504זנודוד ר.ש.M20-39673ז-2102:00:46.26 10.435:45
17821557מעוזדניM20-39671זRUNWAY2102:01:03.27 10.415:46
17835090סופריוחאיM20-39672ז-2102:01:38.73 10.365:47
17814269דותןאורM20-39670ז-2102:00:55.76 10.425:46
17804757כץקוביM40-44406ז-2102:00:30.21 10.465:44
17795853תמרישרוןF45-5450נZEN מאמנים לחיים2102:00:41.49 10.445:45
17783846אשכנזירינתF35-4444נאיילות2102:00:42.23 10.445:45
17773712איזנברגחגיM40-44405ז-2102:00:23.80 10.475:44
17761677רותםנועםM20-39669זרצי בית שמש2102:00:14.17 10.485:44
17754691ישראליתומרM20-39668ז-2102:00:15.91 10.485:44
17744959מנדלנוחיM40-44404ז-2102:01:05.48 10.415:46
17735306פנחסאבנרM55-5964זאיילות2102:00:29.06 10.465:44
17723515EliasGilaF35-4443נ-2102:00:28.95 10.465:44
17715863GolstHarelM40-44403ז-2101:58:24.25 10.645:38
17701455זיידלנועהF34-2056נEasy Speed2102:00:28.32 10.465:44
17693870בוקובזהאיילM40-44402ז-2102:01:15.73 10.395:46
17685854תמרקיןדבM55-5963ז-2102:00:38.23 10.445:44
17673939בן הרושפרדיM45-49252ז-2102:00:15.83 10.485:44
17665052נירירוןM45-49251ז-2102:00:00.64 10.505:43
17655016נבויגאלM40-44401ז-2102:00:52.57 10.425:46
17645792שנייובל דרM40-44400זרצי מודיעין2102:01:14.02 10.395:46
17633653אהרונסוןערןM45-49250זרצי רמת השרון2102:00:22.34 10.475:44
17625361צביענברF34-2055נ-2101:59:23.79 10.555:41
17605782שמשעזרM50-54138ז-2101:59:52.33 10.515:43
17615741שימנובסקיעופרM20-39667ז-2102:00:31.91 10.455:44
17594538חיימוביץיקיM40-44399ז-2102:00:31.98 10.455:44
17584034ברנעגלעדM20-39666ז-2101:59:46.50 10.525:42
17575488קסלרעמריM40-44398ז-2102:00:10.53 10.485:43
17564187גרידינגרישראלM50-54137ז-2102:00:55.03 10.425:46
17551444וונסוברשלמהM45-49249זבית הלוחם חיפה2102:00:54.68 10.425:46
17544751כספידוריתF34-2054נ-2101:59:34.63 10.545:41
17535934בן אוליאלדניאלM20-39665זאיילות2102:00:39.95 10.445:45
17523840ארצימיכלF55-6426נ-2101:59:26.07 10.555:41
17513630אברהםרחמיםM60-6426זהתעשייה האוירית2102:00:08.11 10.495:43
17504539חכיםעומרM20-39664ז-2101:59:52.98 10.515:43
17494428וינמןנועםM45-49248זהפ' גליל עליון2101:59:55.17 10.515:43
17485505קרוצ'יפנחסM20-39663ז-2101:59:10.79 10.575:41
17473799אסנהייםאיילM40-44397זקבוצת הריצה של צה”ל2101:59:21.79 10.565:41
17455558רודיטירפיM20-39661ז-2102:00:51.35 10.435:46
17465637רשף דרעיליאורM20-39662ז-2101:59:46.49 10.525:42
17444154גלברדטלM-1918ז-2101:59:46.64 10.525:42
17435017נבויוחאיM55-5962ז-2101:59:42.46 10.535:42
17425809שפיראיששכרM20-39660ז-2101:58:49.48 10.605:40
17414648ים-שחוראביבM40-44396זקבוצת הריצה של צה”ל2102:00:39.87 10.445:45
17404359המאירישיריF45-5449נעולם המים2101:59:45.42 10.525:42
17393988בראמירM20-39659ז-2101:59:06.36 10.585:40
17384153גלברתמרF-195נ-2101:59:10.95 10.575:41
17374805לוימידדM40-44395זעולם המים2101:59:39.54 10.535:42
17363700אזולאיפיניM50-54136ז-2101:59:49.61 10.525:43
17355403קובלינרחייםM20-39658ז-2101:58:53.73 10.605:40
17345404קובלינרשמואלM40-44394ז-2101:58:53.25 10.605:40
