מרוץ סביון ה-1 - ריל טיימינג

מרוץ סביון ה-1


להפקת תעודה יש להקליק על שם המשתתף.

ניתן לבצע מיון בטבלה על-ידי הקלקה על כותרת העמודה. לחץ/י כאן לחזרה למיון ברירת המחדל
לוח תוצאות
מקום כללי מס. חזה שם משפחה שם פרטי קטגוריה מקום בקט. מין מועדון מרחק תוצאהקמ"ש דק/ק"מ   
135אטליהרווהM10KM-40TO441זהסוללים ירושלים1032:53.2 0.30197:19
2298כהןתוםM10KM-20TO291זהפועל אתלטי אורן השרון1038:17.2 0.26229:43
3480פיפמןשיM10KM-30TO391זטרי שי1038:17.2 0.26229:43
4544קלירניריM10KM-40TO442זאיילות סביון1040:39.8 0.25243:59
5443סנואניאלעדM10KM-01TO191זללא מועדון1040:42.0 0.25244:12
6556קרנייאירM10KM-55TO591זללא מועדון1040:48.8 0.25244:53
793בנאסייגנדבM10KM-01TO192זללא מועדון1040:51.0 0.24245:06
8119ברקמןנועהF10KM-20TO291נרצי רמת השרון1040:52.6 0.24245:16
9191הלליעקבM10KM-50TO541זרצי מבשרת ציון1040:59.5 0.24245:57
10453עובדיהשבתאיM10KM-45TO491זמשטרת ישראל1041:03.0 0.24246:18
11565רוזליאביM10KM-45TO492זרצי רמת השרון1041:06.7 0.24246:40
12308כרמיעמיתM10KM-40TO443זשהם1041:07.9 0.24246:47
13421נפתלייוסיM10KM-40TO444זללא מועדון1041:12.1 0.24247:13
14401נגר ציוןM10KM-55TO592זאיילות1041:22.6 0.24248:16
15386מנורדרורM10KM-20TO292זרצי רמת השרון1041:22.6 0.24248:16
16341לישדןM10KM-30TO392זמשטרת ישראל1041:24.6 0.24248:28
1710אהרונייוסיM10KM-40TO445זקיבוץ גרופית1041:24.9 0.24248:29
18588שגבדבM10KM-50TO542זרצי רעננה אנדיור1041:25.0 0.24248:30
19319לויאיציקM10KM-45TO493זאיילות1041:25.0 0.24248:30
20299כהןתומרM10KM-20TO293זללא מועדון1041:25.3 0.24248:32
2143אליאסמאריF10KM-20TO292נקנונדייל אנדיור1041:25.6 0.24248:34
22382מלרעמנואלM10KM-30TO393זרצי רמת השרון1041:25.9 0.24248:35
2373בועזאורןM10KM-40TO446זקנונדייל אנדיור1041:26.5 0.24248:39
24262טננבאוםיאירM10KM-30TO394זמועדון רצי תל אביב1041:27.9 0.24248:47
25422נקשאביבM10KM-01TO193זעצמאי1041:29.9 0.24248:59
26516צפניקזיוM10KM-20TO294זללא מועדון1041:30.0 0.24249:00
27336ליבנהאוריM10KM-30TO395זטרי שי1041:30.3 0.24249:02
28181דרוריאיילM10KM-30TO396זמכבי טרי ג1041:31.2 0.24249:07
29254טיורימאורF10KM-01TO191נהפועל אתלטי אורן השרון1041:31.2 0.24249:07
30445סנואנימעוזM10KM-01TO194זללא מועדון1041:31.9 0.24249:11
3191בן שלוםארזM10KM-50TO543זאיילות1041:33.2 0.24249:19
32236חגבימשהM10KM-55TO593זהפועל עמק האושר1041:34.2 0.24249:25
337אברמסקיניליF10KM-30TO391נהפועל חולון1041:34.7 0.24249:28
34248חנינהאביM10KM-40TO447זללא מועדון1041:36.3 0.24249:38
35127גולןחגיM10KM-40TO448זטרי-ג1041:36.4 0.24249:38
36458עזוזעמנואלM10KM-45TO494זעצמאי 1041:37.1 0.24249:43
37532קופילוברוןM10KM-20TO295זסביון1041:37.4 0.24249:44
38522צפניקעמריM10KM-20TO296זסביון1041:37.6 0.24249:46
39177דפילוסוףאביM10KM-30TO397זאסא תל אביב1041:43.5 0.24250:21
40454עומרדורוןM10KM-30TO398זעצמאי1041:44.0 0.24250:24
41606שלויובלM10KM-30TO399זללא מועדון1041:46.0 0.24250:36
42375מילריובלM10KM-20TO297זללא מועדון1041:47.6 0.24250:46
43483פישררוברטוM10KM-55TO594זתעשייה אוירית1041:49.7 0.24250:58
44190הלוישגיאM10KM-30TO3910זללא מועדון1041:50.7 0.24251:04
45217ורדימשהM10KM-40TO449זיעדים- ריצה וטריאתלון1041:51.2 0.24251:07
46325לוישלוםM10KM-50TO544זאיילות1041:52.7 0.24251:16
47368מיגלאטיאסF10KM-20TO293נמכבי תל אביב1041:55.9 0.24251:35
48491פלזנשטייןדניאלM10KM-50TO545זהסוללים ירושלים1042:04.3 0.24252:26
49126גולןאביM10KM-45TO495זללא מועדון1042:05.9 0.24252:35
5061אקשטייןאמירM10KM-30TO3911זkovo2max1042:09.2 0.24252:55
51476פילוסוף חנן M10KM-40TO4410זאיילות1042:09.7 0.24252:58
52114ברמיויקטורM10KM-60TO641זאיילות1042:09.9 0.24252:59
536אברמןמישלM10KM-65TO691זאיילות1042:10.3 0.24253:02
54284ירוןלשםM10KM-40TO4411זללא מועדון1042:10.7 0.24253:04
55629שרףאיציקM10KM-45TO496זמשטרת ישראל1042:11.7 0.24253:10
56146גלעדרוןM10KM-30TO3912זללא מועדון1042:12.3 0.24253:14
57355מגידיאיתיM10KM-20TO298זמכבי תל אביב1042:12.7 0.24253:16
58337ליברמןאבידבM10KM-50TO546זאיילות1042:14.2 0.24253:25
5912אואטארווהM10KM-40TO4412זללא מועדון1042:15.3 0.24253:32
60212ולדיורםM10KM-50TO547זכפר הרואה1042:15.8 0.24253:35
61582ריינראריהM10KM-45TO497זצהל1042:16.9 0.24253:41
62573רוןגיאM10KM-01TO195זאיילות1042:17.3 0.24253:44
63414ניבבונפיסM10KM-20TO299זללא מועדון1042:17.7 0.24253:46
6419אופירורדF10KM-40TO491נמועדון ארוחת הבוקר1042:17.9 0.24253:47
65539קינןאמירM10KM-30TO3913זלרוץ לחבר'ה1042:23.9 0.24254:23
66198הרשקוביץערןM10KM-40TO4413זרצי אריאל1042:24.7 0.24254:28
6713אוביץעוזיM10KM-30TO3914זקנונדייל אנדיור1042:27.5 0.24254:45
68590שגבשיM10KM-30TO3915זטרי שי1042:28.2 0.24254:49
69455עופריובלM10KM-55TO595זאיילות1042:29.7 0.24254:58
70150גרוסמןיהודהM10KM-30TO3916זללא מועדון1042:35.0 0.23255:30
7126אוריאליאריM10KM-30TO3917זקנונדייל אנדיור1042:38.1 0.23255:49
72160דבורי אמיר M10KM-45TO498זkovo2max1042:41.5 0.23256:09
73467ערןשנהרM10KM-40TO4414זקנונדייל אנדיור1042:45.8 0.23256:35
74402נדבגולדיןM10KM-20TO2910זללא מועדון1042:46.7 0.23256:40
75545קלמןגיאM10KM-45TO499זנירית1042:46.7 0.23256:40
7650אמודאייוסיM10KM-50TO548זקאנטרי ג1042:48.5 0.23256:51
7765אריאל רוזנפלדM10KM-30TO3918זיאיר קרני1042:49.3 0.23256:56
78397מתיתיהואיתיM10KM-30TO3919זללא מועדון1042:50.1 0.23257:01
79488פלדרונןM10KM-30TO3920זBuzz1042:57.6 0.23257:46
80249חשאיניראוןM10KM-40TO4415זGRC שוהם1042:58.1 0.23257:49
81569רוזנברגיאןM10KM-20TO2911זרצי הפועל חולון1043:03.2 0.23258:19