17333698אזולאיאמירM55-5961ז-2101:59:07.50 10.585:40
17324997מרשנסקיארזM50-54135זניו באלנס2102:00:06.20 10.495:43
17313734איצקודורוןM20-39657ז-2102:00:27.75 10.465:44
17305402קובליונתןM50-54134זרצי בית שמש2101:59:39.31 10.535:42
17291612פדרבושליאורM40-44393זkovo2max2102:00:35.74 10.455:44
17285420קופאביהM20-39656ז-2101:58:59.75 10.595:40
17274863ליפשיץמאירM20-39655ז-2102:00:05.67 10.495:43
17265332פרימרמןאושרM45-49247ז-2101:58:37.16 10.625:39
17255532רביבגילM40-44392ז-2101:59:59.16 10.505:43
17244268דותןאדרM20-39654זRUNWAY2101:59:15.30 10.575:41
17231541מוסטמייקM60-6425זרצי רעננה2101:59:28.56 10.555:41
17225756שלומיכלF70+3נ-2101:59:51.15 10.515:43
17213512CohenDanielM20-39653ז-2101:59:08.49 10.585:40
17203825ארדיטייוסיM50-54133ז-2101:59:19.97 10.565:41
17193527KELATYDANNYM20-39652ז-2101:58:39.18 10.625:39
17184536חיוןאביחיM20-39651ז-2101:58:52.56 10.605:40
17174046ברקוביץארתורM45-49246ז-2101:59:40.39 10.535:42
17165568רוזנברגשרונהF34-2053נ-2101:59:29.45 10.545:41
17154394וולפהגליהF34-2052נZEN מאמנים לחיים2101:59:18.75 10.565:41
17145545רוביןאריאלM20-39650ז-2101:58:40.17 10.625:39
17134157גלובןתומרM20-39649ז-2102:00:07.29 10.495:43
17125993דואקדניאלM50-54132ז-2101:59:51.03 10.515:43
17113735איתינוהM20-39648ז-2101:58:57.08 10.595:40
17103671אופירמאיM40-44391ז-2101:58:36.50 10.625:39
17095835ששוןישראלM45-49245זקבוצת הריצה של צה”ל2101:58:48.26 10.615:40
17085998דמסקינעםM45-49244ז-2101:58:55.51 10.595:40
17075380צימרמןדנהF35-4442נאיילות2101:59:03.30 10.585:40
17061620פינקסרפיM20-39647ז-2101:57:47.60 10.705:37
17041607עינבשיF34-2051נ-2101:58:33.35 10.635:39
17054133גורפינקללירוןF35-4441נרצי המושבות בנימינה2101:58:54.88 10.605:40
17034049ברקוביץשנירM40-44390זNITRO2101:58:58.41 10.595:40
17023823ארדיובלM45-49243זרצי כוכב יאיר2101:58:54.50 10.605:40
17014899מהללליאורM20-39646ז-2101:59:12.54 10.575:41
17005913אפלצביM45-49242ז-2101:56:29.75 10.825:33
16985511קרילהשיM40-44389ז-2101:58:56.17 10.595:40
16994832לזרוביץצביקהM45-49241זאינדיור2101:58:43.06 10.615:39
16974551חןטוניM55-5960ז-2101:58:38.06 10.625:39
16965801שפטפזיתF45-5448נmyway2101:59:07.56 10.585:40
16951467חנגלאיריסF45-5447נ-2101:57:49.11 10.695:37
16944848ליברמןאיציקM50-54131ז-2101:59:08.93 10.585:40
16933742אלוןדודM20-39645ז-2101:59:23.19 10.555:41
16924765כרמלידרורM45-49240ז-2101:58:35.74 10.625:39
16915894איתן סרףמעוזM20-39644ז-2101:59:22.31 10.565:41
16901941PAVELDANIELM20-39643ז-2101:59:20.45 10.565:41
16891445ויזמןבתיהF-194נרצי בית שמש2101:59:10.51 10.575:41
16885077סוויסהשמעוןM40-44388ז-2101:59:01.10 10.595:40
16875437קורןיצחקM45-49239זרצי בית שמש2101:57:48.43 10.705:37
16864755כץמשהM20-39642זRUNWAY2101:58:17.61 10.655:38
16855463קלינגמוטיM60-6424זהתעשייה האוירית2101:58:31.15 10.635:38
16845407קודרוןמרקM20-39641ז-2101:59:34.75 10.545:41
16834618יגורברקM20-39640זGoLong2101:58:43.48 10.615:39
16824296דןאיתןM60-6423זאיילות2101:59:28.51 10.555:41