82568רוזןעודדM10KM-30TO3921זרצי השפלה והדרום1043:04.9 0.23258:29
83400נגלנדבM10KM-01TO196זסביון1043:05.4 0.23258:32
84330לוין דנהF10KM-01TO192נאתלטי אורן השרון1043:05.6 0.23258:34
85560ראשונישיM10KM-40TO4416זאיילות1043:08.5 0.23258:51
86632תורןדרורM10KM-40TO4417זרצי אמריקה ישראל להשקעות1043:09.4 0.23258:56
87289כגןרןM10KM-30TO3922זמומנטום1043:13.2 0.23259:19
88463עמיתיואבM10KM-30TO3923זרצי הפועל חולון1043:13.4 0.23259:20
8975בוקראליהוM10KM-40TO4418זטרי ג1043:19.5 0.23259:57
90468פאביסאמירM10KM-20TO2912זללא מועדון1043:25.1 0.23260:31
91620שפיראגליF10KM-30TO392נללא מועדון1043:26.5 0.23260:39
92333לוינגרמנחםM10KM-55TO596זתעשייה אוירית1043:26.8 0.23260:41
93300כהן אלון M10KM-30TO3924זסביון1043:27.0 0.23260:42
94293כהןדןM10KM-01TO197זללא מועדון1043:32.1 0.23261:13
95216ורדיטלM10KM-20TO2913זללא מועדון1043:34.9 0.23261:29
9686בן - נרעוזיM10KM-30TO3925זאיילות1043:35.2 0.23261:31
97614שמעונינדבM10KM-20TO2914זללא מועדון1043:36.6 0.23261:40
98115ברמןלואיM10KM-50TO549זפרפקט באלאנס1043:47.9 0.23262:47
99398מתנהסהרM10KM-01TO198זללא מועדון1043:49.4 0.23262:56
100528קוזחיאבשלוםM10KM-50TO5410זרצי מספרת גיא ב.א.חדרה1043:51.6 0.23263:10
101457עז אריגיליM10KM-40TO4419זרצי רמת השרון1043:52.3 0.23263:14
102200ווקסטוקאריקM10KM-30TO3926זקנונדייל אנדיור1043:57.6 0.23263:46
103446ספיבקדודM10KM-45TO4910זמועדון נולד לרוץ1043:59.4 0.23263:56
104144גלייטמןפיניM10KM-01TO199זללא מועדון1044:04.0 0.23264:24
105280יפרחמאירM10KM-55TO597זאיילות1044:10.8 0.23265:05
106576רוןמיכאלM10KM-45TO4911זאיילות1044:10.9 0.23265:05
107533קורןירוןM10KM-55TO598זרצי רעננה אנדיור1044:11.0 0.23265:06
108164דהןאביM10KM-50TO5411זגבעת השלושה1044:14.6 0.23265:28
109135גורמןאיליהM10KM-20TO2915זללא מועדון1044:20.1 0.23266:01
110388מנחם אליהוM10KM-45TO4912זללא מועדון1044:20.8 0.23266:05
111215ורבלובסקיאיליהM10KM-60TO642זתעשייה אוירית1044:21.4 0.23266:08
112485פלגאריהM10KM-45TO4913זמשטרת ישראל1044:25.1 0.23266:31
113172דורייובלM10KM-30TO3927זללא מועדון1044:31.0 0.22267:06
114495פסטרנקגלעדM10KM-20TO2916זללא מועדון1044:35.9 0.22267:35
115452עובדיהישראליM10KM-60TO643זמשטרת ישראל1044:39.9 0.22267:59
116260טלרותםM10KM-01TO1910זכושר כלבים סביון1044:44.9 0.22268:29
117364מוריוחנןM10KM-45TO4914זBUZZ1044:45.2 0.22268:31
11832אטיאס אופירM10KM-01TO1911זללא מועדון1044:45.9 0.22268:35
119551קריכילידודM10KM-55TO599זתעשייה אוירית1044:46.5 0.22268:39
120461עליזשיקוM10KM-40TO4420זללא מועדון1044:47.4 0.22268:44
121120גבלייהודהM10KM-65TO692זרצי רעננה אנדיור1044:47.9 0.22268:47
12225אורוןמשהM10KM-45TO4915זללא מועדון1044:48.0 0.22268:48
123246חלפוןשחרM10KM-01TO1912זסביון1044:53.4 0.22269:20
124101ברבדורניM10KM-40TO4421זמלם-תים1044:53.6 0.22269:22
125345לנדסאוריM10KM-30TO3928זללא מועדון1044:55.7 0.22269:34
126140גלאבנרM10KM-50TO5412זkovo2max1045:01.7 0.22270:10
127367מי-דןמשיM10KM-50TO5413זללא מועדון1045:08.0 0.22270:48
128592שובלידוריתF10KM-30TO393נמועדון רצי תל אביב1045:08.0 0.22270:48
129598שטימלרשלמהM10KM-45TO4916זסביון1045:10.2 0.22271:01
130604שירייגאלM10KM-55TO5910זהפועל עמק האושר1045:14.7 0.22271:28
131589שגבנגהF10KM-40TO492נללא מועדון1045:15.5 0.22271:33
132546קלמרורועיM10KM-20TO2917זללא מועדון1045:16.7 0.22271:40
133535קידראודיM10KM-40TO4422זkovo2max1045:18.0 0.22271:48
134615שמרוןעידו M10KM-01TO1913זא.ס.סביון1045:18.3 0.22271:50
135184הדרערןM10KM-45TO4917זרצי רעננה אנדיור1045:23.0 0.22272:18
136394משה אלון M10KM-45TO4918זללא מועדון1045:26.1 0.22272:37
137151גרוסמןיוסיM10KM-40TO4423זללא מועדון1045:27.1 0.22272:43
138391מקייסיוסיM10KM-45TO4919זללא מועדון1045:31.5 0.22273:09
139121גבעאלוןM10KM-30TO3929זללא מועדון1045:36.1 0.22273:37
140497פקלמןדיליהF10KM-30TO394נללא מועדון1045:38.7 0.22273:52
141564רוזיןאילM10KM-40TO4424זללא מועדון1045:41.3 0.22274:08
142444סנואניידיןM10KM-01TO1914זללא מועדון1045:50.3 0.22275:02
143147גמרגילM10KM-50TO5414זאיילות1045:53.2 0.22275:19
14416אוסטרובעמיתM10KM-01TO1915זללא מועדון1045:57.0 0.22275:42
145587שאוליסהרM10KM-20TO2918זאיילות1045:57.7 0.22275:46
146549קריבגיא M10KM-40TO4425זללא מועדון1045:58.4 0.22275:50
147157גרסי רןM10KM-40TO4426זאיילות1046:10.9 0.22277:05
148156גרסטלעדוM10KM-40TO4427זללא מועדון1046:11.7 0.22277:10
149331לוין נטע-ליF10KM-20TO294נאתלטי אורן השרון1046:14.3 0.22277:26
15039איסקמרגליתF10KM-20TO295נללא מועדון1046:29.0 0.22278:54
151316לוברנייובלM10KM-50TO5415זללא מועדון1046:34.5 0.21279:27
152557קרניצלילM10KM-20TO2919זמועדון רצי תל אביב1046:35.5 0.21279:33
153197הרשקוביץחןM10KM-30TO3930זSDC1046:39.0 0.21279:54
154105ברוךרענןM10KM-45TO4920זללא מועדון1046:40.9 0.21280:05
155377מיצנראוריתF10KM-30TO395נללא מועדון1046:45.8 0.21280:35
156130גונןיונתןM10KM-20TO2920זללא מועדון1046:47.6 0.21280:46
157362מולדבסקימייקM10KM-01TO1916זסביון כושר כלבים1046:48.4 0.21280:50
158523צפניקרועיM10KM-20TO2921זסביון1046:48.8 0.21280:53
159169דודאיגאיM10KM-01TO1917זכושר כלבים סביון1046:48.9 0.21280:53
160373מילביצקיהדרF10KM-20TO296נאנדיור1046:49.2 0.21280:55
161132גורדוןפיליפM10KM-45TO4921זנתניה1046:49.4 0.21280:56
16254אנקורידידיM10KM-40TO4428זטרי ג1046:52.4 0.21281:14
163285ירוןששוןM10KM-20TO2922זללא מועדון1046:54.4 0.21281:26
164387מנורטומיM10KM-50TO5416זללא מועדון1046:58.8 0.21281:53