16815168עופראיתמרM45-49238ז-2101:58:10.93 10.665:38
16804523חדשיעקבM45-49237זרצי הוד השרון2101:58:10.70 10.665:38
16794111גולקודמיטריM20-39639זשרות בתי הסהר2101:58:51.85 10.605:40
16785728שטרנהייםאיילM20-39638זZone 32101:58:29.03 10.635:38
16775823שריברמאירM55-5959זאיילות2101:57:30.11 10.725:36
16765627רמתיינוןM40-44387זקבוצת הריצה של צה”ל2101:58:41.46 10.625:39
16753601ZlotnickShimonM20-39637ז-2101:58:26.83 10.645:38
16745880אורוןגלM20-39636זאיילות2101:57:50.65 10.695:37
16734514חביבחנןM40-44386זספורטן הוד השרון2101:58:02.25 10.675:37
16725810שפיראנתןM50-54130זkovo2max2101:58:27.02 10.645:38
16714692ישראלייעלF35-4440נ-2101:57:53.78 10.695:37
16704662יעקוביגליF45-5446נNITRO2101:58:49.48 10.605:40
16691717שניידרעומרM20-39635ז-2101:57:36.15 10.715:36
16685417קוןצרלסM50-54129זמרתא2101:58:34.86 10.635:39
16674162גלייכרערןM45-49236זהחברים של שניאור חשין2101:57:59.59 10.685:37
16665282פלגנוריתF45-5445נroad runners club2101:59:00.59 10.595:40
16654525חוזהחיM40-44385ז-2101:58:24.81 10.645:38
16645900אלפסישרוןM20-39634זmyway2101:59:22.45 10.565:41
16634077גובאנובואדיםM20-39633ז-2101:54:24.80 11.015:27
16624643יחזקאלקאליF35-4439נאיילות2101:57:54.55 10.695:37
16615667שדהיאירM20-39632זroad runners club2101:58:08.01 10.675:38
16604521חדדדוריתF65-6912נמועדון רצי ינוב2101:57:44.36 10.705:37
16594353הלפריןשיM45-49235זמשרד הביטחון2101:58:10.92 10.665:38
16585195עמרקוביM45-49234זהסוללים ים2101:57:17.84 10.745:35
16563505asrafdiklaF34-2050נmyway2101:57:40.00 10.715:36
16574571טאפשאמלM45-49233זשרות בתי הסהר2101:57:37.88 10.715:36
16553727אילןאתיF65-6911נרצי רעננה2101:57:49.14 10.695:37
16543801אסרףצחיM40-44384ז-2101:57:11.96 10.755:35
16535301פלצקידרןM40-44383ז-2101:57:11.96 10.755:35
16523883ביגוןלימורF34-2049נמרתא2101:58:07.35 10.675:37
16511604עדניאילןM45-49232ז-2101:57:12.73 10.755:35
16504341הירשברגיואבM55-5958ז-2101:57:49.35 10.695:37
16494897מגרילאוריM50-54128זRUNWAY2101:58:11.91 10.665:38
16484313דרעישמואלM45-49231ז-2101:58:35.31 10.625:39
16474742כהן קנבנטעF55-6425נNITRO2101:57:54.22 10.695:37
16463975בנימיניגליF55-6424נZone 32101:57:39.39 10.715:36
16455722שטריתשחרM20-39631זמרתא2101:57:55.72 10.685:37
16445376צורשמואלM45-49230ז-2101:56:54.99 10.785:34
16435802שפיאוריM45-49229ז-2101:57:23.41 10.735:35
16425272פישרעודדM45-49228זקבוצת הריצה של צה”ל2101:57:07.00 10.765:35
16414380הרריערןM45-49227זרצי מנשה2155:00.0 0.38157:08
16401564מרקוזערןM20-39630ז-2101:58:07.49 10.675:37
16395497קפלןשרוןM20-39629זRUNWAY2101:58:01.21 10.685:37
16383821ארדברוךM45-49226ז-2101:57:27.14 10.735:35
16375648שבתאירזM20-39628זNANO-tri2101:57:57.45 10.685:37
16365507קריבעופרM20-39627ז-2101:57:52.98 10.695:37
16353680אוראודיM20-39626ז-2101:58:02.49 10.675:37
16345279פלגיאירM50-54127זניו באלנס2101:58:16.37 10.655:38
16334063גבעמריF55-6423נקבוצת הריצה של צה”ל2101:56:48.98 10.795:34
16325670שובלנועםM20-39