165301כהן עפרM10KM-45TO4922זללא מועדון1046:59.0 0.21281:54
166478פינטושלוםM10KM-45TO4923זאיילות1047:00.0 0.21282:00
167231זמירחגיM10KM-40TO4429זהולמס פלייס הרצליה1047:02.2 0.21282:13
168176דימהגוכשטייןM10KM-30TO3931זקאנטרי ג'1047:03.6 0.21282:22
169506פרנקגביM10KM-45TO4924זללא מועדון1047:07.1 0.21282:43
170538קייםתמירM10KM-40TO4430זללא מועדון1047:07.4 0.21282:44
171413נחליאלאודיM10KM-50TO5417זCMT1047:08.2 0.21282:49
172170דודומזרחיM10KM-45TO4925זמשטרת ישראל1047:18.9 0.21283:53
173525צרפתיאביM10KM-30TO3932זללא מועדון1047:20.3 0.21284:02
174291כהןאיילM10KM-40TO4431זמשטרת ישראל1047:21.6 0.21284:10
175385מנוסעומרM10KM-40TO4432זדרך הכושר יאיר קרני1047:22.2 0.21284:13
176122גדנסקיאסףM10KM-20TO2923זללא מועדון1047:22.3 0.21284:14
177593שולמןגידיM10KM-30TO3933זללא מועדון1047:26.4 0.21284:38
178527קובומשהM10KM-30TO3934זללא מועדון1047:27.3 0.21284:44
17955אסודרישמואלM10KM-50TO5418זללא מועדון1047:30.0 0.21285:00
180601שיחלודיםM10KM-30TO3935זDINAMO1047:33.1 0.21285:19
181189הלויבניM10KM-40TO4433זמועדון רצי תל אביב1047:36.5 0.21285:39
182173דותןרפיM10KM-65TO693זללא מועדון1047:37.3 0.21285:44
183611שמיריואבM10KM-01TO1918זמכבי כפר המכביה1047:42.2 0.21286:13
184490פלהיימריצחקיM10KM-40TO4434זללא מועדון1047:42.8 0.21286:17
18571בוזגלו אילM10KM-40TO4435זטרי ג1047:53.9 0.21287:23
186380מלכהצוריאלM10KM-01TO1919זביתר חברון1048:06.7 0.21288:40
187605שלואמנוןM10KM-45TO4926זללא מועדון1048:08.3 0.21288:50
188103ברוךברM10KM-40TO4436זקנונדייל אנדיור1048:10.4 0.21289:02
1895אברמוביץרמיM10KM-50TO5419זאיילות1048:13.0 0.21289:18
190344לנגיניבM10KM-20TO2924זללא מועדון1048:13.5 0.21289:21
191607שלוםחייםM10KM-20TO2925זמשטרת ישראל1048:15.5 0.21289:33
19257אסףלוזM10KM-30TO3936זללא מועדון1048:17.4 0.21289:44
193107ברזובסקינחM10KM-65TO694זסביון1048:17.7 0.21289:46
19460אפריאטיקיM10KM-20TO2926זללא מועדון1048:18.8 0.21289:53
195255טייבאבנרM10KM-45TO4927זיאיר קרני - דרך הכושר1048:24.5 0.21290:27
196613שמעוניגיאM10KM-40TO4437זללא מועדון1048:31.2 0.21291:07
197124גוטמןנועםM10KM-20TO2927זללא מועדון1048:31.5 0.21291:09
198492פלרנויתF10KM-20TO297נגרייט שייפ1048:32.2 0.21291:13
199314להברותםF10KM-01TO193נללא מועדון1048:32.7 0.21291:16
200165דהןאהרוןM10KM-55TO5911זללא מועדון1048:41.5 0.21292:09
201460עינבעודדM10KM-70TO741זאיילות1048:43.6 0.21292:22
202351מאורימשהM10KM-60TO644זללא מועדון1048:48.1 0.20292:49
203259טליורםM10KM-50TO5420זאיילות1048:49.9 0.20292:59
20478ביקגררדוM10KM-45TO4928זאוניברסיטת בר אילן1048:52.9 0.20293:17
205591שובישגלM10KM-20TO2928זללא מועדון1048:54.1 0.20293:25
20685בן-שלוםצביM10KM-55TO5912זאיילות1048:54.7 0.20293:28
207423נשיאמישל M10KM-01TO1920זסביון1048:54.8 0.20293:29
208507פרנקלאופירM10KM-30TO3937זללא מועדון1048:56.0 0.20293:36
209240חזיאגםM10KM-40TO4438זמשטרת ישראל1048:59.5 0.20293:57
210409נוסצקישיM10KM-01TO1921זללא מועדון1049:04.1 0.20294:25
211595שחראילM10KM-40TO4439זמועדון רצי תל אביב1049:07.5 0.20294:45
212206וייסיקיM10KM-40TO4440זפרטי1049:07.5 0.20294:45
213536קידררותםM10KM-30TO3938זללא מועדון1049:13.4 0.20295:20
214526קאופמןירמיM10KM-30TO3939זמשטרת ישראל1049:13.6 0.20295:22
215209ויסמן אלמרונועהF10KM-30TO396נללא מועדון1049:15.7 0.20295:34
21698ברשגיאM10KM-40TO4441זללא מועדון1049:16.1 0.20295:37
217637סלומוןשהםM10KM-40TO4442זללא מועדון1049:18.7 0.20295:52
21824אורבךאליעזרM10KM-60TO645זהפועל בני שמעון1049:19.8 0.20295:59
219427סבירריטהF10KM-40TO493נהדרך אל הכושר אחוזת ברק1049:21.8 0.20296:11
220418ניצנירועיM10KM-30TO3940זטרי שי1049:27.6 0.20296:46
221547קנפויוסיM10KM-45TO4929זמשטרת ישראל1049:29.7 0.20296:58
22221אופיררותםM10KM-40TO4443זסביון1049:32.4 0.20297:14
223482פישראיילM10KM-30TO3941זללא מועדון1049:33.6 0.20297:22
224531קונסטנטהשימיM10KM-30TO3942זללא מועדון1049:35.3 0.20297:32
225393מרסיאנואוריM10KM-50TO5421זמשטרת ישראל1049:37.5 0.20297:45
226642פרציקשובלM10KM-01TO1922זק.אונו1049:38.4 0.20297:50
227477פינגולדגידיM10KM-40TO4444זסביון1049:39.9 0.20297:59
228566רוזןיובלM10KM-40TO4445זללא מועדון1049:41.2 0.20298:07
229320לוידודM10KM-45TO4930זקרית-אונו1049:42.7 0.20298:16
23017אוסקרשלוםM10KM-55TO5913זרשות שדות התעופה1049:43.6 0.20298:22
231529קומריאןיצחקM10KM-70TO742זאיילות1049:44.5 0.20298:27
232567רוזןעדיM10KM-30TO3943זללא מועדון1049:46.8 0.20298:41
233438סולקיןאלוןM10KM-50TO5422זסביון1049:47.9 0.20298:47
234237חוריןקוביM10KM-40TO4446זללא מועדון1049:48.7 0.20298:52
235106ברונשטייןצביקהM10KM-50TO5423זקנונדייל אנדיור1049:50.4 0.20299:02
236496פסטרנקערןM10KM-30TO3944זללא מועדון1049:51.8 0.20299:11
237155גרנותצחיM10KM-30TO3945זללא מועדון1049:54.8 0.20299:29
238267יבגנידורושנקוM10KM-20TO2929זללא מועדון1049:57.1 0.20299:43
239356מואיסיסגלעדM10KM-20TO2930זללא מועדון1049:58.6 0.20299:52
240302כהן [טל]קרן F10KM-20TO298נסביון1050:08.4 0.20300:50
241390מצרידודM10KM-20TO2931זללא מועדון1050:09.4 0.20300:56
242389מצאאביבM10KM-30TO3946זמלם-תים1050:10.0 0.20301:00
243100בר לבבמיכאלM10KM-55TO5914זללא מועדון1050:13.7 0.20301:22
244306כספישרוןF10KM-30TO397נאיילות1050:14.0 0.20301:24
2459אדםגבעM10KM-01TO1923זמועדון רצי תל אביב1050:15.0 0.20301:30
246251טוביןרימוןM10KM-30TO3947זללא מועדון1050:18.3 0.20301:50
247378מירילשוילימשהM10KM-45TO4931זללא מועדון1050:21.0 0.20302:06
248508פרנקלצחיM10KM-20TO2932זללא מועדון1050:25.4 0.20302:32
249309כתריוסיM10KM-45TO4932זללא מועדון1050:29.1 0.20302:55
250250חתן דדוןאולגהF10KM-40TO494נמשטרת ישראל1050:31.9 0.20303:11
251175דיבוןעידוM10KM-01TO1924זללא מועדון1050:35.7 0.20303:34
252510פרץליאורM10KM-30TO3948זסביון1050:35.8 0.20303:35
25367ארנוןאיתיM10KM-20TO2933זללא מועדון1050:39.0 0.20303:54
254283יקותיאליוסיM10KM-45TO4933זללא מועדון1050:46.6 0.20304:40
255282יפתח דייזיF10KM-50TO991נמכבי כפר המכביה1050:53.4 0.20305:20
256498פרוכטעמירM10KM-45TO4934זקיבוץ גרופית1050:55.2 0.20305:31
257404נדלרוןM10KM-20TO2934זkovo2max1050:55.6 0.20305:34
258626שקדחן M10KM-45TO4935זללא מועדון1050:56.9 0.20305:41
259540קינןמרסלM10KM-55TO5915זרצי רעננה אנדיור1050:58.4 0.20305:50
260125גולדשטייןראובןM10KM-45TO4936זללא מועדון1051:02.3 0.20306:14
261180דרוררטיגM10KM-01TO1925זללא מועדון1051:04.5 0.20306:27
26289בן ניסןמורדכיM10KM-60TO646זתעשייה אוירית1051:11.1 0.20307:07
26331אטיאסשרלM10KM-65TO695זאיילות1051:12.1 0.20307:13
264136גיא שמרון M10KM-01TO1926זסביון1051:12.4 0.20307:14
265211ולדאוריM10KM-20TO2935זספורטן פ1051:14.5 0.20307:27
266153גרינשפוןולריM10KM-60TO647זאיילות1051:16.2 0.20307:37
267208ויסברודדורוןM10KM-55TO5916זסביון1051:20.5 0.19308:03
268365מזרחיעדיM10KM-50TO5424זללא מועדון1051:20.9 0.19308:05
26983בן-ישימרסלM10KM-55TO5917זמשטרת ישראל1051:25.1 0.19308:31
270207וינדראשרM10KM-50TO5425זללא מועדון1051:30.6 0.19309:04
271436סולומוןדרורM10KM-30TO3949זללא מועדון1051:33.1 0.19309:19
272171דודי יחזקאלM10KM-20TO2936זללא מועדון1051:33.3 0.19309:20
27338איסקכפירM10KM-30TO3950זללא מועדון1051:35.8 0.19309:35
274128גולןעומרM10KM-30TO3951זללא מועדון1051:36.4 0.19309:38
275563רודיטירפיM10KM-30TO3952זטרי שי1051:37.6 0.19309:46
276585ריץזאבM10KM-30TO3953זללא מועדון1051:43.0 0.19310:18
277609שליטעמוסM10KM-70TO743זללא מועדון1051:47.5 0.19310:45
278470פוחילמארקM10KM-30TO3954זללא מועדון1051:48.0 0.19310:48
279279יפעתיובלM10KM-20TO2937זללא מועדון1051:49.5 0.19310:57
280489פלדהייםאביM10KM-30TO3955זרצי הושעיה1051:53.5 0.19311:21
281559ראוכברגריוניM10KM-30TO3956זללא מועדון1051:59.5 0.19311:57
282534קליריונתןM10KM-01TO1927זסביון1052:00.0 0.19312:00
283310לבאיתןM10KM-50TO5426זאימפולייט סביון1052:00.0 0.19312:00
284272יונגראריאלM10KM-30TO3957זללא מועדון1052:05.6 0.19312:34
285481פירוןיעקבM10KM-60TO648זללא מועדון1052:06.4 0.19312:38
28653שרפמןנחוםM10KM-60TO649זמשטרת ישראל1052:06.6 0.19312:40
287586רןצחורM10KM-30TO3958זאיילות1052:07.9 0.19312:47
288271יהלנגלM10KM-45TO4937זאיילות1052:10.2 0.19313:01
289346לנדסברגרועיM10KM-50TO5427זללא מועדון1052:11.7 0.19313:10
290419נירספיר נבותM10KM-30TO3959זללא מועדון1052:12.5 0.19313:15
291323לוינירM10KM-40TO4447זללא מועדון1052:12.7 0.19313:16
29242אלוןמאירM10KM-45TO4938זללא מועדון1052:13.5 0.19313:21
2933אברהםרחמיםM10KM-60TO6410זתעשייה אוירית1052:14.3 0.19313:26
29415אוסטרוביוסיM10KM-50TO5428זללא מועדון1052:15.8 0.19313:35
295501פרידמןיורםM10KM-45TO4939זיאיר קרני-דרך הכושר1052:16.8 0.19313:41
296290כהןאוריM10KM-30TO3960זללא מועדון1052:21.0 0.19314:06
297204ויטנברג נתןM10KM-50TO5429זרצי הפועל חולון1052:21.7 0.19314:10
298408נויגרטןלירוןF10KM-20TO299נללא מועדון1052:22.3 0.19314:14
299371מייקטוביןM10KM-40TO4448זללא מועדון1052:23.5 0.19314:21
300334לורברארזM10KM-45TO4940זסביון1052:26.2 0.19314:37
301205ויינפלדשמוליקM10KM-55TO5918זללא מועדון1052:27.5 0.19314:45
302442סיטריןדניאלM10KM-30TO3961זללא מועדון1052:28.9 0.19314:53
303278יעקוביטלM10KM-45TO4941זללא מועדון1052:30.0 0.19315:00
304315להטדביF10KM-40TO495נללא מועדון1052:30.8 0.19315:05
305297כהןשניF10KM-50TO992נסביון1052:31.1 0.19315:07
306288כגןקוביM10KM-45TO4942זללא מועדון1052:33.1 0.19315:19
307149גפניעפרהF10KM-50TO993נללא מועדון1052:34.1 0.19315:25
308625שצמןנעמיF10KM-40TO496נללא מועדון1052:35.4 0.19315:32
309219זגמןנעםM10KM-50TO5430זסביון1052:35.7 0.19315:34
310524צרניהללM10KM-55TO5919זאיגוד הניווט1052:36.6 0.19315:40
311439סולקיןערןM10KM-01TO1928זסביון1052:40.8 0.19316:05
31227אורןבן אברהםM10KM-30TO3962זללא מועדון1052:42.8 0.19316:17
31314אולמןרונןM10KM-40TO4449זללא מועדון1052:44.9 0.19316:29
31480בלוך אבינעםM10KM-50TO5431זהולמס פלייס1052:53.1 0.19317:19
315225זינדלחנןM10KM-60TO6411זתעשייה אוירית1052:53.5 0.19317:21
316514צבריהדרM10KM-40TO4450זללא מועדון1052:53.9 0.19317:23
317188הכהןדיןM10KM-01TO1929זסביון1052:56.9 0.19317:41
318203ויזלדורוןM10KM-40TO4451זללא מועדון1052:58.4 0.19317:50
319303כהן חברדןM10KM-40TO4452זללא מועדון1053:01.4 0.19318:08
320353מאיריאוריM10KM-20TO2938זללא מועדון1053:02.7 0.19318:16
321148גניסאילןM10KM-30TO3963זמשטרת ישראל1053:03.8 0.19318:23
322647פניגשטייןגדיM10KM-50TO5432זרצי קדומים1053:06.4 0.19318:38
323479פינקלרויטולדM10KM-55TO5920זללא מועדון1053:06.5 0.19318:39
324518צחיאילןM10KM-40TO4453זללא מועדון1053:08.7 0.19318:52
32597ברעמיתM10KM-40TO4454זללא מועדון1053:09.6 0.19318:58
32611אהרונסוןערןM10KM-45TO4943זללא מועדון1053:13.8 0.19319:23
327474פייגליןאליM10KM-40TO4455זללא מועדון1053:16.7 0.19319:40
32899בר-טלירוןM10KM-40TO4456זעצמאי1053:18.9 0.19319:53
329252טובלי אביאל M10KM-20TO2939זללא מועדון 1053:22.0 0.19320:12
330358מוזסמיכל F10KM-40TO497נקאנטרי גימל1053:24.2 0.19320:25
331174דיבוןאמירM10KM-50TO5433זללא מועדון10